“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 70.43 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір70.43 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

30.04.2010 р., протокол № 5

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету № 1-2


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Тема заняття 21: Неврози: етіологія, патогенез, розподіл за

клінічною картиною і перебігом. Гострі

невротичні реакції.


^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИІАТРІЯ


Змістовий модуль 5. Психогенні психічні захворювання.


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми: Психогенні захворювання (неврози та реактивні психози) – функціональні нервово – психічні розлади, які виникають внаслідок дії гострих короткочасних або тривалих психічних травм (важких переживань). Це найбільш поширені нервово-психічні захворювання.

Знання студентами поліморфних проявів невротичних розладів і вміння самостійно вирішувати невідкладні лікувально – діагностичні завдання відіграє важливу роль у загальній та професійній підготовці лікарів.

^ 2. Тривалість заняття: 2год.

3. Навчальна мета:

3.1. Студент повинен:

знати:

 • етіологічні чинники, що викликають неврози;

 • патогенез неврозів;

 • класифікацію неврозів;

 • клінічні прояви неврозів;

 • перебіг неврозів;

 • гострі невротичні реакції.

вміти:

 • діагностувати неврози;

 • провести диференційний діагноз неврозів з іншими захворюваннями;

 • лікувати неврози.


опановувати практичні навички:

 • збір анамнезу (виявлення психогенній) у хворих на неврози;

 • навички діагностики різних форм неврозів;

 • основні прийоми застосування психотерапевтичних методик при лікуванні неврозів та гострих невротичних реакцій.


^ 4. Базові знання, уміння, навички, що необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Загальна та медична психологія


2.Нормальна та патологічна

фізіологія

3.Нервові хвороби


 1. Визначити тип особистості. Визначити критерії ясної свідомості. Дослідити психічні процеси.

 2. Визначити тип ВНД.
 1. Клініка функціональних розладів нервової системи.5. Поради студенту.

^ 5.1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Під керівництвом викладача проводиться обстеження хворого на невроз згідно схеми академічної історії хвороби.

Пізніше викладач іде зі студентами у відділення неврозів, де проводиться самостійна курація 5-6 хворих на нврози. В кінці курації викладач обговорює результати обстеження: студенти виставляють діагноз, проводять диференційну діагностику з подібними захворюваннями, складають індивідуальний план лікування хворих.

Студенти на цьому етапі вирішують ситуаційні задачі, результати їх обговорюються.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Визначення понять “психогенія”, “психічна травма”.

 2. Визначення понять “невроз”, “гостра невротична реакція”.

 3. Етіологія неврозів.

 4. Патогенез неврозів.

 5. Класифікація неврозів.

 6. Клініка неврастенії, істеричного неврозу, неврозу нав’язливих станів.

 7. Перебіг неврозів.

 8. Фобічні розлади.

 9. Тривожні р озлади.

 10. Обсесивно-компульсивний розлад.

 11. Дисоціативні істеричні розлади.

 12. Депресивні невротичні розлади.

 13. Диференційна діагностика істеричного та епілептичного нападів.

 14. Прояви гострих невротичних реакцій.

 15. Принципи та методи лікування хворих на неврози.

 16. Експрес-діагностика та невідкладна допомога при істеричному збудженні.

 17. Експрес-діагностика та невідкладна допомога при психічних розладах внаслідок надзвичайних ситуацій (реактивні психогенні стани) невротичні форми: збудлива невротична реакція, ступорозна невротична реакція.

 18. Профілактика неврозів.

 19. Експертиза при неврозах.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

  1. Під керівництвом викладача проводиться обстеження хворого на невроз.

  2. З допомогою викладача студенти самостійно проводять курацію хворих на неврози.

  3. Складання плану обстеження та лікування хворих на неврози.

  4. Участь у проведенні психотерапевтичних методик при лікуванні хворих на неврози.


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Визначення понять “психогенія”, “психічна травма”.

 2. Визначення понять “невроз”, “гостра невротична реакція”.

 3. Етіологія неврозів.

 4. Патогенез неврозів.

 5. Класифікація неврозів.

 6. Клініка неврастенії, істеричного неврозу, неврозу нав’язливих станів.

 7. Перебіг неврозів.

 8. Фобічні розлади.

 9. Тривожні розлади.

 10. Обсесивно-компульсивний розлад.

 11. Дисоціативні істеричні розлади.

 12. Депресивні невротичні розлади.

 13. Диференційна діагностика істеричного та епілептичного нападів.

 14. Прояви гострих невротичних реакцій.

 15. Принципи та методи лікування хворих на неврози. Випишіть рецепти.

 16. Експрес-діагностика та невідкладна допомога при істеричному збудженні.

 17. Експрес-діагностика та невідкладна допомога при психічних розладах внаслідок надзвичайних ситуацій (реактивні психогенні стани) невротичні форми: збудлива невротична реакція, ступорозна невротична реакція.

 18. Профілактика неврозів.

 19. Експертиза при неврозах.Б. Задачі для самоконтролю:

 1. Хворий К., 25 р., внаслідок інтенсивної праці по закінченню кандидатської дисертації скаржиться на підвищену емоційну чутливість та збудливість, нестійкий настрій, погане самопочуття, головний біль, безсоння з утрудненим засипанням, різке зниження працездатності у 2-й половині дня, серцебиття, підвищену пітливість. При об'єктивному обстеженні органічних змін не виявлено. Ваш діагноз?

А. Шизофренія

В. Маніакально-депресивний психоз

* С. Неврастенія

D. Психопатія (розлад особистості)

Е. Реактивний психоз

 1. Хвора М. 24 р., економіст. З дитинства росла мнимою, боязливою. Після конфлікту на роботі стала замкнутою, появились страхи і невпевненість у виконанні службових обов'язків, побоювання і сумніви в математичних обчислюваннях, кількаразові перевірки рахунків. Закінчуючи робочий день, кілька разів перевіряє наявність документів у папці. Ваш діагноз?

А. Маніакально-депресивний психоз

В. Психопатія

С. Реактивний психоз

* D. Невроз нав'язливих станів

Е. Шизофренія


 1. Хвора Д., 28 р., заміжня. В анамнезі конфліктна ситуація із свекрухою. На прийомі скаржиться на відчуття оніміння рук і ніг, відчуття «комка» в горлі, тремор рук. Об'єктивно: егоцентрична, демонстративна, емоційно-лабільна, розповідає про свої хворобливі відчуття, спостерігається тремор рук, дає лакримальні реакції, спостерігається уривчасте дихання. Органічних порушень з боку ЦНС не виявлено. Ваш діагноз?

А. Епілепсія

В. Шизофренія

С. Олігофренія

* D. Істеричний невроз

Е. Алкогольна хвороба

^ В. Тестові завдання:

  1. У хворої А.19 років, після зґвалтування, діагностовано ступорозна невротична реакція: загальна скованість, рухова загальмованість, байдужість до себе і оточуючих подій. Мова сповільнена, тиха. Свідомість порушена.

Який препарат доцільно застосувати?

* А. Розчин сібазону 2 мл 0,5%

В. Розчин меліпраміну 1 мл 1,25%

С. Розчин кофеїну 1 мл 20%

D. Розчин галоперідол 1 мл 0,5 %

Е. Розчин барбіталу-натрію 5 мл 10%

  1. Хвора Т. 26 р. після сексуального насильства поступила у клініку: демонстративно голосно плаче, голосить, стукає кулаками по столі, тупає ногами, рве на собі одежу, висловлює думки про самогубство. Діагноз?

* А. Істеричне збудження

В. Еретичне збудження

С. Панічне збудження

D. Епілептичне збудження

Е. Аментивне збудження

  1. Пацієнтка В. 21 р., після зґвалтування поступила у клініку з хаотичними рухами, метушлива, тремтіння рук, прискореною гучною мовою, страхом, тривогою. Орієнтована, обмани сприйняття не виявляються, маячні ідеї відсутні.

Який діагноз?

* А. Збудлива невротична реакція

В. Ступорозна невротична реакція

С. Психогенний ступор

D. Рухова буря (фугіформне збудження)

Е. Психогенний делірій


^ 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

6.1. Основна:

 1. Гавенко В.Д., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія.- К.: Здоров’я, 1993.- С. 147 – 155.

 2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К., 1993. – С. 203 – 216.

 3. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. Навчальний посібник. – Чернівці, 1999.- С.49 – 53.

 4. Психіатрія / За ред. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001.- С.485 – 508.

6.2. Додаткова:

  1. Руководство по психиатрии /Под ред. Акад. Г.В.Морозова. – М.: Медицина, 1988. Т.2.- С. 231-300.

  2. Карвасарский Б.Д. Неврозы /Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1980. – 445 с.

  3. Свядощ А.М. Неврозы. – М., 1993.

  4. Ушаков Г.К. Пограничные нервно – психические расстройства. – 2-е изд.- М., 1987.


Методичні вказівки склав

доцент Р.І.Рудницький


Рецензія позитивна

доцент С.М. РусінаСхожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи