Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» icon

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Скачати 128.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Дата13.07.2012
Розмір128.52 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спору України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

з навчальної дисципліни

«Теорія та методика фізичного виховання»

для студентів напряму підготовки

«Дошкільна освіта» 6.010101


Викладач

Шарко Надія Миколаївна


Львів - 2012

Методичні вказівки до вивчення курсу


Предмет “Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі дошкільного виховання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”.

Оволодіння змістовим компонентом цієї навчальної дисципліни забезпечує фахову підготовку до здійснення дієвого впливу на збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку.

Метою цієї підготовки є засвоєння студентами основ професійної діяльності педагога в галузі фізичного виховання дошкільників, оволодіння майбутніми педагогами системою знань в галузі теорії та методики фізичного виховання, практичними вміннями та навичками з організації і проведення активних форм роботи з фізичної культури. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільних навчальних закладах повинна бути націлена на пошук резервів повноцінного фізичного розвитку дітей. Освітній зміст та виховна спрямованість курсу мають на меті не лише забезпечити кваліфікаційну компетентність майбутніх фахівців у збереженні та зміцненні здоров’я дошкільнят, але й сприяти світоглядному переосмисленню пріоритетності даного напрямку.

^ Завдання курсу:

 • оволодіння майбутнім педагогами основними поняттями, завданнями та змістом навчальної дисципліни;

 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення пріоритетності здійснення фізичного виховання дітей;

 • формування студентів практичних умінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання;

 • засвоєння знань та практичних вмінь по наданню організаційно-методичної допомоги вихователям;

 • забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей дошкільного віку;

В програмі розкриті теоретичні основи курсі, основні завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку, закономірності формування рухових навичок. Відображені питання методики використання засобів фізичного виховання у роботі з дітьми різних вікових груп дошкільного навчального закладу. Значна увага приділена ознайомленню студентів з організацією різних форм роботи з фізичного виховання. Розглядаються питання методичного керівництва системою фізичного виховання в ДНЗ, створення умов ефективного фізичного виховання дошкільників. Програмою передбачено проведення лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять.

В процесі вивчення курсу майбутні фахівці повинні знати:

 • значення навчальної дисципліни для фахової підготовки, завдання курсу, основні поняття;

 • закономірності розвитку моторики дітей раннього і дошкільного віку;

 • особливості реалізації дидактичних принципів навчання дітей фізичних вправ, методи і прийоми навчання дітей загально-розвивальних, стройових вправ та основних рухів;

 • послідовність та особливості використання спортивних вправ та ігор, рухливих ігор та ігор-естафет, змагань у роботі з дітьми;

 • основні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку;

 • функціональні обов’язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості здійснення лікарсько-педагогічного контролю.

Вміти:

 • визначати і письмово фіксувати якісні і кількісні показники засвоєння рухових дій для визначення рівня рухової підготовленості та виявлення потенційних можливостей у руховій діяльності; проводити індивідуальну роботу з метою корекції фізичного розвитку дітей, спрямувати роботу на розвиток потенціалу дітей з основної групи здоров’я, окреслювати перспективу роботи з дітьми підготовчої та спеціальної груп з подальшим переходом їх до основної групи;

 • добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток у дітей відповідності до визначення програмових завдань, доцільні методи і прийоми, на основі ґрунтовних знань методики їх проведення, неординарних знахідок, творчих втілень передового педагогічного досвіду та сучасних наукових надбань;

 • регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, чергування вправ для різних груп м’язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання;

 • добирати та проводити в приміщенні і на повітрі за рекомендаціями медичного персоналу традиційні спеціальні методи загартування: повітряні та сонячні ванни, вологе обтирання, обливання водою ніг і тіла, душ, контрастне обливання ніг, купання у водоймах;

 • здійснювати чіткий показ та пояснення рухових дій з метою засвоєння дітьми всіх видів рухів, формування міцних та гнучких рухових навичок;

 • знайомити дітей з різними видами рухливих ігор, в тому числі народними іграми, іграми-естафетами, змаганнями, спортивними іграми та вправами;

 • вивчати та популяризувати позитивний досвід сімейного фізичного виховання в сім’ї, залучати батьків до участі у проведенні різноманітних форм роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі.


^ Теми для самостійного опрацювання


Модуль 1

Загальні основи теорії і методики фізичного виховання


Тема 2: Становлення системи фізичного виховання.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Дати характеристику системи тіло виховання в Запорізькій Січі.

 2. Актуальні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку в працях педагогів минулого (Я. А. Каменський, Й. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, П. Ф. Лесгафт, К. Д. Ушинський, В. С. Сухомлинський, С. Ф. Русова).


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.

 3. Кенеман А. В., Хухлаєва Д. В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Москва: Просвіта, 1985. – 271с.


Додаткова література:

 1. Традиції фізичної культури в Україні / Збірник матеріалів. – Київ, 1997.Тема 4: Характеристика засобів фізичного виховання.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити використання фізичних вправ в режимі дня дошкільного закладу.^ Тема 5: Вікові особливості фізичного виховання дітей раннього

дошкільного віку.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дітей різних вікових груп.

 2. Дати характеристику антропометричних показників, характеристику систем організму дитини (кісткова, м’язова, дихальна, серцево-судинна, нервова).

 3. Розкрити вплив різноманітних форм роботи фізичного виховання на фізичний розвиток та здоров`я дітей.


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.

 3. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – Київ: Вища школа, 1979. – 175с.


Додаткова література:

 1. Богіна Т. Л. Теренова Н. Т. Режим в дитячому садку. – Москва: Просвіта, 1987.

 2. Дмитренко Т. І. Методика проведення рухливиг ігор у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1961. – 124с.Тема 7: Методика проведення ранкової гімнастики, рухливих ігор для

дітей раннього віку.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти конспект ранкової гімнастики, рухливих ігор.

 2. Підготуватися до практичного проведення.Модуль 2

Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання


^ Тема 2: Закономірності формування рухливих навичок дітей.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити етапи навчання рухових дій (початкове розучування, поглиблення розучування, закріплення та вдосконалення).

 2. Дати визначення «рухова навичка», «рухове вміння».

 3. Взаємозв’язок формування рухових навичок та розвитку фізичних якостей.


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.

 3. Кенеман А. В., Хухлаєва Д. В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Москва: Просвіта, 1985. – 271с.Тема 4: Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризувати вплив природно-вікових змін організму та режиму рухової активності на розвиток рухових якостей дитини.

 2. Дати визначення рухових якостей (швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, сили).

 3. Назвати засоби розвитку фізичних якостей у дітей.


Основна література:

 1. Богініч О. Л. фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри. – Київ, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.

 3. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров`я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. –Київ, 1998.

 4. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – Київ: Вища школа, 1979. – 175с.

 5. Форолов В. Г. Фізкультурні заняття, ігри та фізичні вправи на прогулянці. – Москва: Просвіта, 1986.


Додаткова література:

 1. Дмитренко Т. І. Рухливий режим у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1980. – 96с.

 2. Дмитренко Т. І. Методика проведення рухливиг ігор у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1961. – 124с.Модуль 3

Особливості методики використання засобів фізичного виховання.


Тема 4: Аналіз програми виховання з розділу «Загально-розвиваючі

вправи».


Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувани з програми виховання розділ «Загально-розвиваючі вправи».

^ Тема 7: Складання конспектів ранкової гімнастики.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти конспект ранкової гімнастики для дітей молодшого та старшого дошкільного віку. (Зразки конспектів).^ Тема 9: Підбір вправ коригуючої гімнастики відповідно захворювань.

Аналіз методичної літератури. Складання конспектів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Підібрати комплекси вправ коригуючої гімнастики для виправлення хиб хребта, плоскостопості.^ Тема 11: Аналіз програми «Українське довкілля» з розділу «Основні рухи».


Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати з програми «Українське довкілля» розділ «Основні рухи» (ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння, вправи в рівновазі) для всіх вікових груп.^ Тема 15: Правила експлуатації залу і обладнання, міри попередження

травм на заняттях гімнастикою при виконанні основних рухів.


Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати тему: «Правила експлуатації залу і обладнання, міри попередження травм на заняттях гімнастикою при виконанні основних рухів».


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.

 3. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – Київ: Вища школа, 1979. – 175с.

 4. Кенеман А. В., Хухлаєва Д. В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Москва: Просвіта, 1985. – 271с.

 5. Хухлаєва Д. В. теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Київ: Радянська школа, 1979.Тема 20: Методика проведення рухових ігор з дітьми молодшої групи.

Складання конспектів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти конспект рухових ігор для дітей молодшої групи.^ Тема 21: Методика проведення рухових ігор з дітьми середньої групи.

Складання конспектів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Скласти конспект рухових ігор для дітей середньої групи.

 2. Виготовити маски до ігор сюжетного характеру.Модуль 4

Рухливі ігри, спортивні ігри та вправи


Тема 1: Методика проведення рухових ігор з дітьми старших груп.

Складання конспектів.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Особливості проведення рухливих ігор на свіжому повітрі в різні пори року.

 2. Методика проведення рухливих ігор в мішаній групі.

 3. Скласти рекомендації (перелік вимог) щодо проведення рухливих ігор на свіжому повітрі.


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336с.


Додаткова література:

 1. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку. – Київ, 1989. – 176с.

 2. Дмитренко Т. І. Методика проведення рухливиг ігор у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1961. – 124с.Тема 2: Українські народні ігри.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Застосування українських народних ігор у педагогічному процесі ДНЗ.

 2. Навести приклади, розкрити зміст українських народних ігор.Тема 3: Традиційність народного фольклору, методів і прийомів

організації на гру.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Традиційність народного фольклору, методів і прийомів організації на гру.

 2. Підібрати і описати ігри певного регіону.Тема 7: Характеристика спортивного інвентаря.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Дати характеристику спортивного інвентаря та використання його в ДНЗ під час проведення спортивних вправ, ігор, розваг.Модуль 5

Основні форми роботи з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах


^ Тема 4: Порівняльний аналіз структурних частин заняття.


Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити порівняльний аналіз всіх структурних частин заняття.

 1. Визначити відмінності проведення заняття в приміщення та на свіжому повітрі.Тема 7: Розкрити облік кількісних та якісних показників під час

проведення занять з фізкультури.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити облік кількісних та якісних показників під час проведення занять з фізкультури.

 2. Провести обстеження.Тема 13: Загартовуючі процедури у поєднанні з фізичними вправами.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дитини.

 2. Роль дитячого туризму для закріплення та вдосконалення рухових навичок і фізичних якостей у природних умовах. Розкрити використання комплексу гігієнічних засобів та природних факторів.Тема 16: Повсякденна робота з фізичного виховання.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Рухлива гра, як самостійна форма роботи для підвищення рухової активності дітей.

 2. Керівництво самостійною руховою діяльністю в повсякденному житті. (Реферат).


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – Київ: Вища школа, 1979. – 175с

 3. .Хухлаєва Д. В. теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Київ: Радянська школа, 1979.


Додаткова література:

 1. Богіна Т. Л. Теренова Н. Т. Режим в дитячому садку. – Москва: Просвіта, 1987.

 2. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку. – Київ, 1989. – 176с.

 3. Дмитренко Т. І. Методика проведення рухливиг ігор у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1961. – 124с.Модуль 6

Організація фізичного виховання дітей дошкільного віку


Тема 2: Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

 2. Фізкультурне обладнання групової кімнати, залу, спортивного майданчика.Тема 3: Активізація рухового режиму у повсякденному житті.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Оптимальна рухова активність

 2. Керівництво самостійною руховою активністю.

 3. Організація активного відпочинку дітей.


Основна література:

 1. Вільчковський Е. С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – Суми: Мрія ЛТД, 2001.

 2. Хухлаєва Д. В. теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Київ: Радянська школа, 1979.


Додаткова література:

 1. Дмитренко Т. І. Рухливий режим у дитячому садку. – Київ: Радянська школа, 1980. – 96с.Тема 5: Спільна робота ДНЗ і сім`ї у здійсненні завдань з фізичного виховання.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Загартування дітей засобами фізичної культури в ДНЗ.

 2. Робота з батьками з розділу фізичного виховання.

 3. Вироблення рекомендацій.Схожі:

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconФакультет фізичного виховання та спорту
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» icon1. Методика І побудова заняття з фізичного виховання
Вільчковський Е. С. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: внтл, 1998. 336 с
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія мистецтва, архітектури та містобудування»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconМіністерство освіти І науки україни полтавський національний педагогічний університет імені в. Г. Короленка факультет фізичного виховання затверджую
Програма вступного екзамену з дисципліни «Теорія І методика фізичного виховання» для здобуття окр «Спеціаліст». – Полтава, 2013....
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи