Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма icon

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
Скачати 84.42 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
Дата30.05.2012
Розмір84.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОСХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯПРОГРАМА


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ


ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


м. Кременчук

20-23 жовтня 2008 р.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:


ЗАГІРНЯК

Михайло Васильович


д.т.н., проф.,

ректор КДПУ імені Михайла Остроградського,

м. Кременчук


Заступник голови:


БРАНСПІЗ

Юрій Адольфович


д.т.н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики

СНУ імені Володимира Даля, м. Луганськ


Члени програмного комітету:


МОІСЕЄНКО

Василь Миколайович


д.ф-м. н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики ДНУ,

м. Дніпропетровськ


ЖИХАРЄВ

Ігор Васильович

к.ф-м. н., доц.,

завідувач кафедри фізики

ЛНУ імені Тараса Шевченка, м. Луганськ


ЄЛІЗАРОВ

Олександр Іванович

д.ф-м.н., проф.,

завідувач кафедри фізики КДПУ

імені Михайла Остроградського, м. Кременчук


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови:


ЄЛІЗАРОВ

Олександр Іванович


д.ф-м.н., проф.,

завідувач кафедри фізики КДПУ

імені Михайла Остроградського, м. Кременчук


БРАНСПІЗ

Юрій Адольфович

д.т.н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики

СНУ імені Володимира Даля, м. Луганськ

Заступник голови:


СУКАЧОВ

Олександр Володимирович


к.ф-м.н., доц.,

директор навчально-наукового центру післядипломної та дистанційної освіти КДПУ імені Михайла Остроградського, м. Кременчук


^ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


20 жовтня, понеділок


09.00-17.00 Заїзд та реєстрація учасників


21 жовтня, вівторок


08.00-09.00 реєстрація учасників

09.00-13.00 відкриття конференції, пленарне засідання

13.00-14.00 перерва на обід

14.00-16.00 практичний семінар

„Дні лекційних демонстрацій в КДПУ”


22 жовтня, середа


09.00-13.00 секційні засідання

13.00-14.00 перерва на обід

14.00 екскурсія (КремГЕС)

17.00-18.00 заключне пленарне засідання, прийняття рішення


23 жовтня, четвер


від’їзд учасників


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція №1. Проблеми зв’язку і взаємодії фізики з технічними науками та перспективи використання досягнень фізики в техніці та технологіях.


Голова секції: Бранспіз Юрій Адольфович, д.т.н., проф.,

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля,
м. Луганськ

Секретар секції: Кудленко Василь Григорійович, к.ф.-м.н., доц.,

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля,
м. Луганськ.


^ Секція №2. Проблеми та питання моделювання фізичних процесів в техніці та технологіях.

Голова секції: Гальченко Володимир Якович, д.т.н., проф.,

Луганський державний медичний університет

Секретар секції: Леляков Олександр Петрович, к.ф-м.н., доц.,

Таврічеський національний університет

ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь


^ Секція №3. Фізика конденсованого стану та міжфазні явища.


Голова секції: Моісеєнко Василій Миколайович, д.ф.-м.н., проф.,

Дніпропетровський національний університет

Секретар секції: Черненко Людмила Олексіївна, к.х.н., доц.,

Полтавський національний університет

ім. Ю. Кондратюка


^ Секція №4. Загальні проблеми методології та викладання природничих наук


Голова секції: Єлізаров Олександр Іванович, д.ф-м.н., проф.,

Кременчуцький державний політехнічний університет

ім. М. Остроградського

Секретарі секції: Петраш Олексій Миколайович,

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості


^ ПРОГРАММА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

21 жовтня, вівторок

Пленарне засідання

09 00-13 00

(аудиторія 1211, конференцзал)


 1. Загірняк М.В.

Вітальне слово до учасників конференції.

 1. Єлізаров О.І.

Хемография – новые возможности визуализации гетерогенных процессов

 1. Моісеенко В.М.

Глобулярные фотонные кристаллы: получение и свойства

 1. Бранспіз Ю.А.

Процесс Пуассона как универсальный вероятностный процесс для описания изменения параметров в системах взаимодействующих частиц.

 1. Потехин А.Ф.

О классификации систем отсчета в классической физике Ньютона-Максвелла.


14.00-16.00 – практичний семінар „Дні лекційних демонстрацій в КДПУ

імені М. Остроградського”


22 жовтня, середа


Секція №1

ПРОБЛЕМИ ЗВ’ЯЗКУ І ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИКИ З ТЕХНІЧНИМИ НАУКАМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ФІЗИКИ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

09.00-13.00
^

(аудиторія №1310)

 1. Креденцер С.В., Кудленко В.Г.

Спектрометр альфа-излучения на основе газоразрядного детектора.


 1. Кудленко В.Г.

Высокочастотный акустический шум океана и проблема регистрации нейтрино.


 1. Воронкин А.С.

Программный синтез и проектирование линий передач полосовых плат и моголитных интегральних схем в СВЧ диапазоне.


 1. Калюжный Г.С., Кияшко К.Н., Мягченко Е.Ю., Чаленко А.В.

Расчет характеристик плазмотрона с помощью уравнения Эленбааса-Геллера.


 1. Дзюба В.Л., Корсунов К.А., Ашихмина Е.А.

Восстановление деталей авиадвигателей методом плазменного напыления.


 1. Воробьев С.Г., Кудленко В.Г.

Определение удельной гамма-активности пород шахтных терриконов.


 1. Калюжный Г.С., Коваленко А.А., Лыштван Е.Ю.

Использование механизма оптического пробоя при построении датчиков температуры.


 1. Шведчикова И.А.

Определение видового разнообразия функционального класса магнитных сепараторов.


 1. Букреев В.В., Корбан Н.П., Полтавцев А.Ю.

К расчету магнитного потока индуцированного полем дефекта в сердечниках феррозондов.


 1. Яковенко В.В., Букреев В.В., Корбан Н.П.

Синтез магнитных систем измерительных преобразователей на основе теоремы о взаимности.

Секція №2

ПРОБЛЕМИ ТА ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

09.00-13.00
^

(аудиторія №1308)

 1. Бранспиз Ю.А., Каштанов А.Ю.

О связи решений одномерных дифференциальных уравнений специального вида.


 1. Вивденко Ю.Г., Махортова Н.В., Поляченко Е.Ю.

Использование локального показателя Гельдера для поиска транзиентов в виброакустических сигналах.


 1. Воловенко Н.В.

Моделирование эффективного участка первично-эмиссионного катода в магнетронах миллиметрового диапазона.


 1. Гальченко В.Я., Остапущенко Д.Л.

Моделирование процесса магнитного контроля ферромагнитных объектов с учетом нелинейных свойств веществ и неоднородного характера намагничивающих полей.


 1. Коваленко А.А., Рисухин Л.И.

О границах квазистационарности коэффициентов гидравлического сопротивления при неустановившемся течении неньютоновской жидкости.


 1. Коваленко Е.В., Деркач Л.С., Петров Е.Г.

Использование технических моделей течения вязких жидкостей для создания компьютерных моделей кровообращения.


 1. Леляков А.П.

Динамика пробной нуль-струны в гравитационном поле нуль-струны постоянного радиуса.


 1. Никитенко А.Н.

Моделирование электростатических полей в системах со сложной конфигурацией электродов.


 1. Сизова Н.Д., Скляров В.В., Солодовникова Л.Н.

Моделирование диффузионных процессов в объеме импульсной ионизационной камеры методом R-функций.

Секція №3.

ФІЗИКА КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ ТА МІЖФАЗНІ ЯВИЩА

09.00-13.00
^

(аудиторія №1311)

 1. Беляев Б.В.

Получение тонких пленок в квазизамкнутом объеме.


 1. Беляев Б.В.

Механизм температурно-электрической неустойчивости на кристаллах .


 1. Воронкин А.С., Егизарян Е.Д.

Физико-химические процессы при энергетических взаимодействиях с водой в перспективных технологиях ее очистки и обеззараживания.


 1. Єлізаров О.І., Журав В.В.

Візуалізація методом хемографії процесів окислення кремнію в електроліті.


 1. Єлізаров О.І., Журав В.В.

Визуализация электродных процессов методом хемографии.


 1. Малков И.В., Бондар Л.П., Сыровый Г.В.

Физико-химические основы наномодификации полимеров.


 1. Моисеенко В.Н., Гурзаний Г.Г., Дергачова М.П., Швец Г.В.

Спектры и флюоресценции лазерного красителя в синтетических опалах при условии низкого диэлектрического контраста.


 1. Свиридов В.В., Радкевич Н.А., Шемченко Е.И., Вельченко А.А.

Оптическая микроскопия алмазоподобных слоев нитрида углерода.


 1. Соловьев В.В., Черненко Л.А.

Физические основы реакций переноса на междуфазовой границе электрод-вольфрамат и молибденосодеожащий солевой расплав.


 1. Рудка М.М.

Про визначення параметрів носіїв заряду у високоомних шаруватих йодидах кадмію.


Секція №4

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ФІЗИКИ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

09.00-13.00
^

(аудиторія №1205)

 1. Альперт И.Е., Коровин А.В.

Программная реализация лабораторного практикума по курсу физики.


 1. Елизаров А.И., Сукачев А.В., Закатнов М.В.

Экспонента и сущность физических явлений, описываемых ею.


 1. Лапта С.И., Степанов В.П.

Использование современных информационных технологий в преподавании курса физики


 1. Малков И.В., Макухин А.Г., Бондар Л.П.

Модернизм в науке: нанотехнологии.


 1. Онуфриенко В.М.

Дифференциально-интегральная парадигма физики фрактальных процессов.


 1. Петраш А.Н., Рощупкин С.Н.

Темная энергия: современное состояние проблемы.


 1. Петраш А.Н., Рощупкин С.Н.

Топологические дефекты в космологии.


 1. Соловьев О.В.

О стпуктуре неклассической причинности (самодетерминации), реалтзуемой мозгом человека.


 1. Харченко Е.И., Чаленко А.В., Шиленкова Л.В.

Проблемы профильного обучения в условиях новой экономики


 1. Чаленко А.В., Харченко Е.И.

Проблемы формирования компетентностной модели бакалавра по специальности «Прикладная физика»

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма
...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconКременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconДодаток 1 міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний університет імені михайла остроградського

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського східноукраїнський національний університет імені володимира даля програма iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи