Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності icon

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Скачати 86.58 Kb.
НазваПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Дата13.07.2012
Розмір86.58 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності

19.00.07 – “Педагогічна та вікова психологія”


1. Місце педагогічної психології в системі психологічної науки.

2. Основні поняття і категорії педагогічної та вікової психології: учіння, научіння, навчання, виховання, розвиток, формування, знання, уміння, навички.

3. Розділи педагогічної психології: психологія навчання; психологія виховання; психологія вчителя. Їх характеристика.

4. Предмет і завдання педагогічної психології на сучасному етапі розвитку психології.

5. Методи педагогічної психології. Залежність змісту методу від предмету дослідження.

6. Основні розділи вікової психології і критерії їхнього поділу.

7. Зв’язок вікової психології із загальною та педагогічною психологією, віковою фізіологією, педагогікою і методикою.

8. Предмет і теоретичні, практичні завдання сучасної вікової психології.

9. Методи вікової психології. Природний та лабораторний експерименти у віковій психології.

10. Діагностичні методи у віковій психології. Тести й умови їхнього застосування.

11. Вікова психологія та суспільна практика; основні сфери застосування: навчання і виховання, наукова організація праці та дозвілля людини.

12. Початковий період розвитку педагогічної психології (кінець ХІХ початок XX ст.).

13. Основні ідеї педагогічної антропології К. Д. Ушинського.

14. Різні підходи до предмету і завдань педагогічної психології в Росії в 80 90 рр. XIX ст. на початку XX ст.

15. Значення для педагогічної психології робіт О. Ф. Лазурського та П. Ф. Каптерєва.

16. Сучасний стан розробки проблем педагогічної психології в Україні і Росії.

17. Вікова періодизація та її критерії.

18. Проникнення експериментальних досліджень у дитячу психологію.

19. Теорії розвивального навчання у психології.

20. Психологічні особливості комп’ютерного навчання.

21. Поняття “періодизація онтогенезу”. Онтогенез і його фази.

22. Особливості процесу психічного розвитку в онтогенезі (системність, циклічність, виникнення новоутворень, нерівномірність, періодичність).

23. Проблема переходу від одного вікового періоду до іншого. Онтогенез та життєвий шлях людини.

24. Вік і вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі.

25. Періодизації дитячого розвитку за Л. С. Виготським. Поняття про стабільні та перехідні періоди.

26. Поняття про психічний розвиток. Кількісні й якісні зміни в становленні людини як організму, як суспільної істоти і як особистості.

27. Принцип психічного розвитку в діяльності. Поняття про “провідну діяльність” та механізми її розвитку.

28. Рушійні сили й умови психічного розвитку. Єдність природного і суспільного в онтогенезі людини.

29. Теорії психічного розвитку. Біологізаторські та соціологізаторські концепції онтогенезу людської психіки.

30. Кризові явища в психічному розвитку; чинники, що їх зумовлюють.

31. Поняття про психологічний вік.

32. Пренатальний розвиток. Критичний період новонародженості.

33. Характеристика зміни провідної діяльності при переході з преднатального до немовлячого періоду.

34. Критерії переходу від новонародженості до періоду немовляти (фізіологічні і психологічні).

35. Спілкування з дорослими та його значення в психічному розвитку дитини.

36. Психологічна передумова переходу дитини з немовлячого періоду до раннього дитинства.

37. Психологічна характеристика особистості в ранньому дитячому періоді.

38. Роль предметної діяльності в психічному розвитку особистості в ранньому дитинстві.

39. Виховання та розвиток особистості у ранньому дитинстві.

40. Критика теорій “шимпанзеподібності” і “робінзонади” у психічному розвитку у ранньому дитинстві.

41. Розвиток мовлення, сенсорних та перцептивних процесів і дій, пам’яті та мислення у дітей 3-6 років.

42. Соціальна ситуація розвитку у дошкільному віці.

43. Критика теорій “первісності”, асоціальності й егоцентричності дитини.

44. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника, її психологічна сутність.

45. Роль гри у психічному розвиткові дитини-дошкільника.

46. Елементи навчання і праці, їх місце та роль у психічному розвитку дитини.

47. Вступ до школи як новий етап у житті дитини.

48. Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дитини молодшого шкільного віку.

49. Формування особистості молодшого школяра. Зміна у вольовій регуляції поведінки і діяльності.

50. Навчання, виховання та розвиток особистості в молодшому шкільному віці в концепціях початкового навчання Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна.

51. Анатомо-фізіологічна перебудова організму впродовж підліткового віку та його психічний розвиток.

52. Соціальна ситуація розвитку в підлітковому періоді.

53. Перебудова навчальної діяльності та її психологічні наслідки.

54. Усвідомлення власної позиції у суспільстві і своїх можливостей як дорослої людини. Основне прагнення особистості підліткового віку.

55. Формування особистості в підлітковому віці. Розвиток самосвідомості підлітка.

56. Чинники психічного розвитку в ранньому юнацькому віці: соціальна ситуація в розвитку особистості.

57. Розвиток пізнавальних процесів та здібностей в старшому шкільному віці.

58. Розвиток професійного мислення і професійних здібностей в період навчання в старших класах.

59. Особливості самосвідомості особистості у ранньому юнацькому віці, виникнення потреби у самовизначенні.

60. Психологічні проблеми й умови розвитку творчої особистості в ранній юності.

61. Взаємозв’язок психічного розвитку, навчання і виховання дитини.

62. Концепція Ж. Піаже, Л. Виготського щодо ролі навчання та виховання у психічному розвитку особистості.

63. Умови оптимізації процесу навчання (урахування рівня научуваності і своєрідності мотивації у психічному розвитку; зв’язок навчання та “сенситивних” періодів розвитку психіки людини).

64. Інтеріоризація засвоюваних типів і структур діяльності у процесі розвитку дитини.

65. Основні теоретичні й експериментальні підходи до вивчення процесів навчання та учіння.

66. Основні теорії навчання, научіння й учіння в зарубіжній психології.

67. Концепції учіння з позицій гештальтпсихології і функціоналізму.

68. Учіння з позиції концепції розумового розвитку Ж. Піаже. Теорії учіння когнітивно-психологічної орієнтації.

69. Психологічні теорії навчання й учіння в радянській психології.

70. Психологічні закономірності та механізми формування особистості.

71. Проблеми розвитку потреб і мотивів особистості у сім’ї і школі.

72. Виховання як формування цілісної особистості. Сутність розвивального виховання.

73. Психологічна сутність процесу виховання та його роль у розвитку особистості.

74. Психологічні основи індивідуального підходу у процесі виховання особистості.

75. Психологічна характеристика старшого юнацького віку. Студентський вік.

76. Психологічні проблеми професійного самовизначення в старшому юнацькому віці.

77. Професійний вибір та набуття професії.

78. Навчальна діяльність і навчання у старшому юнацькому віці.

79. Особливості розвитку пізнавальних процесів та їх зумовленість професійною діяльністю.

80. Історичний характер періодизації зрілого віку. Біологічна і соціальна роль періоду зрілості.

81. Психологічна характеристика дорослої людини.

82. Основні кризи періоду дорослості.

83. Пізнавальна діяльність зрілої людини та її можливості.

84. Свідомість і самосвідомість у періоді зрілої людини.

85. Геронтопсихологія як наука, її основні завдання та проблеми.

86. Періодизація старіння та старості. Теорії старіння.

87. Історичний характер тривалості життя і термінів настання старості.

88. Психологічні зміни в особистості людини похилого віку: зміни в просторовій орієнтації, рухах, логічних міркуваннях, потребах, мотивації, емоційно-вольовій сфері.

89. Проблема трудової та громадської діяльності в період старості.

90. Проблема навчання і професійної діяльності в періоді старіння.


список основних джерел


Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1980. Т. 1: Онтогенез жизненного пути: к проблеме возраста.

Бех І. Д. Моральна саморегуляція і поведінка особистості і понятійний апарат. К., 1993.

Бех И. Д. Нравственность личности: стратегия становления. К., 1991. 146 с.

Бех І. Д. Праця головний вихователь школярів. Психологічні аспекти трудового виховання молодших школярів. К.: 3нання, 1983. 32 с.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. – 464 с.

Бреслов Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности: норма и отклонения. М.: Педагогика, 1990.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М.: МГУ, 1990. – 283 с.

Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. К.: Рад. школа, 1976. – 295 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М.: АСТ, 2005. – 672 с.

Гильбух Ю. З. Внимание одаренные дети. М.: Знание, 1991.

Гильбух Ю. З. Умственно одаренный ребенок. Психология, диагностика, педагогика. К., 1992.

Грелик М. Д. Геронтология учение о старости и долголетии. М., 1958.

Залесский Г. И. Психологические вопросы формирования убеждений. М., 1992.

Каптерев П. Ф. Избр. пед. соч. М.: Педагогика, 1992.

Кле М. Психология подростка: психосексуальное развитие: Пер. с фр. М.: Педагогика, 1991. – 176 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К.: Вища школа, 1989. – 254 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 303 с.

Максименко С. Д. Теорія і практика психологічного дослідження. К.: НДІП, 1990.

Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. К.: НДІП, 1990.

Мудрык А. В. О воспитании старшеклассников. М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

Мухина В. С. Детская психология. М.: Изд-во МГУ, 1985. – 289 с.

Нариси з історії вітчизняної психології (ХVІІ-ХVІІІ ст.) / За ред. Г. С. Костюка. К.: Рад. школа, 1952.

Нариси з історії вітчизняної психології (ХІХ-ХХ ст.) / За ред. Г. С. Костюка. К.: Рад. школа, 1955.

Обухова Л. Ф. Психология детства. М.: Академия, 1995.

Педагогічна психологія / За ред. Б. Ф. Баєва. К.: Рад. школа, 1972.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Наука, 1970.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Изд-во “Питер”, 2002. – 720 с.

Сапожникова Л. С. Як формується моральна зрілість. К.: Рад. школа, 1988.

Схожі:

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), шляхи його впровадження у практику й організаційно-педагогічні засади...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconНаказ №189-5-05 Про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 24. 04
Додатково до наказу по університету №146-5-05 від 20. 04. 2011 р. «Про допуск до складання кандидатських іспитів зі спеціальності...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи