С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено icon

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
НазваС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Дата13.07.2012
Розмір52.9 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

курс психіатрії та медичної психології

ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді кафедри

„15”лютого 2010 р.

Протокол № 2

Зав.кафедри (курсу)


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №6


до практичного заняття з патопсихології для
студентів медичного факультету

на тему:

^ ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ОСОБИСТІСНО-АНОМАЛЬНИХ РОЗЛАДАХ (АКЦЕНТУАЦІЇ ТА ПСИХОПАТІЇ)Навчальний предмет - патопсихологія

Медичний факультет, V курс

Спеціальність – „медична психологія”

2 академічні години.


^ МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

АСИСТЕНТ ЮРЦЕНЮК О.С.


МЕТОДИЧНА вказівка № 6

практичного заняття.


ТЕМА: Патопсихологічні дослідження при особистісно-аномальних розладах (акцентуації та психопатії). Патопсихологічні дослідження в дитячій та підлітковій психіатрії.


1. Навчальна мета.


2.1. Студент повинен знати:

 • патопсихологічну семіотику особистісно-аномальних розладів;

 • методики дослідження особистості;

 • мету патопсихологічного дослідження дітей та підлітків;

 • відмінності проведення патопсихологічного дослідження у дітей та підлітків;

 • особливості проведення патопсихологічного дослідження дітей 3 – 6 річного віку;

 • особливості патопсихологічного дослідження підлітків;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження дітей;

 • методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження підлітків;

 • патопсихологічна семіотика у дітей з розумовою відсталістю, хворих на шизофренію, невротичні розлади, інфантилізм.


 2.2. Студент повинен уміти:

 • скласти план патопсихологічного дослідження хворого;

 • провести клініко-патопсихологічне дослідження хворого;

 • провести диференційний діагноз патопсихологічних регістр – синдромів;

 • провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • скласти протокол патопсихологічного дослідження.
 1. На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками:

 • встановлення психологічного контакту з хворим;

 • проведення клініко-патопсихологічного дослідження хворого;

 • проведення аналізу отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • написання протоколу проведеного дослідження .

                           ^ 2. ВИХОВНА МЕТА.

Підкреслюється важливість розуміння студентами необхідності визначення не тільки симптомів та ступеню порушених психічних процесів, а й збережених психічних функцій, що дозволить лікуючому лікарю корегувати призначене лікування та підібрати адекватний метод психотерапії осіб з розладами особистості. Наголошується відмінність патопсихологічного дослідження в дитячому та підлітковому віці.

^ 3. 4 ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ.

Наводиться визначення акцентуації характеру, психопатії, їх класифікація та клінічні прояви.

Підкреслюється важливість спостереження за пацієнтом під час проведення дослідження і врахування разом з даними експериментальних методик у патопсихологічному заключенні.

Мета патопсихологічного дослідження дітей:

1. Отримані експериментально психологічні показники виявляють симптоми, що клінічно не виражені і цим самим полегшують диференційну діагностику.

2. Патопсихологічне дослідження допомагає уточнити структуру та ступінь інтелектуального дефекту.

3. Дані, отримані та початку і після терапії дозволяють робити висновки про її ефективність.

4. В процесі дослідження забагаються дані щодо значення окремих соціальних та емоційних аспектів у розвитку захворювання.

5. Діагностика типів акцентуації характеру у підлітків та психопатій.

6. Сприяння встановленню кращого контакту з дитиною під час лікування.

Особливістю патопсихологічного дослідження дітей і підлітків є емоційна забарвленість під час дослідження на відміну від безпристрасної позиції при проведення дослідження у дорослих.

Дітям дошкільного віку пропонуються переважно ігрові методики дослідження. Починаючи патопсихологічне дослідження підлітка необхідно добиватися його прихильного, довірливого ставлення до експериментатора.

Наводяться методики, які використовують при патопсихологічному дослідженні дітей та підлітків.

Перераховується патопсихологічна семіотика у дітей та підлітків при розумовій відсталості, інфантилізмі різних видів, шизофренії, невротичних розладах.

У процесі заняття студенти разом з викладачем, а потім самостійно, проводять клініко-патопсихологічне дослідження хворих на особистісно-аномальні розлади, хворих дітей та підлітків, оформляють протоколи досліджень.


     ^ 9.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО РІВНЯ                                                      ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

 1. Патопсихологічна семіотика особистісно-аномальних розладів.

 2. Методики дослідження особистості.

 3. Мета патопсихологічного дослідження дітей та підлітків.

 4. Відмінності проведення патопсихологічного дослідження у дітей та підлітків.

 5. Особливості проведення патопсихологічного дослідження дітей 3 – 6 річного віку.

 6. Особливості патопсихологічного дослідження підлітків.

 7. Методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження дітей.

 8. Методики, які використовуються для патопсихологічного дослідження підлітків.

 9. Патопсихологічна семіотика у дітей з розумовою відсталістю, хворих на шизофренію, невротичні розлади, інфантилізм.10. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К., 1986.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 3. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: МГУ, 1986.

 6. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е. Видренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Здоров’я, 1979. – С. 109 – 114.

Додаткова:

1. Основи психології (За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – Київ:”Либідь”, 1996.

2. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997, 368 с.


Методичну вказівку склала

асистент Юрценюк О.С.


Схожі:

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconПлан підвищення професійно-педагогічної кваліфікації та удосконалення лікарської кваліфікації викладачів кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)

С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Патопсихологічні дослідження при психогенних захворюваннях (невротичні реакції, наслідки гострого стресу, неврози)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
Патопсихологічні дослідження при психогенних захворюваннях (невротичні реакції, наслідки гострого стресу, неврози)
С. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено iconС. М. Савенка курс психіатрії та медичної психології затверджено
На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи