“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 182.44 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір182.44 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

27.04. 2010 р., протокол № 2

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету № 1-2


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняттяТема заняття 10 : Психопатологічні синдроми


^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ

     ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія


Методичні вказівки склав

асистент В.І.Курик


Чернівці – 2010 1. ^ Актуальність теми:

Всі психічні хвороби, як і соматичні, складаються з окремих ознак (симптомів). Поєднання і сукупність симптомів, об'єднаних єдиною етіопатогенетичною сутністю, складає поняття синдрому.

Знання синдромів полегшує встановлення діагнозу, так як деякі синдроми бувають характерними лише для окремих нозологічних форм. Окрім того, вивчення і знання синдромів важливе ще й тому, що кожен синдром має свою патофізіологічну суть. Встановлення того чи іншого синдрому обумовлює відповідні практичні заходи, які повинен здійснити лікар під час госпіталізації, діагностики і лікування хворого.

При встановленні діагнозу лікар спочатку виявляє симптоми, потім –синдроми і, нарешті, – хворобу. При цьому завжди виділяється ведучий синдром, який обумовлений етіологічним і патогенетичним чинниками хвороби.

Таким чином, знання основних симптомів патології відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, інтелекту, почуттів, волі, уваги та психопатологічних синдромів порушеної свідомості (загальна психопатологія), має важливе значення не тільки для лікаря-психіатра, але й для лікаря будь-якого фаху. Тому після вивчення цього розділу, студенти здають підсумкове заняття.

2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета.

  1. Знати:

 1. визначення симптому і синдрому;

 2. методологічні принципи постановки психіатричного діагнозу;

 3. основні види класифікацій синдромів;

 4. поняття ведучого, головного, другорядного та чужого симптому і синдрому;

 5. синдроми з загальним порушенням свідомості;

 6. синдроми з потьмаренням (сплутаністю) свідомості;

 7. синдроми із звуженням свідомості;

 8. синдроми з частковим порушенням свідомості;

 9. невротичні синдроми;

 10. складні синдроми;

 11. діагностичне значення всіх психопатологічних синдромів.

  1. Уміти:

 1. визначати стан порушеної свідомості;

 2. виявляти основні симптоми патології відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, інтелекту, почуттів, волі та уваги;

 3. діагностувати всі види психопатологічних синдромів.

^ 3.3.Опанувати практичні навички:

 1. збір анамнезу у психічнохворих;

 2. діагностування основних симптомів, які зустрічаються при патології психічних процесів;

 3. діагностування основних психопатологічних синдромів;

 4. проведення диференційного діагнозу між подібними за клінічними проявами психопатологічними синдромами.

^ 4. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція):

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Загальна психологія

2. Медична психологія

3.Патологічна фізіологія


4. Нервові хвороби


 1. Класифікація пізнавальних процесів.

 2. Визначення свідомості та самосвідомості.

 3. Визначити патофізіологічні механізми розладів свідомості.

 4. Порушення коркових функцій.

^ 5.Поради студенту.

5.1. Зміст теми.

При психічних захворюваннях порушуються функції вищих відділів кори головного мозку настає розлад взаємозв’язків між основними нервово – психічними процесами. Ці зрушення зумовлюють формування певних психологічних симптомів і синдромів. А тому в залежності від стану свідомості виділяють психопатологічні синдроми з непорушеною свідомістю (непсихотичні) і з порушенням свідомості (психотичні), а в залежності від діагностичної значимості синдрому – розрізняють ведучі, головні, другорядні та чужі синдроми.

Класифікація непсихотичних (невротичних) синдромів:

• неврастенічний;

• істеричний;

• психастенічний (невроз нав'язливих станів);

• іпохондричний.

Класифікація психотичних синдромів:

1. Синдроми з загальним порушенням с відомості (обнубіляція, оглушення, сомноленція, сопор, кома).

2. Синдроми з потьмаренням свідомості (деліріозний, онейроїдний, аментивний, хореатичний).

3. Синдроми із звуженням свідомості (сутінковий, патологічний афект, фуга, транс, сомнамбулізм).

4. Синдроми з частковим порушенням свідомості:

• синдроми з переважним порушенням відчуттів і сприйняття (галюцинаторний, дереалізації, деперсоналізації, Котара, Кандинського-Клерамбо);

• синдроми з переважним порушенням пам'яті (амнестичний, корсаковський);

• синдроми з переважним порушенням мислення (параноїдний, парафренічний,

паранойяльний);

• синдроми з переважним порушенням інтелекту (дементний);

• синдроми з переважним порушенням почуттів (маніакальний, депресивний,

дисфоричний);

• синдроми з переважним порушенням волі (кататонічний, гебефренічний).

В клінічній практиці часто зустрічається поєднання одного синдрому з іншим. Такі поєднані синдроми називають складними (змішаними) – галюцинаторно-параноїдний, апато-абулічний, аментивно-маніакальний тощо.

Синдроми з загальним порушенням свідомості.

а) Обнубіляціялегка короткочасна форма розладу свідомості з моментами просвітління, коли до хворого на деякий час повертається свідомість, а потім знову ніби закривається хмаркою.

б) Оглушеність – симптоматика, що характеризує порушення свідомості, до якої доходять тільки сильні (фізичні або психічні) подразнення. Сприйняття навколишнього неясна, нечітка. Спогади різко обмежені або відсутні. Синтез утруднений. Орієнтування в місці, часі різко порушене або відсутнє. Емоції знижені. Рухова активність відсутня або ослаблена.

в) Сомнолентність – синдром загального порушення свідомості. Контакт з хворим можливий. Відповіді на запитання даються не зрізу, частіше «так» або «ні». До свідомості доходять дуже сильні подразники. Орієнтація в оточуючому неповна. Після виходу з цього стану має місце часткова амнезія.

г) Сопор - синдром загального порушення свідомості. Хворі нерухомо лежать, іноді спостерігаються безладні рухи . Із зовнішніх подразників сприймаються тільки дуже сильні, наприклад, біль. Знижена рефлекторна діяльність. Можуть бути патологічні рефлекси, вегетативні порушення. Спогади на період сопору не зберігаються.

д) Кома – повна втрата свідомості, відсутність реакцій на зовнішні та внутрішні подразники, зникнення рефлексів. При комі порушується дихання, серцево-судинна діяльність, функція вегетативної нервової системи. Після коми залишається повна амнезія на період втрати свідомості.

Синдроми з потьмаренням свідомості.

а) Деліріозний – потьмарення свідомості з порушенням орієнтування в навколишньому середовищі. Спостерігаються множинні, рухові, сценічні, сюжетні галюцинації, переважно зорові, тактильні. Маячні ідеї стосунку, переслідування нестійкі, пов'язані з галюцинаціями, ілюзіями, метаморфопсіями. Емоційний стан і поведінка хворого відповідають змістові галюцинацій. Після деліріозного стану зберігаються досить яскраві, але не завжди зв'язані спогади. Хворобливі переживання залишаються в пам'яті чіткіше, ніж реальні події.

б) Аментивний синдром – потьмарення свідомості, що супроводжується грубим порушенням сприйняття, орієнтації, галюцинаціями переважно слуховими, уривчастими маячними ідеями, фрагментарністю відображення навколишнього, аментивною мовною безладністю, руховим збудженням, почуттям страху, безпорадності, розгубленості, а також порушенням синтезу. Хворий не може осмислити обстановку. Після аментивного синдрому настає повна амнезія, рідше фрагментарні спогади.

в) Онейроїдний синдром – синдром з неглибоким потьмаренням свідомості і, для якого характерні малочислені галюцинації фантастичного, надприродного змісту, в яких хворий не бере участі, але відчуває особливу відповідальність за все, що відбувається. Може бути подвійне орієнтування. Реальність, як правило, знижена у своєму значенні або зовсім не сприймається хворим. Спостерігається ілюзорно-галюцинаторне сприйняття навколишнього світу, емоційне напруження (страх, чекання). Поведінці хворого властиві онейроїдний ступор, безглузде збудження. Спогади після одужання мають фрагментарний характер.

г)Хореатичний синдром «гострого маячення» - глибоке потьмарення свідомості, що супроводжується повним дезорієнтуванням, хореатичною мовною безладністю. Контакт з хворим неможливий, він промовляє або викрикує лише окремі слова, звуки. Рухове збудження вузько локалізоване ( в межах ліжка): окремі рухи кінцівками, перебирання, натягування або складання постільної білизни, ковдри (яктація) тощо. Загальний стан хворого важкий: риси обличчя загострені (обличчя Гіппократа), шкіра суха, наявність на ній петехій, синяків, на губах – тріщин, смаги, герпесу. Язик сухий, покритий сіро-коричневим нальотом. Температура тіла висока (39є-40є). Тахікардія, дихання прискорене, артеріальний тиск знижений тощо.

Синдроми із звуженням кола свідомості.

а) Синдром паморочного стану свідомості (присмерковий) – виникає раптово і швидко припиняється. Характеризується глибоким дезорієнтуванням у навколишньому, спотвореним сприйняттям – зорові галюцинації застережливого характеру (кров убивства, вогню тощо), уривчастими маячними ідеями стосунку, впливу, переслідування, афективними реакціями страху, гніву. Хворі можуть вчинити жорстокі дії (агресія). Закінчується цей синдром амнезією.

б) Патологічний афект.

в) Фуга, транс, сомнамбулізм.

Синдроми з частковим порушенням свідомості.

 1. Галюцинаторний

 2. Галюциноз

 3. Дереалізації

 4. Деперсоналізації

 5. Іпохондричний (Котара)

 6. Кандинського-Клерамбо

 7. Амнестичний

 8. Корсаковський

 9. Параноїдний

 10. Парафренічний

 11. паранойяльний

 12. Дементний

 13. Маніакальний

 14. Депресивний

 15. Дисфоричний

 16. Абулічний

 17. Кататонічний

 18. Гебефренічний


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Визначення симптому і синдрому.

 2. Поняття ведучого, головного, другорядного та чужого симптому і синдрому, їх діагностичне значення.

 3. Класифікація основних видів порушення свідомості.

 4. Клініка синдромів із загальним порушенням свідомості.

 5. Клініка синдромів з потьмаренням (сплутаністю) свідомості.

 6. Клініка синдромів із звуженням кола свідомості.

 7. Клініка синдромів із частковим порушенням свідомості.

 8. Клініка невротичних синдромів.

 9. Діагностичне значення всіх психопатологічних симптомів.

^ 5.3. Практичні роботи, які виконуються на занятті:

Студенти самостійно під керівництвом викладача обстежують психічно хворих з різними психопатологічними синдромами. Визначають стан порушеної свідомості, виявляють основні симптоми патології відчуттів, сприйняття, пам'яті, мислення, інтелекту, почуттів, волі та уваги. Проводять диференційний діагноз між подібними за клінічними проявами психопатологічними синдромами.

^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Ситуаційні задачі для самоконтролю:

Задача 1.

Хвора І., 32 років пред'являє скарги на знижений настрій. «Чує голоси» сусідів, які їй загрожують, коментують її дії. Вважає, що вони стежать за нею через стіни, на вулиці, у магазині. Визначіть синдром:

А. Корсаковський

*В. Параноїдний

С. Парафренічний

D. Депресивний

Е.Галюциноз


Задача 2.

Хвора П., 12 років. Після перенесеної важкої пневмонії стала скаржиться на слабкість, втомлюваність, поганий сон, дратівливість, сльозливість. Знизилась пам'ять, увага. Стан погіршується у другій половині дня. Під час уроку нагрубила вчительці, тут же розплакалась. Дома плаксива, дратується на дрібницях. Схильна до песимістичної оцінки майбутнього. Дайте оцінку психопатологічного синдрому.

А. Аментивний синдром

В. Психоорганічний синдром

С. Депресивний

* D. Астенічний синдром

Е. Психопатоподібний синдром

Задача 3.

Хвора 57 років. Три роки тому посварилася з сусідкою. Психічний стан: постійно чує голоси», які йдуть із-за стіни та вікон і сприймаються як звичайна людська мова. При посиленні «голосів» хвора стає тривожною, підбігає до вікна, кричить, що зараз вбивають її дітей, а вона нічим не може їм допомогти. Визначіть психопатологічний синдром:.

А. Галюцинаторний

* В. Параноїдний

С. Депресивний

D. Паранойяльний

Е. Деліріозний

Задача 4.

Хвора 32 років пред'являє скарги на знижений настрій. «Чує голоси» сусідів, які їй загрожують, коментують її дії. Вважає, що вони стежать за нею через стіни, на вулиці, у магазині. Визначіть синдром:

А. Корсаковський

* В. Параноїдний

С. Парафренічний

D. Депресивний

Е.Галюциноз

Задача 5.

Хвора 57 років. Три роки тому посварилася з сусідкою. Психічний стан: постійно чує голоси», які йдуть із-за стіни та вікон і сприймаються як звичайна людська мова. При посиленні «голосів» хвора стає тривожною, підбігає до вікна, кричить, що зараз вбивають її дітей, а вона нічим не може їм допомогти. Визначіть психопатологічний синдром:

А. Депресивний

В. Галюцинаторний

С. Паранойяльний

* D. Параноїдний

Е. Деліріозний

Задача 6.

Жінка 30-ти років, хворіє на туберкульоз легенів. У туберкульозній клініці раптово почала дивно себе поводити: розмалювала обличчя яскравою косметикою, збирала навколо себе хворих, танцювала, співала з ними. Була підвищено збуджена, весь час проводила у товаристві чоловіків, кокетувала, фліртувала, заводила розмови на сексуальні теми. Всю ніч була відсутня у відділенні («була на побаченні»). Який провідний синдром психічних розладів у хворої?

А. Істероформний

В. Психопатоподібний

С. Гебефренічний

D. Моріоподібний

*Е. Маніакальний


Задача 7.

Хвора 57 років. Три роки тому посварилася із сусідкою. Психічний стан: постійно чує голоси», які «йдуть» із-за стіни та вікон і сприймаються як звичайна людська мова. При посиленні «голосів» хвора стає тривожною, підбігає до вікна, кричить, що зараз вбивають її дітей, а вона нічим не може їм допомогти. Визначіть психопатологічний синдром:.

А. Депресивний

В. Галюцинаторний

* С. Параноїдний

D. Паранойяльний

Е. Деліріозний

Задача 8.

Пацієнтка 28-ми років за останній тиждень стала злобною, не спокійною, підозрілою до навколишніх, кидалася на матір, била її. Потім стала застигати у вигадливих позах, стереотипно викрикувала одне слово, за останню добу нерухома, не відповідає на запитання, відмовляється від їжі. Обличчя амімічне, щільно стиснуті щелепи, витягнуті вперед губи (хоботком), лежить у внутрішньоутробній позі, відзначається підвищення м'язового тонусу всього тіла. Будь-яка спроба змінити позу викликає різку напругу м'язів із протидією. Соматичний і неврологічний статуси без особливостей, АТ120/81 мм рт.ст., пульс – 75 ударів за 1 хвилину. Назвіть психопатологічний синдром.

А. Галюцинаторно-параноїдний

* В. Кататонічний

С. Параноїдний

D.Стан, при якому поліморфні епілептичні напади grand mal повторюються

впродовж доби не менше 10 разів.

Е. Маячний ступор


Задача 9.

У хворої 24-х років з тривожними рисами особистості впродовж року спонтанно раптово виникають повторні напади тривалістю до 10 хвилин з інтенсивною тривогою, різноманітними неприємними відчуттями в тілі, відчуттям недостатку повітря, серцебиттям, головокружінням, страхом смерті та втратою самоконтролю, емоційним збудженням. Який стан виник у хворої?

А. Кататонічний

В. Галюцинаторний

*С. Панічний

D. Депресивний

Е. Маячний ступор


Задача 10.

Жінка 35-ти років, близько 10 років хворіє на туберкульоз легенів. У туберкульозній клініці незабаром почала дивно себе поводити: розмалювала обличчя яскравою косметикою, збирала навколо себе хворих, танцювала, співала з ними. Була підвищено збуджена, весь час проводила у товаристві чоловіків, кокетувала, фліртувала, заводила розмови на сексуальні теми. Всю ніч була відсутня у відділенні («була на побаченні»). Який провідний синдром психічних розладів у хворої?

А. Істероформний

В. Психопатоподібний

С. Гебефренічний

D. Моріоподібний

*Е. Маніакальний

Задача 11.

Чоловік 50-ти років у важкому стані доставлений до інфарктного відділення. На ЕКГ – ознаки гострого інфаркту міокарда. Хворий тривожний, напружений, у просторі і часі не орієнтується, у своїй особистості орієнтується вірно. Відчуває слухові, а також яскраві зорові галюцинації страхітливого характеру, під впливом яких збуджений, схильний до агресивних дій. Висловлює уривчасті маячні ідеї. Який провідний психопатологічний синдром?

А. Аментивний синдром

В. Онейроїдний синдром

С. Параноїдний синдром

*D. Деліріозний синдром

Е. Галюцинозу синдром


Задача 12.


Хвора 19-ти років, десять років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулась. Через три дні з'явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалася, дивилась в одну точку, вночі не спала. Наступного дня стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалось впродовж останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалася задумливою та сонною. Визначити психопатологічний синдром.

А. Деліріозний синдром

В. Оглушення

* С. Сутінковий розлад свідомості

D. Онейроїдний синдром

Е. Аментивний синдром


Задача 13.


Відомо, що хворий перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. При первинному огляді настрій підвищений, прискорене мислення, мова швидка, під час розмови переходить від однієї теми до іншої. Хворий постійно перебуває у русі, потребує будь-якої діяльності. Критика до свого стану відсутня. Ваш діагноз?

А. Кататонічно-гебефренічне збудження

В. Епілептичний делірій

С. Депресивно-параноїдний синдром

D. Алкогольний делірій

*Е. Маніакальний синдром


Задача 14.


Чоловік 70-ти років хворіє на ішемічну хворобу серця. Настрій помітно знижений, тривожний. На фоні тривалого безсоння страхи, небажання жити, думки покінчити з собою. Подовгу сидить, не змінюючи пози, відповідає не відразу, тихо, монотонним голосом. Вираз страждання, болю, страху. Який провідний психопатологічний синдром?

А. Астенічний

В. Параноїдний

С. Фобічний

*D. Депресивний

Е. Об сесивний


Задача 15.

Жінка 35-ти років, близько 10 років хворіє на туберкульоз легенів. У туберкульозній клініці незабаром почала дивно себе поводити: розмалювала обличчя яскравою косметикою, збирала навколо себе хворих, танцювала, співала з ними. Була підвищено збуджена, весь час проводила у товаристві чоловіків, кокетувала, фліртувала, заводила розмови на сексуальні теми. Всю ніч була відсутня у відділенні («була на побаченні»). Який провідний синдром психічних розладів у хворої?

А. Гебефренічний

В. Психопатоподібний

*С. Маніакальний

D. Моріоподібний

Е. Істероформний


Задача 16.


Жінка 25-ти років скаржиться на біль, неприємні тяжкі відчуття у ділянці серця, часте серцебиття. ЕКГ – без патології. Седативні ліки зняли біль, але залишилася тривога, впевненість у тяжкому серцевому захворюванні, страх смерті, очікування нового нападу і страх перед ним. Який провідний психопатологічний синдром?

А. Істеричний

В. Іпохондричний

С. Обсесивний

*D. Кардіофобічний

Е. Депресивний


Задача 17.


Хворий перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. При огляді настрій підвищений, прискорене мислення, мова швидка, під час розмови переходить від однієї теми до іншої. Пстійно перебуває у русі, потребує будь-якої діяльності. Критика до свого стану відсутня. Ваш діагноз?

А. Кататонічно-гебефренічне збудження

В. Епілептичний делірій

С. Депресивно-параноїдний синдром

D. Алкогольний делірій

*Е. Маніакальний синдром


Задача 18.


Хворий С.30-ти років. Два дні тому переніс тяжку черепно-мозкову травму. Ввечері виник стан з дезорієнтацією в місці і часі, із зоровими ілюзорно-галюцинаторними розладами, поведінкою, яка відповідає розладам сприйняття (занепокоєння, тривога, страх, моторне збудження). Який стан виник у хворого?

А. Розгубленість

В. Онейроїд

* С. Делірій

D. Аментивність

Е. Іпохондричність


Задача 19.


Студентка 20-ти років, після того, як склала іспит, скаржиться на відчуття стороннього тіла в горлі, подібного на кульку, затруднене ковтання. Фіксована на цьому, обмежує себе в їжі, плаксива, прагне привернути до себе увагу, демонстративна. Легко піддається психотерапевтичному навіюванню.

Який діагноз у хворої?

А. Параноїдна реакція

В. Іпохондричний невроз

С. Депресивний невроз

D. Обсесивний невроз

*Е. Істеричний невроз


Задача 20.

Хвора 45-ти років за своїм характером вередлива, демонстративна. Побачивши лікаря, починає охати, стогнати, триматися за голову, плакати. Скаржиться на болі в усьому тілі. При ходінні похитується, тримається за навколишні предмети. Після неприємної бесіди раптово починає стогнати, лягає, закочує очі, не відповідає на запитання. Зіничні рефлекси при цьому збережені. Такий стан триває 15-2- хвилин. Згадує про перенесений стан, вважає себе тяжко хворою, непрацездатною. Визначіть синдром і при якій хворобі він зустрічається.

А. Епілептична хвороба

*В. Істеричний невроз

С. Симулятивна поведінка

D. Маніакально-депресивний психоз

Е. Неврастенія


Задача 21.


Інженер Г. чудово справляється з роботою. Ніхто із співробітників не знає, що у нього є страх переходити через мости. «Я боюся, каже він, що міст може впасти, коли я по ньому буду йти. Бачу, як по мосту їдуть автомобілі, ходять люди. Розумію, що капітальний і не провалиться. Усвідомлюю абсурдність мого страху, намагаюся боротися з ним, але перебороти не можу. Як тільки я роблю спробу заставити себе пройти по мосту, мене охоплює тривога, непереборний страх, майже жах, з'являється серцебиття і я не можу зробити жодного кроку». Визначіть синдром.

А. Неврастенічний

В. Парноїдний

С. Іпохондричний

* D. Тривожно-фобічний

Е. Обсесивно-компульсивний


^ 6.Рекомедована література:

6.1 Основна:

 1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ: Здоров'я, 1993. – С. 19-27.

 2. Дищук І.П., Курик В.І., Підкамінний В.М. Навчальний посібник для практичних занять з психіатрії (Психопатологічні синдроми). Чернівці, 1988. 8 с.

 3. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія (Методичні рекомендації для студентів медичного факультету).– Чернівці,1996. – С. 34 с.

 4. Жариков Н.М., Урсова Л.Г.,Хритинин Д.Ф. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина, 1989. С. 218 - 249.

6.2 Додаткова:

 1. Банщиков В.М., Невзорова Т.А. Психиатрия.- М.: Медицина,1971.С. 53 - 69.

 2. Клиническая психиатрия /Под ред. Н.Е. Бачерикова/. - Киев: Здоров'я, 1989 С. 89-96.

 3. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. Изд. 4-е, перераб доп. - СПб: СПбМАПО, 1997. С. 18-35.Методичну розробку

асистент В.І.Курик


Рецензія позитивна

доцент С.М.Русіна


Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи