Перспективи розвитку icon

Перспективи розвитку
Скачати 424.16 Kb.
НазваПерспективи розвитку
Сторінка1/2
Дата13.07.2012
Розмір424.16 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ МІСТ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


(2006 – 2009)


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Харків

ХНАМГ

2009

УДК 016: 656

ББК 91.9: 39.8

Е 50


Укладачі: Н. Б. Давидова


Е 50 Електричний транспорт міст – перспективи розвитку [Текст]: реком. список літер. (2006-2009) / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Б. Давидова. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 27 с.

ЗМІСТ


Передмова…………………………………………………………………………..4


Міський пасажирський транспорт (трамвай, тролейбус)…………………….….5


Розвиток мереж метрополітенів України………………………………………..22


Транспортна мережа м. Харкова:………………………………………………...24


  • трамвай, тролейбус…………………………………………………....24
  • метро…………………………………………………………………...26

ПЕРЕДМОВА


Неодмінною частиною інфраструктури життєзабезпечення населення великих та середніх міст є суспільний пасажирський, зокрема електричний, транспорт, і ще донедавна Україна в цьому плані займала досить високі позиції. Зараз на вітчизняному міському електротранспорті виникли певні складнощі, оскільки відбувається досить непростий, але об’єктивно необхідний процес переходу від витратної моделі господарювання до ринкової, за якою підприємства мають стати повноправними суб’єктами підприємницької діяльності.

Місія підприємств міського електротранспорту полягає у продажу населенню послуг з переміщення по території міста. Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від перевезень, який має спрямовуватись на розширене відтворення діяльності, забезпечення інноваційного розвитку підприємства і підвищення добробуту людей, які там працюють. При цьому немає значення, чи послуга продається споживачу-пасажиру за готівку, яку він безпосередньо сплачує кондукторові при вході до рухомої одиниці, чи за цю послугу сплачено попередньо, коли пасажир купував багаторазовий квиток на пред’явника, або зрештою за цю послугу сплачується з міського бюджету, якщо пасажир користується правом безоплатного проїзду.

Основним структурним підрозділом в системі продажу транспортних послуг є маршрут, де реалізується попит на ці послуги, що являє собою підкріплену купівельною спроможністю потребу населення в пересуваннях територією міста засобами суспільного транспорту. Постійне відстеження ступеня задоволення попиту для організації відповідної транспортної роботи є необхідною умовою ефективного перетворення потреб у пересуваннях до продажу транспортних послуг.

Ставлення до показників та характеристик цього процесу має бути серйозним, бо мова йде про мільйони актів користування пасажирами послугами електротранспорту, і пасажиропотоки по маршрутах до певної міри є моделями грошових потоків від сплат за ці послуги. Оскільки засновані на використанні новітніх інформаційних технологій системи індивідуального обліку отриманих кожним пасажиром послуг знаходяться поки що в зародковому стані, а доходи плануються „від досягнутого”, то всякі неточності й приблизності у визначенні потенціалу та властивостей свого сегменту ринку пасажироперевезень для підприємства міського електротранспорту, навіть при малих цінах за поїздку, означають суттєвий недобір збираних коштів.

З проблемами електричного транспорту міст та перспективами його розвитку знайомить цей рекомендаційний список літератури, який надасть допомогу викладачам, студентам, співробітникам та всім, хто цікавиться даною темою.

В рекомендаційному списку представлені підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, газетні та журнальні статті. Загальна кількість джерел – 193.

^ МІСЬКИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ (ТРАМВАЙ, ТРОЛЕЙБУС)


1. Про затвердження Державної програми міського електротранспорту на 2007 – 2015 роки [Текст]: постанова КМУ від 29.12.2006 р. № 1855 // Збірник урядових нормативних актів України. – 2007. – № 10.

2. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006 – 2015 роки [Текст]: розпорядження КМУ від 15 червня 2006 р. № 330-р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – С. 81; Збірник Урядових нормативних актів України. – 2006. – № 31. – Ст. 675.

3. Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту [Текст]: постанова КМУ від 26 червня 2007 р. № 881 // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2007. – № 24. – 11 липня. – С. 9.; Збірник Урядових нормативних актів України. – 2007. – № 43-44.

4. Анализ особенностей выбора пассажирами вида транспорта при городских пассажирских перевозках [Текст] / В. И. Торкатюк, М. В. Юров, Ю. А. Палант и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 85. – С. 72 – 78. – (Серия «Экономические науки»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8465/

5. Андрейченко, В. П. Применение импульсных конденсаторов сверхвысокой энергоемкости на городском электротранспорте [Текст] / В. П. Андрейченко, Н. П. Лукашова // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 9 – 10.

6. Андрейченко, В. П. Пути повышения эффективности использования реостатного торможения троллейбусов [Текст] / В. П. Андрейченко, М. Л. Глебова, С. О. Закурдай // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 295 – 299. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5695/

7. Брамський, К. Не стоїмо на місці [Текст]: [електротранспорт] / К. Брамський // Міське господарство України. – 2009. – № 2. – С. 36 – 37.

8. Будниченко, В. Б. Експериментальне визначення ухилу, на якому допускається експлуатація тролейбуса [Текст] / В. Б. Будниченко, С. В. Бачинський // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 67. – С. 293 – 298. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2556/

9. Будниченко, В. Б. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності міського електричного транспорту [Текст] / В. Б. Будниченко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 8 – 9.

10. Бурко, Д. Л. Выбор методики оценки функционирования транспортных сетей с различными типами планировочных структур [Текст] / Д. Л. Бурко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 329 – 332. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3187/

11. Буркун, С. П. Структура ресурсів міського електротранспорту [Текст] / С. П. Буркун, Н. М. Сергієнко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 9 – 10.

12. Вакуленко, Е. Е. К вопросу о выборе транспортных средств для обслуживания городских маршрутов с учетом транспортной утомляемости пассажиров [Текст] / Е. Е. Вакуленко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 304 – 307. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1792/

13. Великих, К. О. Сучасний стан теорії та методів визначення потреби в електротехнічній продукції [Текст] / К. О. Великих // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 119 – 124. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4190/

14. Вибір системи технічного обслуговування та ремонту нового наукоємного рухомого складу міського та приміського транспорту [Текст] / Г. Г. Басов, А. П. Фалендиш, П. О. Харламов, І. О. Бабіч // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 275 – 281. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1788/

15. Вінниченко, В. С. Конспект лекцій з дисципліни „Автоматизовані системи управління на транспорті” [Текст] / В. С. Вінниченко , Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 68 с.

16. Вінниченко, В. С. Конспект лекцій з дисципліни „Системи управління транспортом” [Текст] / В. С. Вінниченко , Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 44 с.

17. Вінниченко, В. С. Моделювання роботи маршрутів міського пасажирського транспорту [Текст] / В. С. Вінниченко, В. В. Вінниченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 388 – 392. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4138/

18. Володченко, А. А. Компьютерная технология разбиения транспортной системы на районы [Текст] / А. А. Володченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 129 – 133. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1619/

19. Гарбуз, Н. В. Залежність технічного ресурсу транспортних засобів від умов експлуатації [Текст] / Н. В. Гарбуз, В. Ю. Кулагін, А. М. Денщик // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 10 – 11.

20. Голтв’янський, М. А. Воднево-повітряний генератор на тролейбусі [Текст] / М. А. Голтв’янський, Д. М. Єськов // ХХXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 11 – 12.

21. Голтв’янський, М. А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Ремонт технічних засобів електричного транспорту” [Текст] / М. А. Голтв’янський, А. В. Коваленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11700/

22. Гордієнко, О. С. Підвищення працездатності технічних засобів міського електричного транспорту [Текст] / О. С. Гордієнко, Д. О. Личов, В. І. Скуріхін // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 155 – 158.

23. Горяинов, А. Н. Перспективы использования подходов к оценке работы транспорта [Текст] / А. Н. Горяинов // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 334 – 338. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7709/

24. Губенко, В. Д. Анализ исследований виброакустической активности трамвайных вагонов [Текст] / В. Д. Губенко, Н. А. Губенко, С. В. Батий // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 299 – 304. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5696/

25. Губенко, В. Д. Огляд перспективи розвитку трамвайного сполучення [Текст] / В. Д. Губенко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 200 – 202.

26. Гук, В. И. Новые характеристики для развития теории измерителей транспортного потока [Текст] / В. И. Гук, В. А. Чумаченко, Е. В. Запорожцева //

Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 322 – 330. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7638/

27. Давидич, Ю. А. Определение влияния длины перегона маршрута городского пассажирского транспорта на закономерности измерения технической скорости транспортных средств [Текст] / Ю. А. Давидич, М. В. Калюжный // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 330 – 334. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7701/

28. Давидич, Ю. А. Составление графика работы подвижного состава на маршрутах городского пассажирского транспорта с учетом состояния водителя [Текст] / Ю. А. Давидич, Е. И. Куш // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 156 – 161. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1643/

29. Далека, В. Д. К вопросу разработки экспертной системы (для предприятий городского электротранспорта) [Текст] / В. Д. Далека, И. П. Срибна // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 247 – 251. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1783/

30. Далека, В. Х. Дослідження антифрикційних процесів в елементах тягових приводів рейкового електротранспорту [Текст] / В. Х. Далека, Ю. В. Мінєєва // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 64 – 65.

31. Далека, В. Х. Інформаційні технології на міському електротранспорті [Текст] / В. Х. Далека, О. С. Гордієнко, Д. О. Личов // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 12.

32. Далека, В. Ф. Исследование свойств композиционных материалов графит-полимер для подвижных контактов токосъема троллейбусов [Текст] / В. Ф. Далека, В. А. Шматков, И. А. Бабутин // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 67. – С. 283 – 289. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2554/

33. Далека, В. Х. Математичні методи і моделі оптимізації виробничих програм підприємств міського електротранспорту в проектах ресурсозбереження [Текст] / В. Х. Далека, О. С. Гордієнко, Д. О. Личов // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 299 – 305. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3182/

34. Далека, В. Х. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту „Рухомий склад трамвая і тролейбуса” [Текст]: для студ. 4-6 курсів усіх форм навч. спец. „ЕТ” / В. Х. Далека, В. І. Коваленко, В. М. Шавкун; Харк. нац акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 78 с. http://eprints.ksame.kharkov.ua/1669/

35. Далека, В. Ф. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи „Інформаційні технології на транспорті” [Текст] / В. Ф. Далека, К. О. Сорока; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 16 с.

36. Далека, В. Х. Моделювання розвитку технічних систем міського електротранспорту [Текст] / В. Х. Далека // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 15. http://eprints.ksame.kharkov.ua/11882/

37. Далека, В. Х. Основи концепції управління проектами ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту [Текст] / В. Х. Далека // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 88 – 95. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1574/

38. Далека, В. Х. Проекти ресурсозбереження на міському транспорті [Текст] / В. Х. Далека, А. І. Сергейчук, О. П. Турканов // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 32 – 34.

39. Далека, М. В. Дослідження взаємозв’язку якості перевезень пасажирів, технічного стану трамвайних колій та витрат підприємств [Текст] / М. В. Далека // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 3.:Общественно-экономические науки. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 46 – 47.

40. Дымченко, В. В. Транспортная дискриминация населения как важнейшая составляющая минимального социально-транспортного стандарта города [Текст] / В. В. Дымченко // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 19-22 травня 2005 року, м. Алушта. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2005. – С. 132 – 134.

41. Єрмак, О. М. Визначення місця розташування зупиночного пункту міського пасажирського транспорту в межах перехрестя [Текст] / О. М. Єрмак // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 338 – 343. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7845/

42. Есаулов, С. М. Автоматизация контроля исправности оборудования на объектах электротранспорта [Текст] / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, С. И. Иванской // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 359 – 363. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/797/

43. Есаулов, С. М. Автоматизация установок диагностирования электромеханического оборудования [Текст] / С. М. Есаулов, О. Ф. Бабичева, В. М. Шавкун // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 325 – 338. – (Серия «Технические науки и архитектура»). http://eprints.ksame.kharkov.ua/11383/

44. Закревський, О. І. Інституційні аспекти програми енергозбереження у транспортному комплексі [Текст] / О. І. Закревський // Энергосбережение. – 2008. – № 1. – С. 10 – 13.

45. Закурдай, С. О. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту [Текст] / С. О. Закурдай // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 21 – 22.

46. Закурдай, С. О. Підвищення ефективності експлуатації та технічного обслуговування рухомого складу міського електротранспорту [Текст] / С. О. Закурдай, Н. В. Гарбуз // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской

электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 21 – 22.

47. Зубенко, Д. Ю. Визначення впливу показника питомої потужності тягового рушія трамвая на швидкість у важких умовах руху [Текст] / Д. Ю. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 348 – 353. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/795/

48. Зубенко, Д. Ю. Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу електричного транспорту. Керівництво до лабораторних робіт [Текст]: метод. вказівки / Д. Ю. Зубенко, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 78 с.

49. Зубенко, Д. Ю. Дослідження спектрів вібросигналів, які дозволяють розкрити дефекти в зубчастих передачах тягових приводів електропоїздів [Текст] / Д. Ю. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 317 – 321. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11373/

50. Зубенко, Д. Ю. Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов [Текст] / Д. Ю. Зубенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 337 – 344. – (Серия «Технические науки и архитектура»). http://eprints.ksame.kharkov.ua/3189/

51. Зубенко, Д. Ю. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу міського електротранспорту” [Текст] / Д. Ю. Зубенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 57 с.

52. Зубенко, Д. Ю. Ресурсозберігаючі технології при ремонті рухомого складу міського електротранспорту [Текст] / Д. Ю. Зубенко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 22 – 24.

53. Карпушин, Е. І. Індивідуалізоване адаптивне нормування експлуатаційних витрат електроенергії на рух міського електротранспорту [Текст] / Е. І. Карпушин, В. М. Бушма // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 163 – 164.

54. Карпушин, Е. І. Застосування показника обсягу транспортних послуг [Текст] / Е. І. Карпушин // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 19-22 травня 2005 року, м. Алушта. – Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2005. – С. 136 – 137.

55. Карпушин, Е. І. Організація та управління на електричному транспорті [Текст]: навч. посібник / Е. І. Карпушин; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 184 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5365/

56. Карпушин, Е. І. Програма дисципліни „Організація та управління на електричному транспорті” і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи [Текст] / Е. І. Карпушин, Н. І. Кульбашна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 30 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3102/

57. Киселев, М. И. Обеспечение методов расчета аппаратов люминесцентных ламп электрического транспорта [Текст] / М. И. Киселев // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 29 – 30.

58. Княжеченко, В. В. Городской электрический транспорт: необходим системный подход к обеспечению качества транспортных услуг [Текст] / В. В. Княжеченко, Е. И. Славута // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 3.: Общественно-экономические науки. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 30 – 31.

59. Коваленко, А. В. Дослідження впливу експлуатації і конструктивних характеристик трамвая й умов закріплення приймаючої рейки на прогини віддаючої і приймаючої рейок у місці стику типу „Зазор” [Текст] / А. В. Коваленко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 30 – 32.

60. Коваленко, А. В. Конспект лекцій з дисциплін „Ремонт транспортних засобів”, „Ремонт технічних засобів електричного транспорту”. Частина 1. [Текст] / А. В. Коваленко, М. А. Голтв’янський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 72 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5267/

61. Коваленко, А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Ремонт транспортних засобів електричного транспорту”. Ч. 1. [Текст] / А. В. Коваленко, М. А. Голтв’янський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 77 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5268/

62. Коваленко, А. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Ремонт транспортних засобів” [Текст] / А. В. Коваленко, М. А. Голтв’янський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 26 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11471/

63. Коваленко, А. В. Чисельний аналіз параметрів взаємодії вагона з рейковою колією в місці ізольованої стикової нерівності [Текст] / А. В. Коваленко // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 15 – 16.

64. Коваленко, В. І. Розробка пропозицій щодо вдосконалення автоматизації технологічного процесу при використанні та ремонті міського електричного транспорту шляхом впровадження сучасних інформаційних систем і технологій [Текст] / В. І. Коваленко, В. М. Алаєв // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 32 – 34.

65. Коляда, Т. А. Окремі проблеми охорони праці на міському електротранспорті та особливості укладення трудових договорів [Текст] / Т. А. Коляда // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 318 – 321. – (Серия «Технические науки »). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1795/

66. Коржова, А. В. Применение методов физического и психологического регулирования скорости движения транспортных потоков в городах [Текст] / А. В. Коржова, Е. Н. Кот // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 257 – 264. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1701/

67. Крутий, Л. М. Перспектива применения роторно-поршневых электрокомпрессоров на троллейбусах [Текст] / Л. М. Крутий, Н. А. Голтвянський, В. В. Дибривный // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 385 – 391. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/805/

68. Кулагіна, Л. І. Щодо ефективності гальмових систем трамвайних вагонів [Текст] / Л. І. Кулагіна // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 56 – 57.

69. Кульбашна, Н. І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Організація та управління на транспорті” [Текст] / Н. І. Кульбашна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 20 с.

70. Кульбашна, Н. І. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Безпека руху і гальмівні системи” [Текст] / Н. І. Кульбашна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 24 с.

71. Кульбашная, Н. И. Новые подходы к оценке безопасности движения в городских условиях [Текст] / Н. И. Кульбашная // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 165 – 171. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1653/

72. Кустенко, А. А. Некоторые вопросы оптимизации трамвайного движения [Текст] / А. А. Кустенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 294 – 301. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1716/

73. Кустенко, А. А. Оптимизация троллейбусного движения [Текст] / А. А. Кустенко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2002. – Вып. 72. – С. 264 – 269. – (Серия «Технические науки »). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1786/

74. Кустенко, А. А. Проблемы расположения транспорта в городах на проезжей части улиц [Текст] / А. А. Кустенко, В.Н. Седюкевич // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 265 – 274. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1702/

75. Кучерявая, И. Н. Первые электрические трамваи [Текст] / И. Н. Кучерявая // Электропанорама. – 2009. – № 7-8. – С. 49 – 52.

76. Лежнева, Е. И. К количественному обоснованию решений при усовершенствовании городских пассажирских перевозок [Текст] / Е. И. Лежнева // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 345 – 350. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5734/

77. Лиман, Д. О. Джерела шуму трамваїв та заходи щодо зниження їх віброакустичної активності [Текст] / Д. О. Лиман, Т. Б. Логвиненко, К. В. Данова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 74. – С. 396 – 399. – (Серия «Технические науки и архитектура»). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4140/

78. Личов, Д. О. Вибір пакетів прикладних програм для використання на підприємствах електротранспорту [Текст] / Д. О. Личов // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 30 – 31.

79. Личов, Д. О. Вибір програмного забезпечення для підприємств міського електротранспорту [Текст] / Д. О. Личов // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 39.

80. Луб’яний, П. В. Імовірність вибору пасажиром варіанту поїздки в міському пасажирському транспорті [Текст] / П. В. Луб’яний // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 171 – 175. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1654/

81. Мартищенко, Р. О. Індивідуальна технологічна норма витрат електроенергії на електротягу трамвайного вагону або тролейбусу [Текст] / Р. О. Мартищенко // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 39 – 40.

82. Математическая модель тягового привода на основе двигателя с поперечным полем [Текст] / Б. Г. Любарский, Е. С. Рябов, Т. В. Глебова, М. Л. Глебова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 283 – 288. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5691/

83. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни „Діагностування рухомого складу електричного транспорту” [Текст] / В. Х. Далека, М. Г. Шульженко, В. М. Шавкун, С. О. Закурдай; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 36 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/8242/

84. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Ремонт технічних засобів електричного транспорту”, „Випробування, експлуатація та ремонт рухомого складу” [Текст] / М. А. Голтв’янський, М. В. Хворост, Д. Ю. Зубенко, О. С. Гордієнко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 32 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3107/

85. Методичні вказівки до лабораторних робіт „Діагностування вузлів і агрегатів рухомого складу” з курсу „Технічна експлуатація електричного транспорту” [Текст] / В. Х. Далека, В. І. Коваленко, А. Д. Храмцов, В. М. Шавкун; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 76 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4636/

86. Методичні вказівки до лабораторних робіт „Технічне обслуговування рухомого складу” з курсу „Технічна експлуатація електричного транспорту” [Текст] / В. Х. Далека, В. І. Коваленко, А. Д. Храмцов та ін.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 56 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4635/

87. Мінєєва, Ю. В. Використання новітніх матеріалів для підвищення строку життєвого циклу тягових електричних двигунів міського та приміського транспорту [Текст] / Ю. В. Мінєєва, М. Г. Уманець, Д. М. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 239 – 244. – (Серия «Технические науки »). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1781/

88. Мінєєва, Ю. В. Підвищення надійності моторно-осьових підшипників електричного міського транспорту [Текст] / Ю. В. Мінєєва, Д. М. Коваленко, М. Г. Уманець // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 34 – 35.

89. Миренский, И. Г. Анализ технических средств для посадки инвалидов в городской транспорт [Текст] / И. Г. Миренский, И. Л. Скурихин, В. И. Скурихин // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 44 – 46.

90. Миренский, И. Г. Задачи повышения надежности оборудования троллейбусов [Текст] / И. Г. Миренский, Л. М. Крутий // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 5 – 7.

91. Миренский, И. Г. Надежность электротехнических систем троллейбусов [Текст] / И. Г. Миренский, В. М. Шавкун // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 7 – 8.

92. Миренский, И. Г. Повышение ресурса пневматических шин троллейбусов [Текст] / И. Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 67. – С. 289 – 293. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/2555/

93. Миренский, И. Г. Эксплуатационные особенности пневматических шин троллейбусов [Текст] / И. Г. Миренский, О. Ф. Бабичева // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 40 – 41.

94. Михальченко, А. А. Развитие логистического управления ресурсами городского транспорта [Текст] / А. А. Михальченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 228 – 233. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1692/

95. Могила, В. С. Имитационная модель городского электрического транспорта с учетом случайных факторов [Текст] / В. С. Могила, Н. А. Олешкевич // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 314 – 321. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1713/

96. Нем, В. К. Анализ методов и устройств контроля токов утечки троллейбусов при различных системах электроснабжения [Текст] / В. К. Нем, Н. П. Лукашова, В. Ф. Захаров // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 302 – 307. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7630/

97. Нем, В. К. Защита от малих токов короткого замыкания кабелей троллейбусных линий [Текст] / В. К. Нем, Л. П. Лукашова // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 10 – 11.

98. Нем, В. К. Зниження блукаючих струмів рейкового електричного транспорту [Текст] / В. К. Нем, М. І. Кисельов, Н. П. Лукашова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 364 – 367. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/799/

99. Нем, В. К. Метод непрерывного контроля тока утечки на троллейбусах [Текст] / В. К. Нем, В. П. Андрейченко, Н. П. Лукашова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 321 – 325. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11377/

100. Нем, В. К. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу „Електропостачання електричного транспорту” [Текст] / В. К. Нем, М. І. Кисельов, В. І. Скуріхін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 66 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11019/

101. Нем, В. К. Некоторые особенности электроснабжения троллейбуса [Текст] / В. К. Нем, Л. П. Лукашова // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 11 – 12.

102. Новые технологии по защите подземных металлических сооружений от блуждающих токов рейсового транспорта [Текст] / В. К. Нем, С. В. Мамыкин, С. В. Мельников, А. А. Мишнева // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 49 – 50.

103. Обеспечение повышения эффективности использования электроэнергии на городском электротранспорте [Текст] / В. П. Андрейченко, Ю. П. Колонтаевский, В. Н. Фатеев, Н. П. Лукашова // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 344 – 348. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3190/

104. Определение факторов, влияющих на выбор пассажирами вида городского транспорта [Текст] / Ю. А. Давидич, Д. П. Понкратов, Е. И. Куш и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 344 – 350. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11406/

105. Организационно-экономическая устойчивость работы предприятий городского транспорта [Текст] / Б. Г. Скоков, К. А. Мамонов, С. Б. Скоков, И. А. Краивская // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 116 – 119. – (Серия «Экономические науки »). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4189/

106. Повышение ресурса подвижного состава верхнего строения трамвайного пути путем внедрения перспективных технологий снижения параметров их ударно-динамического взаимодействия [Текст] / В. П. Шпачук, А. В. Коваленко, Е. И. Головина, Я. В. Плотницкая // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 150 – 154.

107. Погребняк, Е. Б. Анализ методов формирования матрицы корреспонденций транспортной сети города [Текст] / Е. Б. Погребняк, Н. И. Самойленко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 121 – 126. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1584/

108. Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Далека, В. Б. Будниченко, В. И. Коваленко и др.; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва . – Х.:ХНАГХ, 2007. – 222 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4622/

109. Пушков, П. М. Автономный источник электропитания тягоhttp://eprints.ksame.kharkov.ua/4622/вого двигателя троллейбуса [Текст] / П. М. Пушков, К. В. Черниченко // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 15.

110. Рахмангулов, А. Н. Методика совершенствования организации городских пассажирских перевозок как инструмент компенсации недостаточного уровня развития городской транспортной инфраструктуры [Текст] / А. Н. Рахмангулов, С. Н. Корнилов, О. А. Гридина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 191 – 196. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1660/

111. Резерви енергозбереження при експлуатації міського пасажирського транспорту [Текст] / В. Т. Семенов, А. М. Сосіпатров, А. М. Денщик, О. І. Мороз // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 146 – 148.

112. Розвиток транспортної схеми міста на основі генерального плану [Текст] / В. Т. Семенов, Е. І. Карпушин, О. В. Завальній та ін. // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 33 – 40. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1560/

113. Санько, Я. В. Визначення етапів еволюції міського електричного транспорту [Текст] / Я. В. Санько // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 84. – С. 343 – 346. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/7904/

114. Сапронов, О. Історія, стан і перспективи розвитку міського електротранспорту в Україні [Текст] / О. Сапронов // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – № 3-4. – С. 145 – 150.

115. Системологія на транспорті [Текст]: підручник у 5 кн. Кн.. 4.: Організація дорожнього руху / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – К. : Знання України, 2007. – 452 с.

116. Скуріхін, В. І. Розробка ресурсозберігаючих технологій на міському електротранспорті [Текст] / В. І. Скуріхін // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 57 – 58.

117. Скуріхін, І. Л. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни „Механічне обладнання рухомого складу міського електротранспорту” [Текст] / І. Л. Скуріхін, В. І. Узун, В. Ф. Сидоренко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 23 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11566/

118. Скуріхін, І. Л Модернізація гальмівних систем тролейбусів, що знаходяться в експлуатації [Текст] / І. Л. Скуріхін, В. Б. Будниченко, Р. М. Берлізєв // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 169 – 170.

119. Скурихин, И. Л. Рекомендации по технической диагностике и ремонту несущей системы вагонов КТМ-5М [Текст] / И. Л. Скурихин, В. Ф. Сидоренко, А. В. Сидоренко [Текст] // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 31 – 32.

120. Сорока, К. О. Аналіз методів побудови кривих руху рухомих одиниць та технології енергозбереження на електротранспорті [Текст] / К. О. Сорока // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 4 – 6.

121. Сорока, К. О. Використання математичного пакету SCSLAB для аналізу систем автоматичного керування та автоматизованого електроприводу [Текст] / К. О. Сорока // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 25 – 26.

122. Сорока, К. О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Інформаційні технології на транспорті” [Текст] / К. О. Сорока, В. Х. Далека; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 47 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11881/

123. Сосіпатров, А. М. Принципи формування політики виконавчого органу місцевого самоврядування в сфері пасажироперевезень [Текст] / А. М. Сосіпатров, А. Г. Тарновецька // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 69. – С. 134 – 137. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1623/

124. Стадник, Г. В. Ресурсовикористання на підприємствах міського електротранспорту [Текст] / Г. В. Стадник, В. Х. Далека // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 148 – 150.

125. Сумец, А. М. Системы мониторинга и безопасности транспортных средств, осуществляющих обслуживание клиентов по заданным маршрутам [Текст] / А. М. Сумец // Логистика. Проблемы и решения. – 2008. – № 1. – С. 30 – 36.

126. Телятник, С. В. Підвищення якості надання послуг в міському електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства [Текст] / С. В. Телятник, Т. П. Юр’єва // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 64 – 76. – (Серия «Экономические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/324/

127. Телятник, С. В. Розвиток міського електротранспорту: аналіз проблем та роль інституційного фактору [Текст] / С. В. Телятник, С. В. Дворкін // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 23 – 24.

128. Технічна експлуатація міського електричного транспорту [Текст]: навч. посібник / В. Х. Далека, В. Е. Будниченко, Е. І. Карпушин, В. І. Коваленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 286 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/4623/

129. Толок, О. В. Оцінка безпеки міського руху при проектуванні генерального плану міста [Текст] / О. В. Толок // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 350 – 355. – (Серия «Технические науки и архитектура»). http://eprints.ksame.kharkov.ua/5680/

130. Удосконалення гальмівних систем тролейбусів, які знаходяться в експлуатації [Текст] / І. Л. Скуріхін, В. Б. Будниченко, Л. І. Кулагіна, Р. М. Берлізєв // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 72. – С. 234 – 239. – (Серия «Технические науки»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1780/

131. Фалецкая, Г. И. Вероятность выбора пассажирами пути следования при городских пассажирских перевозках [Текст] / Г. И. Фалецкая // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 316 – 321. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5724/

132. Фоменко, В. В. Підвищення ефективності системи управління технічним станом рухомого складу [Текст] / В. В. Фоменко, Д. Ю. Смолков // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 35 – 36.

133. Формирование механизма организационно-экономической устойчивости предприятий городского электротранспорта [Текст] / Б. Г. Скоков, К. А. Мамонов, О. П. Романькова, Н. Е. Радченко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2006. – Вып. 71. – С. 138 – 142. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1339/

134. Формирование целевой функции определения рациональной длины перегона маршрута городского пассажирского транспорта [Текст] / Ю. А. Давидич, Д. П. Понкратов, Е. И. Куш, Д. С. Матренина // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 368 – 372. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11412/

135. Харченко, В. Ф. Удосконалення вузлів виявлення буксування колісних пар рухомого складу електротранспорту [Текст] / В. Ф. Харченко, Ю. В. Мінєєва, О. О. Верхуша // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 304 – 308. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/11365/

136. Шавкун, В. М. Шляхи підвищення ресурсозбереження при експлуатації рухомого складу електричного транспорту [Текст] / В. М. Шавкун, В. Ю. Кулагін // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 161 – 163.

137. Шматков, В. А. Методика оценки эффективности стоячего тормоза трамвайного вагона [Текст] / В. А. Шматков, А. П. Мельник // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 37.

138. Шпачук, В. П. Оптимізація експлуатаційних і конструктивних параметрів вагона з урахуванням взаємодії з верхньою будовою колії в зоні стикової нерівності [Текст] / В. П. Шпачук, А. В. Коваленко // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып. 81. – С. 254 – 262. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5681/

139. Шпачук, В. П. Синергетический эффект как мера взаимоусиливающегося действия компонент внешней многомерной вибрации объектов пространственной структуры [Текст] / В. П. Шпачук, Е. И. Головина // // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 79. – С. 292 – 299. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/3181/

140. Шпачук, В. П. Стикова динаміка трамвая [Текст]: монографія / В. П. Шпачук; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 205 с.

141. Шпіка, М. І. Впровадження тягового асинхронного електроприводу на міському електрорухомому складі [Текст] / М. І. Шпіка, А. В. Гадзула // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 4.

142. Шпика, Н. И. К вопросу модернизации тяговых электроприводов городского электротранспорта [Текст] / Н. И. Шпика, А. В. Донец // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 354 – 359. – (Серия «Технические науки и архитектура»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/796/

143. Шульженко, М. Г. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни „Динаміка рухомого складу” [Текст] / М. Г. Шульженко, С. О. Закурдай; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 20 с. http://eprints.ksame.kharkov.ua/5120/

144. Щербак, В. Г. Управління якістю праці водіїв транспортних підприємств [Текст] / В. Г. Щербак // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 77. – С. 44 – 50. – (Серия «Экономические науки»).– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/319/

145. Юр’єва, Т. П. Проблеми і завдання енергоменеджменту на міському електротранспорті [Текст] / Т. П. Юр’єва, І. А. Островський, М. В. Далека // Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства: матеріали ІІ Всеукраїнської наук. – практ. конф. 5-9 червня 2006 року, м. Алушта. – Алушта: ХОНТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2006. – С. 225 – 227.

146. Яблонський, Р. Ф. Моделі опору руху [Текст] Р. Ф. Яблонський, В. Б. Будниченко // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2008. – С. 37 – 39.

147. Яхлаков, А. В. Перспективы развития систем электроснабжения электрического транспорта [Текст] / А. В. Яхлаков // XXXIІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства: программа и тезисы докладов. Ч. 2.: Городской электротранспорт, электроснабжение и освещение городов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – С. 63.

  1   2

Схожі:

Перспективи розвитку iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
Перспективи розвитку iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
Перспективи розвитку iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Перспективи розвитку iconПерспективи розвитку галузі легкої промисловості в Україні
Легка промисловість відіграє одну з найважливіших показників розвитку промисловості країни, тому перспективи цієї галузі є вигідними...
Перспективи розвитку iconУдк 911. 5 Антропогенне ландшафтознавство: витоки, становлення, перспективи розвитку
Ключові слова: антропогенне ландшафтознавство, витоки, становлення, перспективи розвитку
Перспективи розвитку iconРішення ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,,Державна спеціальна служба транспорту історія І сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку м. Дніпропетровськ, 21-22 березня 2013 р
Перспективи та пріоритети розвитку організована та проведена 21-22 березня 2013 року на базі кафедри військової підготовки спеціалістів...
Перспективи розвитку icon«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...
Перспективи розвитку iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Перспективи розвитку iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Перспективи розвитку iconПроблеми та перспективи розвитку інноваційного менеджменту в Україні
У зв’язку із цим на перше місце в розвитку економіки, що ґрунтується на знаннях, виходить інноваційний менеджмент
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи