Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення icon

Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення
Скачати 52.93 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення
Дата13.07.2012
Розмір52.93 Kb.
ТипДокументиЗавдання

для самостійної роботи з предмету

Культура мовлення та виразне читання

для студентів ДШВ – 11,12, 13.


Гадзало Г.М.


Тема. Техніка мовлення.


Опрацювати елементи техніки мовлення – дикцію та орфоепію, виконати

вправи на дикцію з підручника Олійника Г. Виразне читання. стор. № 35 – 38.


Контроль знань


Дикція.

 1. Яке значення має дикція професійній підготовці вчителя?

 2. Поясніть органічні й неорганічні мовні вади, причини їх виникнення і способи усунення.

 3. Поясніть і продемонструйте правильну артикуляцію голосних і приголосних.


Орфоепія.

 1. Розкрийте значення орфоепії для читця.

 2. Назвіть основні причини порушення орфоепічних норм.

 3. До чого призводить неправильне наголошення складів слів у мовному потоці.

 4. Утворіть від поданих дієслів форми теперішнього часу, поставте в них літературно – нормативні наголоси.

Нести, палити, шептати, посадити, давати, ніжитись, клеїти, кувати, жити, лити, полоти, підіймати, плескати, могти, спати, вертіти, в”язати, гуркотіти, шепотіти, ніяковіти, маячити, відносити, виповзати.


^ Тема. Інтонація як мовне явище.

Опрацювати мовні такти.


Контроль знань


Розкрийте важливість мовного такту для процесу читання і поясніть зумовленість поділу.


Література


Олійник Г.А. Виразне читання. – К., Вища школа., 1993, стор. 45 – 50.


^ Тема. Паузи.


Опрацювати „Логічну, фізіологічну та віршову паузи”.


Контроль знань


 1. Поясніть, до чого може призвести цілковите ігнорування або неправильне вживання логічної паузи. Підтвердіть це на прикладах.

 2. Поясніть, як зміниться міст речень за відсутності ком у них. Прочитайте речення у варіантах зі збереженням потрібних пауз.

 3. Знайдіть помилки, допущені при розстановці розділових знаків, які спотворюють зміст речень. Розставте розділові знаки правильно і прочитайте речення вголос із витримкою пауз.

Наступного дня селянин, що проходив мимо зупинився, замислено погладив борідку і повагом відчинив двері кузні. \укр. нар. казка.\

Коли почала підростати капуста десь, узялась ненажерлива зелена гусінь. \В.Святовець\

Яскраво сяяло сонечко високо в синьому небі, літали птахи до самого обрію, пливли зелені хвилі лісу. \В. Сухомлинський\

Література

Олійник Г.А. Виразне читання. – К., Вища школа., 1993, стор 61 – 83.


^ Тема. Логічні наголоси.


Опрацювати правила знаходження логічно наголошених слів у тексті.


Література.

Олійник Г.А. Виразне читання. – К., Вища школа., 1993, стор 88 – 94.


Тема. Мелодика мовлення, темп мовлення.


Опрацювати „Темп мовлення”, виконати практичні завдання на

стор. 123 – 125.


Контроль знань


 1. Обґрунтуйте значення темпу для процесу читання, мовлення.

 2. Поясніть:

а\ творення темпу і його зміни;

б\ залежність загального темпу і його змін у творі;

в\ визначення загального темпу і його змін;

г\ позначення темпу на письмі;

д\ що читається дещо швидше в межах окремих фраз, а що повільніше.

 1. Продумайте всі зміни темпу в текстах і в межах окремих фраз. Поясніть їх і відповідно до них прочитайте тексти.


^ Все навколо зеленіє...

Все навколо зеленіє, Як тут всидіти у хаті,

річка ллється і шумить. коли вже живе, цвіте,

Тихо, тихо вітер віє скрізь дзвенять пташки крилаті,

і з травою гомонить. сяє сонце золоте...

„Швидше, мамо, черевички!

Глянь, як весело в саду!

Ти не бійся – до кринички

я і сам не підійду!

\Олександр Олесь\


^ Тема. Підготовка твору для читання та аналізу його з

дітьми.


Виконати практичні завдання за літературознавчим та дійовим аналізом,

використовуючи художні твори М.Коцюбинського „Івасик і Тарасик” та В.Осєєвої „Чарівне слово”.


Література


Українська дитяча література. Хрестоматія. Упорядник Л.П.Козачок, -К.,

Вища школа., 2002., стор. 178.


Веселка. Книга для читання в дошкільних закладах. –К., Радянська школа., 1989, стор. 200 – 201.


Тема. Читання оповідань.


Навчитись виразно читати оповідання Ю.Ярмиша „Чого синичка повеселішала”, В.Сухомлинського „Ледача подушка”, Ю.Збанацького

„Щедрий їжачок” щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру.


Література


Українська дитяча література. Хрестоматія. Упорядник Л.П.Козачок, -К.,

Вища школа., 2002., стор. 456, 343.

^ Тема. Розповідання і читання казок.

Навчитись виразно читати казки „Кривенька качечка”, „Дід та баба” \українські народні\, „Умій почекати” К.Д.Ушинського щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру.


Література


Українська дитяча література. Хрестоматія. Упорядник Л.П.Козачок, -К.,

Вища школа., 2002., стор. 178.


Веселка. Книга для читання в дошкільних закладах. –К., Радянська школа., 1989, стор. 30, 350, 144.


Тема. Читання ліричних віршів.


Навчитись декламувати ліричні вірші напам”ять за планом згідно завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру.


Література


Олійник Г.А. Виразне читання. – К., Вища школа., 1993, стор. 193 – 199.


^ Тема. Читання байок.


Навчитись виразно читати байку С.Руданського „Ворона і лис” щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру.


Література


Олійник Г.А. Виразне читання. – К., Вища школа., 1993, стор 200 – 202.


^ Тема. Читання драматичних творів.


Навчитись виразно читати п”єсу О.Олеся „Бабусина пригода” за ролями всіх персонажів згідно завдань і специфіки жанру.


^ Тема. Розповідання.


Скласти розповіді за матеріалом художніх та публіцистичних творів, репродукцій художніх картин, творчі розповіді \по дві розповіді на студента за вказівкою викладача\

Література

Основна.


Капська А. Виразне читання. –К., Вища школа, 1986, стор. 118 – 127.

Додаткова


 1. Горбушина Л.О. Виразне читання і розповідання. – М., Просвещение., 1985, стор. 74 – 139.
 1. Горбушина Л.О., Николаичева А.П. Виразне читання і розповідання дітям дошкільного віку. –М., Просвещение., 1985, стор. 74 – 139.Тема. Драматизація та інсценізація.


Підготувати виставу настільного театру „Лисичка і журавель”, „Вовк і семеро козенят”.

Матеріал: персонажі настільних театрів.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconКультура ділового мовлення методичний посібник
Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) І самостійної...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconКультура ділового мовлення методичний посібник
Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи культури І техніки мовлення для студентів IІI курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є культура І техніка мовлення основи літературної норми на різних мовних рівнях, в усній та писемній формі мовлення;...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Література для дітей дошкільного віку для студентів 1-11 курсів напряму підготовки „Дошкільна освіта” Викладач: Г. Гадзало Розділ Усна народна творчість для дітей. Тема
Вивчити календарний фольклор, народні пісеньки, пісні – ігри, лічилки, прозивалки, мирилки
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconТермінологічна лексика в системі професійного мовлення методичні вказівки та завдання
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Мето­дичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconТермінологічна лексика в системі професійного мовлення методичні вказівки та завдання
Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Мето­дичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconЗавдань для розвитку фахового мовлення
Назва розробки. Система завдання для розвитку українського мовлення студентів немовних факультетів
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconКультура мовлення і виразне читання Мета курсу
Мета курсу – дати студентам відомості про основні поняття культури мови як наукової дисципліни, удосконалювати їх навички володіння...
Завдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного І монологічного) (8 год.)
Тема Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення першокласників ( діалогічного і монологічного) (8 год.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи