«Затверджено» «Погоджено» icon

«Затверджено» «Погоджено»
Скачати 342.46 Kb.
Назва«Затверджено» «Погоджено»
Дата13.07.2012
Розмір342.46 Kb.
ТипДокументи


«Затверджено»

«Погоджено»

Постанова конференції

Первинної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

від ____ 2012 р. № __Постанова Президії

Дніпропетровського

обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

від ____ 2012р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про Первинну профспілкову організацію

Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет»


м. Кривий Ріг, 2012р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Первинна профспілкова організація Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (далі – ППО ДВНЗ «КНУ») є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах осіб, які працюють та навчаються у ДВНЗ «Криворізький національний університет», осіб які звільнились з посад у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

1.2. Рішення про створення ППО ДВНЗ «КНУ» приймається спільною конференцією первинної профспілкової організації Криворізького технічного університету, первинної профспілкової організації Криворізького державного педагогічного університету, первинної профспілкової організації Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Підставою для прийняття рішення про створення ППО ДВНЗ «КНУ» є відповідні постанови конференцій названих профспілкових організацій щодо їх реорганізації.

1.3. ППО ДВНЗ «КНУ» легалізується та набуває статусу юридичної особи в порядку, визначеному ст. 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

1.4. ППО ДВНЗ «КНУ» є членом Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

1.5. ППО ДВНЗ «КНУ» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинним законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, Положенням про Дніпропетровську обласну організацію Профспілки працівників освіти і науки, рішенням інших профспілкових органів вищого рівня, цим Положенням.

У межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, ППО ДВНЗ «КНУ» визначає пріоритетні напрями своєї діяльності, розв’язує питання власної структури (ст. 44 Статуту Профспілки).

1.6. ППО ДВНЗ «КНУ» здійснює свої повноваження і бере на себе зобов’язання через свій виборний орган – профспілковий комітет, термін повноважень якого – 5 років (пп. 26.1 Статуту Профспілки).

1.7. ППО ДВНЗ «КНУ» незалежна від роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

1.8. ППО ДВНЗ «КНУ» будує свої відносини з роботодавцем, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, гласності, дотримання норм законодавства.

1.9. ППО ДВНЗ «КНУ» самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки.

У питаннях колективних інтересів ППО ДВНЗ «КНУ» здійснює представництво та захист інтересів працівників та осіб, які навчаються в Університеті, незалежно від їх членства в Профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів ППО ДВНЗ «КНУ» здійснює їх представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом Профспілки.

1.10. В ППО ДВНЗ «КНУ» за виробничим принципом створюються профспілкові організації Інститутів (ст. 45 Статуту Профспілки), профспілкові групи тощо. Їх функції та повноваження, не передбачені Статутом Профспілки, затверджуються конференцією ППО ДВНЗ «КНУ».

1.11. У межах повноважень, визначених Статутом, профспілкова конференція ППО ДВНЗ «КНУ» затверджує «Положення про Первинну профспілкову організацію Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» як організаційну ланку Профспілки та вносить зміни до нього. Положення про ППО ДВНЗ «КНУ» погоджується з обласним комітетом Профспілки (ст. 64.7 Статуту Профспілки).

1.12. Профспілкові організації Інститутів діють на підставі відповідних Положень, затверджених конференцією ППО ДВНЗ «КНУ».

1.13. Юридична та фактична адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, буд.11.
^

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ППО ДВНЗ «КНУ»


Організаційними ланками ППО ДВНЗ «КНУ» є:

2.1. Профспілкові бюро факультетів загальноуніверситетського підпорядкування:

2.1.1. Гірничого факультету;

2.1.2. Геолого-екологічного факультету;

2.1.3. Факультету інформаційних технологій;

2.1.4. Механіко-машинобудівного факультету;

2.1.5. Будівельного факультету;

2.1.6. Електротехнічного факультету;

2.1.7. Транспортного факультету;

2.1.8. Економічного факультету;

2.1.9. Металургійного факультету;

2.2. Профспілкове бюро науково-дослідної частини;

2.3. Профспілкове бюро санаторію-профілакторію загальноуніверситетського підпорядку­вання;

2.4. Профспілкове бюро наукової бібліотеки;

2.5. Профспілкове бюро загальноуніверситетських управлінь, центрів та відділів.

2.6. Профспілкова організація Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» (далі – ПО КПІ ДВНЗ «КНУ»). Її організаційну структуру утворюють профспілкові бюро:

2.6.1. Географічного факультету;

2.6.2. Природничого факультету;

2.6.3. Фізико-математичного факультету;

2.6.4. Історичного факультету;

2.6.5. Факультету української філології;

2.6.6. Факультету іноземних мов;

2.6.7. Педагогічного факультету;

2.6.8. Технолого-педагогічного факультету;

2.6.9. Музично-педагогічного відділення факультету мистецтв;

2.6.10. Художньо-графічного відділення факультету мистецтв;

2.7. Профспілкова організація Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ» (далі – ПО КЕІ ДВНЗ «КНУ»). Її організаційну структуру утворюють профспілкові бюро:

2.7.1. Фінансово-економічного факультету;

2.7.2. Факультету економіки та управління;

2.7.3. Факультету менеджменту та економічної кібернетики;

2.7.4. Обліковво-економічного факультету;

2.7.5. Факультету міжнародної економіки та права.


^ 3. ОРГАНИ ППО ДВНЗ «КНУ»

3.1 Органами ППО ДВНЗ «КНУ» є:

3.1.1. конференція ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.1.2. профспілковий комітет ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.1.3. конференції ПО КПІ ДВНЗ «КНУ», ПО КЕІ ДВНЗ «КНУ»;

3.1.4. виконавчі апарати ПО КПІ ДВНЗ «КНУ», ПО КЕІ ДВНЗ «КНУ»;

3.1.5. профспілкові бюро;

3.1.6. президія профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ».

3.2 Вищим органом ППО ДВНЗ «КНУ» є конференція. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок виборів делегатів на конференцію визначаються відповідними керівними виборними профспілковими органами (Ст. 25 Статуту Профспілки).

Звітно-виборна конференція проводиться в терміни, визначені Статутом Профспілки, але не рідше, ніж один раз на 5 років.

На профспілкових конференціях (зборах) для ведення поточної роботи обираються: у профспілковій групі – профгрупорг, його заступник (заступники) терміном на 2 роки; у цехових профспілкових організаціях – профбюро терміном на 5 років; у ППО ДВНЗ «КНУ» – профспілковий комітет і ревізійна комісія терміном на 5 років.

3.3. Конференція скликається за ініціативою профспілкового комітету, а також на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються ППО ДВНЗ «КНУ» або за пропозицією обласного комітету.

Про дату, місце проведення конференції та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну.

3.4. Конференція є правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.

3.5. Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму, крім рішення щодо ліквідації або реорганізації ППО ДВНЗ «КНУ», яке приймається двома третинами голосів. Рішення, прийняте більшістю, є обов’язковим для всіх членів ППО ДВНЗ «КНУ», включаючи меншість.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає конференція.

3.6. Конференція ППО ДВНЗ «КНУ»:

3.6.1. визначає основні напрями діяльності ППО ДВНЗ «КНУ», виходячи з повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її обласного та Центрального комітетів;

3.6.2. визначає структуру ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.6.3. заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідні рішення з цього питання;

3.6.4. заслуховує й обговорює звіти про діяльність профспілкового комітету, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіти ревізійної комісії;

3.6.5. обирає профспілковий комітет та ревізійну комісію ППО ДВНЗ «КНУ», делегатів на конференцію Дніпропетровської обласної організації працівників освіти і науки України, делегує представників до складу обласного комітету, якщо Статутом Профспілки передбачено його формування за принципом прямого делегування;

3.6.7. обирає голову профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» терміном на 5 років.

3.6.8. приймає рішення з питань, пов’язаних із здійсненням права власності на майно ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.6.9. приймає рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.6.10. формує пропозиції щодо стратегічних напрямів діяльності Профспілки, змін до її Статуту, інших нормативних документів;

3.6.11. приймає рішення про вступ до міжспілкових профоб’єднань;

3.6.12. розглядає інші питання діяльності ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.6.13. має право делегувати профспілковому комітету ППО ДВНЗ «КНУ», окремі повноваження для розв’язання питань, що належать до компетенції конференції.

3.7. У період між конференціями роботу ППО ДВНЗ «КНУ» організовує профспілковий комітет ППО ДВНЗ «КНУ».

3.8. Засідання профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» проводяться в міру необхідності, але не рідше як один раз в квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профспілкового комітету.

3.9. Рішення профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» приймаються більшістю голосів присутніх членів виборного органу за умови наявності кворуму.

3.10. Ректор і проректори Університету, директори Інститутів та їх заступники не можуть обиратись до складу профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» (ст. 7 Закону України «Про профспілки…»).

3.11. Профспілковий комітет ППО ДВНЗ «КНУ» підзвітний конференції та обласному комітету.

3.12. Задля здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки профспілковий комітет:

3.12.1. Представляє та захищає трудові і соціально-економічні права та інтереси працівників та осіб, які навчаються в Університеті, у відносинах із роботодавцем та адміністрацією, органами влади, місцевого самоврядування, у суді.

3.12.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.

З цією метою:

- збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в усіх підрозділах Університету;

- разом із роботодавцем на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності – узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- спільно з роботодавцем організовує проведення конференції трудового колективу Університету для схвалення проекту колективного договору, за дорученням конференції підписує колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;

- звітує про виконання колективного договору на конференції трудового колективу Університету;

- при порушенні роботодавцем умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

3.12.3. Разом із роботодавцем розв’язує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці.

3.12.4. Приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором.

3.12.5. Дає згоду або обґрунтовано не погоджується на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках і порядку, передбачених законодавством (ст. 43 КЗпП України).

3.12.6. Бере участь у розробці заходів щодо попередження безробіття серед працівників Університету, стимулювання створення нових робочих місць, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; здійснює контроль за своєчасним наданням роботодавцем інформації про ліквідацію, реорганізацію установи, зміну форми власності, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці; проводить консультації з роботодавцем щодо вжиття заходів для запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення; вносить пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із вивільненням працівників.

3.12.7. Спільно з роботодавцем розв’язує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема погоджує графіки роботи та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, та робіт у святкові та вихідні дні.

3.12.8. Спільно з роботодавцем розв’язує питання соціального розвитку Університету, поліпшення умов праці та навчання, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників та осіб, які навчаються; бере участь у розв’язанні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання працівникам та особам, які навчаються, соціальних пільг.

3.12.9. Використовує передбачене ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на одержання інформації від роботодавця щодо результатів господарської діяльності Університету та з інших питань соціально-економічного розвитку.

3.12.10. Бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку Університету.

3.12.11. Бере участь у розв’язанні питань оплати праці працівників Університету: форм і системи оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

3.12.12. Здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в Університеті безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

З цією метою:

- створює комісію профкому з питань охорони праці, яка здійснює перевірку стану умов і безпеки праці в Університеті, санітарно-побутового обслуговування, забезпечення працівників засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;

- вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;

- разом із роботодавцем бере участь у розробці й реалізації комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить перевірки їх виконання, правильного використання коштів фонду охорони праці;

- бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії Університету з питань охорони праці.

3.12.13. Здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників, призначенням допомоги за рахунок коштів соціального страхування; на умовах, передбачених колективним договором, направляє працівників та осіб, які навчаються, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей.

3.12.14. Разом із роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю Університету, у гуртожитках, а також ту житлову площу, яка надається власникові в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

3.12.15. Здійснює контроль за підготовкою й поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей; контролює надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в Університеті, права користуватися нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів, іншими соціальними послугами й пільгами згідно зі Статутом Університету та колективним договором.

3.12.16. Представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх розв’язанню; організовує надання членам профспілки безкоштовної правової допомоги, запрошує при необхідності за рахунок коштів профорганізації кваліфікованих юристів.

3.13. У питаннях внутрішньоспілкової та організаційної роботи профспілковий комітет ППО ДВНЗ «КНУ»:

3.13.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференції ППО ДВНЗ «КНУ», вищих органів Профспілки.

3.13.2. Виробляє пропозиції та вносить на розгляд конференції ППО ДВНЗ «КНУ» питання про структуру профорганізації.

3.13.3. Звітує про свою діяльність перед конференцією ППО ДВНЗ «КНУ».

3.13.4. Приймає рішення про час і місце проведення конференції ППО ДВНЗ «КНУ», її порядок денний, готує документи, які вносяться на розгляд конференції.

3.13.5. Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в ППО ДВНЗ «КНУ».

3.13.5. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до Профспілки та припиненні членства в ній. Може делегувати повноваження щодо обліку членів профспілки виконавчим апаратам ПО Інститутів ДВНЗ «КНУ» та профспілковим бюро.

3.13.6. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; висловлює точку зору ППО ДВНЗ «КНУ» на актуальні проблеми в засобах інформації Університету та в інших формах пропаганди; проводить роз’яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі Профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються.

3.13.7. Приймає рішення про відкриття та відкриває субрахунки профспілкових організацій Інститутів.

Перераховує кошти на субрахунки профспілкових організацій Інститутів пропорційно до членських внесків осіб, які перебувають на обліку в цих організаціях.

3.13.8. За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати, стипендії укладає з роботодавцем договір щодо перерахування на рахунок ППО ДВНЗ «КНУ» профспілкових внесків із заробітної плати та стипендії (у разі відсутності цієї норми в колективному договорі).

3.13.9. Організовує виконання бюджету (кошторису) ППО ДВНЗ «КНУ», щорічно звітує на профспілковій конференції про використання коштів.

3.13.10. Затверджує чисельність штатних працівників (штатний розпис) профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» та виконавчих апаратів ПО Інститутів і визначає розмір оплати їхньої праці згідно зі встановленою в Профспілці системою оплати праці; за поданням голови профкому ППО ДВНЗ «КНУ» та голів профспілкових організацій Інститутів здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників, розподіляє їх функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції, організовує роботу штатних працівників і профактиву.

Звільняє голів профспілкових організацій Інститутів ДВНЗ «КНУ» за порушення Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі скороченням посади відповідно до норм трудового законодавства на підставі рішення органа, який їх обрав.

3.13.11. Для розв’язання оперативних питань обирає президію профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ», визначає її кількісний і персональний склад, повноваження, порядок роботи.

3.13.12. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи.

3.13.13. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи.

3.13.14. Координує роботу профспілкових організацій Інститутів, цехових профспілкових організацій і профгруп, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп.

3.13.16. Контролює роботу представників ППО ДВНЗ «КНУ» у вищих виборних органах Профспілки, регіонального профоб’єднання, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності.

3.13.17. Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкового активу.

3.13.18. Забезпечує своєчасне й повне перерахування передбачених відповідними рішеннями коштів Профспілці.

3.13.19. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаційну й роз’яснювальну роботу в ППО ДВНЗ «КНУ».

3.13.20. Організовує вивчення й поширення досвіду роботи інших профорганізацій, зокрема зарубіжних країн, запроваджує кращі форми роботи в практику ППО ДВНЗ «КНУ».

3.13.21. Відповідно до Статуту Профспілки та повноважень, наданих конференцією, володіє, користується й розпоряджається майном та коштами, які належать на правах власності ППО ДВНЗ «КНУ».

3.13.22. Заслуховує інформації керівників організаційних ланок ППО ДВНЗ «КНУ» щодо виконання рішень органів ППО ДВНЗ «КНУ», обласної організації Профспілки та власних рішень.

3.13.23. Приймає рішення про позбавлення права голосу на засіданнях виборного органу і президії тих організаційних ланок ППО ДВНЗ «КНУ», які без поважних причин не сплачують профвнесків протягом трьох місяців.

3.13.24. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ППО ДВНЗ «КНУ», якщо вони не є виключною компетенцією профспілкової конференції.

3.14. У профспілкових організаціях Інститутів вищим виборним органом є конференції цих організацій.

Конференції профспілкових організацій Інститутів скликаються не рідше одного разу на рік з ініціативи профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» або на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, які об’єднуються профспілковою організацією.

Звітно-виборна конференція ПО Інститутів проводиться в терміни, визначені цим Положенням, але не рідше, ніж один раз на 5 років.

Про дату, місце проведення конференції та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну.

3.15. Позачергова звітно-виборна конференція скликається на вимогу не менше 1/3 членів профспілки або на вимогу профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ».

Квота делегатів на конференцію та порядок їх обрання встановлюються профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» пропорційно до кількісного складу членів Профспілки окремо для працівників та осіб, які навчаються.

Делегати на конференцію обираються на зборах (конференціях) цехових організацій, профгруп.

Делегатами конференції за посадами є голови ПО Інститутів та їх заступники, голови цехових комітетів.

3.16. Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 2/3 обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на ній, за умови наявності кворуму.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає конференція.

3.17. Конференції ПО Інститутів:

3.17.1. Приймають рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових профспілкових організацій тощо;

3.17.2. Заслуховують повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;

3.17.3. Заслуховують й обговорюють звіти про діяльність виконавчих апаратів ПО Інститутів, дають оцінку їх роботі;

3.17.4. Обирають виконавчі апарати ПО Інститутів, делегатів на конференцію ППО ДВНЗ «КНУ», делегують представників до складу профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» за принципом прямого делегування згідно зі встановленою квотою;

3.17.5. Обирають терміном на 5 років голів виконавчих апаратів ПО Інститутів, кандидатури яких затверджує профспілковий комітет ППО ДВНЗ «КНУ»;

Обраним вважається кандидат, що набрав більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні за наявності кворуму.

3.17.6. Формують пропозиції щодо діяльності Профспілки, змін до її Статуту, щодо діяльності ППО ДВНЗ «КНУ», змін до Положення про ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.17.7. Розглядають інші питання діяльності ПО Інститутів;

3.17.8. Мають право делегувати профспілковим бюро окремі повноваження для розв’язання питань, що належать до компетенції конференцій.

3.18. Виконавчі апарати ПО Інститутів:

Задля здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки виконавчі апарати ПО Інститутів:

3.18.1. Представляють та захищають трудові і соціально-економічні права та інтереси працівників та осіб, які навчаються в Інститутах, у відносинах із адміністраціями Інститутів.

3.18.2. Беруть участь у колективних переговорах з укладення колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом ДВНЗ «КНУ», контролюють його виконання на рівні Інститутів.

З цією метою:

- збирають та узагальнюють пропозиції членів профспілки, беруть участь у підготовці проекту колективного договору, організовують обговорення проекту в підрозділах Інститутів;

- беруть участь у роботі комісії з ведення колективних переговорів, надають експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- спільно з адміністраціями Інститутів організовують проведення конференцій трудових колективів Інститутів для схвалення звітів про виконання колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Університету;

- при порушенні роботодавцем умов колективного договору надсилають йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні порушень або недосягненні згоди порушують клопотання перед профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» щодо оскарження неправомірних дій або бездіяльності посадових осіб до суду.

3.18.3. Порушують перед профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» клопотання про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором.

3.18.4. Беруть участь у розробці заходів щодо попередження безробіття серед працівників Університету, стимулювання створення нових робочих місць, професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників; разом з профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» здійснюють контроль за своєчасним наданням роботодавцем інформації про ліквідацію, реорганізацію підприємства, зміну форми власності, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці тощо.

3.18.5. Спільно з адміністраціями Інститутів розв’язують питання соціального розвитку Інститутів, формулюють обґрунтовані пропозиції ректору Університету щодо поліпшення умов праці та навчання, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників та осіб, які навчаються.

3.18.6. Використовують передбачене ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на одержання інформації від роботодавця щодо результатів господарської діяльності Інститутів та з інших питань соціально-економічного розвитку.

3.18.7. Беруть участь у розробці правил внутрішнього розпорядку Університету.

3.18.8. Беруть участь у розв’язанні питань оплати праці працівників Університету: форм і системи оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

3.18.9. Здійснюють громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в Інститутах безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагають усунення виявлених недоліків.

З цією метою:

- створюють комісії з питань охорони праці, які здійснюють перевірку стану умов і безпеки праці в Інститутах, санітарно-побутового обслуговування, забезпечення працівників засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;

- вимагають усунення порушень нормативних актів про охорону праці;

- формулюють пропозиції щодо змісту комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводять перевірки їх виконання на рівні Інститутів;

- беруть участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії Університету з питань охорони праці.

3.18.10. Здійснюють контроль за державним соціальним страхуванням працівників на рівні Інститутів; на умовах, передбачених колективним договором, направляють працівників та осіб, які навчаються, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряють організацію медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей.

3.18.11. Разом з адміністраціями Інститутів розподіляють в установленому порядку житлову площу в гуртожитках Інститутів, контролюють житлово-побутове обслуговування працівників та осіб, які навчаються.

3.18.12. Здійснюють контроль за підготовкою й поданням адміністраціями Інститутів документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей; контролюють надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в Університеті, права користуватися нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами й пільгами згідно зі Статутом Університету та колективним договором.

3.18.13. За погодженням з профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» та за дорученням працівників представляють їх інтереси при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяють їх розв’язанню.

Спільно з профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» організовують надання членам профспілки безкоштовної правової допомоги, запрошують при необхідності за рахунок коштів ПО Інститутів кваліфікованих юристів.

3.18.14. Приймають рішення про надання членам профспілкових організацій Інститутів матеріальної допомоги.

У питаннях внутрішньоспілкової та організаційної роботи профспілкові комітети ПО Інститутів:

3.18.15. Спрямовують свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференції ППО ДВНЗ «КНУ» та конференцій ПО Інститутів, вищих органів Профспілки.

3.18.16. Звітують про свою діяльність перед конференціями ПО Інститутів.

3.18.17. Приймають рішення про час і місце проведення конференцій Інститутів, їх порядок денний, готують документи, які вносяться на розгляд конференцій.

3.18.18. Організовує роботу щодо проведення звітів і виборів в ПО Інститутів, в ППО ДВНЗ «КНУ».

3.18.19. За дорученням профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» забезпечують облік членів профспілки, контролюють дотримання статутних норм при прийнятті до Профспілки та припиненні членства в ній, можуть делегувати повноваження щодо обліку членів профспілки цеховим профспілковим організаціям.

3.18.20. Визначають порядок виборів делегатів на конференції ПО Інститутів, забезпечують делегування на конференцію ППО ДВНЗ «КНУ».

3.18.21. Організовують збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформують їх про свою роботу; висловлюють точку зору ПО Інститутів на актуальні проблеми в засобах інформації Університету та в інших формах пропаганди; проводять роз’яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі Профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються.

3.18.22. Відповідно до повноважень, наданих профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ», користуються й розпоряджаються коштами та майном, переданими ППО ДВНЗ «КНУ» ПО Інститутів.

Затверджують та організовують виконання бюджетів (кошторисів) ПО Інститутів в межах коштів, наданих цим організаціям ППО ДВНЗ «КНУ».

Щорічно звітують перед конференціями ПО Інститутів та профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» про використання наданих коштів та майна.

3.18.23. Забезпечують збір письмових заяв членів ПО Інститутів про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати та стипендії згідно з договором, укладеним між ППО ДВНЗ «КНУ» та роботодавцем (за відсутності цієї норми в колективному договорі).

3.18.24. Формулюють обґрунтовані пропозиції профспілковому комітетові ППО ДВНЗ «КНУ» щодо чисельності штатних працівників ПО Інститутів та розміру оплати їхньої праці згідно зі встановленою в Профспілці системою оплати праці; погоджують посадові інструкції цих працівників; організовують роботу штатних працівників й активу ПО Інститутів.

3.18.25. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворюють постійні комісії за напрямами роботи, визначають їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи.

3.18.26. Для організації проведення окремих заходів можуть утворювати тимчасові комісії та робочі групи.

3.18.27. Координують та контролюють роботу цехових профспілкових організацій і профгруп Інститутів, спрямовують і контролюють діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп.

3.18.28. Контролюють роботу представників ПО Інститутів у профспілковому комітеті ППО ДВНЗ «КНУ», у вищих виборних органах Профспілки, вносять пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності.

3.18.29. Забезпечують навчання активу ПО Інститутів.

3.18.30. Беруть участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводять відповідну організаційну й роз’яснювальну роботу в ПО Інститутів.

3.18.31. Заслуховують інформації керівників структурних ланок ПО Інститутів щодо виконання рішень обласної організації Профспілки, органів ППО ДВНЗ «КНУ» та власних рішень.

3.18.32. Виконують інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ПО Інститутів, якщо вони не є виключною компетенцією конференцій цих організацій.

3.18.33. Мають право своїми рішеннями делегувати профспілковим бюро, профгрупам частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових та соціально-економічних відносин у підрозділах.

3.19. Президія профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ»:

3.19.1. Спрямовує свою діяльність на організацію виконання рішень вищих органів Профспілки, постанов конференції та профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.2. Визначає тактику дій ППО ДВНЗ «КНУ» відповідно до поточної соціально-економічної ситуації, готує пропозиції на розгляд виборного органу та конференції ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.3. Розглядає проекти договорів, угод;

3.19.4. Приймає заяви, звернення до органів державної влади й місцевого самоврядування, домагається виконання висунутих вимог та пропозицій;

3.19.5. Скликає засідання профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ», вносить пропозиції щодо порядку денного засідання і часу його проведення, розглядає документи, що виносяться на розгляд профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.6. Збирає, узагальнює та подає на розгляд профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» пропозиції, що надходять від виконавчих апаратів ПО Інститутів щодо чисельності штатних працівників ПО Інститутів та розміру оплати їхньої праці згідно зі встановленою в Профспілці системою оплати праці;

3.19.7. Розробляє, у визначеному цим Положенням та надає на затвердження профспілковому комітетові ППО ДВНЗ «КНУ» посадові інструкції виборних і штатних працівників ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.8. Обговорює та формулює пропозиції для розгляду на конференції ППО ДВНЗ «КНУ» питання щодо прийняття до ППО ДВНЗ «КНУ» нових організаційних ланок;

3.19.9. Затверджує статути (положення) власних підприємств, установ, організацій, призначає і звільняє їх керівників;

3.19.10. Забезпечує координацію і єдність дій організаційних ланок ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.11. Спільно з органами управління соціального страхування спрямовує дії організаційних ланок ППО ДВНЗ «КНУ» на ефективне використання коштів, проводить роботу щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх сімей;

3.19.12. За дорученням профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» організовує виконання бюджету ППО ДВНЗ «КНУ», контролює сплату профспілкових внесків;

3.19.13. Організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

3.19.14. Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, наданням членам ППО ДВНЗ «КНУ» правової допомоги;

3.19.15. Заслуховує інформацію та звіти адміністрації Університету, керівників його структурних підрозділів з питань, що стосуються виконання колективного договору; у необхідних випадках ініціює перед профспілковим комітетом питання щодо прийняття рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;

3.19.16. Організовує та координує роботу з питань культурного обслуговування та оздоровлення членів ППО ДВНЗ «КНУ» і їх дітей; розвитку масової фізичної культури і спорту;

3.19.17. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту;

3.19.18. Організує роботу щодо проведення звітів і виборів в ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.19. Приймає рішення про преміювання профспілкового активу, профспілкових працівників, надання членам Профспілки матеріальної допомоги згідно з відповідними Положеннями, виділення коштів на потреби Профспілки;

3.19.20. Розпоряджається майном, що знаходиться у власності ППО ДВНЗ «КНУ», управляє створеними підприємствами, організаціями;

3.19.21. Розпоряджається коштами членських внесків, іншими власними коштами, пожертвами громадян, підприємств, установ та організацій, коштами та іншим майном членів Профспілки, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, переданими у власність ППО ДВНЗ «КНУ» на підставах, не заборонених законодавством;

3.19.22. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.23. При неможливості з поважних причин виконувати обов’язки одночасно головою і заступником голови організаційної ланки ППО ДВНЗ «КНУ» скликає засідання профспілкового комітету, де розв’язується питання про керівництво цією організаційною ланкою;

3.19.24. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ППО ДВНЗ «КНУ», якщо вони не належать до виключної компетенції конференції або профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.19.25. Може делегувати окремі свої повноваження голові виборного органу.

3.20. Голова ППО ДВНЗ «КНУ»:

3.20.1. Є головою профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» за посадою.

3.20.2. Без довіреності представляє ППО ДВНЗ «КНУ», її виборні органи в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, інших організаціях, засобах масової інформації, може здійснювати будь-які дії в інтересах ППО ДВНЗ «КНУ», якщо ці дії не суперечать законодавству;

3.20.3. Організовує виконання статутних завдань ППО ДВНЗ «КНУ» та цього Положення, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів;

3.20.4. Робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.20.5. Скликає та проводить засідання президії профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ», організовує підготовку необхідних матеріалів до цих засідань; підписує прийняті рішення і протоколи засідань президії та профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.20.6. Головує на засіданнях профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» та засіданнях його президії;

3.20.7. Вносить профспілковому комітетові ППО ДВНЗ «КНУ» пропозиції щодо розподілу обов’язків між заступниками голови ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.20.8. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності ППО ДВНЗ «КНУ»;

3.20.9. Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування;

3.20.10. За дорученням конференції трудового колективу Університету підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням;

3.20.11. Від імені ППО ДВНЗ «КНУ» підписує договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;

3.20.12. За дорученням конференції ППО ДВНЗ «КНУ» розпоряджається коштами ППО ДВНЗ «КНУ» в межах асигнувань, передбачених її бюджетом. Щорічно звітує на конференції про витрачання коштів за затвердженим кошторисом;

3.20.13. є розпорядником коштів профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ» в межах асигнувань, передбачених бюджетом та відповідними коштами;

3.20.14. координує діяльність організаційних ланок ППО ДВНЗ «КНУ», контролює виконання ними статутних вимог;

3.20.15. співпрацює з головами профспілкових організацій Інститутів, головами цехових комітетів, профгрупоргами в частині реалізації ними статутних завдань;

3.20.16. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів Профспілки;

3.20.17. Подає до вищого органу Профспілки звіти за встановленими формами;

3.20.18. Організовує та несе відповідальність за ведення діловодства в ППО ДВНЗ «КНУ», забезпечує формування і збереження архіву.

3.20.19. Формує бази персональних даних членів профспілки, реєструє ці бази та забезпечує нерозголошення персональних даних членів профспілки;

3.20.20. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією конференції ППО ДВНЗ «КНУ» або профспілкового комітету.

3.20.21. Вносить пропозиції профспілковому комітету, щодо обрання заступників голови профкому;

3.20.22. У випадку відсутності голови ППО ДВНЗ «КНУ» його обов’язки виконує перший заступник. Покладення обов’язків здійснюється у порядку, передбаченому трудовим законодавством;

3.20.23. Приймає на роботу, відповідно до штатного розпису та рішень відповідних профспілкових органів про обрання, заступників голови профкому, інших працівників виконавчого апарату ППО ДВНЗ «КНУ».

3.21. Цехові профспілкові організації ППО ДВНЗ «КНУ»:

3.21.1. Цехова профспілкова організація структурного підрозділу Інституту (далі – цехова профспілкова організація) створюється за рішенням профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ».

3.21.2. Цехова профспілкова організація здійснює свої повноваження через цеховий комітет (профбюро), який діє у межах повноважень, наданих ПО Інститутів.

3.21.3. Цеховий комітет (профбюро) обирається зборами (конференцією) членів профспілки структурного підрозділу.

3.21.4. Профспілкова конференція скликається цеховим комітетом (профбюро): звітна конференція – раз на рік на початку навчального року; звітно-виборна – не рідше одного разу на п’ять років чи на вимогу не менше 1/3 членів профспілки структурного підрозділу, або за пропозицією профспілкового комітету ПО Інституту.

Про дату, час і місце проведення та порядок денний конференції члени профспілки мають бути повідомлені за п’ять днів до її проведення.

У разі проведення конференції цеховий комітет (профбюро) встановлює норму представництва, порядок обрання делегатів, визначає перелік документів, що засвідчують обрання делегатів.

3.21.5. Цехові комітети (профбюро) і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах ПО Інститутів, забезпечують виконання рішень профспілкових конференцій, профспілкового комітету ППО ДВНЗ «КНУ», мають інші повноваження, передбачені «Положенням про цехову профспілкову організацію ППО ДВНЗ «КНУ».

3.21.6. Профгрупорг здійснює індивідуальну роботу серед членів ППО ДВНЗ «КНУ», залучає їх до активної участі в роботі ППО ДВНЗ «КНУ», піклується про оплату їхньої праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.

3.21.7. Повноваження цехового комітету (профбюро) та профгрупорга визначаються профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ» відповідно до норм Статуту Профспілки.


^ 4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ППО ДВНЗ «КНУ»

4.1. Ревізійна комісія обирається на конференції ППО ДВНЗ «КНУ» водночас із виборами керівних органів ППО ДВНЗ «КНУ».

4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії ППО ДВНЗ «КНУ» є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності ППО ДВНЗ «КНУ»;

4.2.2. Контроль за виконанням рішень профспілкових конференцій, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії визначаються «Положенням про ревізійну комісію ППО ДВНЗ «КНУ».

4.4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профспілкового комітету із правом дорадчого голосу. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени і штатні працівники профкому та члени ректорату ДВНЗ «КНУ» та адміністрацій Інститутів.


^ 5. МАЙНО І КОШТИ ППО ДВНЗ «КНУ»

5.1. ППО ДВНЗ «КНУ» в особі керівних виборних профспілкових органів володіє і самостійно розпоряджається майном та коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

5.2. Реалізація статутних завдань ППО ДВНЗ «КНУ» забезпечується за рахунок:

5.2.1. Вступних та членських внесків членів Профспілки;

5.2.2. Відрахування роботодавцем коштів на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу;

5.2.3. Безповоротної фінансової допомоги;

5.2.4. Добровільних пожертвувань громадян, юридичних осіб;

5.2.5. Пасивних доходів;

5.2.6. Інших надходжень, не заборонених законодавством.

5.3. Розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків встановлюється на умовах, визначених Статутом Профспілки.

Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати або стипендії згідно з заявою члена профспілки. Порядок перерахувань внесків встановлюється відповідним договором, укладеним між повноважним представником роботодавця та профспілковим комітетом ППО ДВНЗ «КНУ».

5.4. ППО ДВНЗ «КНУ» відраховує частину внесків на статутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм Статуту Профспілки або рішень її керівного органу.

5.5. Кошти ППО ДВНЗ «КНУ», які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим конференцією ППО ДВНЗ «КНУ».

5.6. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснюють органи ППО ДВНЗ «КНУ» – профспілкові конференції, профспілковий комітет.

5.7. ППО ДВНЗ «КНУ», її виборні органи мають право розміщувати вільні кошти у банках, у створені ними кредитні спілки.

5.8. Майно ППО ДВНЗ «КНУ» є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використається для виконання статутних завдань в інтересах членів ППО ДВНЗ «КНУ».

Передача у володіння та користування юридичними та фізичними особами, відчуження об’єктів власності ППО ДВНЗ «КНУ» може мати місце лише на умовах і в порядку визначених рішенням відповідних керівних виборних органів. Майно ППО ДВНЗ «КНУ» без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Кошти від реалізації майна ППО ДВНЗ «КНУ» не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток власності ППО ДВНЗ «КНУ» , придбання нових об’єктів та виконання статутних завдань.

Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними керівними виборними профспілковими органами.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності ППО ДВНЗ «КНУ» гарантується законодавством України.

Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном по зобов’язаннях ППО ДВНЗ «КНУ» і її виборних органів, як і ППО ДВНЗ «КНУ» та її виборні органи не відповідають своїми коштами і іншим майном по зобов’язаннях членів Профспілки.

5.9. У випадку виходу члена профспілки з ППО ДВНЗ «КНУ» він не має право на майно і кошти організації. У випадку виходу із Профспілки її окремих членів кошти і майно не повертаються.


^ 6. ПРАВА ППО ДВНЗ «КНУ» ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

6.1. Право юридичної особи ППО ДВНЗ «КНУ» набуває в порядку, визначеному ст. 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” на підставі Статуту легалізованої Профспілки працівників освіти і науки України.

ППО ДВНЗ «КНУ» має печатку та штамп установленого зразка, бланки та іншу атрибутику, рахунок у банку.

ПО Інститутів також можуть мати, за рішенням конференції, субрахунків у банку.

6.2. Право юридичної особи ППО ДВНЗ «КНУ» здійснює через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки та цим Положенням.


^ 7. ЛІКВІДАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ППО ДВНЗ «КНУ»

7.1. ППО ДВНЗ «КНУ» може припинити свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

7.2. Ліквідація або реорганізація ППО ДВНЗ «КНУ» здійснюється за рішенням конференції. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх делегатів конференції за наявності кворуму.

7.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію ППО ДВНЗ «КНУ» конференція призначає ліквідаційну комісію.

7.4. Припинення, заборона діяльності, ліквідація ППО ДВНЗ «КНУ» як юридичної особи з інших підстав, в т.ч. внаслідок зміни форми власності і виду господарювання, відомчої належності ДВНЗ «КНУ», з ініціативи роботодавця тощо не допускається.

Припинення, призупинення діяльності ППО ДВНЗ «КНУ», або її ліквідація з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства України.

7.5. У випадку припинення діяльності ППО ДВНЗ «КНУ» майно та кошти, що залишаються після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням конференції або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.


8. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення набуває чинності після схвалення його конференціями первинної профспілкової організації Криворізького технічного університету, первинної профспілкової організації Криворізького державного педагогічного університету, первинної профспілкової організації Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та затвердження конференцією ППО ДВНЗ «КНУ».


Схожі:

«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
Напрямки, принципи, форми діагностичного обстеження дітей з психофізичними вадами розвитку
«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
Спеціальна психологія як наука. Предмет, об’єкт, основні категорії спеціальної психології
«Затверджено» «Погоджено» icon«Затверджено» «Погоджено»
Об’єднаної профспілкової організації Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
Проаналізувати систему організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з вадами мовлення
«Затверджено» «Погоджено» icon«Погоджено» Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук «Затверджено»
Особливості переходу на кредитно –модульне навчання в системі післядипломної освіти
«Затверджено» «Погоджено» iconЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
move to 0-16977646
«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
Залежність розвитку кістки від зовнішніх і внутрішніх чинників. 20. Адаптаційні зміни кісткової системи та зв'язково-суглобового...
«Затверджено» «Погоджено» iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
Розкрити соціальне значення логопедії як науки. Предмет, мета і задачі логопедії
«Затверджено» «Погоджено» iconПогоджено затверджено
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи