“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 47.67 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата28.07.2012
Розмір47.67 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

“ 13 ” січня 2010 р. (Протокол № 3 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


“_____ ” _______________ 2010 р.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняттяТема заняття 2: „Шизофренія. Етіологія, ядерні форми шизофренії. Клініка, перебіг, лікування та реабілітація хворих. Біполярний афективний розлад (маніакально – депресивний психоз). МДП та інші психічні розлади. Особливості спостереження, догляду за хворими. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні”.


Навчальна дисципліна: нервові та психічні хвороби

Курс – 3

Факультет – медичний №4 з відділенням ММФФ

Спеціальність – лабораторна діагностика

к-сть годин – 2


Методичну вказівку склала

асистент Юрценюк О.С.


Чернівці, 2010

І. Актуальність теми.

Шизофренія, МДП, генуїнна епілепсія – це ендогенні психози, які розвиваються переважно в молодому віці. Шизофренія характеризується прогресивним перебігом і приводить до емоційно – вольового дефекту, порушення адаптації в соціальному середовищі і втрати працездатності. Поширення хвороби 8 – 1- на 1000 чол. Населення. Питома вага таких хворих у психіатричних стаціонарах – 50%. Хворі на МДП складають від 0,5 до 1% населення світу, 60 – 70% серед хворих складають жінки. Епілепсія – нервово – психічне захворювання. Характеризується судомними і без судомними нападами.

Знання форми ендогенних психозів допоможе в організації роботи середнього медичного персоналу при обслуговуванні психічно хворих.

І. Навчальна мета:

2.1. Студент повинен знати:

 • визначення ендогенних психозів, їх патогенез;

 • клінічні форми шизофренії, МДП, епілепсії;

 • форми нагляду за даною групою хворих;

 • методи обстеження таких хворих.

2.1. Студент повинен уміти:

 • визначити форму шизофренії, МДП;

 • діагностувати судомні напади.

2.3. Студент повинен опанувати практичні навички:

 • збір анамнезу;

 • діагностування нозологічних форм ендогенних психозів;

 • організацією роботи при обслуговуванні психічно хворих.


ІІІ. Виховна мета:

Звернути увагу студентів на важливе значення психопатологічних синдромів, які зустрічаються при даних нозологічних формах з метою формування у них методологічного підходу до обслуговування психічно хворих.


ІV. Міжпредметна інтеграція:

Патологічна фізіологія – патофізіологія ВНД

Загальна психологія – патологія свідомості..


^ V. Місце проведення практичного заняття: навчальна кімната, клінічні психіатричні відділення.

VІ. Наочне забезпечення практичного заняття: таблиці, психічно хворі на шизофренію, МДП, епілепсію.

^ VІІ. Зміст заняття:

На початку заняття викладач визначає початковий рівень знань з теми, яка вивчається. Звертається увага на розповсюдженість шизофренії, МДП, епілепсії; питому вагу хворих з даною патологією.

Розрізняють такі клінічні форми шизофренії: проста, гебефренічна, кататонічна, параноїдна, циркулярна. Уточнюються типи перебігу : безперервно – прогредієнтний (безперервно – поступовий), рекурентний (приступоподібний), приступоподібно – прогредієнтний (шубоподібний).

В залежності від стадії редукції психотичних синдромів виділяють такі типи ремісії: повна (ремісія А), неповна (ремісія В,С), часткова ( ремісія Д).

МДП (циклофренія, циркулярний психоз) виникає переважно у молодому віці і характеризується періодичною зміною якісно контрастуючих фаз – маніакальної і депресивної, повним поверненням до норми в період світлих проміжків між ними і відсутністю ознак органічного ураження головного мозку. Світлі проміжки – від 7 до 8 років. Розрізняють моно – і біполярний тип перебігу.

Маніакальна фаза супроводжується тріадою Крепеліна: хворобливо піднесений настрій, прискорення мовної і рухової діяльності з переоцінкою власної особистості, нестійкою увагою з сексуальною розбещеністю, марнотратством. Критика змінена чи повністю відсутня.

Депресивна (меланхолічна) фаза. Симптоми цієї фази протилежні тим, що зустрічаються при маніакальній фазі. Домінують почуття вітальної туги і тривоги. Виникають маячноподібні ідеї самозвинувачення, самоприниження. Небезпечним є меланхолічний вибух, який проявляється раптовим моторним збудженням, часто з соціально небезпечними діями. Характерна тріада Протопопова: розширення зіниць (мідріаз), тахікардія, закріпи, для жінок – аменорея.

Приводиться класифікація проявів епілепсії: великі і малі напади, присмерковий стан свідомості, епілептичний делірій, афективні та дисфоричні стани, амбулаторні автоматизми (сомнамбулізм, транс тощо), епілептичний психоз. Важливо звернути увагу студентів на „специфічні” риси характеру при епілепсії: педантична охайність, в’язкість мислення, схильність до конкретного мислення, пунктуальність, прив’язаність до речей, дріб’язковість, егоїстичність, злопам’ятність, помста, жорстокість. Звертається увага на концентричну недоумкуватість.

Терапія шизофренії – застосування нейролептиків. Терапія МДП – в залежності від фаз: при маніакальному стані – нейролептики, а при депресивному – антидепресанти, транквілізатори. Терапія при епілепсії: проти епілептичні (антиконвульсанти) заходи. Роз’яснюються питання нагляду та догляду за хворими з даною патологією.


VІІІ. Контрольні питання:

 1. Етіологія, патогенез шизофренії, МДП, епілепсії. .

 2. Основні форми клінічних проявів даних захворювань.

 3. Клініка простої, гебефренічної, параноїдної, циркулярної, кататонічної форм шизофренії.

 4. Клініка маніакального та депресивного стану.

 5. Клініка великого і малого судомного нападу.

 6. Епілептичний психоз.

 7. Шизофренічна та епілептична деградація особистості.

 8. Основні принципи лікування шизофренії, МДП, епілепсії.

 9. Особливості нагляду та догляду за такими хворими.


ІХ. Література:

 1. Кузнєцов В.М., Чернявський. В.М. Психіатрія. – Київ : „Здоров’я”, 1993. – С. 98 – 109, 92 – 98.

 2. Психіатрія за ред. проф.. О.К.Напрєєнко. – Київ :”Здоров’я”, 2001. – С. 322- 394.Методичну вказівку склала

асистент О.С.Юрценюк


Рецензія позивна

доцент В.Г.ДеркачСхожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи