“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 93.09 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір93.09 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

29.04. 2010 р., протокол № 4

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Тема заняття 19: Психічні та поведінкові розлади внаслідок

вживання речовин, які не внесені в державний

перелік наркотиків (токсикоманії).


^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИІАТРІЯ


Змістовий модуль 4. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них.


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми:

В нашій країні зростає кількість людей, які вживають токсичні речовини, які викликають психічну і фізичну залежність.

Лікарю будь якої спеціальності необхідно знати клініку токсикоманій з метою встановлення попереднього діагнозу, своєчасного направлення до лікаря нарколога, вміти надати невідкладну допомогу при інтоксикації, уміти проводити профілактичну роботу серед населення з метою попередження розвитку токсикоманії.


^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета.

Студент повинен:

3.1. Знати:

 1. Медичні та соціальні проблеми вживання токсичних речовин.

 2. Етіопатогенетичні чинники залежності від токсичних речовин.

 3. Психічні та поведінкові розлади при зловживанні транквілізаторами.

 4. Психічні та поведінкові розлади при зловживанні снодійними препаратами.

 5. Психічні та поведінкові розлади при зловживанні холінолітичними засобами.

 6. Психічні та поведінкові розлади при зловживанні продуктами, що містять кофеїн.

 7. Психічні та поведінкові розлади при вживанні інгаляційних речовин та засобів побутової хімії.

 8. Тютюнопаління як форма токсикоманії.

 9. Вікові особливості токсикоманій.

 10. Принципи та методи лікування токсикоманій.

 11. Профілактика токсикоманій.

 12. Експертиза при токсикоманіях.


3.2. Уміти:

 1. Діагностувати отруєння транквілізаторами, барбітуратами, холінолітичними, інгалянтами.

 2. Надавати ургентну допомогу хворим на токсикоманію при невідкладних станах (отруєнні).

 3. Складати лікувально-реабілітаційні програми для хворих на токсикоманію.


3.3. Опанувати практичні навички:

  1. Проведення клінічного обстеження хворих на токсикоманію та описати психосоматичний статус.

  2. Надання медичної допомоги при абстинентному синдромі внаслідок токсикоманій.

  3. Невідкладна допомога при отруєнні токсичними речовинами.^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Медична хімія.


2. Клінічна фармакологія.


3.Госпітальна терапія. 1. Механізми розвитку залежності від токсико-манічних речовин.

 2. Дати клінічну інтерпретацію фармакології ненаркотичних лікарських препаратів.

 3. Описати особливості захворювань органів і систем, спричинених вживанням токсикоманічних речовин


^ 5. Поради студенту.

5.1. Підготовчий етап.

На початку заняття викладач проводить контроль початкового рівня підготовки студентів до практичного заняття.

Розглядаються види токсикоманій:

 1. Зловживання транквілізаторами.

 2. Зловживання снодійними засобами.

 3. Зловживання холінолітичними засобами.

 4. Зловживання інгалянтами (ефіром, закисом азоту, препаратами побутової хімії).

 5. Зловживання фосфорорганічними речовинами (дихлофос).

 6. Нікотинова токсикоманія.

 7. Кофеїнова токсикоманія.

Зосереджується увага на соціально-медичних проблемах токсикоманій, на чинниках, що сприяють розвитку токсикоманій. Розглядаються клінічні особливості окремих видів токсикоманій, прояви абстинентного синдрому, клініка передозувань-отруєнь токсичними речовинами. На занятті розглядаються особливості токсикоманій у дітей та підлітків.

На основному етапі студенти самостійно під керівництвом викладача обстежують хворих на токсикоманії. У процесі збору анамнезу виявляють вік початку вживання, клінічні ознаки токсикоманічнгого сп'яніння. Виявляють психічну і фізичну залежність. Уточнюють клінічну картину абстинентного синдрому.

Студенти самостійно обстежують хворих на токсикоманії, здобувають уміння діагностувати захворювання в залежності від стадії, психопатологічної, неврологічної та соматичної патології. Обґрунтовують діагноз, проводять диференційний діагноз. Звертається увага на клініку токсикоманічного абстинентного синдрому і уміння надати невідкладну медичну допомогу при отруєнні токсичною речовиною. Студенти складають план лікування хворих на токсикоманію із застосуванням медикаментозних і не медикаментозних методів:

Перший (попередній етап):

 • припинення вживання токсичної речовини,

 • дезінтоксикаційна терапія,

 • вітамінотерапія,

 • симптоматична терапія.

Основний етап:

 • активна антитоксикоманічна терапія:

   • умовно-рефлекторна терапія,

   • сенсибілізуюча терапія,

 • немедикаментозна:

  • сорбційні методи (гемосорбція, гастроентеросорбційна детоксикація),

  • квантова автогемотерапія,

  • рефлексотерапія,

  • лазерорефлексотерапія,

  • екстремальна кріопунктура, магніторефлексотерапія та ін.

 • психотерапія:

  • індивідуальна гіпносугестивна психотерапія,

  • колективна сугестивна терапія,

  • опосередкована психотерапія (плацебо-терапія),

  • емоційно-стресова терапія (варіант «кодування» за А.Р.Довженко),

  • аутогенне тренування.

Третій етап – підтримуюча терапія:

  • підтримуюча терапія,

  • повторні курси умовно-рефлекторної та сенсибілізуючої терапії,

  • стимулююча терапія,

  • трудотерапія,

  • соціотерапія – вирішення соціальних, побутових та сімейних проблем.

Особлива увага звертається на уміння надати невідкладну допомогу при гострій інтоксикації токсикоманічною речовиною.

^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Визначення поняття «наркологія», «токсикоманія».

 2. Медичні та соціально-психологічні проблеми вживання токсичних речовин.

 3. Етіопатогенетичні чинники залежності від токсичних речовин.

 4. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні транквілізаторами.

 5. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні снодійними препаратами.

 6. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні холінолітичними засобами.

 7. Особливості психічних та поведінкових розладів при вживанні продуктів, що містять кофеїн.

 8. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні інгаляційними речовинами та засобами побутової хімії.

 9. Тютюнопаління як форма токсикоманії.

 10. Вікові особливості токсикоманії.

 11. Організаційні принципи та методи лікування хворих на токсикоманію.

 12. Ургентна допомога при абстинентному синдромі та отруєнні токсичними речовинами.

 13. Реабілітація та профілактика токсикоманій.

 14. Експертиза при токсикоманіях.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 1. Клініко-психопатологічне обстеження хворих, залежних від токсикоманічних речовин.

 2. Складання плану обстеження та лікування хворих на токсикоманії.

 3. Надання ургентної допомоги при абстинентному синдромі та отруєнні токсикоманічними речовинами.


На заключному етапі викладач підводить підсумок практичного заняття, виявляє професійний рівень набутих вмінь і практичних навичок. Звертає увагу на профілактику токсикоманій (первинну, вторинну, третинну), підкреслюючи основні напрямки профілактики: психогігієнічний, педагогічний, санітарно-гігієнічний, медико-соціальний, охорони здоров'я, адміністративно-правовий, економічний. Викладач відповідає на запитання студентів, задає завдання на наступне практичне заняття.


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Визначення поняття «наркологія», «токсикоманія».

 2. Медичні та соціально-психологічні проблеми вживання токсичних речовин.

 3. Етіопатогенетичні чинники залежності від токсичних речовин.

 4. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні транквілізаторами.

 5. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні снодійними препаратами.

 6. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні холінолітичними засобами.

 7. Особливості психічних та поведінкових розладів при вживанні продуктів, що містять кофеїн.

 8. Особливості психічних та поведінкових розладів при зловживанні інгаляційними речовинами та засобами побутової хімії.

 9. Тютюнопаління як форма токсикоманії.

 10. Вікові особливості токсикоманії.

 11. Організаційні принципи та методи лікування хворих на токсикоманію.

 12. Ургентна допомога при абстинентному синдромі та отруєнні токсичними речовинами. Випишіть рецепти.

 13. Реабілітація та профілактика токсикоманій.

 14. Експертиза при токсикоманіях.Б. Тестові завдання:


1. Стан залежності від токсичних речовин називається:

А. Астенічний синдром

В. Наркотичний синдром

С. Іпохондричний синдром

* D. Абстинентний синдром

Е. Депресивний синдром


2. До холінолітичних засобів центральної дії, що їх використовують з метою токсикоманії

належать:

А. Фенобарбатл

* В. Настоянка белладонни

С. Ефедрін

D. Героїн

Е. Кофеїн


3. Зловживання транквілізаторами обумовлене з метою:

А. Стимуляції

В. Снодійного ефекту

С. Антидепресивного ефекту

* D. Ейфоризації

Е. Загальнозміцнюючого ефекту


4. З метою пригнічення потягу до токсичних речовин застосовують:

А. Седативні засоби

В. Антидепресанти

С. Загальнозміцнюючі препарати

* D. Психотерапію

Е. Ноотропи


^ В. Ситуаційні задачі:

1. Машиною швидкої допомоги доставлений хворий К., 27 років. Зі слів родичів відомо, що

останнім часом хворий самостійно вживає якісь невідомі таблетки.

^ Психічний статус: збуджений, ейфоричний, відчуття задоволення, хода невпевнена,

рефлекси знижені, брадікардія, гіпотенія. З часом наступило відчуття спокою, сонлдивість.

Діагностуйте вид токсикоманії. (Токсикоманфія транквілізаторами).


2. Хворий А., 63 роки. Тривалий час вживав фенобарбітал для нормалізації сну. Останній

тиждень припинив вживати препарат із-за його відсутності.

^ Психічний статус: загальна слабкість, розбитість, стомлюваність, бузсоння, тривога,

м'язове посмикування, біль у животі, тошнота, блювання.

Який синдром у хворого? (Абстинентний).


3. У хворого діагностовано отруєння холінолітичними засобами.

^ Психічний статус: зорові галюцинації,висловлює маячні ідеї стосунку еротичного змісту.

Малорухомий, зіниці розширені, тахікардія, артеріальний тиск підвищений.

Ваша тактика? (Госпіталізація в наркологічний стаціонар).


6. Література:

6.1. Основна:

 1. Психіатрія /за ред. проф. О.К.Напреєнка . – Київ: Здоров'я, 2001. – С.288-289; 300-322.

 2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ, 1993. – С. 127-139.

 3. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков.– Киев:Здоровье,1989.– С.99-100; 102-107.

 4. Клиническая психиатрия /под ред.Н.Е.Бачерикова.– Киев:Здоровье, 1989. – С.145-180.

 5. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1989. – С.336-379.

 6. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. – Чернівці, 1999. – С.41-45.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1995. – С.192-253.

 8. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Наркология. – М.: «Медицина», 1987.

 9. Бабаян Е.А., Гонопольский М.Х. Учебное пособие по наркологи. – М.: «Медицина», 1981.

6.2. Додаткова:

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руцекоовдство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп.- СПб, СПбМАПО, 1997. – С 205-235; 253-291.

 2. Каплан Г.И., Седок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – Пер. с англ.//Гл.ред. Т.Б.Дмитриева. – М.: ГЕОТАР «Медицина», 1998. – С.75-111.

 3. Руководство по психиатрии /Под ред. А.В.Снежневского в 2-х томах. – Т.2. – М.: «Медицина», 1983. – С. 250-341.

 4. Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. – Л.: «Медицина», 1975.Методичну розробку склав

доцент Р.І.Рудницький


Рецензія позитивна

доцент В.Г.ДеркачСхожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи