Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) icon

Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез)
Скачати 105.21 Kb.
НазваВимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез)
Дата28.07.2012
Розмір105.21 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез)

Мова тез – українська або російська. Загальний обсяг тез – не більше 3 стор.

Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на дискеті у форматі MS Word 97/2000:

– тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;

– усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;

– на початку в лівому верхньому куті - УДК, у правому куті - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче через інтервал у центрі – назва статті або доповіді (маленькими буквами, жирним шрифтом 14-го розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;

– ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету ^ MS Office (Word, Excel, Power Point), вставлені у текст як малюнок та згруповані (поміщати в разі крайньої потреби);

– список літератури є обов’язковим і додається після тез, джерела зазначають у порядку цитування(4–5 джерел);

– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках.

^ Вартість публікації: 20 гривень за

1 сторінку тексту.


Контактна особа: Плетка Ольга Тарасівна, р. тел.: (044) 425-24-08;

м.тел.: (098) 425-16-09

Електронна адреса для спілкування: olgapletka@mail.ru

Умови участі в конференції

 1. Заявка на участь у конференції.

 2. Один друкований екземпляр статті або тез (підписаний автором або авторами).

 3. Диск із текстом статті або тез (назва файлу – прізвище першого автора латинськими літерами) та заявкою (окремими файлами).

 4. Поштова квитанція про оплату

(20 грн. за повну або неповну сторінку) - до 10 травня 2011 року


Для участі у конференції просимо до

20 травня 2011 року надіслати заявку та кошти Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Усі матеріали, надіслані та оплачені в зазначений термін (тези і статті для друку в матеріалах конференції), публікуються до початку конференції.

Відібрані оргкомітетом статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Психологічні перспективи» (фахове видання із психологічних наук) – планується друк після конференції.

Учасники конференції отримують сертифікати участі.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 180 грн. - для по­кри­ття затрат, пов’язаних з інформаційно-організаційним забезпечен­ням. Ви­тра­ти на відрядження за рахунок сторони, що відряджає. Звертаємо Вашу ува­­гу на те, що можливостей при­дбання зворотних квитків оргкомітет не має.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Національна академія педагогічних наук України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Федерація психологів освіти Росії

Мелітопольський державний педагогічний університет

Мелітопольський інститут екології

та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Мелітопольський міський центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

ГО «Арт-терапевтична асоціація»

^ IV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ


«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери:

криза як ресурс»


27-29 травня 2011 року


Мелітополь - 2011

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас

взяти участь у роботі

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс»

Мета конференції:

- об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів, практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, представників громадських організацій для осмислення та узагальнення професійного досвіду в соціальній сфері;

 • поєднання теорії і практики соціальної роботи на сучасному етапі розвитку суспільства.

Учасники конференції:

до участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, представники громадських об’єднань, фахівці соціальної сфері: соціологи, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники.

Конференція відбудеться 27-29 травня 2011 р. в приміщенні Мелітопольського державного педагогічного університету за адресою: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Леніна, 20.

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі «Ц.ринок» до зупинки «Педуніверситет»

^ Режим роботи:

27 травня – заїзд, пленарне та секційні засідання, екскурсія на Кам’яну Могилу (геологічна пам’ятка) та майстер-класи на її території;

28 травня - тренінг-марафон (представлені: психодрама, арт-терапія, гештальт-терапія та ін.); закриття конференції;

29 травня – екскурсійний день (заповідні місця острова Хортиця) – оплачується окремо.

Початок роботи конференції 27 травня 2011 р. о 10 год. Реєстрація учасників – о 9 год. на першому поверсі центрального корпусу.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:


 1. Теорія і практика соціальної роботи:


- теоретичні засади підготовки фахівців

соціальної сфери;

 • практика соціально-психологічного

консультування у ЦССДМ;

 • специфіка допомоги різним категоріям

клієнтів


 1. Соціально-психологічні аспекти соціальної роботи:
 • методологічні основи соціально-психологічного втручання в соціальній роботі;

 • мала соціальна група: структурні і динамічні параметри, групова ідентичність;

 • використання психотерапевтичних методів у консультуванні.
 1. Соціально-педагогічні технології

у соціальній роботі:


 • інноваційні технології в роботі соціального педагога;

 • критерії якості професійної підготовки соціального педагога;

 • соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх школах.


У межах кожного тематичного напрямку розглядаються також питання:

 • суспільство і сучасна соціальна парадигма;

 • специфіка професійної діяльності фахівця соціальної сфери


^ Для публікації в матеріалах конференції подаються або стаття, або тези.


Вимоги до змісту і технічного оформлення тексту статті

Мова статті – українська. Загальний обсяг 8–12 сторінок. Структура статті повинна відповідати вимогам щодо фахових наукових видань України, мати анотації українською, російською та англійською мовами (переклад прізвища автора, назви статті, та 3–4 речення) і ключові слова зазначеними мовами (до 10 слів).

Матеріали подаються в друкованому (підписаному автором) та електронному (на диску у форматі MS Word 97/2000) варіантах:

– тип шрифту ^ Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання – по ширині;

– верхнє, нижнє і праве поля – 2,0см, ліве – 2,5см, відступ на абзац – 1,25см;

– на початку в лівому верхньому кутку - УДК, у правому верхньому кутку - прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання; нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче, через інтервал, посередині великими літерами – назва статті; нижче, через два інтервали, друкується текст;

– схеми і діаграми виконуються в редакторі Word;

– список літератури є обов’язковим і додається після статті, джерела зазначають у порядку цитування;

– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках, де зазначаються номер джерела і через кому сторінка, наприклад [6, с. 49];

– для аспірантів і здобувачів обов’язковою є рецензія наукового керівника, а для викладачів без наукового ступеня – рецензія завкафедри, у якій слід зазначити, чи дотримуються автори вимог ВАК.

Автори відповідають за зміст

і достовірність поданих матеріалів


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс»


(Мелітополь, травень 2011)

Прізвище


Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (організація)

Посада

Адреса для листування

Телефон / факс дом.

Телефон / факс служб.

Ел. пошта:

Форма участі:

 • доклад на пленарному засіданні (до 15 хв.);

 • повідомлення на секції (до 10 хв.);

 • участь без доповіді та публікації;

 • участь тільки публікацією;

 • демонстрація майстер-класу (2.5 год.),

назва

Назва доповіді (виступу)


Напрям (секція)

Потреба в житлі:  Так  Ні

(уточнити по тел. можливість бронювання житла)

Підпис учасника _________

Заявка подається без скорочень у друкованому та електронному варіантах

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс»

(Мелітополь, травень 2011)

Прізвище


Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (організація)

Посада

Адреса для листування

Телефон / факс дом.

Телефон / факс служб.

Ел. пошта:

Форма участі:

- доклад на пленарному засіданні (до 15 хв.);

- повідомлення на секції (до 10 хв.);

- участь без доповіді та публікації;

- участь тільки публікацією;

- демонстрація майстер-класу (2.5 год.),

назва

Назва доповіді (виступу)


Напрям (секція)

Потреба в житлі:  Так  Ні (уточнити по тел. можливість бронювання житла)

Підпис учасника _________

Заявка подається без скорочень у друкованому та електронному варіантах


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародноюучастю

«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс»

(Мелітополь, травень 2011)

Прізвище


Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи (організація)

Посада

Адреса для листування

Телефон / факс дом.

Телефон / факс служб.

Ел. пошта:

Форма участі:

 • доклад на пленарному засіданні (до 15 хв.);

 • повідомлення на секції (до 10 хв.);

 • участь без доповіді та публікації;

 • участь тільки публікацією;

 • демонстрація майстер-класу (2.5 год.),

назва

Назва доповіді (виступу)


Напрям (секція)

Потреба в житлі:  Так  Ні

(уточнити по тел. можливість бронювання житла)

Підпис учасника _________

^ Заявка подається без скорочень у друкованому та електронному варіантах

Шановний друже!

Запрошуємо до мальовничого куточка України – м. Мелітополя!


Цікаві зустрічі з однодумцями, калейдоскоп практичних новинок та гарний відпочинок гарантує Вам оргкомітет конференції.

До конференції запрошуються фахівці, що працюють у соціальній сфері: науковці, практичні психологи, соціальні психологи, соціальні педагоги та соціальні працівники, а також студенти, що навчаються за цими спеціальностями.

Міждисциплінарний формат конференції допоможе знайти кожному щось цікаве для себе.

Поєднання сучасної наукової думки і практичних занять, проведення майстер-класів на території геологічної пам’ятки України – Кам’яній Могилі – і це не все, що планується!


Літня чудова погода, захоплива прогулянка по заповіднику Хортиця, подорож до козацьких часів та мелітопольська черешня гарантують Вам вихор вражень.


Завітайте до нас!

Свою згоду на участь у тренінг-марафоні дали відомі фахівці-практики України.

Серед них:

Бреусенко-Кузнєцов О.А., доц. ка­ф. психології і педа­гогіки НТУУ «КПІ», к. психол. н., казкотерапевт, член правління ГО «Арт-терапевтична асоціація»(Київ);

^ Возне­сен­сь­ка О.Л., с. н. с. Інституту соці­аль­ної та по­лі­ти­ч­ної пси­хології НАПН Укра­їни, пре­зи­дент ГО «Арт-терапевтична асо­­­ціа­ція», к. психол. н., арт-терапевт (Київ);

^ Горностай П.П., зав. лаб. ІСПП НАПН України, д. психол. н., сертифі­кований психодрама-терапевт, кандідат в ТА (Київ);

Лазоренко Б.П., п.н.с. Інституту соціальної та полі­тич­­­ної пси­хо­логії НАПН України, к.філос. н.

^ Місяк О.К., національний тренер по добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЧ, психолог-консультант, магістр психології (Мелітополь);

Мова Л.В., доц. каф. практичної психології Інс­титуту педагогіки і пси­­хо­­логії КНПУ ім. М.П. Драго­манова, доц. каф. сучасної хореографії КНУКМ, к. пси­хол. н. (Київ);

^ Плетка О.Т., м. н. с. Інституту соці­аль­ної та по­лі­ти­ч­ної пси­хології НАПН Укра­їни, арт-терапевт, казкотерапевт (Київ);

Савінов В.В., співробітник Інституту соціальної та політичної психології АПН Укра­­їни, гештальт-терапевт, керівник театру Рlayback «Дежавю +»(Київ);

^ Скнар О.М., с. н. с. Інституту соці­аль­ної та по­­­лі­­­ти­ч­ної пси­хології АПН Укра­їни, к. психол. н. (Київ).

А також фахівці з Росії та Білорусії.


Умови участі:

Організаційний внесок за участь у конференції (27-28 травня) при умові сплати до 01.05.11 – 160 грн., до 27.05.11 - 180 грн.

Діють знижки:

- для учасників попередніх конференцій –

160 грн.

- для членів ГО «Арт-терапевтична асоціація» - 150 грн,

- студентам денної форми навчання – 150 грн.

Є можливість оплати поденно.

29 травня оплачується окремо залежно від вартості екскурсійного пакету.

Можливі варіанти проживання: гуртожиток (від 50 грн.), винаймання подобово квартири (від 100 грн.) або готелю (від 140грн.).

Оргвнесок можна сплатити беспосередньо на конференції.

У разі попередньої сплати оргвнеску просимо надіслати кошти поштовим переказом до 10.05.11 Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Схожі:

Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді
До доповіді повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconОсновні вимоги до оформлення тез доповідей
Окрім обов’язкового виконання вимог до оформлення тез доповіді, які викладені в інформаційному повідомленні, необхідно також використовувати...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез доповідей І наукових публікацій
Рекомендований обсяг тез доповіді разом з ілюстраціями – 2 сторінки. Рукопис підписується автором спів
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення препринту тез доповіді на конференцію
Тези доповіді набираються у редакторі ms world із використанням шрифту Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал 1 Абзацний...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез доповідей
Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, інтервал одинарний, абзацний відступ...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconПравила подання та оформлення тез доповідей загальні вимоги до оформлення тексту
Для участі в роботі конференції необхідно до 20 лютого 2012 року надіслати оргкомітету на електронну адресу рivotbi@rambler ru
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих...
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез) iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи