“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 108.06 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір108.06 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

28.04.2010 р., протокол № 3

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Тема заняття 15: Психічні порушення внаслідок екологічно

несприятливих впливів.


^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИІАТРІЯ


Змістовий модуль 3. Психічні розлади внаслідок екологічно несприятливих впливів.


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми:

З середини ХХ ст.. вплив людини на природу (антропогенний) набув глобального характеру: збільшення площ, зайнятих промисловими агломераціями і монокультурами; відходи промисловості; радіоактивні речовини; електромагнітні та інші випромінювання; отрутохімікати; забруднення океанів нафтою та інші наслідки науково-технічної революції («плата за цивілізацію»). Це позначилося не тільки на окремих регіонах, але й на всій біосфері.

Останнє десятиріччя ознаменувалося виділенням нового розділу психіатрії – екологічної, котра вивчає психічні розлади і охороняє психічне здоров'я умовах впливу традиційних природних чинників і посилення антропогенного забруднення біосфери. Фахівець у галузі екологічної психіатрії повинен бути добре поінформованим у суміжних галузях, а саме: професійної патології, радіаційної та військової медицини, токсикології, медицини катастроф, нервових, ендокринних, внутрішніх хвороб тощо.


^ 2. Тривалість заняття: 2 (год.).


3. Навчальна мета (конкретні цілі):


3.1. Студент повинен знати:

 1. Визначення понять «екологія».

 2. Сучасні погляди на етіологію і патогенез екологічних чинників.

 3. Класифікацію екологічних чинників.

 4. Клініку екологічних психічних розладів.

 5. Особливості перебігу психічних розладів.

 6. Сучасні методи лікування хворих з даною патологією.

 7. Принципи профілактики даних розладів.


^ 3.2. Студент повинен вміти:

    1. Визначити вплив іонізуючого випромінювання.

    2. Визначити вплив неіонізуючих випромінювань.

    3. Виставити попередній діагноз екологічного ураження.

    4. Визначити тактику лікаря загальної практики при встановленні попереднього діагнозу «екологічне ураження».

    5. Вивчити соматичні розлади при екологічному ураженні.

    6. Призначити диференційоване лікування екологічним хворим.

    7. Вивчити тактику вирішення питань медико-соціальної ЕК спертими (медико-соціальної, військової і судово-психіатричної).

    8. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення «За здоровий спосіб життя».

^ 3.3. Студент повинен опанувати практичні навички:

 1. Збору анамнезу у осіб, що потрапили під екологічне ураження.

 2. Діагностика психічних розладів при екологічному впливі.

 3. Провести клініко-лабораторну діагностику даних захворювань.

 4. Надати невідкладну допомогу при важкому ступені променевої хвороби.

 5. Скласти план диференційованого лікування хворих на дану патологію.
 1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Медична хімія.


2. Клінічна фармакологія.


 1. Описати біохімію хімічних речовин(пестициди, важкі метали, бойові отруйні речовини).

 2. Дати клінічну інтерпретацію фармакології даних лікарських речовин.

 1. Поради студенту.

^ 5.1. Зміст теми:

Викладач звертає увагу на загальні властивості екологічного неблагополуччя.

Студенти самостійно під керівництвом викладача обстежують хворих з розладами пам'яті.

Виділяють наступні психічні розлади під впливом екологічних чинників:

Інтоксикаційний делірій, як і всі деліріозні стани, супроводжується яскравими зоровими галюцинаціями, до яких можуть приєднатися тематично з ними пов’язані слухові, нюхові та смакові. Делірій спостерігається також у разі отруєння аніліном (муситуючий делірій), бензином, сірководнем, метаном та іншими вуглеводнями, а також після тяжких харчових отруєнь (ботулізм, отруєння грибами).

Інтоксикаційний онейроїд відрізняється від делірію руховою пасивністю навіть під час повного відключення свідомості і занурення у фантастичні бачення. Найчастіше буває під час отруєння ацетоном, іншими кетонами, ефіром.

Інтоксикаційне оглушення, сопор й кома розвиваються в разі отруєння барбітуратами, великими дозами транквілізаторів, окисом вуглецю, фосфорорганічними сполуками (пестицидами), тетраетил свинцем, антифризом (оглушення поєднується з ейфорією) тощо.

Інтоксикаційна сплутаність – аментивний синдром з повним нерозумінням того, що відбувається навкруги, не впізнаванням близьких, втратою орієнтації, розгубленням, незв’язною мовою (емоційні вигуки або стереотипно повторювані фрази). Супроводжує отруєння ріжками або їхніми препаратами (ерготоксин, ерготамін), а також фосфорорганічними сполуками.

Інтоксикаційні параноїди описані під час отруєння деякими психостимуляторами (амфетамін, ефедрон, первітин, кокаїн).

Інтоксикаційні маніакально подібні стани можуть виникати під час лікування великими дозами акрихіну (атебрину), а також отруєння сірководнем. При цьому ейфорія і балакучість зазвичай супроводжуються маніакальним прагненням до діяльності.

^ Епілептиформний синдром характерний для гострого отруєння свинцем.

Психоорганічний синдром може мати характер резидуального, що виникає внаслідок гострого екзогенного (інтоксикаційного) психозу. Має стабільний монотонний перебіг. У разі хронічного впливу несприятливих екологічних чинників може сформуватися прогредієнтне органічне захворювання. При цьому психоорганічний синдром може мати певну динаміку – від первинних церебрастенічних проявів до глибокого недоумства.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Що вивчає екологічний розділ психіатрії?

 2. Клініка психічних розладів при дії несприятливих екологічних чинників.

 3. Невідкладна допомога при стрижневих синдромах більшості екологічних психотичних психічних розладах.

 4. Лікування хворих з даною патологією.Випишітьрецепти.

 5. Профілактика та реабілітація хворих.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

а)  застосування клініко-психопатологічного та експериментально-психологічного методів

дослідження під час курації психічнохворих;

б) інтерпретація даних різних параклінічних методів дослідження, що     застосовуються у

психіатрії;

в) вирішення тестових завдань.


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

  1. Дати визначення екологічних психічних розладів.

  2. Клініка та перебіг психічних розладів при дії несприятливих екологічних чинників.

  3. Невідкладна допомога при важкому ступені інтоксикаційного делірію.

  4. Невідкладна допомога при інтоксикаційного параноїді.

 1. Лікування хворих з даною патологією.

 2. Реабілітація хворих.

 3. Профілактика.


Б. Задачі для самоконтролю:

1. Хвора Т., 25 років, медична сестра. Впродовж місяця знаходиться у відділенні психіатричної лікарні.

Психічний стан. Самотня, ні з ким не спілкується, цілими днями сидить у палаті, ні до чого не проявляє цікавості. Вираз обличчя безтямний, погляд спрямований в одну точку. Іноді без причини починає голосно сміятись. На короткий час ніби пробуджується, дає кілька простих відповідей, а потім знову «заглиблюється в себе». Не знає, де знаходиться, втратила рахунок часу. Раніше бачила перед собою людей у білому, червоному одязі, які говорили щось незрозуміле.

На третьому тижні лікування стан хворої значно покращився. Вона розповіла, що весь час жила у світі казкових сюжетів (мрій): «Здавалося, що знаходиться на березі моря, хвилі з шумом набігають на берег. Вона піднімається на високу гору, а навкруги – будинки, подібні до китайських фанз, люди, які говорять китайською мовою». «Вона йде лісом, а перед нею виникають людські голови, які перетворюються у змій з яскравими очима». Страху при цьому не відчувала. Хвора пам’ятає про все, що пережила, але згадує його як сон. «Побаченого так багато, що всього не перекажеш».

а). Визначіть синдром. (Онейроїдний).

б). Для яких захворювань він характерний?


 1. Хворий Ю., 40 років. Доставлений у психіатричну лікарню у стані збудження.

Анамнез. У минулому зловживав алкоголем, тепер, за словами хворого, п’є помірно. Останнім часом працює з етильованим бензином. Близько тижня тому, під час роботи, порушив правила безпеки. З'явились головний біль, слабкість, «розбитість», неприємні відчуття в животі та грудях. Став погано спати, сновидіння були кошмарними, перед засинанням чув, наче хтось його гукає. З’явився страх, який посилювався під вечір. Напередодні направлення на лікування був неспокійний, не впізнавав оточуючих. Бачив «грабіжників, які лізуть у вікно», кричав, що його «хочуть зарізати».

Психічний стан. Розгублений, у місці і часі не орієнтується. На запитання відповідає після паузи, неуважний. Бачить «страшні пики», величезних собак, які кидаються на нього. У роті «виросло волосся», яке дедалі довшає, обплутало язик, заважає дихати, Відчуває доторкування чогось шорсткого до тіла. Вважає, що його хочуть убити, розрізати на дрібні шматки і викинути собакам. Тривожний, час від часу на обличчі з’являється вираз жаху, схоплюється, кричить, просить помилувати його.

а). Визначіть діагноз. (Інтоксикаційний делірій).


^ 3. Хвора Є., 27 років, знаходиться у психіатричній лікарні.

З анамнезу відомо, що часто вживає алкогольні напої.

Психічний стан. Не спить, тривожна, розгублена, зі страхом оглядається навкруги, довго розглядає оточуючі предмети, багато раз запитує: «Що це?». На питання часто відповідає не по суті. Ходить за персоналом відділення і хворими, дивиться навкруги, слухає їхні розмови, але сама в мовний контакт не вступає. Взявши у руки хліб, довго розглядає його, тримає біля рота, але не їсть. Не орієнтована у часі. Знає, що знаходиться в лікарні, але не знає в якій. Періодично тривога посилюється і в хворої виникає психомоторне збудження, яке змінюється вираженою астенією. Мова хворої незрозуміла: «Соромно, соромно. Ви думаєте, я не живу, з Ванею жити треба і з Богом… Я чорт, я не Бог… Ви всі з розуму зійдете… У мене гальмування, аміназин, а потім в магазин…» З тугою, розгублено озирається. Інколи відповідає на питання, при цьому виявляється, що хвора чує «голоси» знайомих їй людей, які доносяться з вулиці.

а). Визначіть синдром. (Аментивний).


В. Тестові завдання для самоконтролю:


^ 1. Надвисокочастотне електромагнітне випромінювання відноситься до:

А. Несприятливих кліматично-метеорологічних умов.

В. Вібрації.

С. Зміни атмосферного, газового середовища.

D. Впливу прискорення і гравітації.

* Е. Радіації.

^ 2. Інфра- і ультразвук відносяться до:

* А. Фізичних чинників.

В. Хімічних чинників.

С. Біологічних чинників.

D. Власне психотропних.

Е. Опосередковано психотропних.

^ 3. Отруєння пестицидами виникає під впливом:

А. Фізичних чинників.

* В. Хімічних чинників.

С. Біологічних чинників.

D. Власне психотропних.

Е. Опосередковано психотропних.

^ 4. Судомні препарати, такі як коразол і стрихнін відносяться до:

А. Фізичних чинників.

В. Хімічних чинників.

С. Біологічних чинників.

* D. Власне психотропних.

Е. Опосередковано психотропних.

^ 5. Гемолітичні отрути, а саме миш'яковий водень, зміїна отрута відносяться до:

* А. Опосередковано психотропних.

В. Впливів біологічного знаряддя.

С. Власне психотропних.

D. Отрута, що перетворює гемоглобін на метгемоглобін.

Е. Отрута, що паралізує дихальні ферменти.

^ 6. До екологічних психічних розладів відносіть:

А. Інтоксикаційний делірій.

В. Інтоксикаційний онейроїд.

С. Інтоксикаційне оглушення.

D. Інтоксикаційний параноїд.

* Е. Все перелічене.

^ 7. Яскраві зорові галюцинації з порушеною алопсихічною орієнтацією

супроводжують:

А. Інтоксикаційний параноїд.

В. Інтоксикаційні маніакальноподібні стани.

* С. Інтоксикаційний делірій.

D. Інтоксикаційний сопор.

Е. Інтоксикаційне оглушення.

^ 8. Рухова пасивність із зануренням у фантастичні бачення характерна для:

А. Інтоксикаційного делірію.

В. Інтоксикаційних маніакальноподібні станів.

С. Інтоксикаційного параноїду.

* D. Інтоксикаційного онейроїду .

Е. Інтоксикаційного оглушення.


^ 9. Внаслідок перенесеного гострого екзогенного (інтоксикаційного) психозу

виникає:

* А. Психоорганічний синдром..

В. Маніакальний синдром.

С. Депресивний синдром.

D. Параноїдний синдром.

Е. Аментивний синдром.

^ 10. Астенія з безпорадністю, зниженою пам’яттю, послабленням розумових

здібностей та нездатністю до адаптації спостерігається при:

А. Маніакальному синдромі.

В. Депресивному синдромі.

С. Параноїдному синдромі.

D. Аментивному синдромі.

* Е. Психоорганічному синдромі.


6. Література:

6.1. Основна:

 1. Психіатрія /за ред. проф. О.К.Напреєнка . – Київ: Здоров'я, 2001.

 2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ, 1993. – С. 127-139.

 3. Гаванко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков . – Киев: Здоровье, 1989. – С.88-107

 4. Клиническая психиатрия /под ред.Н.Е.Бачерикова.– Киев:Здоровье, 1989. – С.145-180.

 5. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1989. – С.336-379.

 6. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. – Чернівці, 1999. – С.41-45.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1995. – С.192-253.

 8. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Наркология. – М.: «Медицина», 1987.

 9. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Учебное пособие по наркологи. – М.: «Медицина», 1981.

6.2. Додаткова:

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руцекоовдство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп.- СПб, СПбМАПО, 1997. – С 205-235; 253-291.

 2. Каплан Г.И., Седок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – Пер. с англ.//Гл.ред. Т.Б.Дмитриева. – М.: ГЕОТАР «Медицина», 1998. – С.75-111.

 3. Руководство по психиатрии /Под ред. А.В.Снежневского в 2-х томах. – Т.2. – М.: «Медицина», 1983. – С. 250-341.

 4. Алкоголизм /Под ред. Г.В.Морозова. – М.: «Медицина», 1990.

 5. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. – М.: «Медицина», 1990.

 6. Энтин Г.М. Лечение алкоголизма. – М,:»Медицина», 1990.

 7. Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. – Л.: «Медицина», 1975.

 8. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма. – Киев: Здоровье, 1986.


Методичну розробку склала

к.мед.н., доцент С.М.Русіна


Рецензія позитивна

доцент Р.І.РудницькийСхожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи