С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено icon

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Скачати 56.54 Kb.
НазваС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Дата13.07.2012
Розмір56.54 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

курс психіатрії та медичної психології

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри

„_12___” лютого 2010 р.

Протокол № 1

Зав.кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №2


до практичного заняття з патопсихології для
студентів медичного факультету

на тему:

^ ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ РЕГІСТР-СИНДРОМИНавчальний предмет - патопсихологія

Медичний факультет, V курс

Спеціальність – „медична психологія”

2 академічні години.


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

АСИСТЕНТ ЮРЦЕНЮК О.С.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 2

практичного заняття для студентів.


ТЕМА: Патопсихологічні регістр-синдроми

є ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.


^ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ.

Медичний психолог оперує в своїх діагностичних висновках набором патопсихологічних регістр-синдромів, нозологічне значення яких суттєво зростає у зв’язку з конкретним завданням, яке поставлено перед медичним психологом. Введення патопсихологічних регістр-синдромів у практику патопсихологічних досліджень сприяє росту ефективності діагностично-інформативних рекомендацій лікаря-клініциста.

.


2. Навчальна мета.


^ 2.1. Студент повинен знати:

 • структуру патопсихологічних досліджень порушень пізнавальної діяльності;

 • структуру патопсихологічних досліджень порушень афективно-вольової сфери;

 • патопсихологічні дослідження при шизофренії,

 • патопсихологічні дослідження при афективно-ендогенних психозах;

 • діагностичну та прогностичну значущість результатів дослідження.

 2.2. Студент повинен уміти:

 • скласти план патопсихологічного дослідження хворого;

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого на шизофренію;

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого на афективно-ендогенні психозі;

 • провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • скласти протокол патопсихологічного дослідження;

 • сформулювати заключення по проведеному патопсихологічному дослідженню.
 1. На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками:

 • встановлення психологічного контакту з хворим;

 • проведення патопсихологічного дослідження хворого;

 • проведення аналізу отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • написання протоколу проведеного дослідження ;

 • формулювання заключення патопсихологічного дослідження.


      ^ 3. 4 ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ.

В патопсихології, як й у психіатрії, під синдромом розуміють патогенетично обумовлену спільність симптомів, ознак психічних розладів, які взаємообумовлені внутрішньо, взаємопов’язані. В цьому полягає більша значущість синдромів у порівнянні із симптомами.

Психопатологічні (клінічні) синдроми за своїми особливостями суттєво відрізняються від патопсихологічних. Ця різниця обумовлена різними рівнями функціонування центральної нервової системи, на яких ці синдроми виділяються.

У системі ієрархії мозкових процесів розрізняють такі рівні:

- патобіологічний – характеризується порушеннями морфологічної структури тканин мозку, перебігу в них біохімічних процесів і т.п.

- фізіологічний – полягає у зміні перебігу фізіологічних процесів

- пато – та нейропсихологічний – характерним є порушення перебігу психічних процесів і пов’язаних з ними властивостей психіки

- психопатологічний – проявляється клінічними синдромами і симптомами психічної патології.

Так, при психічних захворюваннях порушення морфологічного субстрату головного мозку та притаманні їм зміни перебігу біохімічних процесів призводять до порушення фізіологічних процесів. Випадають важливі ланки функціонування психіки, опосередковано порушується перебіг психічних процесів. Це призводить до патології відображення цнс хворого сигналів оточуючого середовища.

Таким чином, клінічні психопатологічні дослідження виявляють закономірності прояву порушених психічних процесів, а патопсихологічні дослідження дають відповідь на питання, яким чином порушена структура, перебіг самих психічних процесів, що призводить до цих проявів. Іншими словами, психопатолог (психіатр) констатує наявність в клінічній картині тих чи інших симптомів або синдромів психічних розладів та специфіку їх перебігу, а патопсихолог розкриває та аналізує певні компоненти мозкової діяльності, її ланки та фактори, випадіння яких є причиною формування симптоматики, що спостерігається в клініці.

^ Патопсихологічні синдроми, що відносяться до більш низького рівня вертикальної ієрархії формування психічних функцій в нормі та патології, відображають безпосередні, притаманні цим порушенням, причинно-наслідкові співвідношення.

В патопсихології розрізняють наступні регістр-синдроми:

І – шизофренічний

ІІ – афективно-ендогенний (у клініці йому відповідають маніакально-депресивний психоз та функціональні афективні психози пізнього віку)

ІІІ – олігофренічний

ІV – екзогенно-органічний (в клініці йому відповідають екзогенно-органічні ураження головного мозку – ЦА, наслідки ЧМТ, токсикоманії і т.п.)

V – ендогенно-органічний (істинна епілепсія, первинні атрофічні процеси головного мозку)

VІ – особистісно-аномальний (акцентуйовані та психопатичні особистості і обумовлені значною мірою аномальним підґрунтям психогенні реакції

VІІ – психогенно-психотичний (реактивні психози)

VІІІ – психогенно-невротичний (неврози і невротичні реакції).


     ^ 4.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ                                                      ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

 1. Структура патопсихологічних досліджень порушень пізнавальної діяльності, афективно-вольової сфери.

 2. Структура патопсихологічних досліджень порушень афективно-вольової сфери.

 3. Патопсихологічні дослідження при шизофренії.

 4. Патопсихологічні дослідження при афективно-ендогенних психозах.

 5. Діагностична та прогностична значущість результатів дослідження.


5. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 3. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: МГУ, 1986.

 6. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е. Видренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Здоров’я, 1979. – С. 109 – 114.

Додаткова:

1. Основи психології (За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – Київ:”Либідь”, 1996.

2. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997, 368 с.


Методичну вказівку склала

асистент Юрценюк О.С.


Схожі:

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Патопсихологічні дослідження при особистісно-аномальних розладах (акцентуації та психопатії)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Патопсихологічні дослідження при психогенних захворюваннях (невротичні реакції, наслідки гострого стресу, неврози)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Патопсихологічні дослідження при психогенних захворюваннях (невротичні реакції, наслідки гострого стресу, неврози)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи