“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 109.71 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір109.71 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

30.04.2010 р., протокол № 5

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету № 1-2


(спеціальність “Лікувальна справа”)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Тема заняття 22: Гострі та затяжні реактивні психози


^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИІАТРІЯ


Змістовий модуль 5. Психогенні психічні захворювання.


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми: Реактивні стани відносяться до психогенних захворювань, головним етіологічним чинником яких є внутрішньоособистісний конфлікт, зумовлений переживанням психотравмуючої ситуації. У виникненні психогенних захворювань провідну роль відіграють два основних компоненти: психотравмуючий чинник та стан суб’єкта, який зазнає його впливу.

Реактивні психози – це короткочасні розлади психічної діяльності, спричинені психічною травмою, у клініці яких є симптоми психотичного рівня. Розрізняють: гострі реактивні психози, підгострі і затяжні.

При всіх психогенних формах захворювань має значення гострота та темп впливу травмуючого фактору: чим ближче реакція до гострої травми, тим ясніше патофізіологічні механізми, що лежать в основі її виникнення, і клінічна картина має схожість з фізіогенними захворюваннями. Чим далі від травми, тим ясніше стає значення емоційно-забарвленого комплексу, який призводить до фіксації хворобливих симптомів. Виникненню реактивних психозів сприяють церебральна резидуально-органічна недостатність, акцентуації характеру, соматогенна виснаженість та інші фактори, що зменшують адаптивні можливості особистості.

^ 2. Тривалість заняття: 2 (год.)

3. Навчальна мета.

Студент повинен:

3.1. Знати:

 • поняття про емоційний стрес, психотравму;

 • тріаду Ясперса;

 • класифікацію реактивних станів;

- клінічні прояви реактивних станів;

 • особливості перебігу реактивних психозів;

 • особливості клініки та перебігу реактивних станів у дитячому та підлітковому віці;

 • питання діагностики та дифдіагностики реактивних станів;

 • методи лікування та принципи профілактики реактивних психозів;

 • питання експертизи та реабілітації при реактивних психозах.

3.2. Вміти:

 • зібрати анамнез життя та хвороби у хворих з реактивними психозами;

 • діагностувати і проводити диференційну діагностику реактивних станів;

 • надати невідкладну допомогу при афективно-шокових реакціях внаслідок екстремальних ситуацій;

 • застосовувати методи лікування реактивних психозів;

 • проводити заходи, направлені на профілактику психогенних розладів;

 • проводити заходи, направлені на профілактику паніки.

^ 3.3. Опанувати практичні навички:

 • надання невідкладної допомоги при психогенному ступорі;

 • надання невідкладної допомоги при фугіформному збудженні;

 • надання невідкладної допомоги при психогенному делірії.
 1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Анатомія людини.

2. Нормальна фізіологія.

3. Загальна та медична психологія.1. Знати будову головного мозку.

2. Знати фізіологію ВНД.

3. Володіти методами дослідження особистості.
 1. Поради студенту.

^ 5.1. Зміст теми:

В основі реактивних психозів лежить реакція особистості на психічні стресові ситуації. Розрізняють гострі реактивні психози, підгострі та затяжні.

Етіологія – поліфакторна, розрізняють: біогенні чинники (стать, преморбідні та інтеркурентні захворювання), психологічні (конституційно-типологічні, екзогенно-психотравмівні), соціальні (мікро-, макросоціальні.). Патогенез складають ланки різного рівня: нейрохімічного (дисбаланс катехоламінів, вичерпання синтезу ендогенних опіоїдів), патопсихологічного (виникнення гострого або хронічного психологічного конфлікту, який дана особистість не здатна залагодити) та ін. Загальні закономірності клінічних проявів реактивних станів відповідають тріаді Ясперса: 1) захворювання розвивається внаслідок психічної травми; 2) в психопатологічній симптоматиці відбивається зміст психотравмівного чинника; 3) регрес психопатологічної симптоматики залежить від завершення психотравмівної ситуації.

^ До гострих реактивних психозів відносять: гострий присмерковий стан; гострий реактивний ступор, гостру реактивну сплутаність, гострий реактивний параноїд.

Гострий присмерковий стан – розгортається на тлі афекту страху із відповідними мімічними та вегетативними корелятами, тривалістю до півгодини з подальшою амнезією. Проявляється панічною втечею з місця, де трапилося нещастя, втечею без цілі, невідомо куди, часто назустріч небезпеці. При спробі втримати хворий надає безглуздий опір. У маленький дітей даний стан може бути відповіддю на крик, бійку, загрозливу розповідь; у підлітків – на раптову важку психічну травму (стихійне лихо, катастрофа, смерть або хвороба близьких). В клініці можливі рухові розряди по типу епілептиформних або істеріоформних припадків, тиків, стани повного оципеніння. Характерним є зовнішній вигляд дитини: бліде обличчя, розширені зіниці, ціаноз кінцівок, пітливість, розлади сечовипускання. Тривалість – від декількох годин до 1доби, в подальшому розвиток пригніченого стану, немотивованих страхів, підозрілості, психічної гіперестезії. У маленьких дітей спостерігаються явища рухового та афективного розгальмування.

Гострий реактивний ступор відповідає гіпокінетичний формі афективно-шокових реакцій, або “удаваної смерті” за Кречмером. Характеризується станом олігокінезії, аж до повного знерухомлення. Часто спостерігається мутизм. Тривалість – від кількох годин до 2-3 діб з випадіння з пам’яті найгострішого періоду і фрагментарністю спогадів під час виходу.

Гостра реактивна сплутаність – присмерковий розлад свідомості з психомоторним збудженням, афектом страху. На цьому тлі спостерігається безперервна “мовна продукція” за типом “мовного вінегрету”.

Гострий реактивний параноїд розвивається гостро з афектом страху, тривогою, розгубленням, параноїдними ідеями переслідування, ставлення. Фабула маячних ідей відбиває психотравмівну ситуацію. Бувають компоненти синдрому Кандинського Клерамбо.

До підгострих реактивних психозів відносяться істеричні психози: істеричний присмерковий стан, псевдодеменція, Ганзеровський синдром, істеричний регрес психіки, істеричний ступор, синдром маревноподібних станів.

На сучасному етапі серед підлітків, як і серед дорослих, яскраві картини істеричних психозів, які були розповсюджені ще піввіку тому, зустрічаються доволі рідко. Клінічна картина не відрізняється від такої у дорослих.

Основними клінічними проявами псевдодеменції – уявної скороминучої недоумкуватості – є мимомова – хворі відповідають на запитання, але спеціально неправильно; мимодія – неправильно виконують найпростіші дії. Зазвичай все роблять навпаки. Не можуть порахувати до десяти, сказати скільки пальців на руках, назвати частину світу, на біле кажуть чорне, не знають свого прізвища. Виражені підвищений настрій, придуркуватість.

До затяжних реактивних психозів відносять реактивну депресію та реактивний параноїд.

Розрізняють три клінічні варіанти реактивної депресії: а) параноїдно-депресивний, б) астено-депресивний, в) істерико-депресивний. У дітей депресивні стани проявляються стерто та рудиментарно. Частіше реактивний депресивний психоз зустрічається у підлітків. Діти плачуть, стороняться оточуючих, не грають. Спостерігаються в’ялість, подавленість, сум, порушення сну та апетиту. До вечора можуть з’являтись розгальмованість, неслухняність, грубість. У дітей віком 7-10 років на фоні суму спостерігаються періоди психомоторної загальмованості. У підлітків часто відмічаються суїцидальні думки і спроби, несистематизовані маячні ідей самозвинувачення.

Реактивний параноїд зустрічається рідко як у дітей, так і у дорослих. Його виникненню сприяє обстановка загальної напруги, підозрілості, недовіри. Розрізняють паранойяльну, іпохондричну форми реактивних параноїдів та параноїди зовнішніх обставин. Індукований параноїдний психоз розвивається в осіб, які довго та близько контактують із психічно хворими.

Лікування - стаціонарне. При гострих формах потрібна невідкладна допомога. Парентерально вводять нейролептичні засоби, транквілізатори. У лікуванні реактивних депресій головне місце належить тимолептикам, часто в поєднанні із нейролептичними засобами та транквілізаторами. Також призначають загальнозміцнюючі, вітамінотерапію, після виходу – психотерапію, фізіотерапевтичні процедури.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Дати визначення понять “емоційний стрес”, “психотравма”.

2. Тріада Ясперса.

3. Класифікація реактивних станів.

4. Етіологія та патогенез реактивних психозів.

5. Клініка гострих реактивних психозів.

6. Особливості клінічних проявів гострих реактивних психозів.

7. Клініка підгострих реактивних психозів.

8. Особливості клінічних проявів підгострих реактивних психозів.

9. Затяжні реактивні психози. Клініка реактивної депресії.

10. Клініка реактивного параноїду.

11. Методи лікування та принципи профілактики реактивних станів. Випишіть рецепти.

12. Невідкладна допомога при афективно-шокових реакціях внаслідок надзвичайних

ситуацій.


^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

а)  застосування клініко-психопатологічного та експериментально-психологічного методів

дослідження під час курації психічнохворих;

б) інтерпретація даних різних параклінічних методів дослідження, що     застосовуються у

психіатрії;

в) вирішення тестових завдань.


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:


А. Питання для самоконтролю:

1. Класифікація реактивних станів.

2. Етіологія та патогенез реактивних психозів.

3. Клініка гострих реактивних психозів.

4 Особливості клінічних проявів гострих реактивних психозів.

5. Клініка підгострих реактивних психозів.

6. Особливості клінічних проявів підгострих реактивних психозів.

7. Затяжні реактивні психози. Клініка реактивної депресії.

8. Клініка реактивного параноїду.

9. Методи лікування та принципи профілактики реактивних станів, невідкладна

допомога при афективно-шокових реакціях.


Б. Задачі для самоконтролю:

1. Під час пожежі власного будинку хворий раптово перестав розмовляти, став байдужим до навколишнього, спостерігається повна загальмованість рухів – “остовпів від жаху”. Блідий, очі широко відкриті, тахікардія. Після виходу із цього стану не пам’ятає пережитого.

Визначіть психопатологічний розлад.

A. Адинамічний ступор

B. Екзогенний ступор

* C. Психогенний ступор

D. Кататонічний ступор

Е. Депресивний ступор


2. Хвора 35 років, завідувачка аптекою, після арешту в слідчому ізоляторі стала розмовляти дитячою мовою, сюсюкати, викривляти слова, стверджувати, що їй 7 “рочків” і сьогодні вранці у дитячому садочку вона їла “манну каску”. Називає навколишніх “дядечками”, імітує дитячі ігри, запитує, де “її лялька Машка”.

Визначіть психопатологічний синдром.

A. Істеричний

B. Гебефренічний

C. Псевдодементний

* D. Пуерильний

Е. Паралітичний


3. Під час пожежі учениця 6 класу з криком вибігла на вулицю, виконувала багато недоцільних рухів, просила допомоги, метушилася. Шкіра у неї бліда, артеріальний тиск підвищений, тахікардія. Амнезія хворобливого стану.

Визначіть вид психомоторного збудження.

A. Маніакальне

* B. Панічне

C. Кататонічне

D. Еретичне

E. Істеричне


^ В. Тестові завдання для самоконтролю:

 1. Етіологічними чинниками реактивних станів є:

А. Біогенні

В. Психологічні

С. Соціальні

* D. Все вище перелічене

Е. Фізичні


 1. Характерною клінічною ознакою реактивних станів є:

* А. Тріада Ясперса

В. Синдром Кандинського - Клерамбо

С. Синдром Корсакова

D. Синдром параноїдний

Е. Все перелічене

 1. До гострих реактивних психозів відносять:

А. Гострий присмерковий стан

В. Гострий реактивний ступор

С. Гостру реактивну сплутаність

D. Гострий галюциноз

* Е. Все перелічене 1. На тлі афекту страху з безцільною панічною втечею розгортається:

* А. Гострий присмерковий стан

В. Гострий реактивний ступор

С. Гостра реактивна сплутаність

D. Гострий реактивний параноїд

Е. Гострий галюциноз

 1. Олігокінезії аж до повного знерухомлення з мутизмом спостерігається при:

А. Гострому присмерковому стані

* В. Гострому реактивному ступорі

С. Гострій реактивній сплутаності

D. Гострому реактивному параноїді

Е. Гострому галюцинозі

 1. Психомоторне збудження з афектом страху та безперервною «мовною продукцією» спостерігається при:

А. Гострому присмерковому стані

В. Гострому реактивному ступорі

* С. Гострій реактивній сплутаності

D. Гострому реактивному параноїді

Е. Гострому галюцинозі

 1. Афект страху з тривогою, розгубленістю, хворобливими ідеями переслідування, ставлення спостерігається при:

А. Гострому присмерковому стані

В. Гострому реактивному ступорі

С. Гострій реактивній сплутаності

* D. Гострому реактивному параноїді

Е. Гострому галюцинозі

 1. До підгострих реактивних психозів відносяться:

А. Присмерковий стан

В. Псевдодеменція

С. Ганзеровський синдром

* D. Все вище перелічене

Е. Делірій

 1. Клінічними проявами псевдодеменції є:

А. Мимомова

В. Мимодія

С. Придуркуватість

* D. Все вище перелічене

Е. Галюцинації

 1. До затяжних реактивних психозів відносять такі стани:

А. Параноїдно-депресивний

В. Астено-депресивний

С. Істерико-депресивний

* D. Все вище перелічене

Е. Галюцинаторно-параноїдний

^ 6. Рекомендована література:

6.1. Основна:

 1. Психіатрія /Під ред. О.К.Напрєєнко. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 257 – 321.

 2. Детская психоневрология /Под ред.Л.А.Булаховой.–К.:Здоров’я,2001.– С.428 – 442.

 3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 47 – 61.

 4. Ковалёв В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей: Изд.2-е,

перераб. и допол.- М., 1995.

5. Личко А.Е. Подростковая психиатрия: Руководство. - Л.: Медицина,1985.

6.2. Додаткова:

 1. Справочник по психологии детского и подросткового возраста. – СПб, 1999.

2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.:

Здоров’я, 1993.

3. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей. – М., 1995.

4. Ушаков Г.К. Детская психиатрия. – М., 1973.


Методичну розробку склала

доцент С.М.Русіна


Рецензія позитивна

доцент Р.І.Рудницький

Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи