Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» icon

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»
Скачати 195.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»
Дата13.07.2012
Розмір195.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЛЬВІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»

(Виступ на засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти)


Викладач: Я. Гарасимів


ЛЬВІВ - 2011


Перед сучасними навчальними закладами ставляться завдання покращення професійної підготовки педагогічних кадрів і підвищення якості навчально-виховного процесу, застосування активних форм і методів навчання.

Велика роль у викладанні курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень» відводиться самостійній роботі студентів.

В процесі оволодіння методикою фему у дітей дошкільного віку студенти набувають умінь самостійно вивчати літературу, аналізувати виготовлені посібники, вести педагогічні спостереження, аналізувати педагогічні факти і явища, прогнозувати розвиток особистості дитини-дошкільника, планувати та організовувати роботу з дітьми з навчання математики.

Всі ці вміння студенти набувають в процесі організації різних типів самостійної діяльності на уроках, під час підготовки до семінарських і практичних занять, екзаменів, в період проходження педагогічної практики, написання курсових та випускних робіт.

Перший тип самостійної роботи - за зразком. Так, на уроці під керівництвом викладача студенти аналізують Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» сфери життєдіяльності «Я сам». «Люди», «Культура», «Природа» (логіко-математичний розвиток). У відведений для цього час на уроці вони встигають зробити лише частину роботи, а решту продовжують аналогічно вдома.

Або на занятті виготовляють наочний матеріал з методики. Їм даються тільки зразки, а самі картинки, моделі та ін. студенти готують вдома самостійно. Щоб навчити студентів працювати з літературою (складати план, статті, писати конспекти) викладач організовує цю роботу спочатку на уроці, а потім аналогічне завдання пропонується на домашнє завдання.

Другий тип – реконструктивні самостійні роботи – це проведення спостережень роботи з дітьми з формування певного поняття, самостійне конспектування літератури, складання планів, підготовка до проведення дидактичних ігор, занять з математики.

Третій тип – варіативні самостійні роботи, в яких студенти повинні показати вміння знаходити нові способи, методи, дидактичні засоби для розкриття педагогічних явищ. В цих роботах студенти повинні свої знання методичних питань викладати по-іншому, ніж у підручнику. Виклад матеріалу має бути аргументованим і доведеним. Це можуть бути анотації, плани, конспекти занять.

Четвертий тип – творчі самостійні роботи – це вміння студентів розкривати суть педагогічних явищ, обґрунтовувати, знаходити причини помилок і шляхи їх подолання та попередження. Велике значення в цей час набуває залучення студентів до спостережень і педагогічного експерименту. Вони повинні вміти вести щоденники, магнітофонні записи, фотографування, відеозйомки. Необхідно навчити та аналізувати одержані результати, бачити суть об’єктів, явищ, які розкриваються: чому дитина не оволоділа підсумковим значенням числа; чому, правильно орієнтуючись на місцевості, йому складно визначати місцезнаходження предметів на столі чи аркуші паперу; чому у зображенні цифр в окремих дітей має місце їх дзеркальне відображення.

До творчих самостійних робіт слід віднести вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, написання доповідей, рефератів, підготовка курсових і наукових робіт.

Типи і види самостійної роботи тісно пов’язані між собою.

Самостійна робота у нерозривному зв’язку з усіма іншими формами навчального процесу (лекції, семінарські, практичні заняття), дають студентам не тільки міцне і свідоме засвоєння знань, а й розвивати у них здатність до творчого осмислення навчального матеріалу, використання його у повсякденній практичній діяльності, формує педагогічну переконаність, розвиває інтерес до науки, виховує ініціативу, організованість, наполегливість, впевненість у свої силах, самостійність суджень розвиває увагу, мислення, вольові якості, які так необхідні в тій майбутній педагогічній діяльності.

Найвищий рівень самостійності досягається під час педагогічної практики.


Тематика самостійних робіт

з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлення у дітей дошкільного віку»


Тема. Виникнення математики і розвиток її як науки.

Підбір висловів видатних людей про математику.

Література:

Бородін О. І. Історія розвитку поняття про число і системи числення. – К.:

Радянська школа, 1978. – 103 с.

Грибанова О. К. Методика формування елементарних математичних

уявлень у дітей. - К.: Вища школа, 1987.

Конфорович А. Г., Лебедєва З. Є. Формування елементарних

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. – К.: Вища

школа, 1976. – 231 с.

Формирование элементарных математических представлений у

дошкольныков./ Под. ред.. А. А. Столяра. - Москва:

Просвещение, 1988.

Щербакова К. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. –

К.: Вища школа, 1985.

Щербакова Е. И. Методика формирования элементов математики у

дошкольников. - К.: Издательство Европейского

университета, 2005.


Тема. Сучасний стан і перспективи розвитку методики ФЕМУ в Україні.

Огляд методичної літератури з питань навчання елементарної математики.

Література:

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей.

О. К. Грибанова, К. І. Щербакова, С. Ф. Бєлова, К. В. Назаренко

- К.: Вища школа, 1987.- 136 с.

Щербакова К. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. –

К.: Вища школа, 1985.

Щербакова Е. И. Методика формирования элементов математики у

дошкольников. - К.: Издательство Европейского

университета, 2005.


Тема. Загальнодидактичні принципи навчання основ математики.

Література:

Конфорович А. Г., Лебедєва З. Є. Формування елементарних

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. –

К.: Вища школа, 1976. – 231 с.

Щербакова К. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. –

К.: Вища школа, 1985.

Щербакова Е. И. Методика формирования элементов математики у

дошкольников. - К.: Издательство Европейского

университета, 2005.


Тема. Визначити рівень забезпеченості процесу ФЕМУ у дітей різними видами наочності (предметна, образотворча, демонстраційна, роздаткова) в базовому дошкільному навчальному закладі.

 1. Оглянути та переписати види наочності, які зберігаються у методичному кабінеті (картини, таблиці, схеми).

 2. Описати наочність в кожній груповій кімнаті (демонстраційну, роздаткову) її кількість, зберігання.Тема. Планування роботи з ФЕМУ у групах раннього віку: ігри-заняття, робота в повсякденному житті.

 1. Опрацювати рекомендовану літературу.

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку. Посібник для

вихователів дитячих садків. За ред. Радіної Є І., Попової М. І.

– К.: Радянська школа, 1975.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.

Орієнтоване тематичне планування занять в першій молодшій групі

дошкільного закладу. – Львів, 1999.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – Москва:

Просвещение, 1983.

Фролова А. Н. Игры-занятия с малышами. – К.: Радянська школа, 1987.

2. Скласти конспект організації роботи з навчання математики на заняттях та в повсякденному житті.


Тема. Розробити дидактичні ігри, вправи та наочність до них для формування кількісних уявлень та навчання лічби в ІІ молодшій групі.

1. Відповідно до Базової програми «Я у світі» визначити тематику ігор математичного змісту для дітей 4-го року життя.

 1. Опрацювати літературу та підібрати дидактичні ігри, вправи.

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томі ріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

Ігнатьєва С. А. Математика. Молодша група. / С. А. Ігнатьєва,

Н. Т. Конотоп, В. М. Новікова, Л. М. Диб. - Х. : Веста:

Видавництво «Ранок», 2008. – 96 с.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.

 1. ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Журнали: „Дошкільне виховання” №9, 1987, с. 7-8, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові” (вибірково).

 1. Розробити дидактичні ігри, вправи та наочні посібники для них. (3-5) .

 2. Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ.


Тема. Розробити дидактичні ігри та вправи, наочність до них на закріплення знань про форму, порівняння за величиною предметів в ІІ молодшій групі.

 1. Відповідно до Базової програми «Я у світі» визначити тематику дидактичних ігор та вправ на закріплення знань про форму та порівняння за величиною.

 1. Опрацювати літературу та підібрати дидактичні ігри, вправи.

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

Ігнатьєва С. А. Математика. Молодша група. / С. А. Ігнатьєва,

Н. Т. Конотоп, В. М. Новікова, Л. М. Диб. - Х. : Веста:

Видавництво «Ранок», 2008. – 96 с.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –

Москва: Просвещение, 1985.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.

 1. ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Журнали: „Дошкільне виховання” № 9, 1987, с. 7-8, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові” (вибірково).

 1. Розробити дидактичні ігри та вправи для закріплення знань про геометричні фігури, форму предметів, вміння порівнювати предмети за величиною.

 2. Виготовити наочність до них.

 3. Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ.


Тема. Підібрати ігри та вправи, які сприяють збагаченню вміння орієнтуватися в просторі, часі в ІІ молодшій групі.

1. Відповідно до вимог Базової програми «Я у світі»:

а) Визначити тематику ігор та вправ для формування просторових уявлень;

б) Визначити тематику ігор та вправ для формування часових уявлень.

 1. Опрацювати літературу:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

Ігнатьєва С. А. Математика. Молодша група. / С. А. Ігнатьєва,

Н. Т. Конотоп, В. М. Новікова, Л. М. Диб. - Х. : Веста:

Видавництво «Ранок», 2008. – 96 с.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –

Москва: Просвещение, 1985.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.

745 ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

Журнали: „Дошкільне виховання” №9, 1987 с. 7-8, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові”(вибірково).

4. Виготовити наочні посібники до ігор та вправ.

5.Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ на кожне математичне поняття.


Тема. Планування різних видів діяльності математичного змісту в ІІ молодшій групі та наочності до них.

1. Актуалізувати знання з теми „Особливості організації та планування роботи з ФЕМУ в ІІ молодшій групі.”

2. Опрацювати матеріали журналів „Дошкільне виховання”, „Палітра педагога”, „Джміль” та посібників, ознайомитись з запропонованими розробками занять з математики.

3. Література:

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Білан О. Математика дошкільникам. Львів, Проман, 2005. – 68 с.

Ігнатьєва С. А. Математика. Молодша група. / С. А. Ігнатьєва,

Н. Т. Конотоп, В. М. Новікова, Л. М. Диб. - Х. : Веста:

Видавництво «Ранок», 2008. – 96 с.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспект занять.

Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.

745 ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

4. Визначати тему, програмові завдання, обладнання до заняття відповідно до орієнтованого розподілу програмового матеріалу в ІІ молодшій групі.

5. Скласти конспект заняття з математики.

6. Спланувати роботу з ФЕМУ у повсякденному житті та на інших заняттях.


Тема. Підібрати ігри, вправи та наочність до них для закріплення і застосування знань про число, величину, форму в різних видах діяльності в середній групі.

 1. Відповідно до Базової програми визначити тематику дидактичних ігор та вправ про число, величину, форму.

 2. Опрацювати літературу:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич, 2008 р.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для школьников. – Москва: Просвещение, 1992.


Ігнатьєва С. А. Математика. Середня група / С. А. Ігнатьєва,

А. Л. Калмикова, Р. Т. Авдєєва. - Х.: Веста: Видавництво

«Ранок», 2008. – 96 с.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –

Москва: Просвещение, 1985.

745 ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 4-5 років. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 67 с.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

Цікава математика. Розробки занять для дітей 4-6 років. Упорядкування

Г. В. Гаркуша, Н. І. Дикань, І. І. Колосинська, Л. С. Русан. – Х.:

Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.

Журнали: „Дошкільне виховання” №3, 1988 с. 10-12, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові”(вибірково).

 1. Виготовити наочні посібники до них.

 2. Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ.


Тема. Підібрати ігри та вправи, які сприяють збагаченню досвіду орієнтування в просторі, в часі у середній групі.

1. Відповідно до вимог Базової програми «Я у світі» підібрати:

а) Тематику та організацію дидактичних ігор для формування часових уявлень.

б) Тематику та організацію дидактичних ігор для формування просторових уявлень в середній групі.

2. Опрацювати літературу:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.


Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К,

Світич – 2008р.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

Ігнатьєва С. А. Математика. Середня група / С. А. Ігнатьєва,

А. Л. Калмикова, Р. Т. Авдєєва. - Х.: Веста: Видавництво

«Ранок», 2008. – 96 с.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –

Москва: Просвещение, 1985.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 4-5 років. Конспект занять.

Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 67 с.

745 ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

Цікава математика. Розробки занять для дітей 4-6 років. Упорядкування

Г. В. Гаркуша, Н. І. Дикань, І. І. Колосинська, Л. С. Русан. – Х.:

Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.

Журнали: „Дошкільне виховання” №3, 1988 с. 10-12,, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові” (вибірково).

4. Виготовити наочні посібники до 4-5 ігор, вправ.

5. Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ.


Тема. Скласти конспект організації роботи з навчання математики для дітей середньої групи.. Використання проблемних ситуацій, їх аналіз, пошуки різних варіантів роботи з дітьми. Використання зібраних студентами творів художньої літератури, народної творчості.

1. Загальні вимоги до складання конспекту організації роботи.

2. Проаналізувати зразкові конспекти занять відповідно до схеми аналізу.


Література:

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Білан О. Математика дошкільникам. Львів, Проман, 2005 – 68 с.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

Ігнатьєва С. А. Математика. Середня група / С. А. Ігнатьєва,

А. Л. Калмикова, Р. Т. Авдєєва. - Х.: Веста: Видавництво

«Ранок», 2008. – 96 с.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 4-5 років. Конспект занять.

Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 67 с.

Цікава математика. Розробки занять для дітей 4-6 років. Упорядкування

Г. В. Гаркуша, Н. І. Дикань, І. І. Колосинська, Л. С. Русан. – Х.:

Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.

3. Визначити тему, мету заняття.

4. Продумати та спланувати хід роботи з дітьми для реалізації програмних завдань:

 • ігрові ситуації для організації дітей та підтримання інтересу;

 • демонстраційний та роздатковий матеріал;

 • прийоми пошукової роботи дітей на занятті при порівнянні геометричних фігур, вимірювання умовною міркою та ін.;

 • прийоми активізації дітей;

 • зв’язок між окремими частинами заняття.

5. Виходячи з організації роботи на занятті, спланувати роботу в повсякденному житті, та на інших заняттях.


Тема. Розробити ігри, вправи та наочність до них для формування кількісних уявлень та навчання лічби в старших групах ДНЗ.

 1. Відповідно до Базової програми «Я у світі» визначити тематику ігор та вправ для формування кількісних уявлень та навчання лічби.

2. Опрацювати літературу:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томі ріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Балютіна К. М. Альбом завдань з математики для учнів 1-го класу

загальноосвітньої школи. – К.: Грайлик, 1996.

Ігнатьєва С. А. Математика. Старша група. / С. А. Ігнатьєва,

О. П. Яковлєва.- Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 128 с.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение , 1992.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.

Москва: Просвещение, 1985.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 5-6 років. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 80 с.

Новикова В. П. Математика в дитячому садку. 6-7 років. Конспекти

занять. Пер. з рос. мови. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 144 с.

745 ігор для дошкільників./ Уклад. Шевцова О. А. – Х.: Вид. група

«Основа», 2011. – 366 с.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

Цікава математика. Розробки занять для дітей 4-6 років. Упорядкування

Г. В. Гаркуша, Н. І. Дикань, І. І. Колосинська, Л. С. Русан. – Х.:

Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.

Журнали: „Дошкільне виховання” №9, 1988, с. 12-13, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові” (вибірково).

3. Виготовити наочні посібники до 4-5 дидактичних ігор та вправ.

4. Повправлятися у проведенні 2-3-х дидактичних ігор та вправ.


Тема. Виготовити наочність для різних видів задач, самостійно скласти задачі, проаналізувати їх.

 1. Підготувати наочні посібники для складання задач-драматизацій.

 2. Виготовити панно для задач-ілюстрацій.

 3. Придумати словесні задачі та задачі-вірші.

Література:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – Київ: Томіріс, 1997.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» - К.,

Світич 2008 р.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

 1. Скласти різні види задач за дидактичною метою та наочність до них.


Тема. Опрацювати матеріали про народні способи вимірювання.

Опрацювати посібник: Плетеницька Л. С. Як використовувати елементи народної математики в дошкільному закладі. – Івано-Франківськ, 1996.


Тема. Розробити цікаві ігри і вправи геометричного змісту, які сприяють розвиткові кмітливості.

 1. Опрацювати літературу, розробити тематику ігор для старшого дошкільного віку:

Артемова Л. В. Колір, форма, величина, число. – Київ: Томіріс, 1997., Балютіна К. М. Альбом завдань з математики для учнів 1-го класу

загальноосвітньої школи. – Київ: Грайлик, 1996.

Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математическая тетрадь

для дошкольников. – Москва: Просвещение, 1992.

Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –

Москва: Просвещение, 1985.

Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 5-го року

життя. К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004.

Журнали: „Дошкільне виховання”, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Розкажіть онукові”(вибірково).

2. Виготовити наочні посібники для 5-6 ігор.

3. Повправлятися у проведенні кількох дидактичних ігор та вправ.


Тема. Складання конспектів різних видів та форм організації занять для дітей старшого дошкільного віку. Виготовлення наочного матеріалу для їх проведення.

1. Актуалізація знань студентів з теми “Організація та планування роботи з ФЕМУ в старшій групі дитячого садка”

2. Література:

Білан О. Математика дошкільникам. Львів, Проман, 2005 – 68 с.

Веселі задачі / Упор. О. Яловська – Тернопіль. Мандрівець, 2008 – 44 с.

Ігнатьєва С. А. Математика. Старша група. / С. А. Ігнатьєва,

О. П. Яковлєва.- Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 128 с.

Логіко-математичні цікавинки До Базової програми «Я у світі» / Уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190 с.

3. Опрацювання матеріалів професійних журналів “Палітра педагога”, “Джміль”, “Дошкільне виховання” (вибірково), ознайомлення з запропонованими розробками занять з математики для дітей старшої групи.

4. Визначення складових конспекту заняття: теми, мети, обладнання.

5. Планування різних прийомів зацікавлення дітей, активізації самостійної та індивідуальної роботи на занятті.

6. Планування роботи з закріплення та використання математичних знань в повсякденному житті та на інших заняттях.


Тема. Спланувати організацію роботи з ФЕМУ на заняттях та у повсякденному житті у різновікових групах.

1. Актуалізація знань студентів з теми “Планування роботи з математики РВГ”

2. Визначення складових конспекту заняття: теми, мети, обладнання.

3.Спланувати різні прийоми зацікавлення дітей, активізації самостійної та індивідуальної роботи на занятті.

4. Спланувати роботу з закріплення та використання математичних знань в повсякденному житті та на інших заняттях.


Література:

Авансова В.М. Воспитание и обучение детей в разновозрасной групе. –

Москва, 1993.

Давидчук А.М. Заняття в різновіковій групі дитячого садка. – К:

«Радянська школа», 1990.

Щербакова К. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. –

К.: Вища школа, 1985.

Щербакова Е. И. Методика формирования элементов математики у

дошкольников. - К.: Издательство Европейского

университета, 2005.


Тема. Аналіз новинок літератури з питань навчання математики дітей дошкільного віку.

Література:

Логіко-математичні цікавинки. До Базової програми «Я у світі» / уклад.

Н. І. Дикань. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 190. [2] с. : іл.. –

(Серія «ДНЗ. Вихователю»).

Навчалочка. Збірник розвивальних завдань: Посібник для дітей 4-5 років /

Укл. Н. М. Натанова. – Х.: Веста, 2009. – 96 с.: іл..

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

- Міністерство освіти і науки України, 2010.

Формування логіко-математичної компетентності у старших

дошкільників; Навч.-метод. посіб. До Базової прогр. розв.

дитини дошк. віку «Я у світі» / В. А. Старченко. – К. :

Світич, 2009. – 80 с. – Біблогр.: с. 74-76.

А. А. Харченко. Плануємо за новою програмою. – Кам`янець-

Подільський: П П. «Медобори-2006», 2008. – 304 с.

Схожі:

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconТеорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І
...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconПрограма теорія І методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку для спеціальності 010100 «Дошкільна освіта»
Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconЗавдання курсу: методичні
Навчальна програма «Теорія І методика музичного виховання» дітей дошкільного віку є основою для вивчення студентами нормативної дисципліни...
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» icon1. Методика І побудова заняття з фізичного виховання
Вільчковський Е. С. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: внтл, 1998. 336 с
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» iconМ. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма
«Теорія та спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи