І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення icon

І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення
Скачати 49.53 Kb.
НазваІ в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення
і в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Ун
Дата13.07.2012
Розмір49.53 Kb.
ТипРішення

Із історії лабораторії


Рівень науково-дослідної роботи, і в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української РСР № 176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення про організацію Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) з метою створення інтенсифікованих технологічних процесів і високоефективних апаратів для харчової промисловості (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР № 139 від 05.05.1977 року). Відтоді ця лабораторія є центром фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень Університету. Організаторами і засновниками її стали видатні вчені: професор Всеволод Миколайович Стабніков (перший науковий керівник ПНДЛ) та академік Іван Степанович Гулий (ректор Університету, другий науковий керівник ПНДЛ), наукова діяльність якого з 1983 по 2003 роки нерозривно пов’язана з роботою лабораторії. Саме завдяки Івану Степановичу в 1986 році, після Чорнобильської катастрофи, всі зусилля науковців ПНДЛ було спрямовано на пошук, дослідження та розробки технологій продуктів радіопротекторної, імуномоделюючої й адаптогенної дії, що сприяли б їх виробництву у масових масштабах. Бо, на думку вченого, саме таке харчування ставало запорукою відновлення й підтримання на належному рівні здоров’я кожної людини і гарантом збереження генофонду української нації. Третім науковим керівником ПНДЛ став учень Івана Степановича, його наступник, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Іванович Українець, який очолював Університет з 2003 по серпень 2010 року. Крім загального наукового керівництва ПНДЛ, Анатолій Іванович протягом декількох років здійснював керівництво трьома науковими темами та значну частину свого часу спрямовував на розроблення сучасних технологій виробництва харчових продуктів.

З жовтня 2011р. виконуючим обов’язки наукового керівника призначено доктора технічних наук, професора Любомира Михайловича Хомічака. Організаційну роботу з виконання науково-дослідних робіт покладено на завідувача лабораторії, наукових керівників та відповідальних виконавців тем. З липня 2000 р. лабораторію очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Юрій Олександрович Дашковський.

Протягом десятиріччя плідно керували важливими проблемами розвитку харчової промисловості – професори Університету: Л.Д. Бобрівник, М.С. Карпович, В.А. Домарецький, М.О.Прядко, Л. П. Рева, Л.С. Дегтярьов, М.П. Купчик.

На теперішній час наукове керівництво темами здійснюють провідні фахівці Університету професори: А.П. Ладанюк, П.Л. Шиян, В.Г. Мирончук, А.І. Соколенко, Г.О.Сімахіна, Н.О. Ємельянова, О.О.Серьогін – доктори технічних наук, Т.П. Пирог – доктор біологічних наук, Ю.О. Дашковський, Г.Є. Поліщук, Н.Е. Фролова – кандидати технічних наук, О.О. Шеремет – кандидат економічних наук.

Протягом усієї діяльності лабораторія дотримується принципів які було закладено при її заснуванні. Основними загальними напрямами наукових досліджень ПНДЛ були і залишаються:

– вивчення складу і структури різноманітних компонентів рослинної сировини, придатної для виготовлення харчових продуктів, а також біохімічних перетворень, які в них відбуваються в процесі перероблення;

– пошук і розроблення нових технологій, які дають змогу виробляти продукти з найменшим ушкодженням їхньої нативної будови; скорочувати енергетичні та матеріальні витрати на виробництво;

– розроблення технологічного обладнання для реалізації цих технологій тощо.

Серед основних досягнень ПНДЛ – одержання нових фізико-хімічних і біологічних знань, а також пізнання сутності впливу біологічно активних компонентів природної сировини на живий організм, а відтак – можливість конструювання нових харчових продуктів профілактичної і лікувальної дії із заздалегідь визначеними функціональними властивостями.

Головний принцип, якого дотримує колектив ПНДЛ протягом усього часу своєї діяльності, - це нерозривна єдність теорії і практики. Серед впроваджених і освоєних виробництвом результатів НДР – обладнання для цукрової галузі, солодового виробництва, технології нових видів продуктів масового вжитку для харчування різних вікових груп населення та лікувально-профілактичного призначення з зернових та бобових культур і різних видів рослинної сировини; сучасна енерго-і ресурсоощадна технологія виробництва технічного спирту; нові способи імпульсного електроплазмолізу рослинної тканини; технологія електроіскрового оброблення рослинної сировини та рідких харчових продуктів та багато іншого. ПНДЛ підтримує наукові зв’язки з 10 Інститутами НАН України, багатьма галузевими організаціями та вищими навчальними закладами України. Має міжнародні зв’язки у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.

Над виконанням наукових завдань щорічно (в основному штаті та за сумісництвом) в лабораторії працюють 90 – 120 співробітників, в тому числі 14 – 20 докторів наук, 22 – 30 кандидатів наук, 25-30 аспірантів та студентів. Сумісники в лабораторії – це фахівці сторонніх організацій та науково-педагогічні працівники Університету, що залучаються до виконання певних етапів робіт.

Для координації науково-дослідних робіт ПНДЛ, затвердження тематики та забезпечення своєчасного виконання запланованих НДР, розгляду питань підготовки наукових кадрів, обговорення результатів НДР створено науково-технічну раду ПНДЛ, яку очолює голова д.т.н. Ковбаса В.М., заступник голов: к.т.н. Дашковський Ю.О.

ПНДЛ відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів, гідно представляє наш Університет на численних міжнародних і всеукраїнських симпозіумах, конференціях, виставках присвячених питанням збереження і розроблення нових високоякісних харчових продуктів, в тому числі профілактичної дії, перероблення сільськогосподарської сировини.

За період існування ПНДЛ підготовлено та захищено 25 докторських та 81 кандидатська дисертація. Результати наукових досліджень лабораторії викладено у 25 монографіях, 40 навчальних посібниках, 1750 статтях, 1455 доповідях на конференціях, в тому числі 37 доповідях на міжнародних конференціях у країнах дальнього зарубіжжя. Отримано 63 авторських свідоцтва та 237 патентів України, 4 Державні премії в галузі науки і техніки України.


^ Матеріально-технічна база


ПНДЛ функціонує на площах і науково-лабораторній базі Університету. Має Залу експериментальних установок, яка являє собою універсальне приміщення, в якому можна розміщувати дослідні установки, сучасне вимірювальне і аналітичне обладнання з можливістю підключення їх до інженерних комунікацій та комп’ютерних мереж. До послуг співробітників комп’ютерний центр з доступом до глобальної мережі Internet. В Залі повноцінно функціонують фізико-хімічна лабораторія, сектор високовольтних установок, де проводяться дослідження впливу різних електрофізичних методів на зміну властивостей продуктів перероблення рослинної сировини. Встановлено електричний мікроскоп МБИ-15, який дозволяє розглядати досліджувані зразки при збільшені в 1000 разів та фіксувати мікрофотознімки на комп’ютері, дві електрогідравлічні установки ГИТ-50 і Скіф-140, які дозволяють обробляти досліджувані середовища в широкому діапазоні регулювання електричних параметрів, лазерний аналізатор частинок з вимірюванням дзета-потенціалу, призначений для визначення розподілення частинок за розмірами в діапазоні від 0,8 до 6500 нанометрів, вимірювання дзета-потенціалу частинок і молекулярної маси частинок, інші прилади та установки. Для розроблення новітніх технологій натуральних ароматизаторів для харчової промисловості створено лабораторію газової хроматографії, оснащену хроматографами вітчизняного та зарубіжного виробництва. Фахівцями лабораторії розроблене сучасне програмне комп’ютерне забезпечення, що дозволяє вирішувати актуальні питання створення композиційних натуральних ароматизаторів заданого складу та кінетичного моделювання змін показників якості.

Схожі:

І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconІ в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення
move to 0-18801402
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення про те, що усі вищезазначені внз пройшли державну атестацію у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Починаючи з 2011 року нижчезазначені університети отримують право стовідсоткового самостійного формування тематики проектів фундаментальних...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
move to 0-16785766
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1144-12 ) та з метою забезпечення...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення міжнародної науково-практичної конференції
Обговоривши питання сучасного стану селекційно-генетичних досліджень, насінництва та ролі біотехнології рослин в селекційній практиці....
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2009 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
«Забезпечення потреб університету у гуртожитках, стан їх матеріально-технічної бази та організація виховної роботи з вітчизняними...
І в першу чергу фундаментальних досліджень, визначає обличчя Університету як освітньо-наукової установи. На виконання постанови Ради Міністрів Української рср №176 від 7 квітня 1977 року було прийнято рішення iconПоложення про державний вищий заклад освіти, на підставі ліцензії ав №395860, яка видана мон україни 11. 07. 08 р., Постанови Вченої ради Буковинського державного медичного університету від 29. 05. 2008 року
Про вищу освіту" та постанови Кабінету міністрів України від 05. 09. 96 №1074 "Про затвердження положення про державний вищий заклад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи