Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни icon

Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни
Скачати 196.21 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни
Дата13.07.2012
Розмір196.21 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Медвідь Олени Миколаївнипп

Назва роботи1

Вид публікації2

Країна4

Вихідні дані5

Публікація від імені СумДУ6

студент (так /ні)8

ПІБ

співавтор

Факультет

кафедра/

група9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Контекстуальные средства реализации имплицитного количества

стаття
 1. Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов (матеріали 6 Міжнародної наукової конференції германістів). – Харків – 1998. – С. 147-150.
ні
Полевая концепция изучения лингвистической квантитативности

стаття
Вісник Сумського державного університету . – 1999. – № 1 (12). – С.171-173

так
Прагматический фактор в обучении переводу (на материале числительных)

стаття
 1. Проблеми освіти: науково-методичний збірник. – К.: ІЗМН. – 1999. – Вип.18. – Част.ІІ. – С.79-84.
ні
Роль субъективного фактора в познании квантитативных отношений

стаття
 1. Вісник Харківського нац. університету. Сер. Романо-германська філологія. – 1999. – № 461. – С. 150-156.
ні
Характер представленности нумеральных единиц в современных словарях

стаття
 1. Вісник Харківського держ університету. Сер. Романо-германська філологія. – 1999. – № 424. – С.85-90.
ні
Номінативна функція числівників

стаття
 1. Філологічні студії. – Луцьк: Волинський держ.унів-т. – 2000. – № 2. – С.76-80.
ні
Вивчення англійської квантитативної лексики у вищих навчальних закладах

стаття
 1. Тези 3-ї Міжнародної наукової конференції "Комп`ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах". – Львів: Львівська політехніка – 1998. – С.90-92.
ні
Гіперо-гіпонімічні відношення англійської квантитативної лексики (на матеріалі дієслів)

стаття
 1. Проблеми зіставної семантики: Збірник статей за доповідями міжнародної наукової конференції. – К.: КДЛУ. – 1999. – С.76-80.ні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Структурно-семантичні особливості нумеральних сполучень

стаття
 1. Вісник СумДУ. Серія Філологія. – № 19'2000. – С.33-40.так
Парадигматика квантитативних аспектів

стаття
 1. Вісник Харківського держ. університету. – Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов. – 1998. – № 406. – С. 105-108.ні
Системна організація квантитативної лексики

стаття
 1. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія Філологія, педагогіка, психологія. – Вип. 1. – 2000. – С. 205-209.ні
Тенденції денумеративного творення

стаття
 1. Гуманітарний вісник. Серія Іноземна філологія. Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики. – Черкаси. – 2000. – № 4. – С.222-227.ні
Полевая концепция изучения лингвистической квантитативности

стаття
Вісник Сумського державного університету . – 1999. – № 1 (12). – С.171-173

так
Методичні вказівки до самостійногї роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина І

Методичні вказівки
Суми, Вид-во СумДУ, 2009. – 38 с.

так
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина ІІ

Методичні вказівки
Суми, Вид-во СумДУ, 2009. – 39 с.

так
Числівник англійської мови

Навчальний посібник
Суми: СумДУ, 2010.-171 с.

так

ні

Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К.,

Чернюк Н.І.,

Єгорова О.І.,

ШуменкоО.А,1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти

монографія
Суми:Вид-во СумДУ, 2007. – 203 с.


так

ні

Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К.,

Чернюк Н.І.


Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу

стаття

Україна

Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008.- С.66-72

так
Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу

стаття

Україна

Збірник наукових праць . Вид-во університету „Україна”. 2008, - С.87-92

так
Лексико-семантичні відмінності американської та британської варіацій англійської мови

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.27-28

так

так

Молчанова О.


гуманітарний

ПР-42
Абревіація як мовне явище

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.69-70

так

так

Лор Т.гуманітарний

ПР-42
Лексична контамінація в англійській мові

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.88-89

так

так

Трояновська Ю.


гуманітарний

ПР-42
Лінгвопрагматичні аспекти текстів інтерв‘ю

тези

Україна

Методологічні проблеми сучасного перекладу Матеріали VIII Міжнародної науково-методологічної конференції. Суми, Вид-во СумДУ, 2009

так

ні

Максюта А.

гуманітарнийЛингво-прагматический аспект функціонально-семантического поля количества

стаття

Україна

Наукові записки. – Вип.81(1-4) Серія:Філологічні науки і мовознавство Кіровоград, РВВ КДЛУ ім..В.Винниченка, 2009

так

ні

Максюта А.

гуманітарнийПеревод дискурса политинтервью

стаття

Россія

Материалы конференции Актуальные вопросы переводоведения. НовГУ им.Ярослава Мудрого Великий Новгород, Россия, 2009

так

ні

Максюта А.

гуманітарнийЭволюционный вектор функционирования квантитативных единиц

стаття

Україна

Культура народов Причерноморья. –Научный журнал.- №168. – Т.2, 2009

так
Когнітивний аспект категорії квантитативності

тези

Україна

Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософія мови:текст, образ, реальність». – Суми:Вид-во СумДУ, 2009

так

ні

Максюта А.

гуманітарнийПрагматический аспект лингвистической категории квантитативности

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.ІІ Суми:Вид-во СумДУ, 2009

так
Гра слів на синтаксичному рівні дослідження.

тези

Україна

Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.44

так

так

Іванова А.А.


гуманітарний

ПР-62
Функціонально-семантичні особливості термінів на тлі юридичного дискурсу

тези

Україна

Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.53-54

так

так

Дорошенко І.В.


гуманітарний

ПР-61
Особливості функціонування американського та українського студентських сленгів

тези

Україна

Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.60-61

так

так

Кожушко І.,


гуманітарний

ПР-61
Категория квантитативности в языковой картине мра

стаття

Україна

Мова і культура. – К., 2010. – Вип.12. – Т.ІІ (127). - С.88-93.

так
Cтатус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона

стаття

Росія

Вопросы филологии и журналистики:сб. статей : В 3 ч. – Ч. 3 / науч.ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. В. А. Евдокимов. – Вып. 5. – Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 2010.- С. 68-71

так
Влияние СМИ на динамику интерлингвистических и интралингвистических процессов

стаття

Україна

Філологічні трактати. Науковий журнал СумДУ і ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.- Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Т. 2.-№ 3 - С.74-82

так
Мовленнєві модифікації в газетному дискурсі

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010.— Ч.ІІ. - С.55

так

так

Журба І.Ю.

гуманітарний

ПР-62
Структурно-семантичні особливості рекламних текстів

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.88-89

так

так

Шечкова К.В.

гуманітарний

ПР-61
Гендерні чинники в політичному дискурсі

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 3-4.

так

так

Бєлокопитова А.

ІФСК

К-ра ТПП
Лінгвістичні елементи комунікативного домінування в соціальному дискурсі

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 19.

так

так

Журавльова,Є. М.

ІФСКФункціонування інновацій в англійській мові

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 57.

так

так

Плигун, О. А.

ІФСКПольова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови

стаття

Україна

Науковий вісник Волинського національного університету ім..Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство, 2011. - №4. – С.Роль мови в межах медіапростору

стаття

Україна

М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VI (142). – 432 с. – C. 280-285
ні

Волков О.М.

ІФСК

К-ра ТПП
Засоби вираження осуду в соціальному дискурсі

тези

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 16.

так

так

ДьяченкоЮ.

ІФСКИерархия семантической структуры языкового поля количества

стаття

Україна

Функциональная лингвистика : сборник научных работ. - Крымский республ.ин-тут последипломного педагогического образования, науч.ред. А.Н.Рудякова. - №1. -Т.2. – Симферополь, 2010.- С.68-71Средства речевого воздействия политспичей

стаття

Білорусь

Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с.- С.163-171.

ISBN 978-985-477-445-9.
ні

Прокопенко А.В.

ІФСК

аспірантка

Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Петращук Олени Петрівни
Метод тестирования в системе организации контроля при обучении иностранному языку в медицинском вузе
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Тез докл междунар научно-практ конф. «Профессионализм педагога». – Ижевск, 1992
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconНаукових та навчально-методичних праць черненко наталії миколаївни
Деякі аспекти організації самостійної роботи при формуванні професійно-мовленнєвої компетентності державних службовців в умовах вищих...
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Список наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Ванецяна Сергія Геворковича
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи