Г. В. Стадник планування міста робочий зошит icon

Г. В. Стадник планування міста робочий зошит
Скачати 290.11 Kb.
НазваГ. В. Стадник планування міста робочий зошит
Дата13.07.2012
Розмір290.11 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА Національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

Перший проректор

Г. В. Стадник


ПЛАНУВАННЯ МІСТА

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до курсової (розрахунково-графічної) роботи і практичних занять з дисципліни «Планування міст і транспорт»

(для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком - 6.060101 «Будівництво» )


Завідувач кафедри проф. В.Т.Семенов

Керівник ________________________

Студент _________________________

_________ курсу,___________ групи


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007
^ ПЛАНУВАННЯ МІСТА: РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до курсової (розрахунково-графічної) роботи і практичних занять з дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком - 6.060101 «Будівництво» ) - Харків: ХНАМГ, 2007.- 20 с. (укр. мова).


Укладач: Т.В.Жидкова


Рецензент доц. О.С.Безлюбченко


Рекомендовано кафедрою містобудування, протокол № 2 від 07.12. 2006 р.


Завдання на проектування міста


студенту ____________________ ____ курсу ______________ групи

1.Топографічна схема - варіант........................................................…...…_______________

2.Народногосподарське значення міста - промисловий центр.......…….._______________

3.Район будівництва - ...................................................................……...…_______________

4.Промислові підприємства містоутворюючого значення - __________________ варіант.п/п

Назва підприємства

Кількість працюючих, тис.чол.

Розмір промислового майданчика, га

Річний вантажообіг, тис.т.

Клас шкідли-вості
РАЗОМ

5. Кількість працюючих на інших підприємствах і в установах містоутворюючого значення (тис. чол.):

Залізниця

1,2

Автомобільний транспорт

1,0

Адміністративні й господарські установи позаміського значення

0,4

Середні навчальні заклади

0,6

Будівельні організації

0,8

6. Питома вага містоутворюючої групи населення (%):

на першу чергу будівництва

43

на розрахунковий період

38

7. Розподіл житлового фонду за поверховістю:

9 і більше поверхів
4-8 поверхів
до 3 поверхів без земельних ділянок
до 3 поверхів із земельними ділянками
8. Підйом паводкових вод (м) 1,50

9. Вартість будівництва 1000 м2 території міста


Завдання видано ________________ Керівник проекту: ____________________________

1. Вихідні дані

Район будівництва: м._____________________, ________ кліматична зона

Клімат місцевості характеризується такими параметрами:

середньомісячна температура найбільш холодного місяця__________  С;

середньомісячна температура найбільш теплого місяця____________  С;

середньомісячна відносна вологість повітря найбільш

холодного місяця _______________________________________________ %

середньомісячна відносна вологість повітря найбільш

теплого місяця_________________________________________________ %


Таблиця1 - Вітровий режим території

^ Повторність напрямку вітру (чисельник), %

Середні швидкості вітру за напрямками (знаменник), м/сек

Північ

П-С

Схід

С-П

Південь

П-З

Захід

П-З

Січень

______

______

______

______

______

______

______

______

Липень

______

______

______

______

______

______

______

______

На території існують великі масиви зелених насаджень, що розташовані _____________________________________________________

Водні поверхні _______________________________________________

Згідно з картою природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія майбутнього міста є _______________________________

У межах території, на______________________________ проходять залізниця і автомобільна дорога, розташована_______________________________________________ ________________________________________________________________

^ 2. АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ

Згідно із зазначеними параметрами і географічною картою України, територія майбутнього міста знаходиться на ________о північної широти, тому сприятливими для будівництва є схили

________________________________________________________________

Особливості рельєфу

Мінімальний ухил на місцевості:^ Максимальний ухил місцевості:

Рельєф території є__________________________; він має (не має) яскраво виявлені водорозподіли ій тальвеги.

У цілому рельєф ________________________для будівництва міста.

^ Для житлового будівництва з точки зору ухилів придатні ділянки:

__________________________________________________________________________________;

для промислового будівництва придатні ділянки:________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Домінуючий напрямок вітру в січні_________, середня швидкість в зимовий період -_____________________________.

Домінуючий напрямок вітру в липні ___________________,середня швидкість повітря в літній період -_____________________________________.

Несприятливими для забудови за кліматичними параметрами є ділянки: _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

^ Аналізуючи сукупність природно кліматичних, інженерно-геологічних та антропологічних параметрів, можна зробити такі висновки:

У цілому територія є сприятливою (не сприятливою) для будівництва міста. Найбільш придатними для промислових районів за рельєфом є ділянки: ____________________________________________________________________,

де ухили в межах .

^ Для житлового будівництва придатними є ділянки:

,

де ухили в межах

.

Ділянку(и) водозабору можна розташувати

,

а очисні споруди

.
Існуючі зелені масиви доцільно перетворити
.

Уздовж водних поверхонь можуть бути розташовані.

^ 3. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ І ПЛОЩІ ОСНОВНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА

3.1. Визначення кількості населення міста

Кількість містоутворюючої групи населення становить

_________________________________=____________________тис.чол.^ Кількість населення на першу чергу будівництва

________________тис. чол.;
на розрахунковий період


__________ тис. чол.;
на перспективу =___________________=_________тис. чол.,


де - відповідно кількість населення на 1-шу чергу, на розрахунковий період і на перспективу;

^ А - абсолютна кількість містоутворюючої групи населення;

- питома вага містоутворюючої групи населення відповідно на розрахунковий період і на перспективу (%).


3.2. Виявлення потреби в сельбищній території

Середній показник потреби в сельбищній території:=___________________ га/ тис. чол.,


де П - середній показник потреби в сельбищній території - га/ тис. чол.;

- відсоток загальної житлової площі відповідно в 9-ти і більше, 4-8-ми, 3-х поверхових будинках, а також у будинках, що мають 3 і менше поверхів із земельною ділянкою;

- показники потреби в сельбищній території при середній поверховості забудови відповідно 9-ти і більше, 4-8-ми, до 3-х поверхів і до 3-х поверхів із земельною ділянкою.


^ Площа сельбищної території:

на першу чергу будівництва =_________________=________га,

на розрахунковий період =___________________=________га,

на перспективу =______________________=_________га,

де - площа сельбищної території на першу чергу будівництва, розрахунковий період і перспективу, га;

- кількість населення у відповідні періоди, тис. чол.


3.3. Розрахунок площі загальноміського центру

Площа ділянки загальноміського центру:

__________________тис.м2=_____________га,

де Нп - кількість населення на перспективу, чол.;

- питомий показник потреби в території для загальноміського центру, прийнятий для даного району проектування _____________м2/чол.


3.4. Визначення площі озеленених територій житлових районів

Площа озеленених територій житлових районів:
____________________________тис.м2=___________га,


де - питомий показник потреби в озеленених територіях житлових районів, м2/чол., згідно з табл 2 методичних вказівок..


3.5. Визначення площі окремих елементів сельбищної території

Ділянка медичного центру складає:

____________________=__________га,

де - питомий показник потреби в території для розміщення медичного центру, м2/га.

Міський спортивний комплекс із стадіоном займає ділянку __________________га.

3.6 Визначення площі виробничих територій

Для попереднього визначення розміру виробничої території на 1-шу чергу і розрахунковий період застосовують формулу

________________ га,

де - площа виробничої території, га; - загальна площа ділянок підприємств містоутворюючої групи згідно із завданням, га. Розмір виробничої території на перспективу:

_____________________ га,

де 1,2 - коефіцієнт, що враховує розширення території на перспективу. Площа ділянки комунально-складської зони в межах виробничої території:
__________________________тис.м2=___________га,


де - питомий показник потреби в території для розміщення комунально-складської зони м21чол.

^ Розмір ділянки комунально-складської зони на перспективу:

_______________ га.


3.7. Визначення площі ландшафтно–рекреаційних територій

Площа озеленених територій загальноміського користування:
___________________________тис.м2=___________га,


де - питомий показник потреби в озеленених територіях загальноміського користування, м2/чол., згідно з табл 2 методичних вказівок.

3.8. Визначення розрахункової площі території міста


Таблиця2 - Попередній баланс території

№№ п/п

Територія

Показники,га

на 1-шу чергу будівництва

на розрахун-ковий період

на перспективу

^ А. СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ

1

Мікрорайони, вулиці, дороги, та інші функціональні зони


2

Загальноміський центр


3

Озеленені території


4

Ділянка медичного центру


5

Спортивний комплекс

РАЗОМ по розділу А


^ Б. ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

6

Промислові підприємства


7

Комунально-складські


8

Інші території

РАЗОМ по розділу Б


^ В. ЛАНШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

9

Озеленені території


10

Водяні простори в межах міста


11

Ділянки непридатні для будівництва

РАЗОМ по розділу В

всього


^ 4. ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

4.1. Схема планувальної структури міста

Враховуючи попередній аналіз природнокліматичних і антропогенних ресурсів території, пропонується запроектувати місто з ____________________________ формою плану, що складається з районів, розташованих_________________________________ __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

4.2. Формування і розміщення промислових районів

При формуванні промислових районів різних категорій були враховані такі фактори__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

що обумовило формування ____________промислових районів, які запропоновано розташувати __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Таблиця3 - Розподіл промислових підприємств на промислові райони різних містобудівельних категорій

п/п

Назва

підприємства

Кількість працюючих, тис.чол.

Розмір майдан-чика, га

Річний вантажо-обіг, тис. тонн

Клас шкідливості

1

2

3

4

5

6

Перша містобудівельна категоріяДруга містобудівельна категорія

^ Підприємства, яким потрібна залізниця^ Підприємства, яким не потрібна залізниця

Третя містобудівельна категорія

Межі промислових районів встановлюємо з урахуванням того, що площа ділянок промислових підприємств складає лише 60% промислових територій, і відокремлюємо її від сельбищної території санітарно-захисними зонами, які становлять__________________________________________________________


4.3. Визначення меж сельбищної території

Враховуючи зазначені вище вимоги пропонуються така форма плану міста: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

4.4. Розрахунок економічності форми плану.

компактність території Кk розраховуємо за формулою

= __________________;,

де S - площа, території, км2;

^ Р — периметр, км.

питома вага умовно непридатних для забудови територій

= _______________%;

де S площа, території, км2;

^ Sнепр - не придатні для забудови території км2.

Сельбищна територія складається з _______________ планувальних районів, що розташовані__________________________ ____________________________________;

__________________житлових районів.

Межами районів є _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Їх площа складає:1- ______________га; 2-_______________га ;3-______________ га,

а населення відповідно:

________________ тис. чол.

____________________ тис. чол.

_______________________ тис. чол.

де - населення району, тис. чол.;
- площа сельбищної території, га;
П - середній показник потреби в сельбищній території, який було розраховано раніше, тис. чол/га.

Загальноміський центр розташовано__________________________________________

_________________________________________________________________________________

його площа складає __________________ га.

^ У периферійних районах розташовано районні центри, площа яких складає

_____________________=_________тис.м2 =________ га,

_____________________=_________тис.м2 =________ га,

де , - площа районних центрів;

- питомий показник потреби в території,_________________ м2/чол.

Центри житлових районів розташовано ______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Медичний центр запроектоване розташувати ____________________________________________________ бо це найбільш сприятлива з точки зору мікроклімату територія.

Міський спортивний комплекс розташовано_____________________________________________________________________

Площа його ділянки складає _____________га.


У проекті передбачено розміщення _________ пожежних депо в межах міста. Радіус їх обслуговування складає _________ м, а загальна площа становить _________ га.

На першу чергу будівництва запроектовано райони, розташовані на____

__________________________________________________________________________________

на розрахунковий період ____________________________________________________________

а перспективна забудова запропонована ______________________________________________

4.5. Розміщення комунально-складської зони і зони
зовнішнього транспорту


Після попереднього визначення межі сельбищної території треба повернутись до формування виробничих територій, де окрім промислових районів мають бути розташовані комунально-складська зона і зона

Комунально-складська зона, площу якої було розраховано раніше, розташована __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

^ До зони зовнішнього транспорту в запроектованому місті належать

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

З них на виробничих територіях розташовані ___________________________________

_____________________________________,що займають площу __________ га,

і на сельбищній -____________________________________________________________________

____________________________________________________________________що складають площу ____________ га.

Залізничний вокзал запроектований ______________________________типу.

Він розташований _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Центральний автовокзал розташований_______________________________________ ______________________________________________________________________________Його ділянка складає ____________ га.

Окрім цього, в місті запроектовані_________ автостанцій. Їх площа складає _______________ га, вони розташовані __________________________________________________________________________________.


4.6. Складання схеми транспортного обслуговування

У проекті прийнята ___________________________________________-схема транспортного обслуговування.

Магістральні вулиці загальноміського значення передбачаються в напрямках________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

їх ширина в червоних лініях складає __________ м, а загальна довжина _______________м.

Магістральні вулиці районного значення зв’язують між собою______________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

їх ширина в червоних лініях складає _______ м, а загальна довжина________ м.

Відстань між паралельно розташованими магістральними вулицями складає від ______________ до ______________ м, що забезпечує пішохідну досяжність у межах ______________ м.

^ При трасуванні магістралей враховувались форми рельєфу. Так,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Відносно домінуючого напрямку вітру, швидкість якого складає ____________ м/сек, основні магістралі прокладено ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Для зв’язку з іншими населеними пунктами передбачено ________________виходів автодоріг з міста.

У проекті передбачено розміщення майданів __________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

4.7. Розрахунок щільності мережі магістральних вулиць і доріг

Щільність транспортної мережі визначаємо за формулою:

= ______________км/км2

де Lс — величина щільності мережі; — загальна довжина транспортної мережі по місту, км; Тп — площа сельбищної території міста, км2.

Намічена транспортна мережа є (не є) задовільною .____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.8. Планувальна організація санітарно-захисних зон

На ділянках планувального застосування в санітарних зонах запроектовано розмістити ____________________________________________________________________

загальною площею ___________ га. Решта площі є озеленена територія. Припромислове озеленення складає__________ га, присельбищне __________ га.

4.9. Розміщення комунальних об’єктів і об’єктів інженерної інфраструктури

Водозабори в запроектованому місті розташовано __________________________________________________________________________________

Розміри ділянок ____________ га, санітарно-захисні зони ____________________ __________________________________________________________________________________

Очисні споруди розташовано _____________________________________________ _______________________ розміри ділянок ________________ га санітарно-захисні зони __________________________________________________________________________________

Енергопостачання міста здійснюється від мереж районної енергетичної системи через понижувальні підстанції. Вони розташовані ___________________________________розмір ділянки ___________ га.

Теплоелектроцентралі розташовані ____________________________розмір ділянки _______га.

У відокремленому житловому районі запроектовано спорудження опалювальної районної котельної, що розташована ______________________ ___________________________ розмір ділянки _____________ га.

Газонаповнювальні станції розташовано ___________________________________ ________________, розміри їх ділянок ____________ га.

У приміській зоні виділена ділянка під кладовище, її територія складає __________ га.

4.10. Формування ландшафтно-рекреаційних територій

У проекті передбачається формування безперервної системи озеленених територій. До складу територій загальноміського користування входять міський парк площею ________________ га,

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Існуючі масиви зелених насаджень перетворені в міські лісопарки, площа яких складає ________________ га.

Площа озеленених територій житлових районів становить:

_____________________= тис.м2 ______________= га,

_____________________= тис.м2 ______________= га,

_____________________= тис.м2 ______________= га,

де ; ; - площа озеленених територій відповідних житлових районів;

- кількість населення районів;

- питомий показник озеленення житлових районів згідно з табл.2 _______________ м2/чол.

^ У напрямках пішохідного руху вздовж магістралей передбачаються бульвари, сквери, пішохідні алеї.

Розсадники дерев, чагарникових рослин і квітково-оранжерейних господарств розміщують ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

їх загальна площа складає 80 га.


Техніко-економічні показники

1. Кількість населення:

на першу чергу будівництва ____________________________________тис. чол.

на розрахунковий період _______________________________________тис. чол.

на перспективу _______________________________________________тис. чол.

2. Площа території міста всього _____________________________________га,

у тому числі в межах міської забудови ____________________________________га.

3. Щільність населення*_____________________________________________га.

4. Показник потреби в сельбищній території ___________________ 1000чол/га

5. Довжина вуличної мережі ________________________________________км;

у тому числі магістралей ___________________________________________км.

6. Щільність магістральної мережі**______________________________км/км2

7.Забезпеченість зеленими насадженнями загального користування__________м2/чіл.

8.Кількість великих інженерно-транспортних споруджень __________одиниць

7. Орієнтована вартість міського будівництва ____________________млн грн.

8 Питомі показники витрат на 1000 жителі__________________грн./1000 чол


* Щільність населення - кількість населення на 1га території міста

** Щільність магістральної мережі - довжина магістралей, що віднесена до 1,0 км2 території міста (у межах міста)

^ Таблиця 4 - Проектний баланс території

п/п


Територія

Показники за генеральним планом
га

%

м2/люд
^ А. СЕЛЬБИЩНІ ТЕРИТОРІЇ
1

Житлові райони

2
3


4

Ділянка загальноміського центру
Центр 2 району .
Центр 3 району


5

Медичний центр

6

Спортивні споруди

7

Озеленені території у межах житлових районів

8

Вулиці, дороги, площі, автомобільні стоянки

9

Промислові підприємства

10

Зовнішній транспорт

11

Інші території
Разом по розділу А

^ Б. ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ
12

Промислові підприємства

13

^ Комунально-складські зони

14

Зони зовнішнього транспорту

15

Вулиці й дороги промислових районів

16

Санітарно-захисні зони

17

Інші території
Разом по розділу Б

^ В. ЛАНШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ
18

Озеленені території загального користування

19

Водоймища

20

Зони відпочинку

21

Інші території
Разом по розділу В

Всього за генеральним планом
ЗМІСТ

3
1Завдання на проектування міста

Вихідні дані

4

5

2

3Аналіз природних та антропогенних умов територій

Визначення кількості населення і площі основних територій міста

7

7

3.1

7Визначення кількості населення міста

3.2

3.3.Виявлення потреби в сельбищній території

Розрахунок площі загальноміського центру

8

3.4

Визначення площі озеленених територій житлових районів

8

3.5

Визначення площі окремих елементів сельбищної території

8

9

3.6

9Визначення площі виробничих територій

3.7

10Визначення площі ландшафтно-рекреаційних територій

3.8

4Визначення розрахункової площі території міста

Планувальні рішення

10

10

4.1

4.2Схема планувальної структури міста

Формування і розміщення промислових районів

10

12

4.3

4.4Визначення меж сельбищної території

Розрахунок економічності форми плану

12

14

4.5.

4.6Розміщення комунально-складської зони і зони зовнішнього транспорту

Складання схеми транспортного обслуговування.

14

4.7

Розрахунок щільності мережі магістральних вулиць і доріг.

15

4.8

Планувальна організація санітарно-захисних зон

16

16

4.9

16Розміщення комунальних об’єктів і об’єктів інженерної інфраструктури

4.10

17^ Формування ландшафтно-рекреаційних територій
18Техніко-економічні показники
Проектний баланс території (таблиця 4)

Навчальне видання

^ РОБОЧИЙ ЗОШИТ "ПЛАНУВАННЯ МІСТА"

Видання третє перероблене і доповнене

до курсової (розрахунково-графічної) роботи і практичних занять з дисципліни «Планування міст і транспорт»

(для студентів денної і заочної форми навчання, за напрямком - 6.060101 «Будівництво» )


Укладач: Тетяна Володимирівна Жидкова.


Відповідальний за випуск доц.О.С.Безлюбченко

Редактор М.З. Аляб'єв

План 2007, поз.216М

Підп. до друку 6.12.2007

Формат 60х84 1/8.

Папір офісний

Друк на ризографі. Обл.-вид. арк. 1,0. Тираж 200 прим.

Зам. №

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconРобочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання
Робочий зошит з англійської мови для студентів І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі О. Р. Гладченко,...
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconРобочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет
Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Розділ «Загальна бактеріологія. Нормальна...
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconГ. В. Стадник Газопостачання міста Методичні вказівки
Газопостачання міста: Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисциплін “Основи енергозабезпечення міст” та “Інженерне...
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconМіського господарства робочий зошит
Метою цього рабочого зошита є допомога студентам при виконанні практичних занять з дисципліни "Урбаністика"
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconТ. В. Рапіна Інженерна графіка
Робочий зошит до практичних занять для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 060101 – «Будівництво»
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства планування міста методичні вказівки
«Планування міст І транспорт» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання за напрямком 0921 «Будівництво»)
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconРобочий зошит з дисципліни „Іноземна мова ”
Модуль Computers today: computer applications in everyday life, the basic structure of a computer system
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconРобочий зошит з дисципліни «гроші та кредит» структура залікового кредиту з дисципліни
Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 6-х складових І включає
Г. В. Стадник планування міста робочий зошит iconРобочий зошит з дисципліни «Міжнародні ринки грошей І капіталів»
Змістовний модуль Загальна характеристика та інструменти міжнародного ринку грошей І капіталів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи