Перше інформаційне повідомлення icon

Перше інформаційне повідомлення
Скачати 102.1 Kb.
НазваПерше інформаційне повідомлення
Дата13.07.2012
Розмір102.1 Kb.
ТипДокументи
Перше інформаційне повідомленняМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державне агенство з питань науки, інновацій та інформації України, Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України, Наукова рада з проблеми “Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої” Національної академії наук України, Державне агенство України з управління корпоративними правами та майном, Українське фізичне товариство, Академія наук вищої школи України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН України


п р о в о д я т ь


5-ту Міжнародну науково-технічну конференцію

^ Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”

(СЕМСТ-5)

(з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів)


СЕМСT-5”, Україна, Одеса, 4 - 8 червня 2012 р

Метою конференції та виставки є розгляд досягнень у цій галузі і широке обговорення сучасних проблем у різних напрямах сенсоріки


Голова конференції професор ^ Сминтина В.А.(Одеса, Україна)

Заступник голови академік РАН Гуляєв Ю.В. (Москва, Росія)

Заступник голови професор Д’Аміко А. (Рим, Італія)

Заступник голови член-кореспондент НАНУ ^ Литовченко В.Г. (Київ, Україна)

Заступник голови академік НАНУ Мачулін В.Ф. (Київ, Україна)

Учений секретар професор Лепіх Я.І. (Одеса, Україна)Програмний комітет:


Бєляєв О.Є. чл.-кор. НАНУ (Київ, Україна)

Блонський І.В. чл.-кор. НАНУ (Київ,

Україна)

Бродин М.С. акад. НАНУ (Київ, Україна)

Вербицький В.Г. проф. (Київ, Україна)

Вікулін І.М. проф. (Одеса, Україна)

Вольфенбуттел Р.Ф. проф. (Нідерланди)

Гриньов Б.В. акад. НАНУ (Київ, Україна)

Ді Натале К. проф. (Рим, Італія)

Дружинін А.О. проф. (Львів, Україна)

Єльська Г.В. акад. НАНУ (Київ,

Україна)

Єременко В.В. акад. НАНУ (Харків,

Україна)

Зегря Г.Г. проф.(С.-Петербург, Росія)

Івасишин О.М. акад. НАНУ(Київ,

Україна)

Ільченко В.В. проф. (Київ, Україна)

Калашников О.М. проф. (Ноттингем,

Велика Британія)

Кияк Б. Р. проф. (Київ, Україна)

Коваленко О.В. проф.

(Дніпропетровськ, Україна)

Корбутяк Д.В. проф. (Київ, Україна)

Кох Ф. проф. (Гарчінг, Німеччина)


Курмашев Ш.Д. проф. (Одеса, Україна)

Лантто Вільхо проф. (Оулу, Фінляндія)

Локтєв В.М. акад. НАНУ(Київ, Україна)

Медведь А.В. проф. (Фрязіно, Росія)

Моранте Дж. Р. проф. (Барселона, Іспанія)

Неізвестний І.Г. чл.-кор. РАН

(Новосибірськ, Росія)

Прокопенко І.В. проф. (Київ, Україна)

Птащенко О.О. проф. (Одеса, Україна)

Раренко І.М. проф. (Чернівці, Україна)

Рябченко С.М. чл.-кор.НАНУ (Київ,

Україна)

Свєчников С.В. акад. НАНУ (Київ,

Україна)

Сизов Ф.Ф. чл.-кор. НАНУ (Київ,

Україна)

Скришевський В.А. проф. (Київ,

Україна)

Сліпченко М.І. проф. (Харків, Україна)

Стародуб М.Ф. проф. (Київ, Україна)

Стафеєв В.І. проф. (Москва, Росія)

Стахіра Й.М. проф. (Львів, Україна)

Стогній В.С. к.т.н. (Київ, Україна)

Стріха М.В. проф. (Київ, Україна)

Стронський О.В., д.ф.-м.н. (Київ,

Україна)


Таращенко Д.Т. к.ф.-м.н. (Київ,

Україна)

Ткач М.В. проф. (Чернівці, Україна)

Третяк О.В. акад. АПНУ (Київ,

Україна)

Фреїк Д.М. проф. (Ів.-Франківськ,

Україна)

Хартнагель Х. Л. проф. (Дармштадт,

Німеччина)

Чалліз Р. проф. (Ноттингем,

Велика Британія)

Шелепін М.О. проф. (Зеленоград,

Росія)

Шовелон Ж-М. проф. (Цедекс,

Франція)

Шпилевський Е.М. проф. (Мінськ,

Білорусь)

Якименко Ю.І. акад. НАНУ (Київ,

Україна)

Яковенко В.М. акад. НАНУ (Харків,

Україна)

Яценко Л.П. чл.-кор. НАНУ (Київ,

Україна)

Ящук В.М. проф. (Київ, Україна)

Організаційний комітет:

Сминтина В.А. – голова

Лепіх Я.І – заст. голови

Балабан А.П. – секретар

Борщак В.А

Бугайова Т.М.


Будіянська Л.М.

Ваксман Ю.Ф

Вітер Р.В.

Дроздов В.О.

Затовська Н.П.


Каніщева Н.О.

Карпенко А.О.

Лавренова Т.І.

Ніцук Ю.А.

Садова Н.Н.

Попередній список запрошених доповідачів

Бєляєв О.Є. (Київ, Україна)

Блонський І.В. (Київ, Україна)

Гуляєв Ю.В. (Москва, Росія)

Д’Аміко А. (Рим, Італія)

Дружинін А.О.(Львів, Україна)

Зегря Г.Г. (С.-Петербург, Росія)

Єльська Г.В. (Київ, Україна)

Єременко В.В. (Харків, Україна)

Ільченко В.В. (Київ, Україна)

Калашников О.М. (Ноттингем,

Велика Британія)

Корбутяк Д.В. (Київ, Україна)

Курмашев Ш.Д. (Одеса, Україна)

Лепіх Я.І. (Одеса, Україна)

Литовченко В.Г. (Київ, Україна)

Мачулін В.Ф. (Київ, Україна)

Медведь О.В. (Фрязіно, Росія)

Неізвестний І.Г. (Новосибірськ, Росія)

Сизов Ф.Ф., (Київ, Україна)

Скришевський В.А. (Київ, Україна)

Сминтина В.А (Одеса, Україна)

Стародуб М.Ф.(Київ, Україна)

Стафеєв В.І. (Москва, Росія)

Стахіра Й.М. (Львів, Україна)

Стріха М.В. (Київ, Україна)

Тору Аокі (Шицуока, Японія)

Фреїк Д.М. (Ів.-Франківськ, Україна)

Хіденорі Мімура (Шицуока, Японія)

Чалліз Р (Нотінгем, Велика Британія)

Шелепін Н.А. (Зеленоград, Росія)

Шовелон Ж-М (Цедекс, Франция)

Якименко Ю.І. (Київ, Україна)

Яковенко В.М. (Харків, Україна)

Ящук В.М. (Київ, Україна)


^ Примітка. Список запрошених доповідачів може бути доповнений.


Наукові напрями конференції:


1. Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори

2. Проектування та математичне моделювання сенсорів

3. Сенсори фізичних величин

4. Хімічні сенсори

5. Біосенсори

6. Радіаційні, оптичні та оптоелектронні сенсори

7. Акустоелектронні сенсори

8. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

9. Сенсори та інформаційні системи

10. Матеріали для сенсорів

11. Технологічні проблеми сенсорів

12. Мікросистемні технології (MST)

13. Деградація, метрологія та атестація сенсорів


Тези доповідей будуть видані перед початком роботи конференції.

^

Вимоги до тезОбсяг тез: одна повна сторінка, запрошені доповіді – дві.

Текст набирати на аркуші формату А4 з полями: ліве – 3,0 см, решта по –2,5 см в редакторі WinWord шрифтом Times New Roman. Назва – жирним шрифтом 14 pt, прізвища авторів -12 pt, інформація, яка стосується місця роботи авторів і адреса – курсивом 12 pt, все по центру, текст – 12 pt. Між рядками один інтервал. Серед авторів підкреслити доповідача. Бажано його поставити на перше місце, оскільки листування буде вестися з першим (або підкресленим) автором. Слід надіслати тверду копію тез у 2 примірниках та електронну версію тез на дискеті 3,5//, або електронною поштою. На дискеті написати: Прізвище, ініціали, назву доповіді, місто. Формули набирати у редакторі формул MS Word Equation або MathType. Всі підписи всередині рисунків, а також формули повинні бути шрифтом величиною 12 pt.


Умови публікації тез, прийнятих програмним комітетом:

 • сплата оргвнеску (одержане Оргкомітетом підтвердження із вказаним прізвищем учасника, доповідача) у термін визначений у інформаційному повідомленні;

 • повна доповідь (відповідно прийнятим тезам).


Від одного автора приймається не більше двох доповідей.

Просимо кожного співавтора надіслати заповнену реєстраційну картку на якій надати назву доповіді, прізвище, імя та по батькові українською (російською) та англійською мовами.

Доповіді будуть опубліковані за рекомендацією програмного комітету в науково-технічних журналах: “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, “Журнал фізичних досліджень”, “Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron.”, “Функціональні матеріали”, “Фотоелектроніка”, “Scientific horizons”.


^ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Організаційний внесок за участь в конференції становить

для учасників з України – 400 грн. ($ по курсу на день розрахунку)

для учасників з СНД – 600 грн. ($ по курсу на день розрахунку)

з інших держав – 1000 грн ($ по курсу на день розрахунку)

для супроводжуючих осіб – 200 грн ($ по курсу на день розрахунку)

Сума оргвнеску вказана з врахуванням ПДВ.

Для аспірантів оргвнесок становить 50% від вказаного вище.

Для членів Українського фізичного товариства, що сплачують членські внески, надається знижка оргвнеску на 10 %.
Виставка


Сума оргвнеску за участь у виставці визначається заявкою на участь у виставці в залежності від умов, які обирає учасник.

Інформація стосовно виставки міститься окремо на сайті конференції. Договір на участь у виставці буде вислано одразу ж після одержання Оргкомітетом Вашої заявки.

В ході конференції буде проведено круглий стіл за участю представників бізнесових кіл на тему “Сенсоріка прагне інвестицій”.
Додаткова інформація
 1. В СЕМСТ-4 (2010 р.) взяло участь більше 300 вчених та спеціалістів з 18 країн.

 2. Одеса має пряме сполучення з багатьма країнами світу:

  • авіарейси: Варшава, Відень, Москва, С.-Петербург, Стамбул, Хайфа та ін.

  • залізниця: Берлін, Варшава, Мінськ, Москва, С.-Петербург, та ін.

  • морський транспорт: Стамбул, Хайфа та ін.

  • автобуси: Барселона, Берлін, Дрезден, Ліон, Ліссабон, Мадрид, Марсель, Мюнхен, Париж, Прага та ін.

Можливості транспортного зв’язку з Одесою доповнюються європейським рівнем комфортабельності транспорту через столицю України – місто Київ.

 1. Проживання учасників планується в готелях, санаторії та в гуртожитках університету. У м. Одесі в цей час тепло і сухо, середня температура повітря становить 23-27С, працюють зони відпочинку на березі моря. Планується культурна програма, в рамках якої бажаючі зможуть ознайомитися з визначними пам'ятками Одеси, здійснити морську прогулянку та інше. Приймаються до розгляду пропозиції по культурній програмі.


Основні дати конференції:


Прийом реєстраційних карток, тез доповідей

і заявок на участь у виставці до 30.03.12

2 інформаційне повідомлення до 30.04.12

Прийом повних доповідей до 15.05.12

Прийом оргвнеску до 15.05.12


Спонсори конференції та організаційна підтримка

Консалтингова компанія “Авантаж”

^ ТОВ “НОВАЦІЇ”

Для фінансової підтримки конференції запрошуються спонсори як з України, так і з закордону. Спонсори будуть спеціальним чином (за бажанням – з їх товарним знаком чи логотипом) вказані в інформаційних матеріалах конференції, що призначені для розсилки в більшість країн світу (більше 3 тисяч абонентів, у тому числі більше 500 фірм і організацій). З пропозиціями звертатись за нашими реквізитами.Адреса для листування:


МННФТЦ, Оргкомітет “СЕМСТ-5”,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082, Україна,

тел./факс +38(048)-723-34-61, т. +38 (048)-726-63-56, Лепіх Ярослав Ілліч

E-mail: semst-5@onu.edu.ua, ndl_lepikh@onu.edu.ua

Додатково: інформація про конференцію розміщена на веб-стор.

http://www.semst.onu.edu.ua/semst-5/


^ Реєстраційна картка учасника “СЕМСТ-5”

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Наук. ступінь
Вчене звання
Посада
Тел
Факс
E-mail
Організація

Адреса
Вулиця
Місто
Індекс
Країна
Прізвища всіх авторів

(українською, англійською, російською мовами)
Назва доповіді

(українською, англійською, російською мовами)
Учасник без доповіді
Секція (підкреслити)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

усна

стендова

Схожі:

Перше інформаційне повідомлення iconПерше інформаційне повідомлення шановні колеги!
До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти
Перше інформаційне повідомлення iconПерше інформаційне повідомлення
Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції “Сучасне мистецтво та музично-педагогічна думка...
Перше інформаційне повідомлення iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Прізвище Ім’я По батькові
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
...
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення 12 – 13 грудня 2013 р
До розгляду приймаються оригінальні дослідження, здійснені на основі наукової українознавчої методології за зазначеним напрямом
Перше інформаційне повідомлення iconІнформаційне повідомлення
Херсонському державному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Сучасна лінгвістика в Україні І в світі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи