“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 208.59 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір208.59 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

29.04. 2010 р., протокол № 4

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету № 1-2


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Тема заняття 16-17: Психічні та поведінкові розлади внаслідок

вживання алкоголю


^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИІАТРІЯ


Змістовий модуль 4. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них.


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми:

Вивчення теми обумовлено тим, що в світі, в тому числі і в нашій країні, зростає кількість людей, які зловживають алкогольними напоями, які викликають психічну і фізичну залежність, патологічні зміни не тільки психіки, але й органів і систем організму.

Складність проблеми полягає в тому, що особи, які залежні від прийому алкоголю, не вважають себе хворими і активно не лікуються.

Лікарю будь-якої спеціальності необхідно знати клініку алкоголізму, з метою встановлення попереднього діагнозу, своєчасно направити до нарколога, вміти надати невідкладну допомогу при інтоксикації алкоголем, уміти проводити профілактичну роботу серед населення з метою попередження розвитку алкоголізму.


^ 2. Тривалість заняття: 2 (год.)

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

3.1. Студент повинен знати:

 1. Визначення понять «наркологія» і «алкоголізм».

 2. Сучасні погляди на етіологію і патогенез алкоголізму.

 3. Клініку алкоголізму в залежності від стадій.

 4. Особливості перебігу алкоголізму у жінок і підлітків.

 5. Сучасні методи лікування хворих на алкоголізм.

 6. Принципи профілактики пияцтва і алкоголізму.

 7. Наслідки алкоголізації населення (ускладнення, смертність, захворюваність і т.д.).

^ 3.2. Студент повинен вміти:

    1. Визначити ступінь алкогольного сп'яніння.

    2. Визначити стадію перебігу алкоголізму.

    3. Виставити попередній діагноз алкоголізму.

    4. Визначити тактику лікаря загальної практики при встановленні попереднього діагнозу «алкоголізм».

    5. Вивчити соматичні розлади при алкоголізмі.

    6. Призначити диференційоване лікування хворим на алкоголізм.

    7. Вивчити тактику вирішення питань медико-соціальної ЕК спертими (медико-соціальної, військової і судово-психіатричної).

    8. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення «За здоровий спосіб життя».

^ 3.3. Студент повинен опанувати практичні навички:

 1. Збору анамнезу у осіб, що зловживають алкоголем і хворіють на алкоголізм.

 2. Діагностика алкоголізму в залежності від стадії перебігу.

 3. Провести клініко-лабораторну діагностику алкогольного сп'яніння.

 4. Діагностувати форми алкогольного психозу.

 5. Надати невідкладну допомогу при важкому ступені алкогольного сп'яніння.

 6. Надати невідкладну допомогу при алкогольному абстинентному синдромі.

 7. Надати невідкладну допомогу при алкогольному делірії.

 8. Скласти план диференційованого лікування хворих на алкоголізм.

 9. Прочитати лекцію і провести бесіду про шкідливість алкогольних напоїв.

 1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Медична хімія.


2. Клінічна фармакологія.


3.Госпітальна терапія. 1. Описати біохімію етанолу і механізми розвитку алкоголізму.

 2. Дати клінічну інтерпретацію фармакології наркотичних лікарських препаратів.

 3. Описати особливості захворювань органів і систем, спричинених вживанням алкоголю і наркотиків.


^ 5. Поради студенту.

5.1. Зміст теми:

На початку заняття викладач обґрунтовує актуальність теми, звертає увагу на загальні властивості психоактивних (наркотичних) речовин:

 1. Викликають стан ейфорії (задурманювання).

 2. Змінюють толерантність організму (для досягнення ефекту необхідно збільшувати дозу).

 3. Викликають психічну і фізичну залежність.

 4. Після припинення вживання розвивається абстинентний синдром.

 5. Викликають гострі та хронічні психічні розлади.

 6. Викликають патологічну зміну особистості.

 7. Патологічно змінюють функцію внутрішніх органів та систем.

Підкреслюються причини вживання алкоголю:

 1. Задоволення зацікавленості відносно дії алкоголю.

 2. З метою бути прийнятим певною групою осіб.

 3. Вираз своєї незалежності.

 4. Вороже ставлення до оточуючого. Відхід від чогось гнітючого.

 5. Досягнення почуття повного розслаблення.

Необхідно звернути увагу на поширення тенденції вживання алкоголю в останні роки, зростання кількості «експериментаторів» серед студентської молоді.

Алкоголізм є прогредієнтним захворюванням, яке має стадійний характер. Провідним синдромом для них є великий наркоманічний синдром, який включає:

  • синдром зміненої залежності від наркотичних речовин;

  • синдром зміненої реактивності організму.

^ Синдром зміненої залежності включає психічну, фізичну залежність і абстинент ний синдром.

Синдром зміненої реактивності організму характеризується втратою захисних реакцій організму на інтоксикацію, зміною толерантності до алкоголю, зміною форм сп'яніння та вживання алкоголю, алкогольними амнезіями (палімпсести).

У розвитку та перебігу алкоголізму умовно виділяють 3 стадії: початкову (невротичну), середню (наркома нічну), кінцеву (енцефалопатичну). Межею переходу початкової стадії в наркома нічну є формування абстинентного синдрому (фізичної залежності).

^ На ранній стадії алкоголізму появляється бажання повторити стан сп’яніння (психологічна залежність). На цьому етапі всі інтереси зосереджуються на цьому бажанні, що проявляється такими ознаками зміненої реактивності:

а) втрата блювотного рефлексу;

б) виникнення і закріплення хворобливого потягу до алкоголю;

в) зміна толерантності до алкоголю;

г) поява амнезії сп’яніння;

д) втрата контролю за кількістю випитого алкоголю;

е) поява характерологічних змін особистості;

є) виникнення абстинентного синдрому;

ж) прояви астенічного симптомокомплексу;

з) порушення функції внутрішніх органів.

^ У другій стадії алкоголізму з’являється абстинентний синдром, який характеризується серцебиттям, нудотою, потягом до блювання, тремором, головним болем, вегетативними розладами, парестезіями. Хворим властива дратівливість, асенізація, пізнавально-мнестичні порушення. На тлі абстинентного синдрому виникає гострий алкогольний психоз.

^ У третій стадії алкоголізму спостерігається деградація особистості, а інколи деменція. При цьому різко знижується толерантність до спиртних напоїв, змінюється характер пияцтва, що приймає форму постійних запоїв, більш вираженою стає фізична залежність від алкоголю. Дуже важкий перебіг абстинентного синдрому, змінюється серцева та мозкова геодинаміка. Спостерігається виражена соціальна, психічна та фізична деградація особистості. Виникають грубі порушення в емоційно-вольовій сфері. Хворі стають гнівливі, злостиві, брехливі, безтурботні, легковажні. Алкогольний гумор у них набуває спотвореної форми. Вони – асоціальні, здатні до злочинної діяльності. Виникають важкі органічні зміни внутрішніх органів і нервової системи, посилюються прояви алкогольної енцефалопатії.

При лікуванні хворих на алкоголізм виділяють три основних етапи медикаментозних та не медикаментозних методів допомоги:

Перший (попередній) етап:

  • припинення вживання алкоголю;

  • дезінтоксикаційна терапія;

  • вітамінотерапія;

  • симптоматична терапія.

Основний етап:

 • активна антиалкогольна терапія,

  • умовно-рефлекторна терапія,

  • сенсибілізуюча терапія,

 • немедикаментозна:

  • сорбційні методи (гемосорбція, гастроентеросорбційна детоксикація),

  • квантова автогемотерапія,

  • рефлексотерапія,

  • лазерорефлексотерапія,

  • екстремальна кріопунктура, магніторефлексотерапія та ін.

 • сугестивна психотерапія:

  • індивідуальногіпносугестивна терапія,

  • колективна сугестивна терапія,

  • опосередкована психотерапія (плацебо-терапія),

  • стрес-терапія, «кодування» за А.Р.Довженко,

  • аутотренінг (самонавіювання).

Третій етап – підтримуюча терапія:

  • підтримуюча терапія,

  • повторні курси умовно-рефлекторної та сенсибілізуючої терапії,

  • стимулююча терапія,

  • трудотерапія,

  • соціотерапія – вирішення соціальних, побутових та сімейних проблем.

Особлива увага звертається на уміння надати невідкладну допомогу при гострій алкогольній інтоксикації важкого ступеню.

Неефективність лікування (відсутність підготовки хворих, відсутність бажання лікуватися, не вживати алкоголь, неправильне проведення антиалкогольного лікування) сприяє розвитку алкогольних психозів.

^ Класифікація алкогольних психозів:

а) гострі алкогольні психози (патологічне сп’яніння, гострий алкогольний Делірій, гострий алкогольний галюциноз, алкогольна депресія, алкогольний параноїд);

б) підгострі (Корсаковський психоз, алкогольний псевдопараліч);

в) хронічні (хронічний алкогольний галюциноз, маячна і затяжна форма алкогольного маячного психозу, цементна форма.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Дати визначення алкоголізму.

 2. Клініка та перебіг алкоголізму.

 3. Клініка алкогольного сп'яніння в залежності від ступеню.

 4. Невідкладна допомога при важкому ступені алкогольного сп'яніння.

 5. Невідкладна допомога при алкогольному абстинентному синдромі.

 6. Лікування хворих на алкоголізм(медикаментозне, не медикаментозне).

 7. Реабілітація хворих на алкоголізм.

 8. Профілактика алкоголізму.

 9. Етіопатогенез алкогольних психозів.

 10. Класифікація алкогольних психозів.

 11. Форми перебігу алкогольних психозів.

 12. Симптоматика алкогольних психозів (провідні та головні ознаки).

 13. Клініка гострих алкогольних психозів.

 14. Клініка підгострих алкогольних психозів.

 15. Клініка хронічних форм алкогольних психозів.

 16. Соматоневрологічні ознаки алкогольних психозів.

 17. Методи лікування алкогольних психозів. Випишіть рецепти.

 18. Невідкладна допомога при гострому алкогольному делірії, гострому алкогольному галюциноз.

 19. Реабілітація хворих на алкоголізм.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Студенти самостійно обстежують хворих на алкоголізм, здобувають уміння діагностики захворювання залежно від стадії, психопатологічної, неврологічної і соматичної патології. Обґрунтовують діагноз, проводять диференційний діагноз з побутовим пияцтвом, п психопатіями та іншими захворюваннями у поєднанні із вживанням алкогольних напоїв. Звертається увага на клініку алкогольного абстинентного синдрому і уміння надати медичну допомогу. Студенти складають план лікування хворих на алкоголізм із застосуванням медикаментозних та не медикаментозних методів:


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Загальні івластивості психоактивних речовин.

 2. Які синдроми включає в себе великий наркоманічний синдром (психічну, фізичну залежність та абстинентний синдром) ?

 3. Які сиптоми включає синдром зміненої реактивності (втрата блювотного рефлексу, зміна толерантності, зміна форми спяніння, палімсести) ?

 4. Стадії алкоголізму.

 5. Клініка початкової (нервотичної) стадії алкоголізму.

 6. Клініка серебньої (наркоманічної) стадії алкоголізму

 7. Клініка кінцевої (енцефалопатичної) стадії алкоголізму.

 8. Класифікація і діагностика гострих форм алкогольного психозу.

 9. Класифікація і діагностика підгострих форм алкогольного психозу.

 10. Класифікація і діагностика хронічних форм алкогольного психозу.Б. Задачі для самоконтролю:

1. Хворий В., 45 років. Доставлений у приймальне відділення у психомоторному збудженні. Даний стан розвинувся після запою. Об'єктивно: тахікардія, АТ 160/90 мм рт.ст., печінка на 2 см нижче краю реберної дуги. Розсіяна неврологічна мікро симптоматика. У хворого алопсихічне дезорієнтування при збереженні орієнтування аутопсихічного. Відчуває істинні зорові залякуючи галюцинації. Просить захистити його від чортів, павуків, яких «бачить» навколо себе. Відчуває страх, рухливо збуджений. Критики до свого стану немає. Попередній діагноз?

*А. Деліріозний синдром

В. Онейроїдний синдром

С. Агентивний синдром

D. Галюциноз

Е. Параноїдний синдром


2. Хворий 17 років, звернувся до терапевта зі скаргами на погане самопочуття, знобливість, нежить, біль у м'язах та суглобах, нудоту та пронос. Просить виписати йому побільше знеболюючих і заспокійливих («трамадол або солпадеїн, котрі краще допомагають, та діазепам»). Слизова зіву блідорожева, чиста. В легенях – везикулярне дихання. Тахікардія. Зіниці розширені, реакція на світло в'яла. На шкірі передпліччя – сліди ін'єкцій. При обстеженні тримається розв'язно, роздратовано, грубий, брехливий. Визначити діагноз.

А. Залежність від знеболюючих

*В. Опійна наркоманія

С. Токсикоманія при зловживанні транквілізаторами

D. Гостре респіраторне захворювання

Е. Харчова токсикоінфекція

3. Хворий 45 років скаржиться на підвищену дратівливість, тривогу у тверезому стані, нездоланний потяг до прийому спиртних напоїв. Почав вживати алкоголь з 19 років. Толерантність до алкоголю підвищена (1,2 л), блювотний рефлекс утрачений. Характер пияцтва запійний. Похмільний синдром стійкий, з вираженим сома то-вегетативним компонентом. Який діагноз можна поставити пацієнту?

А. Алкоголіз, ІІІ стадія

В. Алкоголіз, І стадія

* С. Алкоголіз, ІІ стадія

D. Гостра алкогольна енцефалопатія

Е. Шизофренія, ускладнена симптоматичним алкоголізмом

4. Хворий 32 років, шофер. Зловживає алкоголем з 22 років. Останні 3 роки похмеляється. Толерантність до 1,5 л горілки. Став байдужим до родини, дітей, витрачає багато грошей на спритне. Часто з'являється у громадський місцях п'яним. Може пити кілька днів підряд, а після короткої перерви знову повертається до спиртного. Звільнений з роботи, періодично працює вантажником, подовгу не залишається на одному місці із-за пияцтва. Дружина подала заяву на розлучення. Виставити діагноз.

* А. Алкоголіз, ІІ стадія

В. Алкоголіз, І стадія

С. Побутове пияцтво

D. Дипсоманія

Е. Алкоголіз, ІІ стадія

5. Хворий 32 років. Став вночі збудженим, вибіг на вулицю в пошуках «пришельців», які «все винесли з дому». Відчуває страх, розгублений. Впродовж тижня до початку хвороби вживав спиртне до 1 л горілки за добу. Під час огляду дезорієнтований у місці і часі. АТ 130/90. Яку групу препаратів необхідно застосовувати для купірування даного стану?

А. Транквілізатори

В. Орап

С. Депакін

* D. Нейролептики

Е. Протипароксизмальні

6. Хворий 38 років, на прийомі у супроводі дружини. З її слів, чоловік вночі не спав, періодично до чогось прислуховувався, озирався, був впевнений, що чує через стіну, як співробітники осуджують його за аморальність, погрожують розправою; намагався повіситись. Зловживає спритними напоями більше 10 років, останній прийом – 2 доби тому. При огляді всебічно орієнтований вірно. Відчуває постійну тривогу, періодичний страх. Рухово неспокійний, виражені вегетативні прояви. Тактика лікаря?

А. Направити на госпіталізацію у відділення дезинтоксикації в лікарні загального

профілю

В. Лікувати в амбулаторних умовах самостійно

* С. Направити на госпіталізацію у психіатричний стаціонар


7. Хворий 40 років. Зловживає алкоголем впродовж 10 років. Перебуваючи у відрядженні впродовж 2 тижнів пиячив. Повернувшись, на вокзалі почув голос дружини, яка кликала на допомогу; став збуджений, бігав, метушився, просив оточуючих допомогти. У психіатричному відділенні, к4уди був доставлений, стверджує, що весь час чує чоловічі та жіночі голоси, які погрожують, засуджують, умовляють його кинути пити. Неспокійний, пригнічений, тривожний. Ваш діагноз?

А. Шизофренія

В. Параноїдний синдром

С. Психопатія

* D. Гострий алкогольний галюциноз

Е. Алкогольна дисфорія


8. Хворий 30 років. Маляр. Тривалий час зловживає спиртними напоями. Три дні тому перестав спати, з'явилась тривога, страх, неправильна поведінка. У психіатричному відділенні: збуджений, поривається до дверей, вікон. Стверджує, що бачить комах, сірих мишей, собак, які бігають по кімнаті, вночі бачив під ліжком чудовисько з рогами, відчував сильний страх. Під час бесіди хворий напружений, озирається навкруги, тремтить.

Ваш діагноз?

А. Корсаковський синдром

В. Маніакальний синдром

С. Алкогольна дисфорія

* D. Алкогольний галюциноз

Е. Абстинентний синдром


9. Хворий 30 років, емоційно збуджений, страждає на манію переслідування, яку супроводять мікро оптичні галюцинації. Поведінка нестабільна, часом агресивна. Обличчя гіперемовані, тремор рук, мідріаз. Тони серця звучні, ЧСС 110, АТ 160/100 мм рт.ст.; дихання везикулярне. В анамнезі два останні роки зловживає кокаїном. Ваш діагноз?

А. Делірій на фоні абстиненції

В. Шизофренія

С. Параноїдальний психоз

* D. Кокаїнова інтоксикація

Е. Панічний стан


10. Хворому 18 років. Бригадою швидкої медичної допомоги відмічено психомоторне збудження, дезорієнтація у просторі та часі, неможливе встановлення контакту, зіниці розширені з відсутністю реагування на світло, шкіра суха, гаряча, обличчя гіперемоване, АТ 100/60 мм рт.ст., пульс – 112 за 1 хв. Які з вказаних препаратів можуть викликати такий стан?

А. Отруєння продуктами горіння пластмаси

В. Реланіум

С. Тілопентал натрію

* D. Атропіна сульфат

Е. Отруєння ФОР

11. Хворий 45 років. В анамнезі – тривале зловживання алкоголем. Поступив в наркологічне відділення у стані запою. Скаржиться на поганий сон, апетит, головний біль, спрагу, тремтінн6я і пітливість, потяг до алкоголю, знижений настрій. Ваш діагноз?

* А. Корсаковський абстинентний синдром

В. Алкогольна депресія

С. Абсанс

D. Психоорганічний синдром

Е. Джексоновський напад


12. У хворого 55-ти років, після припинення вживання снодійного препарату (етаміналу натрію), яким користувався 2 роки, з'явилась тривога, неспокій, порушився сон, виникла анорексія, блювота, гіпотензія, в6еликі судомні напади, галюцинації та алопсихічне дезорієнтування. Визначіть абстинентний стан, який викликаний:

А. Гашишоманією

В. Опіоманією

* С. Барбітуроманією


13. Хворий 50-ти років емоційно збуджений, з агресивною поведінкою, загрозливими слуховими та зоровими галюцинаціями. Продуктивному контакту не доступний. Шкіра гіперемовані, Ат 160/100, ЧСС – 100. Тони серця приглушені, ритмічні, над легенями везикулярне дихання, тахіпное. В анамнезі – зловживання алкоголем, в тому числі його сурогатами, більше 20 років. Останні три доби пацієнт був позбавлений можливості вживати алкоголь. Ваш діагноз?

А. Гострий судинни й психоз на фоні гіпертонічного кризу

* В. Алкогольний делірій

С. Напад стенокардії спокою

D. Шизофренія

Е. Гостре респіраторне захворювання


14. Чоловік 32 років доставлений у приймальне відділення швидкої медичної допомоги з запахом алкоголю з рота, без ознак травм. Пацієнта неможливо розбудити, реагує тільки на болісні подразнення, захисні реакції некоординовані. Об'єктивно: шкірні покриви гіперемовані, вологі, визначається помірний гіпертонус м'язів кінцівок, ін'єкція склер, блукаючі очні яблука, гіперсалівація, АТ 130/90 мм рт.ст., пульс – 90 уд. за 1 хв., ЧД 22 за 1 хв. Ваш діагноз?

А. Психогенна кома

В. Ступор

С. Септичний шок

* D. Алкогольна кома

Е. Гіпоглікемічна кома


15. У хворого обличчя амімічне, реакція зіниць на світло відсутня, запах алкоголю з рота і блювотних мас. Атонія м'язів, тони серця ослаблені, ціаноз кінцівок , брадіпное, мимовільне сечовиділення і дефекація. Ваш діагноз?

А. Травматична кома

В. Гіпоглікемічна кома

* С. Алкогольне сп'яніння

D. Гостра токсикоінфекція

Е. Ішемічний інсульт


16. Хворий 27 років, тракторист. У відділенні лікарні – тривожний, метушливий, заглядає під ліжко, щось струшує з ковдри і топче ногами. на підлозі «бачить мишей, щурів, літаючих комах». Алопсихічне дезорієнтування, мова уривчаста, тремтіння тіла, гіпергідроз, тахікардія. Зловживає алкоголем. Ваш діагноз?

А. Травматичний делірій

В. Реактивний делірій

С. Інфекційний делірій

* D. Алкогольний делірій

Е. Епілептичний Делірій


17. Хворий 34 років, прийшов на прийом з метою «підлікувати нерви та довести дружині, що випиває як усі». Розповів, що важко працює на нервовій роботі, «пов'язаній з людьми». Вживає алкоголь переважно після роботи в компанії співробітників «для заспокоєння». Інколи забуває деякі епізоди застілля. Наступного ранку почуває себе погано. Для покращання вживає 1-2 пляшки «Джин-тоніку». Себе хворим не визнає на підставі досить довгих періодів повної тверезості. При розмові на алкогольну тематику спостерігається деяке збудження та гіперсалівація. Визначіть діагноз.

* А. Хронічний алкоголіз, ІІ стадія

В. Зловживання алкоголем

С. Астенічний синдром

D. Хронічний алкоголіз, ІІІ стадія

Е. Психопатія за збудливим типом


18. Хворий 34 років, звернувся з приводу фолікулярної ангіни з високою температурою тіла. Останні 12 років зловживає спиртними напоями. У день госпіталізації ввечері з'явилася тривога, не лежав у ліжку, багаторазово виходив з палати, звертався до чергового персоналу з різними скаргами. «Побачив у палаті багато павуків на стінах, велику кількість мух, чув з коридору погрози на свою адресу». Дивувався й обурювався, що інші хворі цього не чують. Перестав орієнтуватися в навколишньому. Визначіть психопатологічний синдром.

А. Астенічний

В. Онейроїдний

С. Аментивний

D. Сутінковий

* Е. Деліріозний


19. Хворий 39 років, прооперований з приводу гострого апендициту. Ввечері на третю добу після операції став неспокійним, метушливим, чув, як на вулиці співають дівчата. Відганяв від себе «білих мух», кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважає, що він у себе вдома, в часі дезорієнтований. Соматично: гупергідроз, АТ–160/1000 мм рт.ст., температура тіла – 37,40 С, т тахікардія. За повідомленням родичів, багато років зловживає спиртним. Діагностуйте психопатологічний розлад.

А. Гіпертоксична шизофренія

В. Токсикоз-інфекційний психоз

* С. Алкогольний делірій


20. Жінка 19-ти років скаржиться на болі в животі, постійно вимагає все нових ін'єкцій обезболюючих та снодійних. Обстежена, патології гінекологічної та урологічної не виявлено. Вздовж поверхневих вен кінцівок – сліди старих проколів, походження яких не пояснює. Сухожильні рефлекси з рук і ніг однакові, жваві. Фото реакція зіниць слабка. Язик обкладений сірою смагою. В бесіді афективно неврівноважена, відмічається «мовний пронос» без патологічних включень. Яка ваша тактика щодо поліпшення стану пацієнтки?

А. Призначити ліки, які вимагає пацієнтка

* В. Консультація лікаря-нарколога

С. Додаткова консультація хірурга

D. Призначити антибіотикотерапію

Е. Консультація лікарі-інфекціоніста


В. Тестові завдання для самоконтролю:

^ 1. Які з наведених розладів сприйняття найбільш характерні для «білої гарячки»?

*А. Алопсихічна дезорієнтація

В. Сенестопатії

С. Сенестезії

D. Порушення схеми тіла

Е. Дереалізація


^ 2. Які з наведених галюцинацій найбільш характерні для алкогольного

галюцинозу?

А. Наказові

* В. Анатгоністичні

С. Коментуючі

D. Сегла

Е. Нюхові


^ 3. Який тип порушення свідомості характерний для «білої гарячки»?

А. Потьмарення свідомості

* В. Сплутаності свідомості

С. Звуження кола свідомості

D. Часткове порушення свідомості

Е.


4. Хворий не вступає в контакт, на питання не відповідає. Реагує тільки на больові подразники. Захисні реакції не координовані. Об'єктивно: З рота запах алкоголю, шкірні покриви гіперемовані, вологі, склери ін'єковані, блукаючі очні яблука, гіперсалівація, гіпертонус м'язів кінцівок. АТ – 130/90 мм рт.ст., пульс – 90 ударів за 1 хв., частота дихання – 22 в 1 хв.

Який психопатологічний стан розвинувся у пацієнта?

А. Психогенна кома

В. Ступор

С. Септичний шок

* D. Алкогольна кома

Е.Гіпоглікемічна кома


^ 5. Для якої інтоксикації специфічним є симптом «відчуття волосся у роті»?

А. Марганцевої

* В. Свинцевої ТЕС

С. Атропінової

D. Аміназинової

Е. Опійної


^ 6. Чи обов'язкова амнезія при алкогольному делірії?

Так

Ні

7. Для якої стадії алкоголізму характерні ознаки: дратівливість, тривога, нездоланна тяга до прийому спиртних напоїв, толерантність до алкоголю підвищена, блювотний рефлекс утрачений, характер пияцтва запійний, похмільний синдром стійкий з вираженим сома то-вегетативним компонентом.

А. Алкоголізм 1-ї стадії

* В. Алкоголізм 2-ї стадії

С. Алкоголізм 3-ї стадії

D. Побутове пияцтво

Е.


8. Хворий вночі не спав, до чогось прислухався, озирався, чув як через стінку у сусідній кімнаті співробітники осуджували його за аморальність, погрожували розправою. Хворий намагався повіситися. Зловживає алкоголем багато років. Останній прийом спиртного – три доби тому. Об'єктивно: всебічно орієнтований, тривожний, періодично відчуває страх, рухливий, неспокійний, виражені вегетативні прояви. Який психопатологічний стан розвинувся у хворого?

А. Алкогольний делірій

* В. Гострий алкогольний галюциноз

С. Алкогольний параноїд

D. Алкогольна депресія

Е. Корсаковський психоз


9. Хворий при огляді тривожний, відчуває страх, збуджений, поривається до дверей, вікон. Стверджує, що бачить на підлозі сірих мишей, які бігають по кімнаті, оглядається, струшує щось із одежі, топче ногами, тремтить. Для якого психопатологічного стану характерні клінічні ознаки?

А. Маніакальний синдром

В. Алкогольна дисфорія

* С. Алкогольний делірій

D. Абстинентний синдром

Е. Аментивний синдром

10. Хворий поступив у наркологічне відділення у стані запою. Скаржиться на поганий сон, апетит, головний біль, спрагу. При огляді - тремтить, виражена пітливість, тахікардія, знижений настрій. Визначіть психопатологічний стан хворого.

А. Абсанс

В. Психоорганічний синдром

С. Алкогольна депресія

* D. Алкогольний абстинентний синдром

Е. Алкогольний делірій


11. Визначіть психопатологічний розлад. Увечері на другу добу після апендектомії хворий став неспокійним, метушливим, відганяв від себе «білих мух», кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважав, що він у себе вдома. В часі дезорієнтований, АТ – 160/100 мм рт.ст., температура тіла – 37,40 , тахікардія, гіпергідроз. З повідомлення родичів: багато років зловживає алкогольними напоями.

А. Гіпертоксична шизофренія

В. Токсично-інфекційний п сихоз

* С. Алкогольний делірій

D. Гострий алкогольний галюциноз

Е. Алкогольний параноїд

12. Який психопатологічний розлад у хворого? Хворий багато років зловживає алкогольними напоями. Останнім часом, коли приходив додому у стані сп'яніння, приставав до дружини із звинуваченням у зраді йому, вимагав, щоб дружина сама у всьому зізналась, склав список чоловіків, які нібито є коханцями його дружини (у списку були й племінники). Говорив, що дружина з коханцями хоче його отруїти. Визначити психопатологічний стан.

А. Деліріозний синдром

*В. Параноїдний синдром

С. Галюцинаторно-параноїдний синдром

D. Дементний синдром

Е. Парафренний синдром


^ 13. Яка із гіпнотичних фаз є патофізіологічною основою галюцинацій?

* А. Парадоксальна

В. Ультрапарадоксальна

С. Урівнююча

D. Наркотична


6.Література.

6.1. Основна:

 1. Психіатрія /за ред. проф. О.К.Напреєнка . – Київ: Здоров'я, 2001.

 2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ, 1993. – С. 127-139.

 3. Гаванко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков . – Киев: Здоровье, 1989. – С.88-107

 4. Клиническая психиатрия /под ред.Н.Е.Бачерикова.– Киев:Здоровье, 1989. – С.145-180.

 5. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1989. – С.336-379.

 6. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. – Чернівці, 1999. – С.41-45.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1995. – С.192-253.

 8. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Наркология. – М.: «Медицина», 1987.

 9. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Учебное пособие по наркологи. – М.: «Медицина», 1981.


6.2. Додаткова:

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руцекоовдство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп.- СПб, СПбМАПО, 1997. – С 205-235; 253-291.

 2. Каплан Г.И., Седок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – Пер. с англ.//Гл.ред. Т.Б.Дмитриева. – М.: ГЕОТАР «Медицина», 1998. – С.75-111.

 3. Руководство по психиатрии /Под ред. А.В.Снежневского в 2-х томах. – Т.2. – М.: «Медицина», 1983. – С. 250-341.

 4. Алкоголизм /Под ред. Г.В.Морозова. – М.: «Медицина», 1990.

 5. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. – М.: «Медицина», 1990.

 6. Энтин Г.М. Лечение алкоголизма. – М,:»Медицина», 1990.

 7. Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. – Л.: «Медицина», 1975.

 8. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма. – Киев: Здоровье, 1986.


Методичну вказівку склав

к.мед.н., асистент В.І. Курик


Рецензія позитивна

Доцент В.Г. ДеркачСхожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи