\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" icon

"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів"
Скачати 77.39 Kb.
Назва"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів"
Дата13.07.2012
Розмір77.39 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.

Протокол № _____________Зав. кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології


професор В. М. ПашковськийМетодичні вказівки

студентам ІV курсу медичного факультету

для самостійної підготовки до практичного заняття


Тема № 3


СИМПТОМОКОМПЛЕКСИ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ

^ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ УРАЖЕННЯ ПІРАМІДНОГО ШЛЯХУ, СЕГМЕНТІВ СПИННОГО МОЗКУ, СПЛЕТІНЬ І ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ


Навчальний предмет - нервові хвороби

медичний факультет, ІV курс.

^ Зав. кафедри професор В.М. Пашковський


Методичні вказівки підготувала

доцент О.Б. Яремчук


Чернівці – 200__


1. Тема: ^ “СИМПТОМОКОМПЛЕКСИ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ УРАЖЕННЯ ПІРАМІДНОГО ШЛЯХУ, СЕГМЕНТІВ СПИННОГО МОЗКУ, СПЛЕТІНЬ І ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ”

Вивчення теми направлено на засвоєння методики дослідження рухової сфери та на вміння розрізняти периферичний і центральний параліч. На основі цих знань навчити студентів принципам побудови топічного діагнозу - основи клінічної неврології. Необхідно відмітити значення вчення І.П.Павлова про аналізатори, який показав, що довільний рух є результатом діяльності всієї кори головного мозку, а також вчення П.К. Анохіна, Г.П. Крижановського і Н.П. Бехтеревої про функціональні системи, інтегративну діяльність кори мозку та ін. Відмічається велика заслуга вітчизняного фізіолога Н.А. Бертштейна у вивченні рівневого принципу організації складної рухової функціональної системи.


2. Тривалість заняття: 2 години

3. Навчальна мета.

3. 1. Знати:

 • основи топічної діагностики в залежності від пошкодження рухових функцій на різних рівнях ( передня центральна звивина, внутрішня капсула, стовбур мозку, сплетіння, периферичні нерви );

 • сучасні данні про організацію рухової системи.

2.2.Вміти:

 • розрізняти центральний та периферичний параліч.

2.3.Опанувати практичні навички:

 • дослідження активних та пасивних рухів, м’язового тонусу та м’язової сили кінцівок;

 • дослідження глибоких і поверхневих рефлексів;

 • дослідження синкінезій, захисних рефлексів;

 • дослідження патологічних рефлексів;

 • диференціювання центрального і периферичного параліча;

 • читання електроміограми;

 • визначення вогнища ураження при ураженні різних рівнів рухового аналізатора.


4.  Поради студенту


Питання, які підлягають розбору та вивченню:


 1. Методи дослідження рухових функцій. Активні і пасивні рухи. М’язовий тонус. М’язова сила. Рефлекси. Патологічні рефлекси. Ходьба.

 2. Синдром пошкодження периферичного мотонейрону. Симптоми в’ялого паралічу. Симптомокомплекси рухових розладів при пошкодженні рухового нейрону на різних рівнях:

 1. пошкодження передніх рогів: сегментарний характер розподілу рухових розладів, фібрилярні посмикування м’язів, їх атрофія, відсутність болів і розладів чутливості;

 2. пошкодження передніх корінців: периферичний параліч м’язів, що інервуються цими корінцями, фасцикулярні посмикування без чутливих розладів;

 3. пошкодження шийно-плечового, поперекового і крижового сплетінь дає комбінування периферичних паралічів, болів і розладів чутливості;

 4. пошкодження периферичних нервів викликає лише периферичний параліч, якщо це моторний нерв, або рухові, чутливі і вегетативні розлади, оскільки більшість нервів є змішаними;

 5. поліневритичний тип – в’яла тетраплегія переважно в дистальних відділах кінцівок.

 1. Синдроми пошкодження центрального мотонейрону. Симптомокомплекси рухових розладів при пошкодженні центрального нейрону на різних рівнях:

 1. при пошкодженні передньої центральної звивини – спастична моноплегія (руки або ноги на протилежній стороні). При локалізації патологічного вогнища в парацентральній дольці розвивається нижня моноплегія (монопарез). При подразненні передньої центральної звивини кори мозку виникають приступи джексоновської моторної епілепсії;

 2. пошкодження пірамідних волокон у внутрішній капсулі -центральна геміплегія на протилежній стороні, там же центральний парез нижнього відділу лицьової мускулатури і язика, згинально-розгинальна установка кінцівок ( поза Верніке-Мана);

 3. пошкодження пірамідного пучка в мозковому стовбурі - центральна геміплегія на протилежній стороні та периферичний параліч черепних нервів на стороні пошкодження - альтернуючі паралічі.

 4. симптомокомплекси рухових порушень при пошкодженні спинного мозку на різних рівнях:

 • верхній відділ ( С1- С4): спастичний параліч рук і ніг, центральний тип порушення сечовиділення (затримка, періодичне нетримання сечі та ін.);

 • шийне потовщення (С5- Д1): периферичний параліч верхніх кінцівок, спастичний параліч - нижніх. Порушення сечовиділення центрального характеру, синдром Горнера;

 • грудний відділ (Д3-Д12): спастична параплегія нижніх кінцівок з порушенням сечовиділення центрального характеру;

 • поперекове потовщення (L1-L2): периферичний параліч нижніх кінцівок, порушення сечовиділення;

 • конус спинного мозку: параліч нижніх кінцівок відсутній, нетримання сечі і калу.Графологічна структура

Діагностична характеристика рухових порушень

Рівень пошкодження центрального та периферичного нейрона рухового аналізатора

Скарги хворого

Критерії паралічу

Периферичний нерв

Слабкість м’язів в ділянці іннервації нерва, атрофія м’язів

В’ялий параліч в ділянці інервації периферичного нерва, реакція переродження м’язів

Передні роги спинного мозку

Слабкість в руках, їх схуднення

В’ялий параліч рук, фібрилярні та фасцикулярні посмикування м’язів

Рівень шийного потовщення

Слабкість в руці та нозі

В’ялий параліч руки, спастичний параліч ноги, відсутні черевні рефлекси на боці пошкодження

Рівень грудних сегментів спинного мозку

Слабкість в нозі

Спастичний параліч ноги, відсутні черевні рефлекси на боці пошкодження

Передні роги на рівні поперекового потовщення

Слабкість в ногах

В’ялий параліч ніг, фібрилярні та фасцикулярні посмикування м’язів. На ЕМГ – ритм “частоколу”

Пошкодження на рівні стовбуру мозку

Слабкість в руці та нозі

Спастична геміплегія на контралатеральній стороні та периферичний парез черепних нервів на гомолатеральній (альтернуючі паралічі)

Рівень внутрішньої капсули

Слабкість в руці та нозі

Спастичний параліч руки та ноги на контралатеральній стороні в поєднанні з центральним парезом лицьового та під’язичного нервів

Рівень кори головного мозку

Слабкість в руці та (або) в нозі

Спастичний геміпарез або монопарез на контралатеральній стороні, іноді приступи моторної джексонівської епілепсії


^ 5. Контрольні питання:

 • Які клінічні ознаки в’ялого паралічу?

 • Які клінічні ознаки спастичного паралічу?

 • Симптомокомплекс уражень передцентральної звивини.

 • Чим характеризується ураження внутрішньої капсули?

 • Що таке альтернуючі паралічі?

 • Чому при ураженні мозкової ніжки спостерігається центральний параліч лицьового нерва?

 • Симптомокомплекси рухових розладів при ураженні спинного мозку на різних рівнях.

 • Чим відрізняється ураження передніх рогів від ураження передніх корінців?

 • Чим характеризується ураження периферичних нервів?

 • При ураженні якої частини рухового аналізатора виникає моторна джексонівська епілепсія?Література


Основна:

 1. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977. – 325 с.

 2. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. - М., 1996. – 248 с.

 3. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии. – К.: Здоров’я, 1998. – 110 с.

 4. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. – Киев. - 214 с.

 5. Сандрыгайло Л.И. Анатомо-клинический атлас по невропатологии. - Минск, 1986. – 267 с.

Додаткова:


 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996. – 380 с.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи (Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології). – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб (Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів). – Чернівці, 1997. – 100 с.


Схожі:

\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconПротокол №
В залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів”
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconМетодична розробка
Перинатальна патологія нервової системи. Гіпоксичні, травматичні, токсикометаболічні порушення функції цнс. Внутрішньочерепна родова...
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconМетодична розробка
Сучасна гістологічна класифікація пухлин центральної нервової системи. Пухлини головного мозку. Клініка, діагностика. Пухлини спинного...
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" icon№13 Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного мозку. Навчальний предмет – нервові хвороби Медичний факультет, Спеціальність „педіатрія”, ІV курс Методичну розробку підготувала доцент Кривецька І.І. Чернівці-200
Тема: Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного...
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconМетодична розробка
Синдроми ураження кори правої та лівої гемісфер мозку. Синдроми ураження лобної, вискової, тім’яної та потиличної долі головного...
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" icon* Сумський державний університет
У статті проаналізовано результати хірургічного лікування пухлин головного мозку, а також метастатичні ураження головного мозку залежно...
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconТематичний план практичних занять
Клінічна анатомія спинного мозку. Спинальне рефлекторне кільце. Міотатичний рефлекс. Альфа- та гамма-мотонейрони, клітини Реншоу....
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconКалендарний план лекцій з нервових хвороб для студентів IV курсу медичного факультету №3 (медична психологія) на 2007-2008 навчальний рік весняний семестр
Судинні ураження головного та спинного мозку. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" icon! Які є оболони головного та спинного мозку?
Заняття n 49. "Оболони головного мозку. Кровопостачання мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини"
\"симптомокомплекси рухових порушень в залежності від рівня ураження пірамідного шляху, сегментів спинного мозку, сплетінь І периферичних нервів\" iconЗаняття n 41. "Загальна неврологія. Макроскопічна будова спинного мозку"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи