Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 452.52 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/8
Дата13.07.2012
Розмір452.52 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання випускних робіт

для студентів напрямку

0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 6.050104 "Фінанси"

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання випускних робіт зі спеціальності «Фінанси» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: В.М. Боронос, П.М. Рубанов, О.О. Захаркін, К.В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ, 2007.– 43с.


Кафедра фінансів

ЗМІСТ

с.

вступ 6

1 підготовка до ВИКОНАННЯ Випускної РОБоТи 8

2 зміст та структура випускної роботи 9

^ 3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНИХ РОБІТ 13

3.1 Загальні вимоги до оформлення 13

3.2 Оформлення ілюстрацій 14

3.3 Оформлення таблиць 15

3.4 Оформлення переліків 16

3.5 Оформлення формул 17

3.6 Оформлення приміток та виносок 18

3.7 Оформлення посилань на літературу 19

3.8 Оформлення додатків 20

3.9 Оформлення матеріалів, що виносяться на плакати 21

4 Строки подання, рецензування та захисту випускних робіт 22

Додаток А 25

Бланк заяви на затвердження теми випускної роботи 25

Додаток Б 26

(обов'язковий) 26

Орієнтовний перелік тем випускних робіт за напрямами 26

Додаток В 34

Форма титульного аркуша випускної роботи 34

Додаток Г 35

Форма відгуку керівника на випускну роботу 35

Додаток Д 37

Форма рецензії на випускну роботу 37

Додаток Е 38

Приклад оформлення змісту випускної роботи 38

Додаток Ж 39

Приклад оформлення вступу випускної роботи 39

Додаток И 44

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку літератури 44

Додаток К 46

Приклади оформлення інформації на плакаті 46


вступ^ Випускна робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершаль­ному етапі підготовки бакалавра у вищому навчальному закладі.

Випускна робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовува­ти одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Випускна робота – це найбільша за обсягом самостійна і творча робота студента, у якій комплексно використовуються знання, отримані в процесі навчання зі всіх дисциплін навчального плану напряму підготовки та спеціальності. Виконуючи випускну роботу, студент зміцнює і поглиблює теоретичні знання, опановує навички самостійного вирішення поставленого завдання.

До захисту випускних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та подали в установлений термін випускну роботу і позитивні відгуки на неї.

Випускна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Здебільшого випускна робота є поглибленою розробкою теми курсових робіт студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних нау­кових, виробничих та інших завдань.

Під час написання випускної роботи бакалавра студент повинен показати:

• знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються в управлінні фінансами суб'єктів господарювання;

• уміння використовувати нормативні документи, літературні джерела та аналізувати різноманітні ситуації, які можуть виникнути в процесі фінансової діяльності суб'єктів господарювання;

• уміння узагальнювати та систематизувати матеріал;

• уміння робити висновки та обґрунтовувати пропозиції щодо вирішення досліджуваних питань.

Дані методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення випускних робіт.

^

1 підготовка до ВИКОНАННЯ Випускної РОБоТиВипускну роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – з'ясування об'єкта і предме­та дослідження – визначення мети і завдань дослідження - виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання попе­реднього плану – написання вступу – виклад теорії і ме­тодик – практична апробація та аналіз її результатів – формулювання вис­новків і рекомендацій — оформлення переліку посилань та додатків. Потім здійснюється літературне й техніч­не оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захис­ту і захист випускної роботи.

Випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси» встановлено порядок, відповідно до якого студент зобов'язаний визначити тему випускної роботи в терміни, визначені графіком, та подати її до кафедри у формі заяви (додаток А). У цей період випускова кафедра робить попереднє закріплення за студентами керівників робіт з викладачів кафедри.

Випускна робота бакалавра виконується згідно з орієнтовною тематикою, затвердженою кафедрою фінансів (додаток Б). Перелік тем випускних робіт може змінюватися за рішенням кафедри з урахуванням потреб регіону та майбутньої професійної діяльності студента. Студентам надається право вибору теми роботи із запропонованого переліку. Не дозволяється написання роботи на одну тему трьома і більше студентами.

Керівники випускних робіт призначаються рішенням кафедри.

Після вибору та узгодження теми роботи студент у відповідності до календарного графіку розробляє план (зміст) випускної роботи, визначає фактологічну (інформаційну) основу, на підставі якої буде проводитися написання роботи. Керівник проводить у відведений час консультації щодо написання роботи та здійснює поточний контроль за вчасним та якісним виконанням завдання.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи