Міністерство icon

Міністерство
Скачати 208.88 Kb.
НазваМіністерство
Дата13.07.2012
Розмір208.88 Kb.
ТипДокументиПОГОДЖЕНО

Міністерство1)


____________________ ________________


________________ 2009 р.


ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЩОДО ПОТЕНЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ (ЗЕЛЕНИХ) ІНВЕСТИЦІЙ


___________________________________________________________________________________

(назва проекту)


Від: ___________________________________________________________________

(найменування заявника проекту)

 


____________________________

(посада керівника, П.І.Б.)

________________

(підпис)

________________

(дата)

 


М. П.

 


Від: ___________________________________________________________________

(найменування власника об’єкта або виконавця проекту)

 


____________________________

(посада керівника, П.І.Б.)

________________

(підпис)

________________

(дата)

 


М. П.

 


Від: ___________________________________________________________________

(найменування розробника проекту)


 

____________________________

(посада керівника, П.І.Б.)

________________

(підпис)

________________

(дата)

 


М. П.

 Місто, місяць, рік
1

Назва проекту
2

Вид діяльності за проектом

(потрібне відмітити)
Енергозбереження
Перехід на види палива з низькимрівнем навантаження на довкілля
Утилізація шахтного метану
Відновлювальні джерела енергії
Діяльність, спрямована на скороченнявикидів інших парникових газів,окрім СО2
Діяльність, спрямована на захистдовкілля (наприклад, зменшення рівнязабруднення)

3

Тип проекту

(потрібне відмітити)
Модернізація існуючих структур
Розширення існуючих потужностей
Будівництво нових потужностей
Інше:__________________

4

Цілі проекту
5

Загальний опис проекту
6

Опис технічних та екологічних (кліматичних) аспектів проекту
7

Заявник проекту2): • назва • адреса • П.І.Б. керівника, посада • П.І.Б. куратора (координатора) проекту, посада • телефон/факс куратора (координатора) проекту • E-mail куратора (координатора) проекту
8

Одержувач бюджетних коштів:
8.1

Власник об’єкта3): • назва • форма власності • адреса • ідентифікаційний код • дата державної реєстрації • основна діяльність • П.І.Б. керівника, посада • П.І.Б. керівника проекту, посада • телефон/факс керівника проекту • E-mail керівника проекту
8.2

Виконавець проекту4): • назва • форма власності • адреса • ідентифікаційний код • дата державної реєстрації • основна діяльність • П.І.Б. керівника, посада • П.І.Б. керівника проекту, посада • телефон/факс керівника проекту • E-mail керівника проекту
9

Розробник проекту: • назва • форма власності • адреса • основна діяльність • загальний досвід у відповідній сфері • П.І.Б. керівника, посада • П.І.Б. головного розробника проекту, посада • телефон/факс головного розробника проекту • E-mail головного розробника проекту
10

Опис місця реалізації проекту та географічні координати об’єкта (GPS)
11

Поточний стан проекту

(потрібне відмітити)
Проектна пропозиція
Попереднє техніко-економічнеОбґрунтування5) як частина бізнес-плану
Бізнес-план6)
Техніко-економічне обґрунтування7) якчастина проектно-конструкторської(робочої) документації
Проектно-конструкторська (робоча)документація8)
Впровадження9)

12

План реалізації проекту: • вибір незалежної експертної організації

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • розроблення попереднього техніко-економічного обгрунтування

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • розроблення бізнес-плану

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • затвердження бізнес-плану Нацекоінвестагенством та укладання договору на фінансування проекту

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • розроблення техніко-економічного обгрунтування

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • розроблення проектно-конструкторської (робочої) документації

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • оцінка впливу на навколишнє середовище

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • проведення державної експертизи та отримання дозволу на будівельно-монтажні роботи

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • проведення конкурсу та вибір будівельно-монтажної організації

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • укладання договору на проведення будівельно-монтажних робіт

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • здійснення будівельно-монтажних робіт

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • проведення конкурсу та вибір постачальника обладнання

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • укладання договору на закупівлю обладнання

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • поставка обладнання

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • встановлення обладнання та здійснення пуско-налагоджувальних робіт

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік
 • приймання об’єкта в експлуатацію

Початок: місяць/рік, завершення: місяць/рік

13

Очікувана дата початку експлуатації проекту

Місяць/рік

14

Тривалість проекту

(термін експлуатації основного обладнання)

____________ років

15

Інформація щодо основного обладнання: • назва та коротка технічна характеристика • потенційні виробники • можливі постачальники • вартість

_______________ Євро
 • умови оплати (аванс, акредитив тощо)
16

Інформація щодо вже впроваджених подібних проектів в Україні
17

Інформація щодо можливості подальшого тиражування проекту в Україні
18

Парникові гази, скорочення викидів яких має на меті проект

(потрібне відмітити)CO2
CH4
N2O
HFCs
PFCs
SF6
19

Щорічні викиди парникових газів до впровадження проекту

____________ тони CO2 еквіваленту/рік

20

Очікувані щорічні викиди парникових газів після впровадження проекту

____________ тони CO2 еквіваленту/рік

21

Очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів після впровадження проекту10)

____________ тони CO2 еквіваленту/рік

22

Основна інформація щодо методики розрахунків скорочення викидів парникових газів
23

Інші забруднюючі гази та речовини, скорочення викидів яких має на меті проект

Забруднюючий газ/речовина: ______________

24

Викиди забруднюючих газів та речовин до впровадження проекту

____________ тони/рік

25

Очікувані щорічні викиди забруднюючих газів та речовин після впровадження проекту

____________ тони/рік

26

Очікувані щорічні скорочення викидів забруднюючих газів та речовин після впровадження проекту

____________ тони/рік

27

Основна інформація щодо методики розрахунків скорочення викидів забруднюючих газів та речовин
28

Щорічні обсяги споживання електроенергії та викопного органічного палива (природного газу, вугілля тощо) до впровадження проекту (якщо мають місце)

Електроенергія: ____________ кВтгод/рік

Паливо (тип): ______________

____________ тони/рік

або _____________ м3/рік

29

Очікувані щорічні обсяги споживання електроенергії та викопного органічного палива (природного газу, вугілля тощо) після впровадження проекту (якщо мають місце)

Електроенергія: ____________ кВтгод/рік

Паливо (тип): ______________

____________ тони/рік

або _____________ м3/рік

30

Очікувані щорічні обсяги скорочення споживання електроенергії та викопного органічного палива (природного газу, вугілля тощо) після впровадження проекту (якщо мають місце)

Електроенергія: ____________ кВтгод/рік

Паливо (тип): ______________

____________ тони/рік

або _____________ м3/рік

31

Опис впливу проекту на навколишнє природне середовище та місцеве населення
32

Оцінка вартості проекту (загальні інвестиції), включаючи:


_______________ Євро
 • розроблення проектно-технічної документації


_______________ Євро
 • вартість обладнання з установкою


_______________ Євро
 • будівельно-монтажні роботи


_______________ Євро
 • інші витрати

_______________ Євро


33

Оціночні щорічні експлуатаційні витрати після впровадження проекту

_______________ Євро/рік

34

Очікуваний щорічний прибуток від впровадження проекту

_______________ Євро/рік


35

Джерела фінансування проекту (без врахування схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій): • власні

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)
 • бюджетні

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)
 • кредитні

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)
 • грантові

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)

36

Поточний стан фінансування проекту за рахунок коштів держбюджету (місцевого бюджету), кредитів та грантів (без врахування схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій): • подана заявка на фінансування до ______ (назва установи)


_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)
 • отримано фінансування від ___________ (назва установи)


_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)
 • використано кошти на фінансування проекту

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)

37

Оцінка долі фінансування проекту за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій

_______ Євро ( ___% від загальних інвестицій)

38

Чи є заходи, передбачені проектом, складовою частиною проектної діяльності за механізмом спільного впровадження? Якщо є, надайте коротку інформацію про відповідний проект спільного впровадження
39

Обгрунтування необхідності отримання фінансування за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій
40

Основні ризики та бар’єри впровадження проекту
41

Інша додаткова інформація, яка допоможе визначити доцільність впровадження проекту за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій

Примітки:


1) У разі якщо проект стосується модернізації системи теплопостачання у житлово-комунальному господарстві або утилізації побутових відходів проектна пропозиція погоджується Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.

У разі якщо проект спрямований на захист довкілля і не передбачає скорочення викидів парникових газів проектна пропозиція погоджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.


2) Заявник - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласна/міська держадміністрація.


3) Власник об’єкта - фізична особа-підприємець або юридична особа, діяльність яких не припинена внаслідок ліквідації, у процесі відновлення їх платоспроможності або банкрутства, у власності або законному користуванні яких на території України на строк реалізації проекту перебуває цех, агрегат, установка чи будь-який інший об'єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів та/або їх скорочення. Разом із проектною пропозицією надаються: а) нотаріально засвідчена копія Статуту власника об’єкта б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію власника об’єкта, в) нотаріально засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податків власника об’єкта, г) нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про власника об’єкта, д) засвідчені керівником або головним бухгалтером власника об’єкта копії балансу та звіту про фінансові результати діяльності власника об’єкта за останній звітний рік, є) засвідчені керівником власника об’єкта копії документів, що підтверджують право власності або законного користування об’єктом на строк реалізації проекту, ж) довідки про відкриття банківських рахунків та рахунків в установах Держказначейства.


4) Виконавець проекту – державне або комунальне підприємство, уповноважене або створене заявником з метою розробки, реалізації та супроводження проектів, які об’єднують у своїх межах однотипні об’єкти, що належать бюджетним установам та/або іншим власникам об’єктів. Разом із проектною пропозицією надаються: а) нотаріально засвідчена копія Статуту відповідального виконавця, б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію відповідального виконавця, в) нотаріально засвідчена копія довідки про взяття на облік платника податків відповідального виконавця, г) нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про відповідального виконавця, д) засвідчені керівником або головним бухгалтером відповідального виконавця копії балансу та звіту про фінансові результати діяльності відповідального виконавця за останній звітний рік (не поширюється на новостворених відповідальних виконавців), є) довідки про відкриття банківських рахунків та рахунків в установах Держказначейства, ж) перелік бюджетних установ та/або власників об’єктів, включених до проекту.


5) Копія попереднього техніко-економічного обґрунтування додається до проектної пропозиції.


6) Копія бізнес-плану додається до проектної пропозиції. Бізнес-план повинен включати попереднє техніко-економічне обґрунтування, план виконання робіт, план закупівель, план фінансування, розрахунок скорочення викидів парникових газів та/або інших забруднюючих газів/речовин, оцінку інших зисків (екологічних, соціальних тощо) проекту.


7) Копії техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану додаються до проектної пропозиції.


8) Довідка про наявність проектно-конструкторської (робочої) документації, копії техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану додаються до проектної пропозиції.


9) Довідка про стан впровадження проекту, копії техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану додаються до проектної пропозиції.


10) Розрахунок скорочення викидів парникових газів здійснюється до 2020 року.Схожі:

Міністерство iconМіністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Токсикологія, радіологія І медичний захист” для студентів V курсів медичного факультету складена...
Міністерство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров'я україни
Розвиток центральних органів кровотворення та імунного захисту
Міністерство iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство iconМіністерство праці україни міністерство юстиції україни
Затвердити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, що додається. Пункт 1 із змінами, внесеними
Міністерство iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Міністерство iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Міністерство iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт
Міністерство iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство iconМіністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи