Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році icon

Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Скачати 39.24 Kb.
НазваПрограма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Дата13.07.2012
Розмір39.24 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

фахового ВСТУПНОГО ІСПИТУ з психології

для вступників за ОКР «спеціаліст», «магістр»

до ОНУ імені І.І.Мечникова у 2012 році

Кафедра загальної психології і психології розвитку особистості

Загальна психологія

 1. Різні уявлення про предмет психології на рубежі 19-20 вв.

 2. Місце психології в системі сучасного людинознавства.

 3. Методологічне «ядро» психологічної науки: категорії, принципи, проблеми.

 4. Загальнонаукові методи (спостереження, експеримент, моделювання) та їх використання в психології.

 5. Категорія діяльності в психології, психічний розвиток у діяльності.

 6. Культурно-історичні підстави психологічної теорії діяльності.

 7. Проблема свідомості у вітчизняній психології

 8. Принцип єдності свідомості і діяльності та його реалізація в роботах А.Н.Леонтьева і С.Л. Рубинштейна.

 9. Місце несвідомого в структурі психіки людини, її властивості та функції.

 10. Пізнавальні процеси як цілісна, багатовимірна, ієрархічно організована система.

 11. Інтелект як цілісно функціонуюча сукупність пізнавальних процесів.

 12. Основні закономірності розвитку сприйняття

 13. Продуктивний характер мислення як процесу

 14. Теорія розвитку інтелекту Ж. Піаже.

 15. Теорія розвитку та формування розумових дій по П.Я. Гальперіну.

 16. Проблема особистості в гуманістичній і екзистенціальній психології

 17. Системний підхід у вивченні особистості.

 18. Психоаналітичний підхід до проблеми розвитку характеру.

 19. Основні підходи до вивчення мотивації в зарубіжній психології

 20. Потяг як механізм розвитку мотивів

 21. Вольова регуляція особистості

 22. Основні напрямки у вивченні емоцій в зарубіжній психології.

Кафедра соціальної і прикладної психології

Соціальна психологія

 1. Соціально-психологічний зміст процесу соціалізації особистості.

 2. Фактори формування в процесі соціалізації позитивної Я-концепції особистості.

 3. Соціально-психологічні якості особистості.

 4. Стереотипізація як механізм соціальної перцепції.

 5. Каузальна атрибуція як механізм соціальної перцепції.

Психологія праці

 1. Методи психології праці. Класифікація методів психології праці. Трудовий метод.

 2. Психологічний аналіз діяльності. Мотиви і цілі діяльності. Планування і регуляція діяльності. Види і структура дій.

 3. Професіографія – психологічне вивчення професій. Структура професіограми і її основні розділи. Структура психограми. Порівняльний аналіз інформаційної і аналітичної професіограм.

 4. Професійне самовизначення.

Вікова і педагогічна психологія

 1. Зростання і розвиток дитини. Критерії розвитку.

 2. Стратегії й методи дослідження психічного розвитку дитини.

 3. Загальна характеристика криз розвитку. Значення криз у психічному розвитку дитини.

 4. Проблема навчання й розвитку в роботах Л.С. Виготського. Поняття "зони найближчого розвитку". Проблема сензітивних періодів.

 5. Залежність психічного розвитку від змісту й структури діяльності дитини. Поняття провідної діяльності. (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Ельконін).

 6. Поняття вікового новотвору як нового типу будови особистості.

 7. Гетерохроність психічного й соціального дозрівання.

 8. Сучасна система педагогічної психології.

 9. Методи педагогічно-психологічних досліджень.

 10. Методи формування свідомості учнів.

Клінічна психологія

 1. Практичні завдання і функції клінічних психологів.

 2. Критерії психічної норми.

 3. Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад.

 4. Поняття психічної адаптації і дезадаптації.

 5. Основні принципи діагностики в клінічній психології.

Кафедра диференціальної і спеціальної психології

Психофізіологія

 1. Структурно-функціональна модель інтегративної роботи мозку за А. Р. Лурія.

 2. Проблема співвідношення мозку та психіки.

 3. Нейрон як структурна одиниця психіки.

Диференціальна психологія

 1. Порівняльна характеристика екстравертованої та інтровертованої груп темпераменту.

 2. Конституціональний підхід до темпераменту.

 3. Порівняльний аналіз теорій Кречмера і Шелдона.

 4. Визначення характеру. Співвідношення темпераменту і характеру.

 5. Порівняння експериментально-психологічного та диференціально-психологічного методу дослідження особистості і психіки.

 6. Визначення темпераменту. Загальна характеристика властивостей психіки, що відносяться до темпераменту.

 7. Вчення І.П. Павлова про типи темпераменту.

 8. Власна одиниця часу та складові темпераменту за Б.Й.Цукановим.

 9. Концепція акцентуації особистості за К.Леонгардом.

 10. Концепція акцентуації характеру за А.Є. Лічко.

 11. Диференціація властивостей психіки у типологічних групах.

 12. Визначення структури темпераменту за допомогою факторного аналізу.

 13. Ідеї Гипократа про психосоматичну єдність.

 14. Судово-психологічна експертиза як галузь диференціальної психології. Особливості організації та проведення судово-психологічної експертизи.

 15. Основні компетенції судово-психологічної експертизи. Особливості укладання експертного висновку.

Зоопсихологія

 1. Вклад вітчизняних вчених у розвиток зоопсихології.

 2. Прикладний аспект зоопсихології.

 3. Концепція "тварини-машини" Рене Декарта.

 4. Концепція антропоморфізму.

 5. Відмінності між людською й тваринною психікою.

 6. Ідеалізм і матеріалізм про психічне як атрибут матерії.

 7. Вроджені рефлекси та інстинкт як генетична пам'ять.

 8. Особливості емоцій, пов'язаних з інстинктами.

 9. Різновиди засобів спілкування тварин.

 10. Елементи фантазії у процесах мислення тварин.

Схожі:

Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для іноземних вступників за окр «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Види І структура дій. Порівняльний аналіз інформаційної І аналітичної професіограм
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового вступного іспиту з психології для іноземних вступників за окр «спеціаліст» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році
Принцип єдності свідомості І діяльності та його реалізація в роботах А. Н. Леонтьева І с. Л. Рубинштейна
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового вступного іспиту з математики для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 р
Скалярний, векторний, мішаний добуток векторів у просторі. Їх геометричні та алгебраїчні властивості, вираз у координатах
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового іспиту з театрального мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з театального мистецтва для вступників окр «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво»– Тернопіль,...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма фахового вступного іспиту з психології для вступників за окр «спеціаліст», «магістр» до ону імені І.І. Мечникова у 2012 році iconПрограма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст»
Програма фахового іспиту з музичного мистецтва для вступників окр «спеціаліст» за спеціальності «Музичне мистецтво». – Тернопіль,2013....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи