\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 301.46 Kb.
Назва"затверджено"
Дата13.07.2012
Розмір301.46 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М Савенка

“______” _______________ 200_ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методична розробкаПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 1

Методи нейропсихологічної діагностики.


Навчальний предмет – нейропсихологія.

Медичний факультет,

Спеціальність ”мед. психологія”, ІУ курс.

Зав. кафедри д.м.н. В. М. Пашковський


Методичну розробку підготувала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200_


1. Науково-методичне обгpунтувaння теми

 1. Нейропсихологічне дослідження проводиться з метою опису порушень вищих психічних функцій і виділення тих факторів, які лежать в їх основі (порушення аналізу і синтезу, патологічні інертності нервових процесів, інактивності та ін.).

 2. Дослідження розпочинається з ретельного ознайомлення з історією захворювання і даних неврологічного дослідження; потім проводиться бесіда з метою складання загальної характеристики стану хворого, після чого – нейропсихологічне дослідження різних психічних процесів.

 3. Результати нейропсихологічного дослідження заносять на окремі сторінки схеми. В правій частині дається оцінка вираженості симптому (симптом відсутній, виражений слабо, виражений сильно). Після кожного розділу відмічаються якісні особливості протікання психологічного процесу (пасивність, імпульсивність, тенденції до ехопраксії, ехолалії, персеверації та ін.).

 4. В окремих випадках (наприклад при вивченні агнозій, афазій) можуть вводиться додаткові задачі, для яких в кінці зошита залишені чисті аркуші.

5. В “Заключенні ” дається якісний аналіз отриманих даних: згідно схемі формується синдром, який спостерігається у хворого і вказується локалізація ураження мозку.

^ 2. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

 1. Критерії ясності свідомості

 2. Вищі мозкові функції, їх локалізацію в корі головного мозку

 3. Основні методи нейропсихологічного дослідження


2.2. На основі вищеперерахованих знань студент повинен вміти:

 1. Досліджувати вищі мозкові функції

 2. Володіти основними методами нейропсихологічного дослідження

2.3. Студент повинен оволодіти навичками:

 1. Досліджування вищих мозкових функцій: гнозису, праксису, пам’яті, мовлення, мислення, лічби, письма тощо.3. Виховна мета.

4. Міжпредметна інтеграція

Нормальна анатомія - анатомія центральної і периферичної нервової системи

Гістологія - гістологічна будова головного мозку.

Нормальна фізіологія – рефлекторна дуга та рефлекторні механізми нервової діяльності; концепція «функціональної системи» (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохін).

Мед. психологія – типи вищої нервової діяльності.


^ 5.  ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

І. КОРОТКЕ ВИКЛАДЕННЯ ДАНИХ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ

Прізвище, І.П Освіта

№ історії хвороби Професія

Вік

Правша, лівша, переучений лівша, амбідекстр

Наявність лівші в роді

Дата поступлення

Попередній діагноз

Верифікований діагноз:

Коротка характеристика нейропсихологічного синдром:

 1. Короткі анамнестичні дані (динаміка основних симптомів)

 2. Порушення сну і бадьорості. Обміні порушення.

 3. Неврологічні симптоми (ч/м нерви, рухова сфера, чутлива сфера, рефлекси).

 4. Офтальмологічні симптоми.

 5. Отоневрологічні симптоми.

 6. ЕЕГ (опис і оцінка).

 7. Дані люмбальної пункції (лікворні дані , білок, цианоз)

 8. Рентгенологічні симптоми:

Краніографія

Каротидна ангіографія

Вертебральна ангіографія

Пневмоцистеронографія

Пневмоенцнфалографія

Вентрикулографія

повітряна

з майодилом

Комп’ютерна томографія

 1. Резюме клінічного заключення

 2. Дата і данні операції (назва операції, гістологічне дослідження операційного матеріалу).

 3. Паталогоанатомічніий діагноз (з зазначенням № розтину).


ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОГО

симптоми

ні

слабко

сильно

 1. ^ Стан свідомості

ясна

“коливающаяся”

“просоночна”

2. Психічна активність

повна

виснажена

загальмована

інактивність

аспонтанність

Рухова аспонтанність

брадикінезія

Речова аспонтанність

брадикінезія

Збудження загальне

Розгальмованність

Речове збудження

балакучість

“резонерство”

3. Скарги

активні

при розпиті

4. Орієнтування

в просторі

в часі

в минулому

в поточному дні

реакції на порушення орієнтування

розгубленність

конфабуляції

відсутність реакції

5. Критика

до свого захворювання

до своєї поведінки

до особистих дефектів

до помилок в дослідженні

по відношенню до інших людей

^ 6. Стан емоційної сфери

ослаблення емоцій

байдужість

відсутність емоцій

посилення емоцій

напруженість

страхи

тривожність

депресія

ейфорія

збочення емоцій

неадекватність

пуерільність

негативізм

емоційна лабільність

інертність (в’язкість)

насильницькі емоційні реакції

сміх

плач


ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ

симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Характеристика довільної уваги

Елементи цільової поведінки (ехопраксія, ехолалія)

Безконтрольний вплив побічних асоціацій

2. Характеристика мимовільної уваги

Результати клінічного спостереження Результати коректурної проби

Результати проби Крепеліна

Результати проби на зорову увагу
^ ІV. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙ РЕАКЦІЙ

симптоми

ні

слабко

сильно

1.Скарги на порушення емоцій

(зміна характеру, байдужість, дратівливість, тривога та ін.)

2. Сприймання емоційного виразу облич на фото

3. Сприймання емоційного тону сюжетних картин

4. Сприймання емоційного тону оповідань

5. Дані тестів Роршаха, ТАТ та ін.

6. Результати запам’ятовування і відтворення “емоційних” і “неемоційних” слів^ V. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОРОВОГО І ЗОРОВО-ПРОСТОРОВОГО ГНОЗИСУ


симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Суб’єктивна оцінка зорових функцій, анамнестичні дані: фотопсії, зорові галюцинації, прості,сценоподібні,тимчасові порушення зору та ін.

2. Предметний гнозис

а) Впізнавання реальних об’єктів (10-ти)

б) Впізнавання реалістичних зображень (10-ти)

в) Впізнавання контурних зображень (5-ти)

г) Впізнавання перекреслених зображень (8-ми)

д) Впізнавання фігур Поппельцейтера

е) Впізнавання конфліктних (складних) фігур (риба-заєць, заєць-риба та ін.)

^ 3. Об’єм зорового сприйняття (одночасне схоплення двох-трьох фігур)

ігнорування сторони

4. Впізнавання облич

безпосереднє

знайомих портретів (виділення їх серед знайомих)

індентифікація портретів за слайдами

5. Кольоровий гнозис

підбір відтінків по еталону

теж на слайдах

називання кольорів

^ 6. Оптико-просторовий гнозис

впізнавання часу на годиннику

впізнавання часу на схематичному годиннику

розстановка стрілок на “німому” годиннику

орієнтування в схемі географічної кртини (позначення частин світу, добре знайомих місць, рік та ін.)

малювання плану палати

7. Ділення ліній (наявність асиметрії)

8. Розглядання групи фігур і складних зображень (ігнорування сторони)

9. Буквений гнозис

впізнавання букв в різних шрифтах

впізнавання букв в дзеркальному зображенні

впізнавання накладних і підкреслених букв

^ 10. Цифровий гнозис

впізнавання цифр: арабських

римських

впізнавання цифр: накладних, дзеркально зображених і підкреслених
^ VІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТОСЕНСОРНОГО ГНОЗИСУ

симптоми

ні

слабко

сильно

1. Проба на локалізацію дотику

одного

двох (на одній руці, на двох, на обличчі)

2. Проба на дискримінацію (визначити число дотиків: один або два)

3. Шкірно-кінетичне відчуття (на правій і лівій руці)

Відчуття Ферстера (визначення фігур, написаних на шкірі) (на правій і лівій руці)

4. Перенесення пози руки і кисті з однієї руки на другу із закритими очима

5. Визначення правого і лівого боку у себе і людини, яка сидить навпроти

6. Називання пальців рук

7. Впізнавання об’єктів на дотик (ключ, ручка)

правою рукою

лівою рукою

(відзначається характер обмацування: інактивний , активний з відсутністю синтезу)
^ VІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОГО ГНОЗИСУ І СЛУХОВОГО ПРОХОДУ

симптоми

ні

слабко

сильно

1. Звукові відношення

оцінка

повторення

2. Мелодії

впізнавання

повторення

3. Локалізація звуку в просторі

4. Дослідження дихотичного слуху

5. Оцінка і відтворення ритсів

оцінка ритмів
^

ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІІ ІІІ


ІІІ ІІІ ІІ ІІ

виконання ритмів за зразком

ІІ ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІІІ


ІІ ІІ ІІ ІІ..................ІІ..........ІІ...................ІІ.........

..................ІІ...........ІІ

безпосереднє відтворення

відстрочене (після порожньої паузи)

після інтерференції

виконання ритмів за мовною інструкцією по “2”, по “3”, по “4”

безпосереднє відтворення

відстрочене (після порожньої паузи)

після інтерференції

(оцінюється характер утруднень: персеверації, розлад ритмічних структур)^ VІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХІВ І ДІЙ

Скарги (слабкість рук, ніг, насильницькі рухи та ін.)

симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Виконання простих інструкції

(правою рукою, лівою рукою)

стискання руки

перебирання пальців

2. Праксис пози (кисті)

(правою рукою, лівою рукою)

в горизонтальної площині

у вертикальної площині

(у випадках геміанопсії)

перенесення пози з однієї руки на іншу

3. Просторовий праксис

одноручні проби (рука-підборіддя)

дворучні проби – (рука-рука)

4. Проби Хеда: односторонні

перехресні

5. Динамічний праксис (кулак-ребро-долоня, ребро-долоня-кулак, 1-2-1-5)

6. Реципрокна координація

7. Асиметричне постукування (2-1, 1-2)

8. Виконання рухових програм

а) малювання серій геометричних фігур

-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»-»

б) графічні проби

9. Конструктивний проксис

 1. копіювання

2) перевертання

10. Малюнок (дім, стіл, куб, людина, обличчя)

самостійний

змальовування

обведення

11. Предметні дії

застібання ґудзиків

зав’язування вузла, банта

запалювання сірника

12. Символічний праксис

погрозити, поманити, розмішати чай та ін.

13. Рух погляду

фіксація погляду (міцна, нестійка)

рух зору

переміщення зору по інструкції

переміщення зору за об’єктом, що рухається

обмеження зору (вправо, вліво, догори, вниз)

порушення плавності рухів

локалізація об’єкта в просторі

^ 14. Оральний праксис

за наслідуванням

за інструкцією

Праксис губ (оскал, витягуваня)

язика (підняти, забрати, вправо, вліво)

щік (надути, втягнути)

лицьової мускулатури

підняти брова

нахмурити брова
^

Умовні оральні рухи


поклацати

посвистати

поцокати

показати як плюють, цілуються

15. Умовні реакції, дії

прості умовні реакції (на стук підняти руку)

умовні реакції вибору (на один стук підняти праву руку, на два стики - ліву)

З ламанням стереотипу 111222121211

Конфліктні умовні реакції (у відповідь на кулак (К), підняти палець, у відповідь на палець (П) – підняти кулак , у відповідь на сильний удар (1) – підняти слабо, у відповідь на слабкий удар (1) – підняти сильно)
^

К К П П К П К П К К


1 1 1 1 1 1 1

(оцінюється характер утруднень:

ехопраксія, інертність, ламання програми, персеверації, ігнорування однієї руки, порушення просторової схеми та ін.)
^

ІХ. ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ


Скарги на порушення моторного, сенсорного боку мовлення та ін.

симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Спонтанна мова. Бесіда з хворим (Як захворіли та ін.)

2. Автоматизована мова

цифровий ряд від 1 до 10

дві тижня: понеділок, вівторок....

місяці року: січень, лютий......
^

Дезавтоматизована мова


цифровий ряд: 10, 9, 8...

дві тижня: неділя, субота...

місяці року: січень, грудень...
3. Повторна мова

Повторення звуків:

а, о, і, у, б, д, к, с

Повторення диз’юктурних пар звуків:

б-п, п-б, д-т, з-с, с-з (при неможливості повторення – реакція вибору на опозиційні фонеми або показ відповідної букви)

повторення серій звуків:

бі-ба-бо, бо-бі-ба, ба-бі-бі

Повторення слів:

дім, вікно, кішка, кравець, стогін, слон, полковник, прихильник

Повторення серій слів:

дім-ліс, кіт-стіл, дуб-ніч-голка, сад-шафа-день

Повторення фраз:

хлопчик спить дівчинка плаче

хлопчик вдарив собаку дівчинка п’є чай

Повторення скоромовок:

“Із-за топіту копит пил полем летить”

“Зшито ковпак не за ковпаком, треба його перековпакувати та ніхто його не перековпакує”

^ 4. Називання предметів

По картинкам (10)

яблуко, лампа, чайник, пляшка та ін.

Частин тіла

ніс, око, рука, палець, лікоть, плече

(відмічається характер затруднень: допомагає підказка, пошуки, відмови, латеральні. Вербальні парафразії та ін.)

^ 5. Розуміння мови

Розуміння слів (з опорою на малюнок)

за однім елементом (10)

за двома елементами (5 пар)

за трьома елементами (5 трійок)

Розуміння значень слів (без зорової опори: частин тіла)

показати вухо – ніс – око

за однім елементом (вухо та ін.)

за двома елементами (вухо – око та ін.)

за трьома елементами (око – ніс – вухо та ін.)

Розуміння малочастотних слів (завусениця, гусениця)

Розуміння простих інструкцій і речень

відкрийте рота, відкрийте очі,

закрийте рота, закрийте очі

покладіть ліву руку в кишеню халату

Розуміння логіко-граматичних конструкцій

показати: олівцем – ключ та ін.

ключем – олівець

олівцем – ключ

показати або виконати інструкції:

книга під зошитом

зошит під книгою

книга над зошитом та ін.

трикутник під хрестом

хрест під трикутником та ін.

показати, який предмет

більш світлий

більш темний

менш світлий

менш темний

показати або роз’яснити значення:

матусина донька,

доньчина матуся

брат батька

батьки брат

Я поснідав після того як прочитав газету.

Що я робив раніше?

^ 6. Спонтанна розгорнута мова

Оповідання за сюжетним малюнком

Усний твір на тему “Відпочинок”, “Північ” та ін.

(відмічається активність, разгорнутість, зв’язаність передавання, наявність аграматизму:

телеграфний стиль, неузгодженість, зісковзування на побічні зв’язки та ін)


^ Х. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА

симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Автоматизоване письмо (фамілія, ім’я по батькові)

2. Написання літер

Списування з друкованих літер (одиничних, пар)
Написання під диктування

простих слів: дім, вікно, стіл

слів з опозиційними фонемами: дочка – точка

слів з опозиційними артикулемами: столу-слону

складних слів: кравець, строчить, тепломережа

Написання фраз (списування, писання під диктування)

хлопчик спить, дівчинка плаче, на вулиці йшов дощ
^

ХІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАННЯ


Скарги на порушення читання літер, слів, неможливість прочитати написане та ін.симптоми

ні

слабко

сильно

1. Читання літер (простих і стилізованих)

2. Читання беззмістовних складів

то-ку-ни; стро-кси-мла

3. Ідеограмне читання

Москва, СРСР, Ленінград, Правда

(фамілія хворого)

4. Читання звичайних слів

Миколай, Петро, Олексій, Павло, Андрій

дім, літо, вікно, дерево

5. Читання складних і рідко зустрічних слів

вмикач, підвіконня, підборіддя, лялечка, простір, підставка, велотрек, балалайка

6. Читання неправильно написаних слів

дрім, окко, слонце,

7. Читання частин речення

(“Бігла лісом лисиця” та ін)
^
(відмічається порушення рухів очами, ігнорування боків, елементи вгадування читання)^ ХІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТИ

симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Повторення серії слів

дім, ніч, голка

Безпосереднє

Відстрочене

цибуля, міст, парасолька, міст

Безпосереднє

Відстрочене

кіт, стукіт, куля, ніч, пил, звук

Безпосереднє

Відстрочене

^ 2. Заучування серії слів

дім, ліс, стіл, кіт, ніч, голка, пиріг, дзвін, міст, хрест

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

Згадування через 2 хвилини

3. Запам’ятовування 2-х груп елементів

І. коло стіл ІІ. день око

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

?/І ?/ІІ ?/І ?/ІІ

І. день сосна шафа

ІІ. книга капелюх коло

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

?/І ?/ІІ ?/І ?/ІІ

Запам’ятовування груп малюнків

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

?/І ?/ІІ ?/ІІ ?/І ?/ІІ

І. телефон окуляри помідор

ІІ. гриб пляшка черевики

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

?/І ?/ІІ ?/ІІ ?/ІІ

4. Запам’ятовування двох рядків близьких за змістом

(фрази, оповідання)

І. собака гавкає ІІ. дім горить ?/І ?/ІІ

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

Інтерференція ?/І ?/ІІ

рахунком

І. хлопчик вдарив ІІ. дівчинка п’є ?/І ?/ІІ

собаку чай

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

Інтерференція ?/І ?/ІІ

рахунком

?/І ?/ІІ

І. В садочку за

високим парканом

росли яблука

ІІ. На краю

лісу мисливець

вбив вовка

 1. перше відтворення

 2. друге

 3. третє

 4. четверте

Інтерференція ?/І ?/ІІ

рахунком

5. Запам’ятовування двох оповідань

 1. “Курка та золоті яйця”

У одного ґазди була курка. Вона несла золоті яйця. Забажалося ґазді мати багато золота і він вбив цю курку, бо думав, що в неї всередині багато золота. А всередині нічого й не було., бо вона виявилася така як і всі курки.

2. “Галка і голуб”

Галка почула, що голубів добру годують. Пофарбувалася вона в білий колір і прилетіла до голубів. Голуби її прийняли. Але вона не втрималася і заголосила як всі галки , тоді вони її вигнали. Захотіла вона повернутися до своїх, до галок, але ці її теж не впізнали та вигнали.

3. “Мураха і голубка”

Мураха спустився до струмка напитися. Хвиля накрила його і він почав тонути. Пролітала поруч голубка. Побачила що з мурахою, кинула йому різку. Він по цієї різці вибрався на берег. А на другий день мисливець схотів піймати голубку в сітки. Мураха підкрався і вкусив мисливця за палець. Мисливець зойкнув і впустив сітки, а голубка й полетіла.

?/І

?/ІІ

Інтерференція рахунком

?/І

?/ІІ

4. “Лев і миша”

Лев спав. Миша пробігла по його тілу. Він прокинувся і зловив її. Миша почала просити: “Відпусти мене, я тобі теж зроблю добро”. Лев розсміявся, але відпустив мишу. На другий день мисливці спіймали лева і прив’язали його мотузками до дерева. Миша почула левів галас, прибігла, перегризла мотузку и звільнила його.

?/І; ?/ІІ

(Відмічається характер амнестичних дефектів, вплив інтерференції, роль змістової близькості матеріалу та ін. .)
^ ХІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЧБИ


Скарги на забування таблиці множення, виконання простих операції та ін.


симптоми

ні

слабко

сильно

1. Оцінка кількості (перерахунок групи крапок)

2. Читання і написання простих цифр

3. Читання складних чисел: 78, 87, 19, 91, 107, 4807, 10126

Читання чисел написаних вертикально: 123, 3456

Написання складних чисел: 86, 68, 96, 203, 1026, 1003, 10125

4. Виконання простих розрахункових операцій

Повторення таблиці множення (усно)

письмове виконання операцій:

складання, віднімання, множення, ділення

2+7= 6-4= 11-2= 9+5=

16 184 31 1003 16 42

+ 23 — 77 — 17 — 934 Х 9 Х 13

729 : 9 125 : 4

^ 5. Виконання потрійного підрахунку (13+7-2 та ін)

6. Виконання серійного підрахунку:

100-7=.....

100-2, -1=....

(відмічається: чи утримує хворий завдання, чи не носить підрахунок фрагментарного характеру, чи не замінюється операція підрахунку стереотипом, чи не спостерігається зісковзування в бік побічних асоціацій та ін)^ ХІV. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ


Скарги на труднощі при обдумуванні плану дій, при розв’язуванні задач, кросвордів, скарги на виснаженість, “в’язкість” думок та ін.


симптоми

ні

слабко

сильно

^ 1. Розуміння оповідань

“Галка і голуби” (див. вище)

“Лев і миша” (див. вище)

“Мураха і голубка” (див. вище)

“Курка та золоті яйця” (див. вище)

2. Розуміння сюжетних малюнків

(з нейропсихологічного альбому)

“Ополонка”

“Розбите вікно”

“Остання весна” та ін.

^ 3. Розв’язання задач

Господиня витрачає за 5 днів 15 л молока. Скільки вона витрачає за тиждень?

Повторення

Розв’язання

На двох полицях 18 книжок, але не порівну: на одній у два рази більше, ніж на іншій. Скільки книжок на кожній полиці окремо?

Повторення

Розв’язання

На двох полицях 18 книжок, але на одній на 2 книги більше, ніж на іншій. Скільки книжок на кожній полиці окремо?

Повторення

Розв’язання

У двох ящиках 24 кг цукру, але не порівну: в одному – у три рази більше, ніж і іншому. Скільки цукру в кожному ящику окремо?

Повторення

Розв’язання

Сину 5 років, через 15 років батько буде у 3 рази старший за сина. Скільки років батькові зараз?

Повторення

Розв’язання

Довжина свічки 15 см, тінь від свічки на 45 см довше. У скільки разів тінь довша за свічку?

Повторення

Розв’язання

^ 4. Закінчення фрази

Більш імовірні слова

З моря дув сильний......

На небі яскраво світить.....

Менш імовірні слова

Я поснідав, після того як.....

На столі стояв.....

Заповнення пропущених слів

(у фразі більш імовірні слова)

Я вийшов на вулицю у...., тому що був дощ. Переходити в цьому місті вулицю..... через великий рух.

(у фразі менш імовірні слова)

Я весь день займався..... і дуже втомився. Вдалині можна було побачити..., він уходив все далі і далі.

^ 5. Обмежений потік асоціацій (впродовж 2-3 хв.)

Можливо швидше назвати 7 червоних (гострих) речей

7 речей, які починаються на літеру “Т”

6. Вибір протилежностей

У пасивному плані:

хворий - ...

слабкий - ....

теплий - ...

низький - .....

дорогий - .....

дешевий - .....

У активному плані:

Вигадати дві пари протилежних по значенню слів

^ 7. Вибір аналогій

а) вільний варіант

троянда – квітка малина – ягода

кінь – жереб’ятко пес - ................

яйце – шкарлупа картопля - ......

пес – шерсть щука - ..............

птиця – гніздо людина - ............

ключ – залізо стіл - .................

коса – трава бритва - .............

шафа – посуд гаманець - ........

лікар – лікування кравець - .......

горе – сльози радість - .......

небо –хмари сцена - .........

річка – берег вулиця - .........

б) вибір з альтернатив

Пояснення на прикладі

високий товстий

низький голодний, тонкий, жирний

тонкий потворний

товстий жирний, брудний, гарний, потвора, веселий

свиней пухважкий тяжкий, перина, пір’я , легкий, курячий

кінь корова
жереб’ятко пасовище, роги, молоко, теля, бугай

ложка виделка
каша масло, ніж, тарілка, посуд

вухо зуби
чути бачити, лікувати, рот, щітка, жувати

син мати

батько господиня, дочка, бабуся, чоловік

8. Трактування змісту прислів’їв

а) Вільний варіант

На полювання їхати – собак годувати.

Не все це золото, що блищить.

Куй залізо поки гаряче.

 1. Коваль повинен добре кувати залізо

 2. Зараз у кузнях є механічні молоти

 3. Не відкладай справу назавтра, якщо вона термінова

Курчат восени рахують

 1. Восени курчата добре підросли

 2. Птахівництво – дуже вигідна галузь

 3. Про успіх справи не можна вирішувати відразу

Не гарна хата кутами, а гарна пирогами

 1. Не можна харчуватися тільки пирогами, треба ще їсти і чорний хліб.

 2. Їж пиріг з грибами и тримай язика за зубами

 3. Людину треба оцінювати за її важливими якостями

9. Класифікація предметних зображень (4-й зайвий)

(з нейропсихологічного альбому)

 1. Пила – сокира – лопата – поліно

 2. Черевик – нога – туфля – чобіт

та ін. (відзначається характер інтелектуальних труднощів: стереотипія, імпульсивність, інтелектуальний ступор, порушення динаміки мислення та ін.)
^

СХЕМА НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО


ЗАКЛЮЧЕННЯ

 1. Характеристика особистості хворого

 2. Доповнення до анамнезу (динаміка розвитку окремих психологічних симптомів)

 3. Дані експериментально-психологічного дослідження

а) характеристика уваги;

б) стан гностичних процесів;

в) стан праксису (пальцевого праксису пози, просторового, динамічного орального);

г) характеристика мовних процесів (письма, читання);

д) характеристика лічби;

е) характеристика пам’яті;

ж) характеристика інтелектуальної діяльності;

з) характеристика емоційних реакції

 1. Оцінка отриманих даних. Характеристика синдрому. Вказівка на локалізацію ураження.^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 4години.

6.2.Місце проведення заняття – учбові кімнати, палати клініки, лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття – історії хвороби, таблиці, слайди, результати комп’ютерної томографії мозку (КТ), сонографії та МРТ мозку, відеофільми з клінічним розглядом тематичних хворих.

6.4. Етапи заняття:


^
Основні етапи та їх зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1

2

3

4

5

І. Підготовчий етап:

1.

 організація заняття;

 визначення навчальної мети та мотивація;

 контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:


 ІІ - ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завда-ня, комп’ютерний тестовий контроль, клінічні задачі, табл-ці, слайди, рентге-нограми, результати комп’ютерної томо-графії мозку (КТ) та МРТ мозку, відео-фільми, муляжі: головного мозку стовбуру мозку, спин-ного мозку.

Макропрепарати: го-ловного мозку, спинного мозку,

стовбуру мозку.10 хв.

ІІ.

Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок:

а).Вміти досліджувати увагу

б) Вміти досліджувати емоційні реакції

в) Вміти досліджувати зорового і зорово-просторового гнозису

г) Вміти досліджувати сомато-сенсорний гнозис

д) Вміти досліджувати слуховий гнозис і слуховий прохід

ж) Вміти досліджувати рухи і дії

з) Вміти досліджувати мову

і) Вміти досліджувати письмо

к) Вміти досліджувати читання

л) Вміти досліджувати пам’ять

м) Вміти досліджувати систему лічби тощо.


 ІІІ

Демонстрація хворих з пошкодженнями з різними психічними порушеннями:60 хв.
Заключний етап:

 контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок

 Підведення загальних підсумків

Домашнє завдання

 ІІІ

 ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних задач. Атестація за комп’ютерною програмою.

10 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 1. Які синдроми можна виявити при дослідженні уваги;

 2. Які синдроми можна виявити при дослідженні емоційних реакцій

 3. Які синдроми можна виявити при дослідженні зорового аналізатора

 4. Які синдроми можна виявити при дослідженні соматосенсорного гнозису

 5. Які синдроми можна виявити при дослідженні Які синдроми можна виявити при дослідженні

 6. Які синдроми можна виявити при дослідженні рухів і дій

 7. Які синдроми можна виявити при дослідженні мовлення

 8. Які синдроми можна виявити при дослідженні письма

 9. Які синдроми можна виявити при дослідженні читання

 10. Які синдроми можна виявити при дослідженні пам’яті.


^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).

Нейропсихологіфчний аналіз порушення вищіх психічних функцій при локальних ураженнях мозку (Є.Д. Хомська Нейропсихологія.М.: МГУ.–1987.–288 с.)

^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження кори. Студенти повинні описати виникаючу невро­логічну симптоматику;

 • Пропонується симптомокомплекс порушення ВМФ. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику та визначити вогнище ураження;7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.
 • Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: ООО „МЕДпресс”,1998. – 576 с.

 2. Булахова Л.А. и соавт. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2001.– 496 с.

 3. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 4. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 5. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, -

110 с.

 1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев, 214 с.

 2. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

8. Нейропсихологіфчний аналіз порушення вищіх психічних функцій при локальних ураженнях мозку (Є.Д. Хомська Нейропсихологія.М.: МГУ.–1987.–288 с.)

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи