Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки
Скачати 130.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки
Дата13.07.2012
Розмір130.66 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спору України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

з навчальної дисципліни «Загальна психологія»

для студентів напряму підготовки

«Дошкільна освіта» 6.010101


Викладач Колобич О.П.


Львів - 2012

Методичні вказівки до вивчення курсу


Курс загальної психології є складовою навчального плану дошкільного та шкільного відділень Педагогічного коледжу. Він вивчається у першому та другому семестрі першого курсу по 2 години на тиждень.

Програма складена відповідно до існуючих підручників, навчальних посібників, що дасть можливість глибше розібратись з особливостями і закономірностями розвитку психіки на різних етапах розвитку, усвідомити значення правильного їх розуміння для підвищення ефективності навчання і виховання.

Перед сучасними навчальними закладами ставляться завдання покращення професійної підготовки педагогічних кадрів і підвищення якості навчально-виховного процесу, застосування активних форм і методів навчання.

Велика роль у викладанні курсу «Загальна психологія» відводиться самостійній роботі студента.

^ Самостійна робота – це форма навчання, при якій студент засвоює необхідні знання, оволодіває вміннями і навичками, навчається планомірно, систематично працювати , мислити, формує свій стиль розумової діяльності. Її відмінність від інших форм навчання в тому, що вона передбачає здатність студента самому організовувати свою діяльність у відповідності до поставлених завдань.

Важливість самостійної роботи студента визначають ряд чинників, серед яких найбільш важливими є :

а) самостійний характер роботи студента над матеріалом;

б) різноманіття форм діяльності студентів у процесі пошуку найбільш вагомих знань, відповідно до обраної ним професії;

в) самостійна робота формує у майбутнього спеціаліста відповідну мотивацію та навички самоосвіти, які будуть його супроводжувати все життя. Освіта не закінчується з одержанням диплома. Людина яка не займається самоосвітою, безнадійно відстає від інших колег у фаховому та культурному аспектах;

г) самостійна робота визначає рівень засвоєння студентом знань на лекціях, семінарських та практичних заняттях,. Саме в процесі самостійного опрацювання матеріалу суб’єкт бачить ті прогалини в знаннях, які йому слід ліквідувати негайно, тому що в іншому разі вони можуть стати серйозною перешкодою до опанування певного навчального блоку в цілому.

Мета самостійної роботи студентів:

 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентами глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студента як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати з літературою;

 • творчо сприймати та осмислювати навчальний матеріал;

 • прищепити навички щоденної самостійної роботи в засвоєнні, систематизації та узагальненні знань.

Контроль за виконанням самостійної роботи студентів:

 1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань.

 2. При модульній системи теми самостійної роботи входять у модульний контроль.

 3. Самостійна робота оцінюється: «зараховано», «не зараховано», або відповідною кількістю балів.Теми до самостійного опрацювання


Модуль 1. Предмет, завдання і методи психології


Тема 2. Розвиток психології як науки

Завдання до самостійної роботи:


 1. На основі опрацювання матеріалу за підручником виділити основні напрями в сучасній психології.

 2. Підібрати цікаві висловлювання про психологію та психічні явища.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 3. Методи психології

Завдання до самостійної роботи:


1. З’ясувати за допомогою психологічного словника значення та зміст основних термінів (понять) теми.

2. На основі опрацювання літератури скласти таблицю методів, виділити переваги та недоліки кожного.


Література:

 1. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 2. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 4. Розвиток психіки та свідомості

Завдання до самостійної роботи


 1. Проведіть спостереження за поведінкою домашніх

тварин (собаки, кішки) і з’ясуйте:

а) що в їх поведінці має характер інстинктів;

б) що є результатом дресирування;

в) що є інтелектуальними діями.

 1. Проведіть спостереження за поведінкою птахів і з’ясуйте:

а) що в їхній поведінці має інстинктивний характер;

б) що є інтелектуальними діями.

 1. Проведіть спостереження за дитиною віком до 1 року і визначте, в чому полягає відмінність її інтелектуальної поведінки від інтелектуальної поведінки тварин.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.Модуль 2. Особистість у діяльності і спілкуванні


Тема 6. Характеристика спрямованості особистості.

План

 1. Поняття спрямованості особистості.

 2. Людські потреби як джерела активності особистості, їх види та значення в житті людини.

 3. Інтереси особистості, їх види та значення в житті людини.

 4. Світогляд, переконання та ідеали особистості.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 10. Особистість і колектив

План

 1. Поняття про колектив.

 2. Стадії розвитку колективу.

 3. Характерні особливості високорозвинутого колективу.

 4. Лідер в колективі, керівник колективу.

 5. Стилі керівництв.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.

 4. Карнегі Д. Як знаходити друзів і впливати на людей. – К., 1992.

 5. Тернопільська В.І.Психологія для старшокласників: Навч. посіб., К., 2004.Тема 14. Мова і мовлення

Завдання до самостійної роботи


 1. Поясніть висловлювання К.Д.Ушинського “Коли зникає народна мова, народу не існує більше”.

 2. Поясніть висловлювання В.О.Сухомлинського “Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі”.

 3. Опрацювати питання: «Культура мовлення педагога». «Підібрати цікаві вислови про мову і мовлення відомих психологів, педагогів».


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 15. Спілкування

Творчо – пошукова самостійна робота


Підготувати доповіді або реферати:

- Особливості, шляхи, прийоми і способи формування успішного педагогічного спілкування.

 • Особливості спілкування вчителя й учнів як один із аспектів педагогічної майстерності.

 • Основні стилі спілкування та їхня ефективність у різних видах діяльності.

Література: основна (1 – 11), додаткова (1 – 8).


Модуль 3. Психічні процеси


Тема 19. Відчуття

Завдання до самостійної роботи


 1. На основі опрацювання матеріалу за підручником написати перелік індивідуальних особливостей відчуттів.

 2. Підібрати з художньої літератури приклади різних видів відчуттів і дати їм характеристику.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 20. Сприймання

Завдання до самостійної роботи


 1. Підготувати реферати на тему:

«Особливості професійної спостережливості педагога».

«Розвиток сенсорної культури особистості».

 1. Підібрати з художньої літератури приклади сприймань і дати їм характеристику.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.

 4. Шосток В. І. Природа наших відчуттів. – К., 1989.Тема 22. Пам’ять

Завдання до самостійної роботи


 1. На основі опрацювання матеріалу за підручником виділити: забування, його причини і способи боротьби з ним.

 2. Розробити програму вдосконалення власної пам’яті.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.


Тема 24. Мислення

Завдання до самостійної роботи


 1. Підготувати реферат на тему «Психологія творчого мислення».

 2. Підібрати з художньої літератури приклади виявлення роботи мислення героїв твору і дати пояснення його властивостей, розкрити зміст мислення в даному випадку.

 3. З програми навчання і виховання дітей в садку вибрати дидактичні ігри, вправи, спрямовані на активізацію дитячого мислення.


Література:

       1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – К., 2009.

       2. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах «Українське довкілля». - Львів, 1999.Тема 27. Уява

Завдання до самостійної роботи


 1. Виконати творчу роботу “Чорнильна пляма” і відповідно описати її словами.

 2. Скласти цікаву казку для дітей (вік за вибором), з метою використання в процесі роботи з ними під час проходження педагогічної практики.

 3. Проаналізувати книгу К.Чуковського “Від 2 до 5”. Знайти приклади дитячої уяви, фантазії. Яку роль в розвитку фантазії дітей відіграють казки.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.


Тема 28. Емоції і почуття

Завдання до самостійної роботи


       1. Підібрати з художньої літератури приклади різних видів почуттів, емоційних станів і дати їм характеристику.

       2. Поспостерігати за проявом почуттів у дітей дошкільного або шкільного віку і проаналізувати їх.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.Тема 29. Природа емоцій і почуттів

План


1. Поняття про емоції і почуття, їх функції і фізіологічні основи.

 1. Види почуттів і їх характеристика.

 1. Емоційні стани.

 2. Емоційні особливості і властивості особистості.

 3. Особливості роботи з емоційно неврівноваженими людьми.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 3. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.

 4. Емоційний розвиток дитини / Упоряд. С. Максименко, К.Максименко, О. Гланик. – К., 2003.Модуль 4. Індивідуально-психологічні властивості особистості


Тема 31. Темперамент

Завдання до самостійної роботи:

 1. Поспостерігати за темпераментом обраної вами особистості для написання психологічної характеристики.

 2. Обговорення типових холериків, сангвініків, меланхоліків, флегматиків серед персонажів художніх творів.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.Тема 33. Характер


Завдання для самостійної роботи

1. На основі опрацювання матеріалу за підручником скласти таблицю негативних та позитивних рис характеру.

2. З’ясувати за допомогою психологічного словника значення і зміст основних понять теми.


Література:

 1. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.Основна література


 1. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посіб. – Л., 2001

 2. Загальна психологія. Навчальний посібник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 1999.

 3. Крутецький В.А. Психологія. - К., 1978 .

 4. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навч. посіб. – К., 2003.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2004.

 6. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000.

 7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. посібник. К.: Вища школа.

 8. Психологія. Підручник. /За ред. Ю.Л.Трофімова / - К., 1999.

 9. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ - Х. 2005.

 10. Тернопільська В.І.Психологія для старшокласників: Навч. посіб., К., 2004.

 11. Цимбалюк І.М. Психологія. К., 2004.


Додаткова література


       1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – К., 2009.

       2. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах «Українське довкілля». - Львів, 1999.

       3. Браун-Галковська М. Домашня психологія. – Л., 2000.

       4. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М.,1988.

       5. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В.Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб. – К., 2005.

       6. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Учеб. пособ. – М., 1986.

       7. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Збірник завдань. – К., 1990.

       8. Карнегі Д. Як знаходити друзів і впливати на людей. – К., 1992.

       9. Кириленко Т.С. Виховання почуттів. Виховання почуттів. – К.,1989.

       10. Костюк Г.С. Навчально – виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989.

       11. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – К., 1998.

       12. Мілерян О. Увага і виховання дітей. – К.: Рідна шк. – 1995.

       13. Моляко В.С. Концепція виховання творчої особистості //Рад. шк., №5, 1991.

       14. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К., 2000.

       15. Психологія. З викладом основ психології релігії / під ред. О.Юзефа Макселона. – Л. 1998.

       16. Психологічний словник /За ред. В.І.Войтко.- К., 1982.

       17. Практикум із загальної психології / за ред.Т.У.Пашукової/ -К., 2000.

       18. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості. – К., 1996.

       19. Середа В.Ю. Вчись мислити логічно – К., 1989.

       20. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К., 2003.

       21. Хацко Ю. Психологія виховання неординарної особистості. – Л., 2003.

       22. Шадських Ю.Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб.- Л. 2005.

       23. Шосток В. І. Природа наших відчуттів. – К., 1989.Тести із загальної психології


1. Сучасна психологія свої дослідження будує на :

а) інтуїції;

б) спробах і помилках;

в) спостереженні та експериментах;

г) тестах

2. В якому з наведених рядків всі перелічені явища відносяться до категорії психічних:

а) почуття, клітина, увага, мозок, повітря, пролум’я;

б) бажання, сприймання, інстинкт, колір, рух, світло;

в) відчуття, інтереси, уява, думка, уважність, звичка;

г) голос, здібності, звук, уява, любов, мораль

3. Надсвідоме – це те, що:

а) усвідомлюється суб’єктом і має об’єктивний результат;

б) не усвідомлюється суб’єктом, але має об’єктивно значимий зміст;

в) усвідомлюється суб’єктом і не має значимого результату

4. Особистість – це:

а) шимпанзе;

б) немовля до одного року;

в) розумово відстала людина;

г) дитина, вік, якої 5 років

5. Інстинкт – це:

а) вміння, набуті шляхом проб і помилок;

б) акт сприймання;

в) стереотипна вроджена форма поведінки тварин

6. Інтелектуальна форма поведінки тварин дає їм змогу:

а) узагальнювати всю отриману інформацію;

б) пристосовуватися до різних життєвих умов

7. В кінці навчального року вихователька зібрала малюнки за рік і на батьківських зборах доповіла, як діти зросли за цей час якими навичками малювання вони оволоділи, як у них розвинена уява, спостережливість. Особливу увагу вона звернула на малюнки дітей за задумом. Вкажіть метод вивчення особливостей дитячої психіки вихователем дошкільного закладу:

а) спостереження;

б) експеримент;

в) вивчення продуктів діяльності

8. Вкажіть варіант правильної відповіді:

а) умови життя впливають безпосередньо на психічний розвиток дитини;

б) умови життя впливають на психічний розвиток дитини через її діяльність

в) умови життя не відіграють істотної ролі в психічному розвитку дитини

9. Верхня кількісна межа малої групи:

а) 5-7 осіб;

б) 9-12 осіб;

в) 20-30 осіб.

10. Предметом психології є :

а) факти психології;

б) психіка людини;

в) діяльність особистості.

11. До основних методів психології належать:

а) методи спостереження й анкетування;

б) опитування й експерименту;

в) експерименту й тестів;

г) спостереження й експерименту;

д) експерименту й аналізу продуктів діяльності

12. До яких психічних явищ належать такі прояви психічної діяльності людини:

збентеження, спокій, зацікавленість, схвильованість, байдужість?

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості

13. особистість – це:

а) сутність людини;

б) доросла, розумна відповідальна і вільна людина;

в) індивід, який свідомо управляє своєю власною поведінкою і діяльністю

14. Одноклітинним живим організмам властиві:

а) перцепція

б) подразливість;

в) чутливість;

г) усі перелічені властивості

15. Індивідуальна поведінка властива:

а) багатьом тваринам з розвиненою центральною нервовою системою;

б) окремим тваринам

в) усім тваринам

16. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення?

а) інстинкти;

б) навички;

в) інтелектуальна поведінка

17. Свідомість людини є продуктом:

а) біологічної еволюції;

б) соціального розвитку;

в) біологічного і соціально-історичного розвитку, а праця умова виникнення і розвитку свідомості людини

18. Соціальне середовище для розвитку здібностей та формування особистості:

а) вкрай потрібне;

б) потрібне частково

19. Найближча межа малої групи є :

а) 1 особа;

б) 2-3 особи;

в) 4-7 осіб.

20. Наука про факти, закономірності і механізми психіки - це :

а) психологія;

б) педагогіка;

в) анатомія.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconО. О. Жигло методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconО. О. Жигло методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconК. В. Данова методичні вказівки
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека»...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія мистецтва, архітектури та містобудування»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування в будівництві» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи