Методична розробка icon

Методична розробка
Скачати 60.09 Kb.
НазваМетодична розробка
Дата13.07.2012
Розмір60.09 Kb.
ТипДокументи

СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 2000 р.

Протокол № ___

Зав. кафедрою___________


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами

медсестринського факультету ІІ -ІV курсів з теми:

Організація управлінської праці”


Тривалість заняття - 4 години


Методичну розробку

підготували:

доцент В.Л.Таралло


Чернівці, 2003 р.Затверджено

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини і організації охорони здоров’я

“___”______________ 2000 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: В.Л.Таралло


Методична розробка

практичного заняття № 8

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві


I. Тема: Організація менеджерської праці

II. Тривалiсть заняття - 4 години.

III. Актуальність: Будь-який керівник здоровоохорони виконує роботу, системна складність якої дуже велика, з приводу того, що йому необхідно постійно виконувати стикування і узгодження результатів діяльності функціональних підрозділів разом з вирішенням організаційно-виробничих, економічних, кадрових, технічних і суто медичних проблем. Окрім того, чим вище управлінський рівень керівника, тим більше підрозділів і посадових осіб йому підпорядковано. Це призводить до нарощування кількості проблем, непрогнозованих ситуацій. Налагодження чіткої організації роботи керівника впливає на стан колективу і якісні результати виконуваних ним завдань.

IV. Мета заняття:

Надання студентам знань щодо організації менеджерської праці.

V. Навчальна мета:

Студент повинен знати (=ІІ):

 • послідовність, алгоритм організації виконання завдання.

Студент повинен вміти (=ІІІ):

 • складати алгоритм організації виконання завдання, що входить у функціональні обов’язки за посадою медичного працівника.

VI. Виховна мета:

 • формувати у студентів управлінське мислення;

 • виховувати у студентів розуміння щодо необхідності застосування в національній охороні здоров’я провідних світових медичних технологій для покращення роботи її закладів, показників здоров’я населення та якості життя хворих;

 • вимагати у студентів дотримання етичних та деонтологічних принципів в майбутній діяльності.


VІІ. Практичні навички:

Студент повинен засвоїти навички організації виконання поставлених перед медичним працівником завдань.


VІІІ. Міжпредметна інтеграція:

- з курсом соціальної медицини та організації охорони здоров’я;

- з курсом економіки охорони здоров’я;

- з курсом медичної статистики.

IХ. План та організаційна структура заняття.

1. Підготовчий етап (10хв.х2=20хв.):

 • організація заняття;

 • визначення мети та завдань предмету і, зокрема, даного заняття;

 • контроль вихідного рівня знань окремих студентів шляхом опитування.

2. Основний етап (60хв.х2=120хв.):

Студенти разом з викладачем на конкретних прикладах засвоюють організаційну послідовність виконання поставлених перед ними завдань:

1. Постановка цілі і завдань (програмно-цільове планування).

2. Збирання необхідної інформації (на грунті оброблених даних).

3. Моделювання і попередня експертиза можливих рішень.

4. Організація виконання.

5. Контроль виконання.

6. Оцінка ефективності і корекція результатів.

Приклади завдань:

- зменшення захворюваності сільського населення певної території на зоб;

- зниження онкологічної патології молочних залоз у сільських жінок;

- зниження абортів серед населення тощо.

Алгоритми організації вирішення завдань студенти вносять в протокольні зошити.


3. Заключний етап (20 х2=40хв.):

 • підведення підсумків заняття з корегуванням отриманих навичок;

 • надання домашнього завдання студентам для самостійної підготовки з теми наступного заняття.


Х. Контрольні питання до теми заняття:

Заняття №1.

1. Визначення цілі і задач завдання в медичній практиці (за посадою медичної сестри-бакалавра).

2. Збирання необхідної інформації.

3. Моделювання і попередня експертиза очікуваних рішень.

4. Прийняття управлінського рішення.

Заняття №2.

 1. Організація виконання рішення.

 2. Контроль виконання.

 3. Види ефективності медичної діяльності.

 4. Оцінка ефективності і корекція одержаних результатів.

 5. Роль належної організації менеджерської праці за цілями і завданнями.

IХ. Список рекомендованої літератури:

1. Основна:

 • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

 • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

 • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

 • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.

 • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.

 • Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. -М.: Економика, 1990. -335 с.

2. Додаткова:

 • Бойко В.В., Ковалев А.П., Панферов В.А. Социально-психологический климат коллектива и личность. -М.: Мысль, 1983. -112 с.

 • Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. -Київ: Здоров’я, 1986. -165 с.

 • Кант В.И. Методология системного подхода и ее применение в практике здравоохранения. -М.: Медицина, 1978. -136 с.

 • Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджмент. Для руководителя-практика. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1991. -320 с.

 • Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика, 1988. -191 с.

 • Дерябина В.Л. Научные основы управления здравохранения: Руководство по социальної гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах. -М.: Медицина, 1987. -С.44-85.

 • Корнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. -К.: Наукова думка, 1989. -224 с.

 • Андреева Т.М. Социальная психология. -М.: Экономика, 1990. -192 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я

”__”____________ 1999 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: ______________
^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 8

для самостійної підготовки

студентів курсу

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві


ТЕМА: Організація менеджерської праці

МЕТА: Надання студентам знань щодо організації менеджерської праці.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Визначення цілі і задач завдання в медичній практиці.

2. Збирання необхідної інформації.

3. Моделювання і попередня експертиза очікуваних рішень.

4. Прийняття управлінського рішення.

5. Організація виконання рішення.

6. Контроль виконання.

7. Види ефективності медичної діяльності.

8. Оцінка ефективності і корекція одержаних результатів.

9. Роль належної організації менеджерської праці.

^ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Студент повинен засвоїти навички організації виконання поставлених перед медичним працівником завдань.

Список рекомендованої літератури:

1. Основна:

 • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.

 • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.

 • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.

 • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.

 • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.

 • Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. -М.: Економика, 1990. -335 с.

2. Додаткова:

 • Бойко В.В., Ковалев А.П., Панферов В.А. Социально-психологический климат коллектива и личность. -М.: Мысль, 1983. -112 с.

Схожі:

Методична розробка iconДокументи
1. /Методична розробка.doc
Методична розробка iconМетодична розробка
Гіпоксія плоду І асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості. Сучасні
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет — акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство 4 курс, медичні факультети тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 4 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет, тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Демієлінізуючі захворювання нервової системи у дітей. Розсіяний склероз. Лейкоенцефаліти. Грем
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Методична розробка iconМетодична розробка
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи