“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 89.68 Kb.
Назва“затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір89.68 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

26.04.2010 р., протокол № 1

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам 4 курсу медичного факультету № 1-2


(спеціальність “Лікувальна справа”, «Педіатрія»)

для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняттяТема заняття 5: Порушення пам'яті


^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ

     ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ


Змістовий модуль 2. Загальна психопатологія


Чернівці – 2010


1. Актуальність теми: Пам’ять має велике значення в життєдіяльності людини. Завдяки їй людина набуває життєвий досвід, навчаючись мові, рухам, орієнтації, оволодіває досвідом попередніх поколінь. Пам’ять є психічною функцією, що зберігає у свідомості минулі враження, відтворює минулий досвід; це один із процесів розумової діяльності людини, це властивість живих систем засвоювати і використовувати знання.

Пам’ять є результатом роботи мозку, але залежить також від функціонування організму в цілому.

Знання стану пам’яті хворого необхідне лікарю на всіх етапах обстеження та лікування. Важливо для визначення стану пам’яті порівняти суб’єктивні та об’єктивні дані анамнезу. Це необхідно для діагностики психічних захворювань.


^ 2. Тривалість заняття: 2 год.


3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати:

 • основні процеси пам’яті;

 • розлади пам’яті, та їх патофізіологічні механізми;

 • діагностичне значення розладів пам’яті.

Вміти:

 • виявляти основні ознаки патології пам’яті: кількісні і якісні (гіпо-, гіпермнезії, амнезії, парамнезії: конфабуляції, псевдоремінісценції, фантазми);

 • користуватись схемою історії хвороби психічнохворого;

 • збирати дані суб’єктивного та об’єктивного анамнезу;

 • проводити клінічну бесіду та спостереження за хворим.

Опановувати практичні навички:

  • володіти методами дослідження пам’яті;

  • проведення клінічного та експериментально-психологічного обстеження психічнохворих;

  • написати протокол проведеного дослідження;

  • діагностувати амнестичний і Корсаковський синдроми.
 1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Нормальна фізіологія


2. Патологічна фізіологія

3. Клінічна фармакологія 1. Описати процеси, які лежать в основі запам'ятовування.

 2. Описати механізми розладів пам'яті.

 3. Дати клінічну інтерпретацію фармакології препаратів, що застосовуються при розладах пам'яті.


^ 5. Поради студенту.

5.1. Зміст теми.

Розлади пам'яті як пізнавального психічного процесу класифікуються наступним чином:

Класифікація розладів пам’яті:

 1. Гіпермнезія (патологічне загострення механічної при зниженні логічно-смислової пам’яті) при маніальних і депресивних станах.

 2. Гіпомнезія (патологічне послаблення пам’яті за рахунок відтворення) при церебральному атеросклерозі, гіпертонічних психозах.

 3. Амнезія – прогалини в спогадах. З пам’яті випадають події певного відрізку часу.

  1. Ретроградна амнезія – випадіння подій, що сталися до початку захворювання.

  2. Антероградна амнезія – випадіння подій, що сталися після виникнення

захворювання.

  1. Змішана (ретро-антероградна) амнезія, що поєднує антероградну і ретроградну.

Зустрічається при травматичних психозах.

  1. Часткова амнезія (страждає один із процесів пам’яті) при інтоксикаційних,

травматичних і реактивних психозах.

  • фіксаційна – страждає процес запам’ятовування;

  • репродуктивна – страждає процес відтворення;

  1. Повна (тотальна) амнезія – страждають всі процеси пам’яті. Характерна для

старечих психозів і прогресивного паралічу.

  1. Лакунарна амнезія – прогалини на певні події зустрічається при психозах,

обумовлених вогнищевими ураженнями головного мозку.

  1. Афектогенна амнезія – втрата пам’яті, пов’язана з психічною травмою, при

збереженні в пам’яті загальної ситуації (при психопатіях, істерії, реактивних

станах).

  1. Ретардована амнезія – втрата пам’яті на більш віддалений час після непритомного

стану (при інфекційних психозах, наркоманіях).

 1. Парамнезії – помилкові спогади і спотворення пам’яті.

  1. Псевдоремінісценції – несправжні спогади реального змісту про події, яких не було

у відрізок часу, згадуваний хворим, але вони мали місце чи могли мати місце в

минулому; нерідко заповнюють у хворого прогалини пам’яті.

  1. Конфабуляції – порушення пам’яті, що характеризується заповненням прогалин

пам’яті вигаданими спогадами та переживаннями фантастичного змісту.

  1. Фантазми (процес створення людиною нових образів на основі пережитого):

істеричні (різні вигадки незвичайних подій, яких насправді не було, прагнення

поставити себе у центрі уваги); паралітичні (вигадки безглуздого змісту, що

виникають у випадках виявленного недоумства).

  1. Дизмнезії – перенесення тих чи інших подій з минулого в інші періоди життя.

  2. Екмнезії – події минулого життя переносяться в сучасне.

  3. Криптомнезії – факти, думки, запозичені в інших або прочитані в книжках,

вважаються власними. Спостерігаються при травматичних, судинних,

інтоксикаційних, сифілітичних психозах та істерії.

Студенти досліджують розлади пам’яті у хворих, використовуючи експериментально-психологічний метод і “Атлас для експериментальных исследований, отклонений в психической деятельности человека”:

Після проведення дослідження студенти складають протокол, роблять висновки, а потім за допомогою клінічного методу самостійно обстежують психічнохворих, аналізуючи разом з викладачем порушення пам’яті. Важливим для засвоєння нових знань та умінь на цьому етапі є вирішення ситуаційних задач, зображення графіків, малюнків, схем. Бажано, щоб завдання для студентів на цьому етапі були точними і структурованими, виконувались письмово і перевірялись викладачем під час заняття, обговорювались результати.


^ 5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Які патофізіологічні механізми розладів пам’яті?.

 2. Дайте класифікацію розладів пам’яті.

 3. Яке діагностичне значення гіпо- та гіпермнезій?

 4. Основні види амнезій та їх діагностичне значення.

 5. Дайте визначення окремих видів парамнезій.

 6. Яке діагностичне значення парамнезій.

 7. Визначення амнестичного синдрому та його діагностичне значення.

 8. Охарактериізуйте Корсаковський синдром.^ 5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

а) застосування клініко-психопатологічного та експериментально-психоло гічного методів дослідження під час курації психічнохворих;

б) інтерпретація даних різних параклінічних методів дослідження, що     застосовуються у психіатрії;

в) вирішення тестових завдань.


^ 5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Патофізіологічні механізми розладів пам’яті.

 2. Класифікація розладів пам’яті.

 3. Діагностичне значення гіпо- та гіпермнезій.

 4. Види амнезій, їх діагностичне значення.

 5. Визначення окремих видів парамнезій.

 6. Діагностичне значення парамнезій.

 7. Амнестичний синдром, його діагностичне значення.

 8. Охарактеризувати Корсаковський синдром.


Б. Задачі для самоконтролю:

1. Хворий П., який лікується місяць у психіатричній лікарні, заявив, що вчора ходив з дружиною в театр, готував вечерю, грався з онуками. Який розлад пам'яті спостерігається у хворого?

А. Дизмнезії

* В. Екмнезія

С. Фантазми

D. Анекфорія

Е. Криптомнезія


2. Хвора Д., перебуваючи в психіатричній лікарні, заявила, що вчора ввечері закінчила написання останньої глави твору «Евгений Онегин». Який розлад пам'яті спостерігається у хворої?

А. Дизмнезії

В. Екмнезія

* С. Криптомнезія

D. Фантазми

Е. Анекфорія


3. Студентка на іспиті з психіатрії не змогла відповісти на жодне питання, однак при підказці екзаменатора почала відповідати на питання білета. Який розлад пам'яті мав місце?

А. Дизмнезії

* В. Анекфорія

С. Екмнезія

D. Фантазми

Е. Криптомнезія


^ В. Тестові завдання для самоконтролю:


 1. До кількісних розладів пам'яті відносяться?

* А. Гіпермнезії

В. Дизмнезії

С. Криптомнезії

D. Екмнезії

Е. Анекфорія


 1. До випадіння подій, що сталися до початку захворювання відносяться:

А. Змішана амнезія

В. Антероградна амнезія

* С. Ретроградна амнезія

D. Часткова амнезія

Е. Ретроантероградна амнезія


 1. Всі процеси пам'яті страждають при:

* А. Повній (тотальній) амнезії

В. Частковій амнезії

С. Антероградній амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Афектогенній амнезії


 1. Втрата пам'яті, пов'язана з психічною травмою буває при:

А. Частковій амнезії

* В. Афектогенній амнезії

С. Ретардованій амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Змішаній амнезії


 1. Втрата пам'яті на більш віддалений час після непритомного стану буває при:

* А. Ретардованій амнезії

В. Частковій амнезії

С. Афектогенній амнезії

D. Ретроградній амнезії

Е. Змішаній амнезії


 1. Помилкові спогади і спотворення пам'яті називається:

А. Амнезіями

* В. Парамнезіями

С. Конфабуляціями

D. Псевдоремінісценціями

Е. Фантазмами


 1. Несправжні спогади реального змісту, які були чи могли бути в житті людини називаються:

* А. Псевдоремінісценціями

В. Конфабуляціями

С. Криптомнезіями

D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями


 1. Порушення пам'яті, які не були і не могли бути в житті людини є вигаданими, фантастичними і називаються:

А. Псевдоремінісценціями

* В. Конфабуляціями

С. Криптомнезіями

D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями 1. Процес створення людиною нових образів на основі пережитого називається:

А. Конфабуляціями

В. Псевдоремінісценціями

С. Криптомнезіями

* D. Фантазмами

Е. Дизмнезіями 1. Зміна хронології подій називається:

А. Конфабуляціями

В. Псевдоремінісценціями

* С. Дизмнезіями

D. Фантазмами

Е. Анекфоріями


6. Література.


6.1. Основна:

 1. Психіатрія/За ред. проф. О.К.Напрєєнка. – Київ: Здоров’я, 2001.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія.- Київ: Здоров’я, 1993. – С.27.31.

 3. Кирпиченко А.А. Психиатрия. – Минск, 1989.- С.44-47.

 4. Кузнецов В.М., Чернявский В.М. Психіатрія. Київ: Здоров’я, 1993. – С.18-20.

 5. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий тлумачний словний психіатричних термінів.- Полтава-Чернівці, 1993.


6.2.Додаткова:

 1. Руководство по психиатрии. Под ред. Г.В.Морозова.- т.1-2. М.: Медицина, 1988.

 2. Рогових И.С. Проблемы теории памяти.- М., 1997.Методичні вказівки склала

к. мед.н., доцент С.М. Русіна


Рецензія позитивна

доцент В. Г. Деркач


Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи