\" затверджено \" icon

" затверджено "
Скачати 85.34 Kb.
Назва" затверджено "
Дата13.07.2012
Розмір85.34 Kb.
ТипДокументи


" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № ______

Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

д. м. н., професор В. М. Пашковський

Методичні ВКАЗІВКИ
СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 28


НЕЙРОСИФІЛІС. ВІЛ-інфекція, ураження нервової системи. БОКОВИЙ АМІОТРОФІЧНИЙ СКЛЕРОЗ (БАС). СИРІНГОМІЄЛІЯ. ДІАГНОСТИКА. ЛІКУВАННЯ

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет, ІV курс.

Зав. кафедри, професор В. М. Пашковський


Методичні вказівки підготував

доцент І.І.Кричун


Чернівці – 200__

^ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


Вивчення теми направлене на освоєння уявлень про етіопатогенез, клініку, діагностику та сучасні принципи лікування, на вивчення складної та актуальної проблеми ще з часів Шарко різних форм нейросифілісу, на отримання уявлень про сирінгомієлію та боковий аміотрофічний склероз, ураження нервової системи при ВІЛ-інфекції. Знання, набуті студентами при вивченні теми необхідні лікарю будь-якої спеціальності для своєчасної діагностики та лікування даних захворювань.


2. ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години


^ 3. НАВЧАЛЬНА МЕТА


3.1. Знати:


 • етіопатогенез ВІЛ-інфекції, нейросифілісу, сирінгомієлії та бокового аміотрофічного склерозу;

 • клініку та діагностику ВІЛ-інфекції, нейросифілісу, сирінгомієлії та бокового аміотрофічного склерозу.


^ 3.2. Оволодіти навичками:

 • дослідження хворого на нейросифіліс, сирінгомієлію та боковий аміотрофічний склероз.


3.3. Вміти:


 • діагностувати та проводити диференційну діагностику нейросифілісу, ВІЛ-інфекції, сирінгомієлії та бокового аміотрофічного склерозу;

 • призначати диференційоване лікування різних форм нейросифілісу, ВІЛ-інфекції, сирінгомієлії та бокового аміотрофічного склерозу.
4. ПОРАДИ СТУДЕНТУ

^

Сифіліс нервової системи


Захворювання виникає внаслідок інфікування організму блідою спірохетою. До 40-х років, до введення у медичну практику пеніциліну з цим венеричним захворюванням пов’язували більшість випадків звертання хворих до неврологів і психіатрів. Нервова система уражається в 10% випадків захворювання сифілісом. В даний час сифіліс нервової системи став рідким захворюванням, відрізняється стертим, атипічним перебігом і серорезистентними формами. Однак, після довгої стабілізації на достатньо низькому рівні, в останні роки кількість випадків нейросифілісу почала знову збільшуватись.

Виділяють дві форми: ранній і пізній нейросифіліс, що відбивають перебіг і патоморфологічні особливості захворювання.

Ранній нейросифіліс. Клінічні прояви раннього нейросифілісу виникають у перші 2-3 роки (до 5 років) після зараження і відповідають вторинному періоду захворювання. Характерно ураження судин і оболонок мозку.

Клініка. Найбільш часто зустрічаються латентні асимптомні менінгіти, що протікають без менінгеальних симптомів. Незважаючи на відсутність менінгеальних симптомів, у цереброспинальній рідині виявляються зміни, на підставі яких і ставиться діагноз.

Діагностика дуже важка. Внаслідок варіабельності клініки нейросифіліса ранні сифілітичні менінгіти мало відрізняються від менінгітів іншої етіології. Для ранніх форм нейросифіліса в лікворі характерно підвищення білка від 0,5 до 1,5 г/л, лімфоцитарний цитоз (50-100 клітин у 1 мл). Реакція Васермана позитивна в 90-100% випадків. Протисифілітичне лікування при ранніх формах нейросифіліса дає гарні результати і швидко приводить до регресу всіх патологічних симптомів.

Пізній нейросифіліс. Клінічні прояви виникають не раніше 7-8 років після зараження і відповідають третинному періоду перебігу сифілісу.

Пізні сифілітичні менінгіти за симптоматикою подібні з ранніми, однак їм властивий початок без лихоманки, поступовий рецидивуючий розвиток. Часто утягується в процес окоруховий нерв.

Спинна сухотка (tabes dorsalis). Відноситься до найбільш пізнього (четвертого) періоду сифілісу. Звичайно вона розвивається через 15-25 років після зараження.

Патоморфологія. Макроскопічно виявляється атрофія задніх канатиків спинного мозку і задніх корінців.

Клініка. Характерні чутливі розлади: корінцева гіпестезія і гіперестезія, біль. Біль при табесі своєрідний і може бути першим проявом хвороби. Він має пароксизмальний стріляючий характер, локалізується в нижніх кінцівках. Досить рано втрачаються сухожильні рефлекси, випадають глибокі види чутливості більше в нижніх кінцівках, що веде до сенситивної атаксії.

До частих, ранніх і характерних симптомів табесу відносяться зіничні розлади: міоз, анізокорія, зміни форми зіниць, млявість зіничних реакцій на світло, синдром Аргайла-Робертсона (двостороння відсутність або ослаблення реакції зіниць на світло, але зберігається їх звуження при конвергенції й акомодації).

Прогресивний параліч. Розвивається також через 10-20 років після зараження. Основу клініки складають зміни особистості: порушуються пам'ять, втрачаються придбані навички. У неврологічному статусі є синдром Аргайла-Робертсона, парези кінцівок, порушення чутливості, епілептичні припадки. В даний час класичні форми – маніакальна й експансивна – практично не зустрічаються, а мають місце дементні форми зі слабоумством, розладом критики.

Гумма головного і спинного мозку. Зустрічається в даний час надзвичайно рідко.

Діагностика. Стандартний комплекс серологічних реакцій буває позитивним лише в 40-50% випадків. Тому велику роль відіграє реакція іммобілізації блідих трепонем і реакція імунофлюоресценції крові і цереброспинальної рідини, що є більш чутливими і специфічними методами.

В лікуванні всіх форм нейросифіліса вирішальна роль належить пеніциліну.

Сирингомієлія

Сирингомієлія – хронічне прогресуюче захворювання нервової системи, що характеризується розростанням глії й утворенням порожнин у спинному мозку (від грец. syrinx – трубка). Якщо патологічний процес не обмежується спинним мозком, а переходить на мозковий стовбур, говорять про сирингобульбію.

^ Етіологія і патогенез. Основною причиною захворювання є вади ембріонального розвитку спинного мозку з дефектом заростання шва в місці, де відбувається змикання обох половин медулярної трубки. Часто поєднується з аномалією Арнольда-Кіарі.

Патоморфологія. Патологічні зміни локалізуються переважно в нижньошийній і верхньогрудній частинах спинного мозку. На розрізі спинного мозку виявляються порожнини неправильної форми, що розташовуються в сірій речовині навколо центрального каналу.

Клініка. Захворювання починається у віці від 15 до 40 років. Основними симптомами сирингомієлії є дисоційовані розлади чутливості (зниження або втрата больової і температурної чутливості при цілості тактильної і м'язово-суглобового відчуття). Чутливі розлади виявляються у виді «куртки» або «напівкуртки».

Дуже виражені і різноманітні при сирингомієлії вегетативні розлади в області верхньої кінцівки і тулуба. Рухові порушення виявляються атрофічними парезами м'язів верхніх кінцівок. Цереброспинальна рідина при сирингомієлії частіше не змінена.

Перебіг. Повільно прогресуючий. Іноді спостерігається стабілізація процесу на декілька років.

Диференціювати сирингомієлію слід від гематомієлії, інтрамедулярної пухлини, підгострого поліомієліту, бокового аміотрофічного склерозу.

Лікування. Лікування сирингомієлії симптоматичне: прозерин, дибазол, нейролептики і антидепресанти при інтенсивних болях, масаж, ЛФК.


^ Боковий аміотрофічний склероз

Боковий аміотрофічний склероз – хронічне прогресуюче захворювання нервової системи, що характеризується ураженням рухових нейронів головного і спинного мозку, дегенерацією кірково-спинномозкових волокон. Проявляється поєднанням центральних і периферичних паралічів м'язів кінцівок і тулуба, а також розладами рухових функцій черепних нервів. Це найбільш часта форма так званої хвороби моторного нейрона.

Етіологія захворювання дотепер невідома.

Патоморфологія. Морфологічні зміни в основному локалізуються в бічних канатиках і передніх рогах спинного мозку. Мікроскопічно в передніх рогах спинного мозку виявляються дегенеративні зміни в нейронах. Паралельно дегенеративним змінам у передніх рогах відбувається демієлінізація пірамідних шляхів.

Класифікація. Виділені три варіанти хвороби – спорадичний класичний БАС, сімейний і комплекс БАС-паркінсонізм-деменція.

Клініка. Починається в 50-70 років. Виділяють чотири основні форми: високу, бульбарну, шийно-грудну і попереково-крижову. Найбільш часто на початку захворювання з'являються атрофії і парези м'язів дистальних сегментів рук, фібриляції і фасцикуляції в них.

Поряд із симптомами периферичного парезу виявляються ознаки ураження бічних канатиків спинного мозку: високі сухожильні і періостальні рефлекси, патологічні згинальні рефлекси Россолімо, Бехтєрева. М'язовий тонус у паретичних кінцівках може бути підвищений, але, якщо переважають явища периферичного парезу, буває низьким.

Характерним для бічного аміотрофічного склерозу є ураження ядер черепних нервів у стовбурі мозку (IX-XII пари).

У цереброспинальній рідині патології звичайно не виявляється. На електроміограмі відзначаються ритмічні потенціали фасцикуляції.

Перебіг захворювання неухильно прогресуючий. Якщо захворювання починається як попереково-крижова форма, то надалі перебіг його набуває висхідного типу. При будь-якій локалізації процесу неминуче приєднується бульбарний синдром, що різко погіршує прогноз.

Диференціювати хворобу потрібно від вертеброгенної шийної мієлопатії, сирингомієлії, пухлин шийного відділу спинного мозку.

Лікування. В основному симптоматичне.

Прогноз. У відношенні життя несприятливий. Тривалість захворювання від 2 до 10 років. Найбільш несприятлива форма – бульбарна, що приводить до смерті через l/2-2 роки.


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:


 1. Які клінічні форми нейросифілісу Ви знаєте?

 2. Які клінічні форми мезодермального нейросифілісу?

 3. Які клінічні форми ектодермального нейросифілісу?

 4. Які причини виникнення сирінгомієлії?

 5. Який тип порушення чутливості спостерігається при сирінгомієлії?

 6. Які структури нервової системи пошкоджуються при БАС?Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.


6.  Література:


6.1. Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 3. Конспекти лекцій.

 4. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 5. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 6. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 473 с.

 7. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320с.


6.2. Додаткова:


 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Болезни нервной системы / Под ред. П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1982.– Том 2.– 365 с.

 3. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 4. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 5. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 6. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 7. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 8. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.
Схожі:

\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\" затверджено \" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\" затверджено \" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\" затверджено \" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\" затверджено \" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\" затверджено \" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\" затверджено \" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\" затверджено \" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи