Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік icon

Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік
НазваЗвіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік
Сторінка1/4
Дата13.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖУЮ

декан факультету фінансів та банківської справи

В.П. Унинець-Ходаківська

_________________________

«___» _____________2012 р.


ЗВІТ

про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи

за 2011-2012 навчальний рік

Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників є системна науково-дослідна робота, спрямована на єдність теорії та практики фахової підготовки професіоналів.

Студентська науково-дослідна робота регламентується Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», наказом МОН України № 77 від 02.02.2007 «Про заходи МОН України щодо розвитку науки у вищих навчальних закладах», Державної цільової програми інтеграції науки і освіти в університетах на 2008–2012 роки «Наука в університетах», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, ДПС України, Статутом університету, наказами ректора університету, рішеннями Вченої ради, ректорату, науково-організаційного відділу, Ради з науково-дослідницької роботи студентів та курсантів, Ради НТС факультету фінансів та банківської справи, Положенням «Про наукове товариство студентів факультету фінансів та банківської справи».

Сьогодні ґрунтовна підготовка будь-якого фахівця – це не лише забезпечення відповідного навчального процесу, але й активна участь студента в науково-дослідній діяльності.

Студентській молоді в нашій країні створені широкі можливості для прояву і розвитку соціальної творчої та наукової активності. Науково-дослідна робота має важливе значення у всебічному розвитку організаторських здібностей майбутніх фахівців. Широка участь студентів в науковій роботі має важливе значення не тільки для розвитку суспільства, але й справляє істотний вплив на самих майбутніх фахівців, їх духовний світогляд, свідомість, морально-етичні та культурні норми.

Невід’ємною складовою навчальної діяльності Національного університету ДПС України є сприяння розвитку і підтримка молодої науки. Це у масштабах держави матиме позитивний вплив на примноження наукового потенціалу в частині підготовки молодих наукових кадрів, а з погляду розвитку нашого навчального закладу дозволяє:

– реалізовувати молодим та активним студентам актуальні проекти у життя, представляти університет на Всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

– формувати позитивний імідж навчального закладу на рівні держави, а також за її межами;

– виховувати власні науково-педагогічні кадри.

Сучасна концепція вищої освіти передбачає формування у студентів вміння самостійно, свідомо і відповідально вчитися, а також створення у навчальних закладах необхідних умов для формування у студентів творчих навичок, компетентності, технологічної культури, мобільності, комунікативності, підприємництва, виховання особистості, здатної до саморозвитку як під час навчання у вищому навчальному закладі, так і в подальшій професійній діяльності.

В даній концепції вагоме місце посідає наукова діяльність студентів. Мета науково-дослідної роботи студентів – набуття, примноження й оновлення знань, вміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації, а також забезпечення умов для формування особистості майбутнього спеціаліста.

На факультеті фінансів та банківської справи функціонує наукове товариство студентів та курсантів, члени якого під керівництвом висококваліфікованих викладачів поглиблюють свої теоретичні знання, постійно беруть участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, практикумах та інших наукових заходах, а також самі ініціюють проведення наукових заходів за участю науково-педагогічного колективу факультету.

На сьогодні офіційно зареєстровано 150 членів наукового товариства. В нашій роботі ми залучаємо студентів до участі у різних формах НДР на факультетах і кафедрах; активізуємо роботу первинних осередків НТС (наукових клубів, тематичних гуртків, проблемних груп); виявляємо та підтримуємо талановитих дослідників серед студентів, які не входять до складу НТС; сприяємо розвитку та підтримці міжвузівського наукового співробітництва як на державному, так і на міжнародному рівні.

Організацію та координацію діяльності наукового товариства на період з 22 квітня 2011 року по 11 квітня 2012 року здійснювала Рада НТС на чолі з головою – студенткою групи ФБі-21 Жерж Людмилою Анатоліївною. Рада НТС ФФ та БС включає в себе 19 членів – студентів 2–4 курсів.

Протягом 2011–2012 н.р. Рада організувала та провела ряд наступних заходів:

30 вересня 2011 року Рада НТС провела Лекторій для першокурсників «Методологія наукових досліджень». На цьому заході були присутні 90 студентів першого курсу, які мали можливість дізнатися більш глибоко про наукову діяльність та про структуру і членство в НТС. Члени НТС прослухали наступні виступи: «Методологія наукових досліджень» (доцент Сокирко Олена Сергіївна); «Робота з довідково-бібліографічним апаратом» (Завідувач відділу наукової літератури Кочур Марина Ігорівна); «Мовні засоби наукового стилю» (к.філол.н., доцент Романчук Світлана Миколаївна); «Наукова діяльність студентів як пріоритет розвитку вищої освіти» (заст. декана з наукової роботи Готра О.Б.); «Наукове товариство студентів – дієва форма розвитку та самовдосконалення студентської молоді».

Щотижня (середа) проводилися засідання Ради НТС.

^ 25 жовтня 2011 року Рада Наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи провела інтелектуальний конкурс «Найрозумніший першокурсник факультету фінансів та банківської справи». Учасниками даного заходу були 15 студентів першого курсу, а саме, студентки групи ФБ-11 – Стоцька Вікторія, Боніт Юлдуз та Дворак Галина, студенти групи ФБ-12 – Дворак Галина та Кудрук Ольга, студенти групи ФБ-13 – Ковалевська Марія та Ковальська Людмила, студент групи ФБі–11 – Чумак Ярослав, студенти групи ФБДі-11 – Кішик Тетяна, Лобач Сергій та Андрашко Олександр, студент групи ФБДП-11 – Поліщук Сергій, студенти групи ФБДп-12 – Жалдак Леся та Болошева Анна і студентка групи ФББ-11– Зав’язун Павлина.

Переможці конкурсу:

І місце – Поліщук Сергій, студент групи ФБДп-11;

ІІ місце – Чумак Ярослав, студент групи ФБі-11;

ІІІ місце – Ковалевська Марія, студентка групи ФБ-13.

Всі ці три фіналісти 3 листопада представляли наш факультет на загальноуніверситетському заході «Найрозумніший першокурсник НУДПСУ». Учасниками даного заходу були 15 студентів, представники 5 факультетів нашого університету. Перемогу в даному заході здобув студент факультету фінансів та банківської справи (група ФБі-11) – Чумак Ярослав.

^ 17 листопада 2011 року – проведено турнір з «Брейн-рингу», у якому взяли участь 6 команд – представників 1–4 курсів, а саме збірна команда студентів 4 курсу «Фаворит», команда 3 курсу «M&M’s», команда 2 курсу групи ФБі–21 «Apple» та групи ФБ-21 «Апокаліпсис», команди 1 курсу групи ФБ-11«Легіон» та групи ФБДп-11 «Екстремали». Перемогла команда 1 курсу групи ФБДп-11 «Екстремали» (капітан команди – Поліщук Сергій).

^ 1 грудня 2011 року Рада НТС нашого факультету провела Круглий стіл «Якість освіти та вільна траєкторія студента». Для участі у круглому столі було представлено 43 студентських тез. За результатами проведення конференції Радою НТС факультету фінансів та банківської справи було видано програму круглого столу та збірник тез.

^ 23 березня 2012 року Рада НТС ФФ та БС провела ІІ Міжнародну студентську наукову конференцію на тему: «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку». Для участі у конференції надійшло 303 заявки від студентів ВНЗ України, Польщі та Індії, а саме:

14 студентів з Опольського університету (м. Ополе, Польща)

1 студент з Університету менеджменту (Індія);

34 студенти з вищих навчальних закладів України:

 1. Приватний вищий навчальний заклад «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки» Олександрійська філія – 2

 2. Донецький університет економіки та права, м. Донецьк – 2

 3. Волинський національний університет імені Л. Українки – 1

 4. Київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України, м. Ірпінь – 6

 5. Європейський університет Херсонська філія, м. Херсон – 1

 6. Житомирська філія Національного Університету ДПС України, м. Житомир – 1

 7. Технічний коледж м. Вінниця – 1

 8. Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – 2

 9. РВУЗ «Крымский Инженерно- Педагогический Университет», г.Симферополь – 1

 10. Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці –3

 11. Львівський національний аграрний університет – 2

 12. Міжрегіональна фінансово-юридична академія, м. Ірпінь – 1

 13. Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль – 2

 14. ВП НУБіП «Ірпінський економічний коледж», м. Ірпінь – 2

 15. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара – 1

 16. Донецький національний технічний університет, м. Донецьк –2

 17. Львівська комерційна академія, м. Львів – 3

 18. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів – 1

10 студентів з вищих навчальних закладів м. Києва (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 4, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – 2, Київський національний торговельно-економічний університет – 2, Університет економіки та права «КРОК» - 1, Національний університет харчових технологій – 1)

244 студенти з Національного університету державної податкової служби України.

Загалом на конференції було представлено ^ 26 ВНЗ, із них 2 - міжнародні.

На конференції зареєструвалося 195 учасників. До початку роботи конференції було видано програму конференції та збірник тез.

У ході заслуховування доповідей та проведення відповідних дискусій учасниками конференції було прийнято рекомендації.


^ Загальні положення діяльності НТС на кафедрах:


Кафедра фінансів:

На кафедрі фінансів організовано роботу загально університетського наукового товариства студентів, призначено наукових консультантів, активно проводиться робота щодо залучення обдарованих студентів до наукового життя як в межах НУДПСУ, так і в наукових заходах інших ВУЗів на Україні та за кордоном. Студенти – члени НТС під керівництвом висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів кафедри фінансів поглиблюють свої теоретичні знання, постійно беруть участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, а також самі ініціюють проведення наукових круглих столів за участю доцентів та професорів кафедри.

Склад наукового товариства студентів, закріплених за науково-педагогічними кадрами кафедри з кожним роком якісно поліпшується. Нині офіційно на кафедрі фінансів зареєстровано 37 членів наукового товариства студентів.

Протягом 2011 – 2012 н.р. кафедрою фінансів було організовано та проведено 2 міжвузівських студентських наукових конференції, І тур Всеукраїнської олімпіади з фінансів, її переможці були направлені на II тур, проведено конкурс «Фінансовий ерудит», організовано та проведено 1 круглий стіл, організовано і проведено І та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Фінанси, грошовий обіг і кредит ». На кафедрі постійно діють 2 наукових гуртки: «Фінансист» (керівники: Вербицька Ю.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та Сокирко О.С., ст. викладач кафедри фінансів) та «Фінансовий аналітик» (керівники Суханова А.В., ст. викладач кафедри фінансів та Биховченко В.П., ст. викладач кафедри фінансів.).


Кафедра менеджменту:

Науково-дослідна робота (НДР) студентів на кафедрі менеджменту здійснюється у двох формах: у навчальному процесі та у позаурочний час.

^ НДР у навчальному процесі протягом учбового року передбачала:

- виступи на семінарських заняттях із доповідями наукового характеру;

 • вивчення теоретичних основ наукових досліджень;

 • виконання курсових і дипломних робіт;

 • індивідуальну роботу.

НДР студентів у позаурочний час включала:

 • роботу в студентському науковому клубі;

- підготовку до участі в університетських, міжвузівських, та міжнародних наукових конференціях студентів;

- підготовку до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, олімпіадах та інших наукових заходах;

 • спільні публікації викладачів і студентів.

Протягом 2011-2012 н.р. члени Наукового клубу кафедри менеджменту взяли участь в проведенні:

- чотирьох науково-практичних конференцій (одна з яких є міжкафедральною, одна міжвузівська та дві міжнародні);

 • конкурсу на звання "Кращий майбутній менеджер";

 • І етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з фінансів;

 • Всеукраїнської олімпіади з фінансового менеджменту;

 • трьох круглих столів.

Слід відзначити їх участь в обговоренні проблемних питань на засіданні круглого столу «Якість освіти – вільна траєкторія руху студента», який відбувся 1 грудня 2011 року.

Зауважимо, що кафедрою менеджменту в 2011-2012 н.р. було проведено на три наукових заходи більше, ніж в попередньому 2010-2011 н.р., а ті, які мали місце і в попередньому навчальному році, у цьому році підвищили свій науковий рейтинг та статус як за кількістю учасників так і за якістю організації проведення.


Кафедра фінансових ринків:

При кафедрі функціонує студентське наукове товариство, учасники якого беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, олімпіадах. Результати студентських досліджень публікуються у спеціальних тематичних збірниках, які під керівництвом висококваліфікованих викладачів поглиблюють свої теоретичні знання, постійно беруть участь у наукових конференціях. Склад наукового товариства налічує 20 членів.

Основними здобутками їх наукової діяльності є: отримання студентами кафедри Задорожнім Р., Чуріковою Т., Мельничук Т. відповідно першого, другого та третього місць на секції Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку» (23 березня 2012 р., м. Ірпінь, Національний університет ДПС України); отримання другого призового місця за результатами ІІ туру олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування» Катаною О., яка проводилася на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2012 р.; отримання Торшином Є. (І місце), Глоба Н. (І місце), Невесенко І. (ІІ місце), Чумак А. (ІІІ місце) призових місць за результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування», яка проводилася на базі Національного університету державної податкової служби України в 2012 р; переможцем у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 8.050104 «Фінанси» у 2010-2011 н.р. стала Філаткіна О. (ІІІ місце), науковий керівник – Онишко С.В.; переможцем у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності 8.050104 «Фінанси» у 2011-2012 н.р. стала Овсяник В. (І місце), науковий керівник – Заєць С.В..

Наукове товариство студентів та курсантів (НТСК) кафедри налічує 20 чол., які рекомендовані до його складу рішеннями кафедри (протокол № 2 від 15.10.07,). Наявні план роботи НТСК кафедри на навчальний рік та індивідуальні плани роботи студентів, за якими закріплено наукових керівників.


Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу:

На кафедрі банківської справи та фінансового моніторингу функціонує наукове товариство студентів, які під керівництвом висококваліфікованих викладачів поглиблюють свої теоретичні знання, постійно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах та інших наукових заходах, що проводяться кафедрою, факультетом та університетом. На сьогодні офіційно зареєстровано 33 члени наукового товариства. За роботу НСТ відповідає заступник завідуючого кафедрою Клюско Л.А., к.е.н., доцент.


Кафедра української словесності та культури:

У вересні 2011 року затверджено склад С(К)НТ (54 особи), визначено тематику наукових досліджень (зокрема, професійна лексика, проблеми сучасного термінотворення, мовні стереотипи українського наукового простору, професійна культура, семіотика мистецтва, що стосуються кафедральної теми науково-дослідної роботи) та призначено наукових керівників. У цьому ж місяці визначено структуру та основні напрямки діяльності студентського (курсантського) товариства.


Кафедра сучасних європейських мов:

Наукове товариство студентів та курсантів кафедри сучасних європейських мов налічує 58 чоловік, які під керівництвом викладачів кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, олімпіадах, програмах обмінів, культурно-мистецьких заходах та різноманітних конкурсах.


^ Участь членів НТС ФФ та БС у конференціях:

Кафедра фінансів:

1. 15 листопада 2011 року, в рамках декади кафедри, кафедрою фінансів було організовано та проведено міжвузівську студентську наукову конференцію «Сучасні фінансово-економічні відносини в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку». Серед проферсько-викладацького складу кафедри до оргкомітету конференції увійшли Тарангул Л.Л., Бедринець М.Д., Ріппа М.Б., Гордей О.Д., Вербицька Ю.М., Суханова А.В., та інші викладачі кафедри. Для участі у конференції було представлено 83 студентських тез, серед них 13 із інших навчальних закладів. За результатами конференції було видано програму конференції та збірник матеріалів.

Присвоєно призові місця наступним студентам НУДПСУ:

^ 1-ше місце

Група

Науковий керівник

Разубаєв С.В.

ФБ-34

Першко Л.О.

Онищук І.В.

ФБ-43

Мелай І.Ю.

^ 2-ге місцеТкачук М.Ю.

ФБ-41

Ріппа М.Б.

3-тє місцеХарківець О.М.

ФБ-31

Мелай І.Ю.

Палійчук Т.В.

ФБ-31

Ліхтенштейн Л.А.


2. 22 лютого 2012 року кафедрою фінансів було організовано та проведено міжвузівську студентську наукову конференцію магістрів «Модернізація фінансової системи України в умовах її інтеграції у світовий економічний простір», яка є щорічною та традиційною конференцією для магістрів - членів наукового товариства студентів НУДПСУ.

Оргкомітет – Тарангул Л.Л., Ріппа М.Б., Бедринець М.Д., Довгань Л.П., Першко Л.О., Ліснічук О.А., Демченко Т.М. Для участі у конференції було представлено 55 студентських тез. За результатами проведення конференції кафедрою фінансів було видано програму конференції та збірник тез.

Призові місця за результатами конференції:
група

Науковий керівник

^ 1-ше місцеМироненко Максим Олександрович

ФМУ-52

Першко Л.О.

Кісілевич Андрій Петрович

ФМА-51

Бедринець М.Д

Майська Інна Валодимирівна

ФМУ-51

Ріппа М.Б.

^ 2 – ге місцеМарусяк Тетяна Григорівна

ФМУ-51

Довгань Л.П..

Мельник Аліна Анатоліївна

ФМУ-52

Ліснічук О.А.

Рафальська Ніна Анатоліївна

ФМУ-51

Тарангул Л.Л.

3- тє місцеВигівська Юлія Петрівна

ФМУ-52

Першко Л.О.

Білоцький Вадим Олександрович

ФМУ-52

Демченко Т.М.


Кафедра менеджменту:

Кафедрою менеджменту 15 березня 2012 року проведено щорічну міжкафедральну студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми менеджменту в ринкових умовах». У конференції брало участь 78 студентів, керівниками яких є викладачі кафедри: Євтушенко Г.І. (48 студ.), Мельник О.В. (9 студ.), Грушева А.А. (6 студ.), Побоча К.П. (4 студ.), Кошарська Н.Е. (4 студ.), Несененко М.С. (5 студ.), Канцур Г.Г. (2 студ.), Салямон В.П. (6 студ.), Стеценко Л.М. (7 студ.). Найкращі учасники конференції були відзначені грамотами та подяками. Видано збірник матеріалів конференції.

На конференції працювало 3 секційні засідання:

 1. секція - «^ Сучасні реалії та перспективні напрями вітчизняного та міжнародного менеджменту»:

Модератор: Кошарська Н.Е., Грушева А.А.

Секретар: Федорова І.О.

Подало тез 26 чол., зареєструвалось 18 чол., з доповідями виступило 7 чол.

 1. секція - «^ Актуальні проблеми менеджменту персоналу в умовах ринкової трансформації»

Модератор: Євтушенко Г.І.

Секретар: Канцур І.Г.

Подало тез 48 чол., зареєструвалось 35 чол., з доповідями виступило 10 чол.

 1. секція - «^ Менеджмент фінансової сфери: стан, проблеми, перспективи»:

Модератор: Побоча К.П. (Мельник О.В.)

Секретар: Стеценко Л.М.

Подало тез 22 чол., зареєструвалось 16 чол., з доповідями виступило 7 чол.

^ Грамотами були відзначені студенти:

І місце - Сидоренко Олексій Миколайович (ОМД-51);

І місце – Вітренко Людмила Олексіївна (ФБДі-31);

І місце – Петренко Таїсія Анатоліївна (ОБ-32)

ІІ місце – Ярошенко Христина Вікторівна (ФМП-51)

ІІІ місце – Волошина Людмила Костянтинівна (ФМП-51)

ІІІ місце – Северинова Юлія Віталіївна (ФМП-51)

ІІІ місце – Сторожук Світлана Олександрівна (ФМП-51)

^ Подяка оголошена таким членам оргкомітету:

Севериновій Ю.В., Волошиній Л.К., Ярошенко Х.В., Сторожук С.О., Кучерявій О.В., Стеценко Л.М.

23 березня 2012 року працівниками кафедри менеджменту організовано роботу секції 5 «Антикризовий менеджмент в умовах глобальних перетворень» на Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку», яка проводилась на факультеті фінансів та банківської справи. Кафедрою менеджменту було прорецензовано більше 40 тез студентів конференції, підготувлено до участі в секційному засіданні 19 студентів: Євтушенко Г.І. (4 ст.); Мельник О.В. (2 ст.); Журавський В.Л. (1 ст.); Кошарська Н.Е. (6 ст.); Супруненко С.А. (1 ст.); Несененко М.С. (1 ст.); Стеценко Л.М. (4 ст.).

Модератор: Мельник Олена Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри менеджменту; Секретар: Стеценко Лілія Миколаївна, асистент кафедри менеджменту. Зареєстровано 40 учасників, з яких з доповідями виступили 6 студентів, зокрема:

 1. ^ Бажан Лілія Володимирівна (ФМУ-52, 5 курс Національний університет державної податкової служби України). Науковий керівник: Несененко М.С. старший викладач Національного університету державної податкової служби України.
  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
Науково-дослідна робота інституту протягом 2011 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукової школи «Банківництво...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
move to 1471-8190
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи студентського наукового товариства Нікопольського економічного університету та Нікопольської філії Міжрегіональної академії управління персоналом на 2011 2012 навчальний рік
План роботи студентського наукового товариства Нікопольського економічного університету
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconП л а н роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету на 2011/2012 навчальний рік Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку І проект рішення
Про затвердження Плану підготовки до видання навчальної та наукової літератури на 2011/2012 навчальний рік
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconПлан роботи студентського наукового товариства кафедри «Економічна теорія» на 2011 2012 уч рр
Проведення організаційного засідання (постановка цілей, завдань, визначення структури снт, обрання голови І ради снт). Обговорення...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconЗвіт про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області в 2011-2012 н р. та створення нових експериментальних майданчиків Г. Л. Мельничук, заступник директора з наукової роботи
Звіт про результати проведення дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Чернівецької області в 2011-2012 н р та створення...
Звіт про результати наукової роботи наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи за 2011-2012 навчальний рік iconГрафік роботи студентів окр «Магістр» 1 курсу заочної форми навчання економічного факультету Донну спеціальності 03050301 "Міжнародна економіка " на 2011-2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Міжнародна економіка на 2011-2012 навчальний рік (зараховані з 01. 03. 2011 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи