Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни icon

Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни
Скачати 103.84 Kb.
НазваСписо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни
Дата13.07.2012
Розмір103.84 Kb.
ТипДокументи

С П И С О К


наукових та навчально-методичних праць
Косенко Юлії Вікторівни
N з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Teaching Foreign Writing to Pupils of Secondary Schools (тези)

друк.

Conference Papers 4-th National TESOL Ukraine Conference, 1999. - C. 71.

2
2

Основные положения перевода научно-технической литературы (стаття)

друк.

I Всеукраїнська конферен-ція У зб.: “Методологічні проблеми перекладо-знавства на сучасному етапі”.- Суми, СумДУ, 1999. - C. 84-86.

3
3

Writing as a skill (тези)

друк.

Научно - техническая конференция

преподавателей, сотрудников и студентов экономического факультета. Тезисы докладов. СумГУ, 1999. - C. 135.

1
4

Методичні аспекти навчання письма іноземною мовою (стаття)

друк.

Науково-методичний збірник. Випуск 18. Частина 2. Київ, 1999. - С. 56 – 59.

4
5

Sex as a Sociolinguistic Marker (тези)

друк.

Conference Papers. 5th National TESOL Ukraine Conference, 2000. С. 70-71.

2

6

Мовні засоби вербалізації дискурсу “прощання” в сучасній англійській мові. (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – № 2 (23). – С. 24-31.

81

2

3

4

5

6

7

Speech Etiquette and Ways of Expressing Farewells (тези)

друк.

The Ukrainian Society for the Study of English “Pragmatics and Beyond”, Abstracts, The Second USSE Conference, Vasyl Karazin National University of Kharkiv, 2001. - P. 27-29.

2

8

Лингвистическая прагматика текстов прощания в английском языке (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. - № 3 (36). – С. 58-62.

5
9

Paralinguistic elements of the farewell discourse (тези)

друк.

Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С. 94-96.

3
10

Роль невербальних засобів комунікації в дискурсі прощання (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – № 6 (78). – С. 23-31.

9
11

Прагмалингвистика текстов прощания в современном английском языке (стаття)

друк.

Текст – текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світі когнітології: Зб. наук. пр. – Львів: ПП “Арал”, 2005. – С. 145-150.

6
12

Статус побажання в дискурсі прощання (тези)

друк.

Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність і творчість. – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – С. 78-80.

31

2

3

4

5

6

13

Функціонування мовленнєвого етикету „прощання” в королівській спадщині (XV – XIX ст.) (тези)

друк.

Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 104 – 106.

3
14

Статус подяки / вдячності у дискурсі прощання (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2006. – № 82. – Т. 1. – С. 211-214.

4
15

Реалізація мовленнєвого етикету в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання (стаття)

друк.

Лінгвістичні та методологічні проблеми навчання мови як іноземної. – Полтава: АСМІ, 2006. – С. 65-68.

4
16

Феномен запрошення як передзавершальна метакомунікативна одиниця діалогічного дискурсу прощання (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – № 3 (87). – С. 180-183.

4
17

Передзавершальний етап розмикання комунікативного контакту (на матеріалі сучасної англійської мови) (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – Том І, № 11 (95). – С. 47-52.

6
18

Передзавершальний метакомунікативний блок «запрошення» на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2007. – № 110. – Т. 1. – С. 272-275.

41

2

3

4

5

6

19

Передзавершальний метакомунікативний блок «вибачення» на фінальному етапі мовленнєвої взаємодії в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання (стаття)


друк.

Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література.

Методика викладання. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т. 4. – №3 (12). – С. 38-46.

9
20

Когнітивно-лінгвістичні особливості прощання на матеріалі англомовного художнього діалогічного дискурсу (стаття)

друк.

Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. пр. Серія Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 2. – С. 115-121.

7
21

Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (стаття)

друк.

Вісник СумДУ. Серія «Філологія». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – № 1’. – С. 45-50.

6
22

Сучасні напрями аналізу метакомунікації (стаття)

друк.

Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. Монографія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178с. С.88-101.

14
23

Завершальні метакомунікативні одиниці на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2008. – № 142. – Т. 1. – С. 389-391.

3
24

Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови»

друк.

Суми: Вид-во: СумДУ, 2009, - 35с.

35
24

Передзавершальні метакомунікативні висловлення-запрошення на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. – № 168. – Т. 1. – С. 390-392.

3
25

Функціонування завершальних метакомунікативних одиниць на матеріалі англомовного художнього дискурсу (стаття)

друк.

Філологічні трактати. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – Том 1, № 2’. – С. 95-100.

6
26

Проблеми перекладознавства на заході (стаття)

друк.

Філологічні трактати. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – Том 1, №3-4. – С. 87-91.

5
27

Феномен мовчання як невербальний засіб комунікації (на матеріалі роману Е.Л. Войнич “Ґедзь”) (стаття)


друк.

Учёные записки. - Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010. – Том 23 (62). №2. Ч.2. – Филология. Социальные коммуникации. – С. 209-213.

5

Овчіннікова О.

28

Статус невербальних засобів комунікації в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010. – №1. – Т.1. – С. 337-341.

5
29

Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації (стаття)

друк.

Філологічні трактати. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Том 2, №1‘. – С.45-51.

7
30

Основи теорії мовної комунікації

друк.

Навчальний посібник. – Суми: СумДУ, 2011. – 282с.

282
31

Лексико-графічні особливості комп’ютерного дискурсу (стаття)

друк.

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2011. – №2. – Т.1. – С. 298-301.

4

доцент кафедри теорії та практики перекладу

канд. філол. наук Косенко Ю.В.

Список ЗАВІРЯЮ:

Завідувач кафедри теорії та практики перекладу

д. філол. н., проф. Швачко С.О.

Cекретар Вченої ради

к. ф.-м. н., доцент Рубан А.І.

Схожі:

Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Спектральная зависимость фарадеевского вращения в кристалах Cd Наукова стаття
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Апрокимація неперервних сигналів у середовищах інтегрованих систем «Mathematica» та «Matlab/Simulink»
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Основні проблеми автоматизації контролю технічного стану світлосигнальної системи аеродрому
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Надійність світлосигнальної системи аеродрому та безпека польотів на етапі візуального пілотування у складних метеоумовах
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Тез докл междунар научно-практ конф. «Профессионализм педагога». – Ижевск, 1992
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconНаукових та навчально-методичних праць асистента кафедриЕіс фсу іесу

Списо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни iconНаукових І навчально-методичних праць
Вісник Технологічного університету Поділля. – 2007. – №1. – Ч т. 1 (59). – С. 91-95
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи