Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» icon

Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»
Скачати 78.68 Kb.
НазваТестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»
Дата13.07.2012
Розмір78.68 Kb.
ТипДокументи

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Варіант1

Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»

(упорядник – доц. Пономаренко О. Ю.)


ПІБ

Курс Група


1. Назвіть оперу М. І Глінки , в основі якої лежить поема О. С. Пушкіна:

а) «Іван Сусанін»;

б) «Руслан і Людмила»;

в) «Садко»;

г) « Боріс Годунов».


2. Скільки композиторів входило до творчого об'єднання « Могучая кучка»? Назвіть їх:

а) 7;

б) 10;

в) 3;

г) 5.


^ 3. До якого періоду творчості І. Стравінського відноситься твір « Петрушка»:

а) раннього;

б) закордонного;

в) російського.


4. Зазначте стрілками вірні відповіді:

П. І. Чайковський опера « Снігуронька»;

С. В. Рахманінов опера « Пікова дама»;

М. А. Римський- Корсаков « Рапсодія у стилі Паганіні»;

М. П. Мусоргський «Князь Ігор»;

О. П. Бородін « Хованщина».


^ 5. Хто автор даних творів: « Камаринська», « Вальс – фантазія», «Арагонська хота»:

а) Б. Барток;

б) М.І. Глінка;

в) Дж. Верді;

г) М. О. Балакірєв.


^ 6. У якому році була відкрита Петербурзська консерваторія?

а) 1866;

б) 1862;

в) 1788;

г) 1832.


7. Кого з композиторів називають останнім романтиком ХХ століття?

а) О. М. Скрябіна;

б) С. В. Рахманінова;

в) Н. Паганіні;

г) Ф. Шуберта.


^ 8. Підкреслить, хто з перелічених композиторів створив першу в російської музиці оперу епічного жанру:

а) О. М. Верстовський;

б) М. І. Глінка ;

в) М. А. Римський –Корсаков;

г) П. І Чайковський.


^ 9. Позначте, які з названих творів не належать авторству О. С. Даргомижського:

а) «Малоросійський козачок»;

б) «Вальс-фантазія»;

в) опера «Есмеральда»;

г) опера « Русалка»;

д) « Чухонська фантазія»;

є) опера « Кам’яний гість»;

ж) « Болеро»;

з) «Арагонська хота».


^ 10. Визначте, який пам’ятник давньоруської літератури став основою для створення опери «Князь Ігор» О. П. Бородіна:

а) «Сказание о Мамаевом побоище»;

б) « Слово о полку Игореве»;

в) «Ипатьевская летопись».


^ 11. Визначте стрілками, які симфонії П. І. Чайковського мають слідуючи назви:

«Українська» 6 симфонія;

«Патетична» 2 симфонія;

«Зимові грьози» 3 симфонія;

1 симфонія

^ 12. На які сюжети написані балети П. І. Чайковського ?

а) історичні;

б) казкові;

в) романні.


13. Дайте визначення жанрового нахилення трилогії останніх симфоній

П. І. Чайковського:

а) ліро-епічні;

б) симфонії-драми;

в) ліричні.


^ 14. Скільки фортепіанних концертів написано С. В. Рахманіновим?

а) 5;

б) 4;

с) 2;

г) 3.


15. Кому з композиторів належить книга « Муза і мода»?

а) С. В.Рахманінову;

б) М. К. Метнеру;

в) І. Ф. Стравінському;

г) О. М.Скрябіну.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Варіант2

Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»

(упорядник – доц. Пономаренко О. Ю.)


ПІБ

Курс Група


^ 1. З ким із західноєвропейських композиторів можливо порівняти М. А. Римського-Корсакова у контексті його захоплення міфологією?

а) Е. Григом;

б) Р. Вагнером;

в) Дж. Верді;

г) Б. Сметаною.


^ 2. З ким із своїх учнів припинив заняття М. А. Римський-Корсаков, який рахував, що шістнадцятирічний хлопчик оволодів основами композиторської техніки?

а) А. К. Лядов;

б) О. К. Глазунов;

в) П. І. Чайковський;

г) Р. М. Глієр.


^ 3. Який із жанрів був домінуючим у творчості О. К.Глазунова?

а) прелюдія;

б) опера;

в) симфонія;

г) симфонічна поема.


4. До якого жанру відноситься твір О. К. Глазунова «Стенька Разін»?

а) опера;

б) симфонічна поема;

в) балет.


^ 5. Хто автор праці «Подвижной контрапункт строгого письма»?

а) М. А. Римський -Корсаков;

б) А. К. Лядов ;

в) С. І. Танєєв;

г) О. К. Глазунов.


^ 6. До кого належать слова : «Я хочу… бути: а)піаністом; б)композитором, освітнім чоловіком»?

а) М. А. Римський -Корсаков;

б) А. К. Лядов;

в) С. І. Танєєв;

г) О. К. Глазунов.


^ 7. Хто із композиторів встановив у російській музиці жанр прелюдії?

а) М. А. Римський -Корсаков;

б) А. К.Лядов ;

в) С. В. Рахманінов;

г) О. М. Скрябін.


^ 8. Який лейттембр використовував М. А. Римський-Корсаков для характеристики образу Снігуроньки?

а) кларнет;

б) флейта;

в) труба;

г) челеста.


^ 9. У якому програмному творі М. А. Римського-Корсакова втілились образи сходу та цей твір належить до шедеврів симфонічної музики 80-х років у творчості композитора?

а) «Антар»;

б) «Садко»;

в) «Шехеразада»;

г) «Арагонская хота».


^ 10. До якого жанру належить твір «Шехеразада»?

а) симфонічна сюїта;

б) балет;

в) фантазія;

г) романс.


11. Хто автор підручника «Основи оркестровки»?

а) М. А. Римський -Корсаков;

б) А. К.Лядов ;

в) С. В. Рахманінов;

г) О. М. Скрябін.


^ 12. Картини якого художника лежать в основі програми «Картинок з виставки» М. П. Мусоргського?

а) В. І. Суріков;

б І. І. Левітан;

в) К. Моне;

г) В. Гартман.


^ 13. На які сюжети написані опери М. П. Мусоргського « Борис Годунов» та «Хованщина»?

а) сказочні;

б) історичні;

в) міфологічні.


14. Назвіть ім’я голови «Могутньої кучки» і засновника Безкоштовної музичної школи у Петербурзі?

а) М. А. Римський -Корсаков;

б) О. П. Бородін ;

в) М. П. Мусоргський;

г) М. О. Балакірєв.


^ 15. До якого виду симфонічної музики належить «Богатирська» симфонія О. П. Бородіна?

а) лірико-драматичний ;

б) жанрово-живопісний ;

в) епічний.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Варіант3

Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики»

(упорядник – доц. Пономаренко О. Ю.)


^ ПІБ

Курс Група  1. Які з перелічених творів відносяться до жанру камерної музики?

а) «Бояриня Віра Шелога»;

б) «Євгеній Онегін»;

в) «Іоланта»;

г) «Руслан і Людмила»;

д) «Русалка».


^ 2. До якого жанрового різновиду можна віднести опери «Пикова дама» П. І. Чайковського та «Царева наречена» М. А.Римського-Корсакова?

а) опера-buffa;

б) опера-seria;

в) психологічна драма;

г) епічна опера.


^ 3. Яку другу назву мала опера М. Глінки «Іван Сусанін»?

а) «Крестьянін із Домніно»;

б) «Життя за царя»;

г) «1613 рік».


4. На матеріалі якої теми із арії Руслана будується побічна партія увертюри опери «Руслан і Людмила» М. І. Глінки?

а) перша тема;

б) друга тема;

г) третя тема.


^ 5. Хто автор романсу « Я тут, Інезілья»?

а) М. І. Глінка;

б) М. А. Римський-Корсаков ;

в) С. В. Рахманінов;

г) П. І. Чайковський.


6. Перу якого з композиторів належить східна фантазія « Ісламей»?

а) М. О. Балакірев;

б) С. В. Рахманінов;

в) П. І. Чайковський;

г) М. А. Римський –Корсаков.


^ 7. Який твір називають п’ятим концертом С. В. Рахманінова?

а) «Симфонічні танці»;

б) Варіації на тему Кореллі;

в) Рапсодія на тему Паганіні.


^ 8. Хто з перелічених композиторів належить до Московської школи?

а) А. К. Лядов;

б) О. К. Глазунов;

в) С. В. Рахманінов;

г) І. Ф. Стравінський;

д) М. К.Метнер.

^ 9. Вкажіть хто з перелічених особистостей був - засновником Петербургської консерваторії , піаністом, автором симфонії «Океан», опери «Демон»:

а) М. Г. Рурінштейн;

б) А. Г. Рубінштейн;

в) М. О. Балакірев;

г) О. П. Бородін;

д) В. В. Стасов.


^ 10. Який з перелічених творів належить М. А. Римському-Корсакову?

а) «Італійське капріччіо»;

б) «Іспанське капріччіо»;

в) «Капріччіо на циганські теми»;

г) «Капріччіо».


^ 11. Підкреслить, хто з перелічених композиторів був учнем М. Римського-Корсакова:

а) А. К. Лядов;

б) О. К. Глазунов;

в) М. К. Метнер;

г) С. В. Рахманінов.

^ 12. Яку з своїх опер М.Римський-Корсаков називав «весняною казкою»?

а) «Садко»;

б) «Снігуронька»;

в) «Майська ніч»;

г) «Золотий півень».


^ 13. Якої зі своїх опер П. І. Чайковський дає назву «ліричні сцени»?

а) «Євгеній Онєгін»;

б) «Пікова дама»;

в) «Мазепа»;

г) «Черевички».


14. Які опери належать перу О. С. Даргомижського?

а) «Русалка»;

б) «Пікова дама»;

в) «Мазепа»;

г) «Кам’яний гість»

д) «Есмеральда».


15. У якому творі П. І. Чайковський використовує фольклорну тему веснянки «Вийди, вийди Іванку»?

а) Перший фортепіанний концерт;

б) Друга симфонія;

в) «Дитячий куток»;

г) «Пори року»

Схожі:

Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconТестові завдання з курсу
Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconТестові завдання
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права України” /Укладачі: В. М. Власенко, С.І. Дегтярьов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006....
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Програма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право»
Програма та тестові завдання з курсу “Історія вчень про державу І право” / Укладачі: В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconН.І. Криворучко Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки хіх-сер. ХХ...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconКонспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 060102...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconПрограма та тестові завдання з курсу «історія вчень про державу І право» для студентів усіх форм навчання
move to 0-16886027
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconО. В. Конопльова Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Тестові завдання варіант1 Для перевірки знань студентів IV курсу Інституту мистецтв з дисципліни «Історія російської музики» iconТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи