«Малювання, ліплення» icon

«Малювання, ліплення»
Скачати 121.24 Kb.
Назва«Малювання, ліплення»
Дата13.07.2012
Розмір121.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Малювання, ліплення»


Напрям підготовки «Дошкільна освіта»


Завідувач відділення

дошкільної освіти

і соціальної педагогіки

Кос Л.В.


Львів - 2012

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Малювання, ліплення»

ДШВ-І
^ Завдання для самостійного опрацювання

К-ть

год.

Орієнтовні твори для сприймання

Художні техніки та матеріали

^ Вимоги до рівня підготовки студентів та практичної роботи

1

2

3

4

5

6

1.

Умовноплощинне зображення транспорту

2

Малюнки, фотографії та плакати із зображенням транспорту, будинків, предметів побуту

Папір (формат А4), олівець, гумка, кольорові олівці, акварель, пензлі (за вибором).

Студенти:

спостерігають:

 • красу форми, її пропорції, силует, пластику, об’єм;

 • використання конструктивних зв’язків форми і матеріалів;

уміють:

 • трансформувати та моделювати форми предметів при зображенні транспорту;

роблять порівняльний аналіз:

- архітектури і транспорту різних епох.

2.

Зображення предметів комбінованої форми

2

Графічні твори, малюнки предметів різної форми

Папір (формат А4), олівець, перо, туш, кулькова ручка (за вибором)

Студенти:

розпізнають:

 • форми і їх комбінацію при зображенні предмета (глечик);

аналізують:

 • форму предмета;

уміють:

 • виконувати замальовки;

 • творчо використовувати різні техніки, свідомо застосовувати техніки та матеріали;

 • застосовувати знання, уміння й навички з композиції.
1

2

3

4

5

6

3.

Малювання умовно-пласких предметів. Осінній листок

2

Замальовки природних форм (силуетне, тональне, фактурне виявлення форми та її основних пропорцій)

Папір (формат А4), олівець, акварель, пензлі

Студенти:

розпізнають:

 • форми і їх специфіку;

порівнюють:

 • реалістичне і декоративне (стилізоване) зображення листка, локальний і зумовлений кольори;

уміють:

 • виконувати замальовки, начерки;

 • застосовувати знання законів композиції;

аналізують:

- за допомогою викладача результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначають шляхи вдосконалення.

4.

Малювання окремих предметів у кольорі

2

Замальовки природних форм (овочі, фрукти) з використанням світлотіні

Папір для акварелі (формат А4), акварель, пензлі

Студенти:

спостерігають:

 • за впливом світла на зміну кольорів;

порівнюють:

 • природне і штучне світло, локальний і зумовлений кольори;

уміють:

 • використовувати світлотінь як засіб виразності та виявлення форми;

 • бачити тональні та кольорові співвідношення;

висловлюють судження про:

- взаємозв’язок кольору і світла, кольору і форми.
1

2

3

4

5

6

5.

Підбір репродукцій на тему «Натюрморт» та їх аналіз

2

Твори художників у жанрі натюрморту: В. Кольора,

Ф. Снайдера,

Ж.Б. Шардена,

Е. Мане, П. Гогена,

П. Сезана,

Г. Сороки,

І. Хруцького тощо

Студенти:

висловлюють судження про:

 • натюрморт як жанр образотворчого мистецтва;

уміють:

 • аналізувати твори мистецтва (натюрморт);

 • головні і другорядні елементи композиції, колорит картини;

 • розкривати основний задум втора твору.

6.

Виконання автопортрета

2

Автопортрет у живописі і графіці. Автопортрети

Т.Г. Шевченка,

І. Врубеля, Леонардо да Вінчі, К. Брюллова тощо

Папір (формат А4), олівець, гумка, перо, туш, кулькова ручка, фарби, акварель, пензлі (за вибором)

Студенти:

порівнюють:

 • особливості пропорцій власного обличчя;

уміють:

 • відтворити характер власного обличчя;

висловлюють судження про:

 • автопортрети великих майстрів портретного жанру;

аналізують:

 • свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших студентів.

7.

Кольорова відмінність пейзажу залежно від пори року

2

В. Патик, «Осінь на Гуцульщині»,

А. Серветник, «Весняні грози»,

К. Литвин, «Літо».

Б. Кустодієв, «Зима»

Тонований папір (формат А4), гуаш, пензлі

Студенти:

характеризують:

 • колір природних форм відповідно до змін пори року;

уміють:

 • використовувати лінійну та повітряну перспективу, плановість простору;

 • наводити приклади творів різних видів та жанрів мистецтва.
1

2

3

4

5

6

8.

Малювання пейзажу з урахуванням повітряної перспективи

2

І. Куїнджі, «Ніч на Дніпрі», «Березовий гай»,

І. Васильківський, «Левада»,

М. Кириченко, «Річка Рось»

Папір для акварелі (формат А4), акварель, пензлі (акварельний етюд на вогкій основі)

Студенти:

спостерігають:

 • за впливом світла на зміну кольорів у природному середовищі;

характеризують:

 • колір природних форм відповідно до змін часу доби та пори року;

уміють:

 • бачити тональні та кольорові співвідношення;

відтворювати крім лінійної ще й кольорово-повітряну перспективу.

9.

Виконання ілюстрацій в обраній техніці

2

Репродукції з ілюстрацій

С. Карафи-Корбут, В. Фаворського,

В. Касіяна,

О. Кульчицької

Папір (формат А4), олівець, перо, туш, кулькова ручка, фломастери, акварель, гуаш, пензлі (за вибором)

Студенти:

аналізують:

 • літературний твір, до якого буде створено ілюстрацію;

уміють:

 • розкрити зміст ілюстрованого мотиву твору;

 • використовувати художньо-виразні засоби при створенні ілюстрації до літературного твору;

характеризують:

 • за допомогою викладача результати власної роботи і техніку виконання.

10.

Іграшки з сиру, тканини, соломи, лози, паперу, трави тощо

2

Фотографії, репродукції із зображенням народних іграшок з тканини (ляльки-мотанки, магодзи), соломи (коники, козлики, баранці), паперу, трави тощо

Кольоровий папір, шматочки тканини, нитки, стрічки, клей,ножиці, соломка, лоза.

Студенти:

Висловлюють судження про:

 • етнографічні особливості в декоративному мистецтві;

 • види орнаментів, символіку кольору;

уміють:

 • стилізувати реальні форми в декоративні при створенні народної іграшки;

аналізують:

- свої почуття, власне бачення народних творів і власні роботи з оцінками інших студентів і педагога.
1

2

3

4

5

6

11.

Побутування витинанки в певному регіоні. Копіювання поданих зразків вирізування

2

Карта України з позначеннями народних промислів. Фотографії, репродукції витинанок з різних областей України

Кольоровий папір (формат А4), ножиці, клей

Студенти:

розпізнають та характеризують:

 • твори декоративного мистецтва з використанням образів, візерунків, кольору;

 • головні та другорядні елемент композиції;

порівнюють:

 • візерунок природної форми та декор твору ужиткового мистецтва (витинанки);

уміють:

 • відтворити орнаментальну (сюжетну) композицію засобами вирізування.

12.

Стрічкова кераміка. Послідовність ліплення

2

Фото, ілюстрації стрічкової кераміки як прикладу найдавнішого її використання в гончарстві ще до винайдення гончарного кола

Пластилін, дощечка для ліплення, стека

Студенти:

спостерігають:

 • красу форми, її пропорції і пластику у доісторичних виробах стрічкової кераміки;

порівнюють:

 • з творами народної кераміки (косовська, опішнянська, гаварецька);

аналізують:

- за допомогою викладача результати власної роботи і техніку виконання стрічкової кераміки.

13.

Розпис глиняних виробів ангобом (коник, баранець, пташка тощо)

2

Фото, ілюстрації керамічних виробів, розписаних глиною (ангобом)

Пластилін, дощечка для ліплення, стека, водоемульсійна фарба, гуаш, пензлі, лак

Студенти:

характеризують:

 • колорит глиняних виробів, розписаних ангобом в народному гончарстві;

уміють:

 • використовувати ці художньо-виразні засоби у власній композиції;

висловлюють судження про:

- національні особливості українського гончарного мистецтва.
14.

Творчість сучасних майстрів опішнянської іграшки.

2

Творчо-пошукова робота.__

Студенти:

уміють:

 • опрацювати і методично проаналізувати свої роботи;

 • здійснювати підбір матеріалу;

 • розвивати прагнення до творчого пошуку та самовдосконалення.

аналізують:

 • свою діяльність;

 • здійснюють само- і взаємоконтроль;

 • художні твори всесвітньо відомих майстрів;

застосовують:

 • отримані результати у відповідних ситуаціях.Список рекомендованої літератури.

ДШВ – 1

Курс лекцій «Малювання, ліплення»


№пп


автор і назва книги


видання

рік

1

Кириченко А.М., Кириченко У.М.

Основи образотворчої грамоти.

Київ, Вища школа. Посібник.
2

Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис.


Київ. Знання. Посібник.


2006

3.

Сакуліна М.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.Москва. Просвещение.1982

4

Методика обучения рисованию, лепке и апликации в детском саду.


Москва. Просвещение.


1971

5

Петриківські розписи.

Упорядник Глухенька Н.О. \альбом\Київ. Мистецтво.1973

6

Станкевич М.Е. Українські витинанки. \альбом\


Київ. Мистецтво.


1986

7

Антонович А-Е, Захарчук-Чугай Р.В.

Станкевич М.Е. Декоративно – прикладне мистецтво.Львів. Навчальний посібник1992Пейзаж як жанр живопису в образотворчому мистецтві.


№ 1, 0, 6, 2, 3, 60 Як класифікують різновид художнього твору в живописі?


1. портрет; 1. 4 зображення природи;

2. анімалістичний жанр; 2. 5 зображення речей;

3. архітектура; 3. 1 зображення людини;

4. пейзаж; 4. — зображення будівель;

5. натюрморт; 5. 2 зображення тварин.


№ 2, 0, 6, 2, 3, 60 Пейзажі бувають різних типів?


1. ведута; 1. 2 зображення моря;

2. марина; 2. 1 зображення мальовничих краєвидів;

3. урбаністичний; 3. — зображення рельєфу місцевості;

4. ландшафт; 4. 3 зображення міста.


№ 3, 0, 6, 1, 1, 40 Які умовні пейзажі можна побачити на українських іконах?


1. скеляста місцевість; 1. 3 башта;

2. ліс; 2. — пальми;

3. місто; 3. 2 кілька дерев;

4. 1 кілька горбів.


№ 4, 0, 6, 2, 1, 60 Розвиток пейзажного живопису в Україні пов’язаний із творчістю:

1. + Т. Шевченка;

2. – І. Левітана;

3. + С. Васильківського;

4. + А. Куїнджі;

5. – І. Шишкіна.


№ 5, 0, 6, 2, 1, 60 В епоху Відродження реалістична картина природи виконувала роль:

1. + фону в сюжетних композиціях;

2. + тла в портретах;

3. – оздоблення стін чи стелі.


№ 6, 0, 6, 1, 1, 40 Пейзаж як самостійний жанр мистецтва вперше виник:

1. – у Японії;

2. – в Італії;

3. – у Франції;

4. + у Китаї.


№ 7, 0, 6, 2, 1, 60 Які художники почали малювати природу з натури (на пленері)?

1. + імпресіоністи;

2. + барбізонці;

3. – абстракціоністи.


№ 8, 0, 6, 2, 1, 60 Що відображає пейзаж, намальований художником, на відміну від випадкового фотографії природи?

1. + відображає думки художника;

2. + віддзеркалює настрій митця;

3. – відображає об’ємні форми;

4. + відтворює сприйняття природи художником.


№ 9, 0, 6, 1, 1, 40 Де можна створювати картину природи?

1. + у себе вдома;

2. – під водою;

3. + на відкритому повітрі;

4. + у навчальному закладі.


№ 10, 0, 6, 1, 1, 40 Стан природи змінюється залежно від:

1. + освітлення;

2. + пори дня;

3. – від настрою;

4. + стану погоди;

5. + пори року.

Схожі:

«Малювання, ліплення» icon«Малювання, ліплення»
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Малювання, ліплення»
«Малювання, ліплення» iconПоложення про проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу (ліплення) для вступу у 2013 році на навчання до двнз "івано-франківський національний медичний університет" за спеціальністю 12010106 стоматологія ортопедична
З метою виявлення рівня підготовленості і мануальних здібностей вступників на спеціальність стоматологія ортопедична проводиться...
«Малювання, ліплення» iconПоложення про проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу (ліплення) для вступу у 2013 році на навчання до двнз "івано-франківський національний медичний університет" за спеціальністю 12010106 стоматологія ортопедична
З метою виявлення рівня підготовленості і мануальних здібностей вступників на спеціальність стоматологія ортопедична проводиться...
«Малювання, ліплення» iconЛюдмила Красюк, Олена Чернишук
Розвиток композиційних умінь в учнів третього класу на уроках образотворчого мистецтва (тематичне малювання)
«Малювання, ліплення» iconКритерії оцінювання
Творчий конкурс з ліплення проводиться протягом 2,5 астрономічних годин відповідно до розкладу вступних випробувань Івано-Франківського...
«Малювання, ліплення» iconКритерії оцінювання
Творчий конкурс з ліплення проводиться протягом 2,5 астрономічних годин відповідно до розкладу вступних випробувань Івано-Франківського...
«Малювання, ліплення» iconКритерії оцінювання
Творчий конкурс з ліплення проводиться протягом 2,5 астрономічних годин відповідно до розкладу вступних випробувань Івано-Франківського...
«Малювання, ліплення» iconКритерії оцінювання
Творчий конкурс з ліплення проводиться протягом 2,5 астрономічних годин відповідно до розкладу вступних випробувань Івано-Франківського...
«Малювання, ліплення» icon“Затверджую”
З метою виявлення рівня підготовленості І мануальних здібностей вступників на спеціальність стоматологія ортопедична проводиться...
«Малювання, ліплення» iconМатеріали вступного випробування з образотворчого мистецтва (творчий конкурс)
При виконанні екзаменаційного завдання з малюнка абітурієнт повинен послідовно використати стадії конструктивного побудування предметів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи