\" затверджено \" icon

" затверджено "
Скачати 63.92 Kb.
Назва" затверджено "
Дата13.07.2012
Розмір63.92 Kb.
ТипДокументи


" ЗАТВЕРДЖЕНО "

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

“______” _______________ 200__ р.


Протокол № ______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

д. м. н., професор В. М. ПашковськийМетодичні ВКАЗІВКИ
СТУДЕНТАМ ІV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 34
НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В НЕВРОПАТОЛОГІЇ, принципи діагностики та інтенсивна терапія. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНИХ СТАНАХ В НЕВРОПАТОЛОГІЇ (МІАСТЕНІЧНИЙ, ХОЛІНЕРГІЧНИЙ, МІГРЕНОЗНИЙ КРИЗИ, ПАРОКСИЗМАЛЬНА МІОПЛЕГІЯ, ТЕТАНІЯ ТА ІН.). СИНКОПАЛЬНІ стани – механізм формування, лікування.

^ Навчальний предмет - нервові хвороби.

Медичний факультет, ІV курс.

Зав. кафедри, професор В. М. Пашковський


Методичні вказівки підготував

доцент І.І.Кричун


Чернівці-200__

1. ТЕМА: НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В НЕВРОПАТОЛОГІЇ, принципи діагностики та інтенсивна терапія. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНИХ СТАНАХ В НЕВРОПАТОЛОГІЇ (МІАСТЕНІЧНИЙ, ХОЛІНЕРГІЧНИЙ, МІГРЕНОЗНИЙ КРИЗИ, ПАРОКСИЗМАЛЬНА МІОПЛЕГІЯ, ТЕТАНІЯ ТА ІН.). СИНКОПАЛЬНІ стани – механізм формування, лікування.


Вивчення теми направлено на освоєння принципів діагностики та надання невідкладної допомоги при загрозливих станах, які можуть виникнути на фоні захворювань нервової системи. Важливість засвоєння теми для лікарів будь якої спеціальності не викликає сумніву.


2. ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години


^ 3. НАВЧАЛЬНА МЕТА


3.1. Знати:


 • захворювання, при яких можуть виникати загрозливі для життя пароксизмально-кризові стани;

 • визначення коми;

 • визначення шоку;

 • визначення колапсу;

 • принципи серцево-легеневої реанімації;

 • принципи надання неврологічної допомоги при екстремальних станах.


^ 3.2. Оволодіти навичками:


 • надання невідкладної допомоги при пароксизмально-кризових станах в неврології.


3.3. Вміти:


 • діагностувати пароксизмально-кризові стани;

 • проводити їх диференційну діагностику;

 • надавати кваліфіковану медичну допомогу.
^ 4. ПОРАДИ СТУДЕНТУ


Питання, на які необхідно звернути увагу при підготовці до заняття:


 1. Основні причини гострого головного болю. Диференційна діагностика цефалгій різної етіології та принципи невідкладної допомоги.

 2. Основні принципи надання медичної допомоги при приступах мігрені різного ступеню важкості та при мігренозному статусі.

 3. Основні причини запаморочення та методи надання медичної допомоги:

 • при хворобі Меньера;

 • при вестибулярному нейроніті;

 • при арахноїдиті задньої черепної ямки;

 • при стовбурово-вестибулярних синдромах;

 • при порушеннях кровообігу в вертебро-базилярній системі;

 • при пухлинах ІУ шлуночку.

 1. Основні причини блювоти при захворюваннях нервової системи та принципи надання допомоги.

 2. Принципи надання медичної допомоги при внутрішньочерепній гіпер- та гіпотензії.

 3. Основні причини синкопальних станів (непритомності) та методи надання допомоги.

 4. Невідкладна допомога при колапсі.

 5. Види шоку (травматичний, токсико-інфекційний, кардіогений, алергічний, анафілактичний) та невідкладна допомога при них.

 6. Діагностика коматозних станів при отруєнні снодійними препаратами, наркотичними анальгетиками. Алкогольна кома. Невідкладна допомога.

 7. Діагностика судомних (крім епілепсії) станів та принципи надання невідкладної допомоги:

 • судомні приступи при уремії;

 • беталепсія.

 • тетанія:

 • паратиреоїдна;

 • травматична;

 • при гострих інфекціях та інтоксикаціях;

 • ідіопатична;

 • тетанія у дітей.

 1. Діагностика пароксизмально-кризових станів та принципи надання невідкладної допомоги:

 • пароксиамальна міоплегія (періодичний сімейний параліч):

 • гіпокаліемічна форма;

 • гіперкаліемічна форма;

 • нормокаліемічна форма.

 • пароксизмально-кризові стани при міастенії:

 • міастенічний епізод;

 • міастенічний криз (парціальний, генералізований);

 • холінергічний криз.^ 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 1. Що таке кома, і які види ком Ви знаєте?

 2. Які види шоку Ви знаєте?

 3. Що таке колапс, і які причини його виникнення?

 4. Що включає в себе серцево-легенева реанімація?

 5. При яких захворюваннях нервової системи зустрічаються загрозливі для життя пароксизмально-кризові стани?

 6. Що таке міастенічний криз?

 7. Що таке холінергічний криз?

 8. Чим клінічно проявляється пароксизмальна міоплегія?

 9. Які види головного болю Ви знаєте?

 10. Чим клінічно проявляється мігренозний статус?

 11. Лікування мігренозного статусу.

 12. Провести диференціальну діагностику запаморочення при хворобі Меньєра та при порушенні мозкового кровообігу в вертебробазилярній системі.

 13. Чим відрізняється блювота при захворюванні шлунково-кишкового тракту від блювоти мозкової?

 14. Провести диференційну діагностику запаморочення з малими приступами епілепсії.

 15. Надання медичної допомоги при шоку.

 16. Провести диференційну діагностику мозкової коми при геморагічному інсульті з комою при отруєнні снодійними препаратами.

 17. Як відрізнити холінергічний криз від міастенічного?


Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.6.  Література:


6.1. Основна:


 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. - М., "Медицина", 1975. - 603 с.

 2. Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1988. – 623 с.

 3. Конспекти лекцій.

 4. Мартынов Ю. С. Нервные болезни. - М.: "Медицина", 1988. – 495 с.

 5. Михеєв В. В., Мельничук П. В. Нервные болезни.– М.: "Медицина", 1989.– 544 с.

 6. Нервові хвороби / За ред. О. А. Яроша. – К.: " Вища школа", 1993. - 473 с.

 7. Скоромец А. А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей / 2-е издание. – СПб.: "Политехника", 1996.– 320с.

6.2. Додаткова:

 1. Болезни нервной системы / Под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана, П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1995.– Том 2.– 654 с.

 2. Болезни нервной системы / Под ред. П. В. Мельничу­ка.– М.: "Медицина", 1982.– Том 2.– 365 с.

 3. Вейнер Г., Левитт Л. Неврология. – Москва:"ГЭОТАР МЕДИЦИНА", 1998. – 256 с.

 4. Виленский Б. С. Неотложные состояния в невропатологии.– Л., 1986.– 236 с.

 5. Дифдиагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Под ред. Акимова Г. А.– СПб.: "Гиппократ", 1997.– 608 с.

 6. Карлов В. А. Неврология: Руководство для врачей.– М.: ООО "Медицинское информационное агенство", 1999.– 624 с.

 7. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. – М., 1996. – 652 с.

 8. Леонович А.Л., Казакова О.В. Невропатология. – Минск: "Навука і тэхніка", 1996. – 300 с.

 9. Лудянский Э.А. Руководство по заболеваниям нервной системы. – Вологда, 1995. – 423 с.

 10. Практическая неврология: неотложные состояния /Под ред. И.С.Зозули. – Киев: "Здоров'я", 1997.– 214 с.

 11. Ходос X. Г. Нервные болезни. - М.:"Медицина", 1974. – 508 с.

 12. Самуельс М. Неврология. – М.,1997.- 640 с.

 13. Неотложная помощь в клинике нервных болезней /Под ред. П.В.Волошина.- К., 1987.

 14. Боголепов Н.К. Невропатология: Неотложные состояния. - М. «Медицина», 1967. – 289 с.

 15. Гусев Е.Й., Бурд Г.С. Федан А.Й. Интенсивная терапия при заболеваниях нервной системы. - 1979. – 132 с.

 16. Ильина Н.А. Пароксизмальная миоплегия й миоплегический синдром. - 1973. – 65 с.

 17. Карлов В.А., Лапин А.А. Неотложная помощь при судорожних состояниях. - М.: «Медицина», 1982. – 154 с.

 18. Мельничук П.В., Ильина Н.А., Штульман Д.Р. Неотложная помощь при неврологических заболеваниях. - М. «Медицина», 1973. – 143 с.

 19. Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии.- М.: «Медицина», 1995. – 220 с.

 20. Шток В.Н. Головная боль. - М.: «Медицина», 1987. – 304 с.

Схожі:

\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\" затверджено \" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\" затверджено \" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\" затверджено \" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\" затверджено \" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\" затверджено \" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\" затверджено \" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\" затверджено \" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\" затверджено \" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи