Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 83.21 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата13.07.2012
Розмір83.21 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 2000 р.

Протокол № ___

Зав.кафедрою___________


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами

медсестринського факультету ІІ -ІV курсів з теми:

Роль менеджера в діяльності організації”


Тривалість заняття - 6 години


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Л.Таралло


Чернівці, 2003 р.Затверджено

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини і організації охорони здоров’я

“___”______________ 2000 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: В.Л.Таралло


Методична розробка

практичного заняття № 4

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві


I. Тема: Роль менеджера в діяльності організації.


II. Тривалiсть заняття - 6 годин.

III. Актуальність:Визначення студентами конкретних сфер втручання менеджера в діяльність організації медичного профілю буде сприяти: а) розширенню їх знань про зовнішні і внутрішні аспекти управління системи охорони здоров’я; б) усвідомленню важливості управлінської поведінки; в) визначенню конкретних питань і завдань, бажаних для виконання і впровадження; г) поглибленню індивідуального світоглядного розуміння проблем управління в галузі; д) застосуванню засвоєних принципів управління в закладах, де вони налаштовані працювати в майбутньому.


IV. Мета заняття:

Практичне опрацювання конкретних сфер діяльності менеджера в охороні здоров’я.


V. Навчальна мета:

Студент повинен знати:

 • сфери і напрямки медсестринських аспектів праці в функціонуванні медичних закладів.

Студент повинен вміти:

 • визначати роль менеджера у виконанні завдань медичної організації (сужби).


VI. Виховна мета:

 • формувати у студентів управлінське мислення;

 • виховувати у студентів розуміння щодо необхідності застосування в національній охороні здоров’я провідних світових медичних технологій для покращення роботи її закладів, показників здоров’я населення та якості життя хворих;

 • вимагати у студентів дотримання етичних та деонтологічних принципів в майбутній діяльності.


VІІ. Практичні навички:

 • Засвоєння управлінського мислення;

 • Спрямованість на удосконалення всебічних аспектів медичної праці.


VІІІ. Міжпредметна інтеграція:

- з курсом соціальної медицини та організації охорони здоров’я;

- з курсом економіки охорони здоров’я;

- з курсом медичної статистики;

- з курсом медичної екології;

- з курсом загальної гігієни.


IХ. План та організаційна структура заняття.

1. Підготовчий етап (10 хв.х 3 = 30хв.):

 • організація заняття;

 • визначення мети та завдань предмету і, зокрема, даного заняття;

 • контроль вихідного рівня знань окремих студентів шляхом опитування.

2. Основний етап (60 хв.х 3 = 180хв.):

На основі обговорення теоретичних питань і вирішення ситуаційних завдань студенти разом з викладачем повинні визначити і обгрунтувати у письмовій формі в протокольних зошитах основні сфери й напрями менеджерських заходів по відношенню до майбутніх асистентів власної праці за посадою. Тема викладається на протязі 3-х занять за темпом, що відповідає особливостям знань групи.

3. Заключний етап (20 хв.х3 = 60хв. ):

 • підведення підсумків заняття з корегуванням отриманих навичок;

 • надання домашнього завдання студентам для самостійної підготовки з теми наступного заняття.


Х. Контрольні питання до тем заняття:

Заняття №1.

1). Основні функціональні обов’язки середніх медичних працівників:

а) мінімум прийнятих (допустимих) вимог для певної посади;

б) сутність посади;

в) підзвітні відношення (за організаційною схемою);

г) перелік обов’язків (починають з найважливіших і закінчують найменш важливими);

д) повноваження;

е) кваліфікаційні якості людини, що займає посаду;

ж) особливості і незвичайні умови роботи.

2). Провідні завдання (за обов’язками) і контроль їх виконання.

3). Напрямки менеджменту в роботі середнього медичного працівника за вибраною посадою.


Заняття №2. Організація як об’єкт менеджменту:

 1. Bиди організацій за ступенем власності;

 2. Види організацій за видами медичного забезпечення населення;

 3. Види організацій за ступенем напруженості і відповідальності праці;

 4. Види організацій за формою оплати праці (контрактна, погодинна, за результатами праці, змішана);

 5. Напрямки менеджерської праці видами організацій.

Заняття №3. Роль менеджера в діяльності організації:

 1. Комплектація кадрів (виконавців);

 2. Контроль якості виконання посадових обов’язків;

 3. Налагодження взаємовідносин в контрольованій групі;

 4. Спрямування групи на виконання завдань правління;

 5. Організація виконання завдань;

 6. Контроль технології і техніки безпеки праці;

 7. Впровадження нововведень;

 8. Економічний аналіз;

 9. Оцінка якості діяльностігрупи, організації тощо;

 10. Визначення заходів щодо покращання виконання завдань правління організацій;

 11. Налагодження “зовнішніх” взаємовідносин.

Кожний студент за навединими питаннями готує схему відповіді за власними прикладами.


IХ. Список рекомендованої літератури:

1. Основна:

 • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

 • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

 • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

 • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.

 • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.

 • Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. -М.: Економика, 1990. -335 с.2. Додаткова:

 • Бойко В.В., Ковалев А.П., Панферов В.А. Социально-психологический климат коллектива и личность. -М.: Мысль, 1983. -112 с.

 • Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. -Київ: Здоров’я, 1986. -165 с.

 • Кант В.И. Методология системного подхода и ее применение в практике здравоохранения. -М.: Медицина, 1978. -136 с.

 • Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджмент. Для руководителя-практика. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1991. -320 с.

         • Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика, 1988. -191 с.

         • Дерябина В.Л. Научные основы управления здравохранения: Руководство по социальної гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах. -М.: Медицина, 1987. -С.44-85.

         • Корнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. -К.: Наукова думка, 1989. -224 с.

         • Андреева Т.М. Социальная психология. -М.: Экономика, 1990. -192 с.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я

”__”____________ 1999 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: ______________


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 4

для самостійної підготовки

студентів курсу

з менеджменту та лідерства

в медсестринствіТЕМА: Роль менеджера в діяльності організації.


МЕТА: Практичне опрацювання конкретних сфер діяльності менеджера в охороні здоров’я.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 6 години.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Основні функціональні обов’язки медичних працівників:

         • мінімум прийнятих (допустимих) вимог для певної посади;

         • сутність посади;

         • підзвітні відношення (за організаційною схемою);

         • перелік обов’язків (починають з найважливіших і закінчують найменш важливими);

         • повноваження;

         • кваліфікаційні якості людини, що займає посаду;

         • особливості і незвичайні умови роботи.

2. Провідні завдання (за обов’язковими) і контроль їх виконання.

3. Напрямки менеджменту на роботі за вибраною посадою.

4. Організація як об’єкт менеджменту:

         • види організацій за ступенем власності;

         • види організацій за видами медичного забезпечення населення;

         • види організацій за ступенем напруженості і відповідальності праці;

         • види організацій за формою оплати праці (контрактна, погодинна, за результатами праці, змішана);

         • напрямки менеджерської праці видами організацій.

5. Роль менеджера в діяльності організації:

         • комплектація кадрів (виконавців);

         • контроль якості виконання посадових обов’язків;

         • налагодження взаємовідносин в контрольованій групі;

         • спрямування групи на виконання завдань правління;

         • організація виконання завдань;

         • контроль технології і техніки безпеки праці;

         • впровадження нововведень;

         • економічний аналіз;

         • оцінка якості діяльностігрупи, організації тощо;

         • визначення заходів щодо покращання виконання завдань правління організацій;

         • налагодження “зовнішніх” взаємовідносин.

Кожний студент за навединими питаннями готує схему відповіді за власними прикладами.

^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

         • Засвоєння управлінського мислення;

         • Спрямованість на удосконалення всебічних аспектів медичної праці.


ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

         • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

         • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

         • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

Додаткова:

         • Дерябина В.Л. Научные основы управления здравохранения: Руководство по социальної гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах. -М.: Медицина, 1987. -С.44-85.

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи