1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» icon

1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів»
Скачати 99.05 Kb.
Назва1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів»
Дата13.07.2012
Розмір99.05 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

до вступного іспиту з історії та теорії міжнародних відносин

для здобуття ОКР спеціаліст

за спеціальністю 7.03020101 Міжнародні відносини


1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі.

Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів». Конфуцій та його бачення міжнародних проблем. Вчення про «всеохоплюючу любов», пацифізм Лао-цзи. Фукідід та його прото-реалістський погляд на сутність і закономірності міжнародних відносин.


2. Концепції міжнародних відносин в епоху нового часу.

Гуго Гроцій і становлення основ міжнародно-правового підходу до міжнародних відносин. Н. Макіавеллі та його внесок в еволюцію уявлень про міжнародні відносини.

Т. Гоббс та його вплив на розвиток концептуального осмислення міжнародних відносин. Визрівання «реалістської» парадигми. Формування класичного ліберального підходу та специфіка трактувань міжнародних відносин лібералами. Класичний націоналізм і його бачення особливостей міжнародного розвитку. Класовий, марксистський погляд на природу міжнародних відносин. К. Маркс, К. Каутський, Дж. Хобсон.


^ 3. Геополітичний підхід до міжнародних відносин.

Специфіка та основні категорії геополітичних трактовок міжнародних відносин. А.Т. Мехен і концепція «маринізму». Р. Челін, Ф. Ратцель. Х. Маккіндер і сутність його теорії. Н. Спайкмен. Німецька школа геополітики. К. Хаусхофер.


^ 4. Біологічний і біхевіорістський підходи до міжнародних відносин.

Теорія Ч. Дарвіна та міжнародні відносини. Соціал-дарвінізм. Т. Мальтус.

Вчення З. Фрейда і його використання при аналізі міжнародних відносин. Г. Ласуелл.

К. Лоренц.


^ 5. Школа «політичного ідеалізму».

Ідеологічні засади школи «політичного ідеалізму»: моралізм, оптимізм, універсалізм. Міжнародне право. В. Вільсон. Міжнародні організації (Ліга Націй). Принцип «колективної безпеки». Демілітаризація міжнародних відносин. Право націй на самовизначення.


^ 6. Школа «політичного реалізму».

Критика «політичного ідеалізму». Вихідні положення класичного реалізму. Державницький характер школи. Державні інтереси та міжнародні відносини. Категорії мощі, безпеки та автономії. Дилема безпеки. Баланс сил.


^ 7. Концепція сприйняття (перцепції).

Сутність концепції сприйняття. Вплив психологічних факторів на міжнародну політику. Ментальна карта. Схемата. Перекручене сприйняття (місперцепція) міжнародних відносин.


^ 8. Системний підхід до міжнародних відносин.

Сутність системного підходу та системного аналізу. Принцип цілісності. Структура системи. Структурний базис і структурна надбудова. Внутрішнє і зовнішнє середовища. Елементи, центри сили системи. Центросилові відносини. Гомеостазіс. Компенсаторні процеси.


^ 9. Концепція функціоналізму.

Д. Мітрані. Деполітизація та «роздержавлення» міжнародних відносин. Вихід на над- та субдержавний рівні. Побудова міжнародного миру «знизу вверх». Поетапність вирішення міжнародних проблем. Концепція «загального проекту».


^ 10. Теоретичне осмислення сучасних проблем міжнародних відносин.

Глобальні проблеми сучасності. Глобалізація міжнародних відносин. Відносини «Північ-Південь». Право на самовизначення і непорушність кордонів. Регіональна інтеграція. Регіоналізм в сучасних міжнародних відносинах. Роль міжнародних організацій та блоків. Сучасні трактовки проблем безпеки. Зміни в структурі глобальної системи міжнародних відносин.


^ 11. Створення Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

Паризька мирна конференція. Характеристики мирних договорів, механізм їх реалізації. Перші спроби перегляду умов мирних договорів. Вашингтонська конференція, її наслідки. Проекти міжнародної організації. Ліга Націй, її Статут і структура, діяльність на першому етапі існування.


^ 12. «Руське питання» в міжнародних відносинах 20-х рр.. ХХ ст.

«Руське питання» в міжнародних відносинах 20-х рр.. Громадянська війна і інтервенція в Росії. Місія Булліта. Західний та східний напрямки радянської політики, їх характеристика.


^ 13. Колоніальні проблеми 20-х - поч. 30-х рр.. ХХ ст.

Мандатна система. Проблеми колишніх турецьких та німецьких колоній. Колоніальні претензії Італії. Еволюція Британської імперії і створення Британської Співдружності Націй. США і країни Латинської Америки: особливості відносин у 20-х рр.. Панамериканська конференція. Міжнародні конфлікти в Латинській Америці.


^ 14. Проблеми європейської безпеки в 20-ті рр.. ХХ ст.

Зовнішньополітичні концепції А. Бріана. Німецьке питання в франко-англійських відносинах. Канська конференція. Генуезька конференція. Женевський протокол 1924 р. Локарнська конференція. "Пакт Бріана-Келлога" і Московський договір. Гаазька конференція. "План Дауеса" та "План Юнга". Зовнішня політика Німеччини: ідеологічні засади та практика Веймарської республіки. Проект "Пан-Європи". Лозаннська конференція. Конференція з роззброєння.


^ 15. Проблеми європейської безпеки в 30-ті рр.. ХХ ст.

Дипломатія нацизму. Австрійська криза. Саарське питання. Радянсько-французький діалог. Англо-німецька морська угода. Італо-ефіопський конфлікт. Пакт Муссоліні-Лаваля та позиція великих держав щодо італійської агресії в Африці. Японська експансія в Китаї. Маньчжоу-Го. Комісія Літтона. Японо-китайська війна. Громадянська війна в Іспанії: міжнародний аспект. "Вісь" Берлін-Рим. Аншлюс Австрії. Політика "умиротворення" та кризи 1938 р. Мюнхенська конференція та розподіл Чехословаччини. Італійське вторгнення в Албанію. Польська криза. Антикомінтернівський пакт. Англо-франко-радянські переговори в Москві. Радянсько-німецький пакт про ненапад.


^ 16. Дипломатична історія Другої світової війни.

"Дивна війна" в Європі. Радянсько-фінська війна 1939-1940 рр.. Поразка Франції та режим Віші. Італо-німецька агресія на Балканах. Англо-американське зближення 1940 р. Початок Великої Вітчизняної війни. Експансія Японії в АТР. Антигітлерівська коаліція в 1942-1944 рр. (Конференції у Вашингтоні, Москві, Каїрі та Тегерані). Перемир'я в Італії. Конференції в Ялті та Потсдамі. Військово-політичні підсумки війни.


^ 17. Мирне врегулювання після Другої світової війни.

Створення ООН: принципи, цілі, організаційна структура, способи прийняття рішень. Європейська консультаційна комісія. Окупація Німеччини. Територіальні, політичні та економічні аспекти німецького питання. Мирні договори з Італією, Румунією, Болгарією, Угорщиною, Фінляндією. Грецька, Танжерська, Дунайська проблеми.


^ 18. «Холодна війна» в Європі у другій половині 40-х рр.. ХХ ст.

«Доктрина Трумена». План Маршалла та формування "нової Європи". Московська і Лондонська конференції. Комінформ. Військово-політичні блоки: передумови, форми, суперечності. Берлінський криза. Саарская проблема. Рада Європи. Паризька конференція. Вашингтонська угода щодо Німеччині. Освіта ФРН і НДР. «План Шумана». «План Плевена». Брюссельський пакт. Атлантичний пакт. МО в Східній Європі в кінці 40-х рр.. Радянсько-югославський конфлікт.


^ 19. Послаблення «холодної війни» в МО в першій половині 50-х рр.. ХХ ст.

Еволюція зовнішньої політики США та СРСР. «Європейське оборонне співтовариство». Західноєвропейський союз. Проблема Трієста. Блокова політика Заходу. Вступ ФРН до НАТО. «Відлига» та зовнішня політика СРСР. Створення ОВД. Соціально-політичні кризи в країнах Східної Європи в 50-ті рр.: міжнародний аспект. Перемир'я в Кореї. Берлінська конференція. Конференція в Женеві. Перемир'я в Індокитаї. Австрійський договір. Женевська конференції 1955 р. Нормалізація відносин між СРСР і ФРН. Європейська економічна інтеграція. Саарске врегулювання.


^ 20. Близький та Середній Схід в 50-і рр.. ХХ ст.

Переворот в Єгипті 1952 р., його вплив на МО в регіоні. Багдадський пакт. Суецький конфлікт. Арабо-ізраїльська війна і англо-французька інтервенція 1956 р. «Доктрина Ейзенхауера». Іракський, йорданський і лівійський кризи.


^ 21. Відносини великих держав наприкінці 50-х - поч. 60-х рр. ХХ ст.

Радянсько-американські відносини наприкінці 50-х рр.. Берлінський криза. Зрив Паризького наради. Карибська криза. Радянсько-китайські відносини. Албанська питання. Голлізм та зовнішня політика Франції. Американо-французькі відносини. Криза «Спільного ринку». Вихід Франції з військової організації НАТО. Великобританія: від імперії до пошуку нової ролі у світі. Британія і ЄЕС. Співдружність Націй.


^ 22. СРСР і Східна Європа в 60-ті рр.. ХХ ст.

Соціально-економічні реформи в країнах регіону. Діяльність РЕВ і ОВД. Радянсько-румунські відносини. «Китайський фактор». Чехословацька криза.


^ 23. Війна у В'єтнамі та мирне врегулювання.

В'єтнамський конфлікт та МВ в Південно-Східній Азії. Втручання СРСР, США та Китаю в локальний конфлікт. Переговори про мирне врегулювання. Паризькі угоди 1973 р.


^ 24. «Третій світ» в МВ 60-70 рр. ХХ ст.

Рух неприєднання: передумови, форми, напрямки розвитку. Регіональні союзи. Економічні проблеми країн Азії та Африки. Торгівля зброєю. Енергетична криза 1973-1974 рр.та МВ. Проблема відносин «Північ-Південь». Громадянська війна в Нігерії. Індо-пакистанські війни. Індонезійсько-малазійська конфронтація. «Чеченська війна» на Близькому Сході. «Війна на виснаження», Йорданська криза. Арабо-ізраїльська війна 1973р. Палестинські проблема. Громадянська війна в Лівані.


^ 25. «Розрядка» в МВ 70-х рр.. ХХ ст.

Проблема обмежень стратегічних озброєнь. Радянсько-американські переговори і домовленості. Нова «східна політика» ФРН. Радянсько-французькі відносини. Загальноєвропейський процес. Конференція в Гельсінкі та Заключний Акт НБСЄ. Економічні відносини Схід-Захід. Проблеми та протиріччя розрядки.


^ 26. Західна Європа в МВ 70 - поч. 80-х рр.. ХХ ст.

Становлення європейського «центру сили». Розширення ЄЕС. Інтеграційні процеси в Європі. Зміни у зовнішній політиці Англії, Франції та ФРН.


^ 27. «Холодна війна - 2».

Міжнародні аспекти революції в Ірані. Афганська проблема. Загострення радянсько-американських відносин. Проблема «євроракет». Польська криза. «Доктрина Рейгана». Регіональні конфлікти в МВ. Реформування економіки провідних країн світу та пошук нових моделей міжнародного співробітництва.


^ 28. Крах біполярного світу та МВ в к. 80 - поч. 90-х рр. ХХ ст.

Політика перебудови радянського суспільства. Ідеологія мирних ініціатив: причини, протиріччя, механізми здійснення. Закінчення "холодної війни". Діалог СРСР - США. Міжнародні аспекти німецького об'єднання. Революції в Східній Європі. Розпад СРСР, Югославії та Чехословаччини: міжнародний аспект.


^ 29. МО на сучасному етапі.

Нові підходи до національної безпеки та зовнішньої політики провідних акторів МВ на рубежі століть. Закінчення "холодної війни" та формування нової європейської просторової структури міжнародних відносин. Міжлідерскі політичні, військові та економічні відносини в Європі на сучасному етапі. Концепції європейського "кооперативного протистояння". Підходи і точки зору на розширення НАТО. Незалежна України в сучасних МВ. Основні тенденції розвитку СНД. Проблеми зовнішньої політики Росії. «Нові індустріальні країни» у світовій економіці та політиці. Конфлікти на Близькому Сході, в Азії, Африці і Латинській Америці. Система багатополюсного світу: підходи до проблем безпеки. Глобальні проблеми сучасності та міжнародні відносини. Основні тенденції діяльності ООН.


Литература

1. Актуальные проблемы политики и экономики современной Японии. – М., 1991.

2. Андрианов В.Д. Новые индустриальные страны в мировом капиталистическом хозяйстве. – М., 1989.

3. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженные конфликты: право, политика, дипломатия. – М., 1989.

4. Ахтамзян А.А. Объединение Германии или аншлюс ГДР к ФРГ. – М., 1994.

5. Баженов А. Китай и внешний мир. – М., 1990.

6. Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – М., 1984.

7. Богатуров А.Д. Японская дипломатия в борьбе за источники сырья и топлива (70-80-е годы). – М., 1989.

8. Богомолов А.О. Тихоокеанская стратегия США и АСЕАН. – М., 1989.

9. Боpисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1970: Краткий очерк. – М., 1972.

10. Боффа Д. История Советского Союза: В 2 т. – М., 1990.

11. Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. – М., 1991.

12. Варшавский Договор: история и современность. - М., 1990.

13. Валента И. Советское вторжение в Чехословакию. – М., 1991.

14. Восленский М.С. «Восточная» политика ФРГ (1949-1966). – М., 1967.

15. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. – М., 1992.

16. Верт Н. История советского государства 1900-1991. – М., 1992.

17. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. – М., 1991.

18. Глухарев Л.И. Европейское сообщество: в поисках новой стратегии. – М., 1990.

19. Гоpбачев М.С. Пеpестpойка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. – М., 1987.

20. Даль Р. Введение в теорию демократии. – М., 1992.

21. Денисов В.И. Корейская проблема: пути уpегулиpования, 70-80-е годы. – М., 1988.

22. Доктрина Никсона. – М., 1972.

23. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

24. Європейський Союз. Консолідовані договори. – К., 1999.

25. Заказников Е.Л. Юго-Восточная Азия в поисках лучшего будущего. – М., 1991.

26. Журавская Е.Г. Региональная интеграция в развивающемся мире: немарксистские теории и реальность (на примере АСЕАН). – М., 1990.

27. Иванов П.М. Гонконг: история и современность. – М., 1990.

28. Интересы Японии (Современная зарубежная историография). – М., 1990.

29. Исраэлян В.Л. Дипломатия в годы войны, 1941-1945. – М., 1985.

30. История дипломатии. т. 2-4 – М., 1965-1975.

31. История международных отношений и внешней политики СССР. 1917-1987: В 3 т. / Под ред. Фокиева Г.Ф. – М., 1988.

32. История международных отношений на Дальнем Востоке 1945-1977 / Под ред. Тихвинского С.Л. – М., 1986.

33. Коваль И.Н. Последняя битва «холодной войны». Восточноевропейская политика сверхдержав в концепциях зарубежной политологии (80-е - нач. 90-х гг.). - Одесса, 1999.

34. Кремер И.С. ФРГ: этапы «восточной политики». – М., 1986.

35. Кутаков Л.Н. Россия и Япония. – М., 1990.

36. Кутовая Е.А., Бочков Л.Л. Политика США в Юго-Восточной Азии. – М., 1990.

37. Ладыгин Б.Н., Барковский А.Н. СЭВ: история, современность, перспективы. – М., 1986.

38. Лебедев И.Н. Румыния в современных международных отношениях. – М., 1996.

39. Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных переговорах. – М., 1957.

40. Манежев С.А. Иностранный капитал в экономике КНР. – М., 1990.

41. Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы (1939-1945) – М., 1990.

42. Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. – М., 1992.

43. Морозов Ю.В. Балканы сегодня и завтра: Военно-политический аспект миротворческих сил. – М., 2001.

44. Мошес А. Геополитические искания Киева. Центральная и Восточная Европа в политике Украины. – М., 1998.

45. ОВД. 1955-1985. Документы и материалы. - М., 1986.

46. Орлик И.И. Империалистические державы и Восточная Европа (1945 – 1965).- М., 1968.

47. Орлик И.И. Политика западных держав в отношении восточноевропейских социалистических государств (1965 – 1975).- М., 1979.

48. Очаги тревоги в Восточной Европе. - М., 1994.

49. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ: концепции и реалии 80-х гг. – М., 1989.

50. Парканский А.Б. США в мировых интеграционных процессах. – М., 1991.

51. Петpовский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной стратегии США. – М., 1980.

52. Петровский В.Ф. Советская концепция безопасности. – М., 1985.

53. Поздняков Э.Л. Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. - М., 1986.

54. Поп Н.И. Чехословакия – Советский Союз (1941 –1947) – М., 1990.

55. Россия и Центральная Восточная Европа в 1 пол. 90-х гг. В 2 ч. / Под ред. Глинкиной С.П., Орлика И.И., Шмелева Б.А. – М., 1997.

56. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. – М., 1992.

США: военная экономика в 80-х годах. – М., 1991.

57. Страны СЭВ: перестройка экономического сотрудничества. – М., 1989.

58. США и региональные конфликты. – М., 1990.

59. Шевченко Н.Ю. Японо-амеpиканские экономические отношения на совpеменном этапе. – М., 1990.

60. Уткин А.И. США – Япония: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.

61. Хофстедтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели. – М.: Наука, 1992.

62. Черчилль У. Вторая мировая война. В 3 кн. – М., 1991.

63. Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. – М., 1991.

64. Эндрю К., Гордиевский О. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. - М., 1990.

65. Японская экономика в пpеддвеpии ХХI века. – М., 1991.

Схожі:

1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconНаціональний університет «Острозька академія» Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин запрошують Вас взяти участь у відкритому конкурсі наукових робіт учнів і слухачів випускних класів шкіл, ліцеїв та гімназій
Актуальні питання історії міжнародних відносин та зовнішньої політики та інтереси України
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconТема: Ораторське мистецтво у Стародавньому світі: -у Стародавньому Єгипті
Стародавній світ — це, насамперед, шумеро-аккадська (месопотамська), давньоєгипетська, давньокитайська, греко-римська, давньоіндійська,...
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconІнститут міжнародних відносин київського національного університету імені тараса шевченка спеціальність міжнародні економічні відносини
Навчальний процес на відділенні здійснюється в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса...
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconІмені Вадима Гетьмана
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету...
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин укладач: д е. н., професор Філіпенко А. В.
Теоретичні та методологічні проблеми дослідження світового господарство І міжнародних економічних відносин
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з французької мови
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з німецької мови
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з іспанської мови
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconПрограма вступного іспиту до аспірантури Інституту міжнародних відносин з англійської мови
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1. Підходи до міжнародних відносин у стародавньому світі. Аналіз міжнародних відносин в Стародавньому Китаї. Школа «легістів» iconЗвіт кафедри світового господарства І міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з наукової роботи за 2010 рік
Всього викладачів – 16. З них: професорів – 5; докторів – 2, доцентів – 7; асистентів – 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи