\" затверджено \" icon

" затверджено "
Скачати 68.17 Kb.
Назва" затверджено "
Дата13.07.2012
Розмір68.17 Kb.
ТипДокументи

" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

д. м. н., професор В. М. ПашковськийМетодичнІ ВКАЗІВКИ

СТУДЕНТАМ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


ТЕМА № 24


ПРИНЦИПИ ПОЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ. РЕАНІМАЦІЯ. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ. ПРОГНОЗ, ЕКСПЕРТИЗА. НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет, ІV курс.

Зав. кафедри, професор В. М. Пашковський

Методичну розробку склала

асистент, к.м.н. Білоус І.І.


Чернівці – 200__


ТЕМА:. ПРИНЦИПИ ПОЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ГОСТРИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ. ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ. РЕАНІМАЦІЯ. ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ. ПРОГНОЗ, ЕКСПЕРТИЗА. НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ


 1. ^ ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години

 2. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

  1. Знати:

 • основні етапи надання екстреної медичної допомоги при судинних захворюваннях;

 • правильне визначення показання для госпіталізації хворого;

 • надання екстреної медичної допомоги хворому;

 • основні принципи недиференційованого лікування церебро-васкулярної патології;

 • основні принципи диференційованого лікування церебро-васкулярної патології;

 • лікування геморагічних інсультів в гострому періоді;

 • лікування ішемічних інсультів в гострому періоді;

 • відновна терапія хворим, які перенесли інсульт;

 • реабілітаційні заходи на тривалий термін;

  1. Вміти

 • визначення локалізації інсультів в басейні правої та лівої середньої мозкової артерій;

 • визначення симптомів геморагічного інсульту в басейні правої та лівої середньої мозкової артерій;

 • розшифровки РЕГ, ЕЕГ, ангіограм;

 • визначення симптомів субарахноїдального крововиливу;

 • складання схем лікування церебральних кризів

 • складання схем лікування геморагічних інсультів;

 • складання схем лікування ішемічних інсультів;

 • складання добової програми крапельного введення лікарських препаратів інтенсивної терапії інсультів;

 • складання схем поетапного лікування судинних захворювань.
  1. Опанувати практичні навички

 • надавати медичну допомогу при ГПМК (недиференційна терапія інсультів та ін.);

 • надавати медичну допомогу при геморагічних інсультах;

 • надавати медичну допомогу при субарахноїдальних геморагіях;

надавати медичну допомогу при ішемічних інсультах; 1. Поради студенту

 1. Екстрене надання медичної допомоги при геморагічних інсультах.

А. найгостріший період (10-12 днів). Недиференційоване лікування.

 • нормалізація функцій дихання (дихальна реанімація);

 • компенсація серцево-судинної діяльності;

 • боротьба з набряком мозку;

 • відновлення втрати калію;

 • відновлення гемостазу та кислотно-лужної рівноваги;

 • при колапсі вазопресорна терапія;

 • регуляція АТ. Гіпотензивна та спазмолітична терапія;

 • медикаментозна гіпотермія;

 • профілактика пневмонії, пролежнів;

 • профілактика тромбоемболій легеневих судин.

Б. Гострий період. Диференційоване лікування.

 • гемостатична (антифібринолітична) терапія;

 • метаболічна терапія;

 • нейрохірургічне лікування;

В. Відновний період.

 • відновне лікування;

 • розсмоктуюча терапія;

 • антисклеротична терапія;

 • антиоксидантна терапія;

 • вітамінотерапія;

 • реабілітаційні заходи на тривалий термін – 6-12 місяців;

 1. Екстрене надання медичної допомоги при субарахноїдальних геморагіях.

А. В найгостріший та гострий періоди (летальність протягом першого місяця – 40-50%).

 • симптоматична терапія для забезпечення покою хворого;

 • зняття психомоторного збудження;

 • дегідратаційна терапія;

 • стабілізація артеріального тиску;

 • антифібринолітична терапія;

 • боротьба з ангіоспазмом у басейні пошкодженої судини;

Б. Відновний період (післягоспітальний).

 1. Екстрене надання медичної допомоги при ішемічних інсультах.

А. У найгостріший та гострий періоди (догоспітальний та госпітальний).

 • регуляція реологічних властивостей крові та покращення мікроциркуляції;

 • антикоагулянтна терапія;

 • при блокаді фібринолітичної реакції;

 • при синдромі дисимінованого внутрішньосудинного зсідання (ДВЗ);

 • антиагрегатна терапія;

 • тромболітичні препарати;

 • гіпотензивні та спазмолітичні препарати;

 • препарати, що покращують метаболізм мозку;

 • дегідратаційна терапія;

 • симптоматична терапія;

 • нейрохірургічне лікування;

Б. Відновні періоди (від 1,5 до 12 місяців).

 • антигіпоксантна терапія;

 • антагоністи кальцію;

 • антиоксидантна терапія;

 • препарати з нейротрансмітерною, нейротрофічною дією;

 • препарати, стимулюючі енергетичний метаболізм;

 • препарати полімодальної дії;

 • препарати, які корегують ліпідний обмін;

 • пригнічення синтезу холестерину;

 • активація ліпопротеїдліпази;

 • інгібітори ангіотензивнперетворюючого ферменту (АПФ);

 • антихолінестеразна терапія;

 • розсмоктуюча терапія;

 • ендотеліотропні засоби;

 • вітамінотерапія;

 • програма реабілітації виконується.
 1. Контрольні питання:
 1. Які основні етапи нейрореанімації і інтенсивної терапії?

 2. Екстрене надання медичної допомоги при субарахноїдальних крововиливах.

 3. Екстрене надання медичної допомоги при ішемічних інсультах.

 4. Екстрене надання медичної допомоги при геморагічних інсультах.

 5. Недиференційована терапія при інсультах.

 6. Інтенсивна терапія при геморагічних інсультах.

 7. Інтенсивна терапія при ішемічних інсультах.

 8. Інтенсивна терапія при субарахноїдальних крововиливах.

 9. Лікування інсультів в ранній відновний період.

 10. Реабілітаційні заходи на тривалий термін.


Література:


Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 3. Конспекти лекцій.

 4. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 5. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 6. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 472 с.

 7. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996. – 320 с.

Додаткова:


 1. Боголепов Н. К. Клинические лекции по невропатологии.– М.: "Медицина", 1971.– 431 с.

 2. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 3. Болезни нервной системы / Под ред. П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1982.– Том 2.– 365 с.

 4. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 5. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 6. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 7. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия, физиология, клиника.– М.: "Вазар-Ферро", 1996.– 400 с.

 8. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 9. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 10. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 11. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 12. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 13. Ходос X. Г. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1974. – 508 с.

 14. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.


Схожі:

\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\" затверджено \" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\" затверджено \" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\" затверджено \" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\" затверджено \" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\" затверджено \" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\" затверджено \" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\" затверджено \" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи