За IІ кв. 2007р icon

За IІ кв. 2007р
Скачати 115.96 Kb.
НазваЗа IІ кв. 2007р
Дата13.07.2012
Розмір115.96 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Наука України:

Поточно- інформаційний список, за IІ кв.2007р.


  1. Директивні матеріали.
1.

Україна. Закони

Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу": Закон України від 5 жовтня 2006 року № 233-V// Наука та інновації.- 2007.- № 2.- С. 4.

2.

Україна. Закони

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері науки і технологій: Закон України від 15 березня 2007 р. № 748-V// Голос України.- 2007.- № 59.- 4 квітня.- С. 4.

3.

Україна. Верховна Рада

Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України: Постанова Верховної Ради України від 8 травня 2007 року № 1009-V// Голос України.- 2007.- № 96.- 5 червня.- С. 11.

4.

Україна. Кабінет Міністрів

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 200 р., № 963// Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання.- 2007.- № 1.- С. 1484.

5.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для експертно-аналітичного супроводження та моніторингу наукових проектів з екологічної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007р., № 334// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 12.- С. 50 - 51.

6.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Державної науково-технічної програми "Ресурс": Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року № 1331// Наука та інновації.- 2005.- № 5.- С. 6 - 10.

7.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 12.- 24-30 березня.- C. 4 - 9.

8.

Україна. Кабінет Міністрів

Про заходи щодо оптимізації мережі науково-дослідних установ Збройних Сил: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 666// Офіційний вісник України.- 2007.- № 32.- С. 27 - 28.

9.

Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення концепції Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 175-р// Офіційний вісник України.- 2007.- № 28.- С. 65 - 67.

10.

Україна. Президент

Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня науки: Указ Президента України від 16 травня 2007 р № 411/2007// Орієнтир.- 2007.- № 17.- 23 травня.- С. 2 - 3.

11.

Україна. Президент

Про відзначення 150- річчя від дня народження Д.І. Багалія: Указ Президента України від 16 травня 2007 р № 413/2007// Орієнтир.- 2007.- № 17.- 23 травня.- С.4.

12.

Российская Федерация. Законы "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" и Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 4 декабря 2006 г. № 202-ФЗ// Интеллектуальная собственность.- 2007.- № 3.- С. 32 - 36.

13.

Україна. Президія Національної академії наук

Про затвердження Переліку науково-технічних інноваційних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2005 році: Постанова Президії Національної академії наук України від 13 липня 2005 р. № 180// Наука та інновації.- 2005.- № 6.- С. 4 - 8.

14.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики

Про норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 5 березня 2007 року № 84// Офіційний вісник України.- 2007.- № 20.- С. 91 - 92.

15.

Угода між урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в сфері науки і технологій від 20 червня 1995 року// Офіційний вісник України.- 2007.- № 23.- С. 123 - 125.


2. Загальні питання розвитку науки


16.

Александрова В.П. Пріоритети науково-технічного розвитку та їх роль у визначенні стратегічних орієнтирів інноваційної політики// Наука та наукознавство.- 2006.- № 4.- С. 15 - 21.

17.

Бажал А. Шляхи до прибуткової освіти й науки// Персонал.- 2007.- № 4.- С. 46 - 48.

18.

Беленок А. Дедовщина в науке, построенной по армейскому принципу// Зеркало недели.- 2007.- № 21.- 2-8 июня.- С. 14.

19.

Бублик С.Г. Статистичне структурування вітчизняних досліджень і розробок за галузями наук// Проблеми науки.- 2007.- № 5.- С. 8 - 14.

20.

Бутяєва В. Затверджено перелік українсько-литовських наукових проектів// Світ.- 2007.- № 13 - 14.- квітень.- С. 2.

21.

Гаташ В. Харків'янин Семен Кузнец: Лауреат Нобелевської премії з економіки// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 17.- 26 квітня.- С. 14.

22.

Глушко В. Захист наукових досліджень: Уперше в Шосткинському інституті СумДУ на базі кафедри економічних і соціальних дисциплін відбувся захист наукових досліджень студентів інституту й коледжів, учнів шкіл// Резонанс.- 2007.- № 10 - 12.- червень.- С. 4.

23.

Гуржій А. Наука плюс освіта: Процес продукування нових наукових ідей потребує взаємодії головних інтелектуальних сил держави - академічих і університетських, з обов'язковою участю студентської молоді// Освіта України.- 2007.- № 37.- 15 травня.- С. 2.

24.

Десять років Дня науки: Думка вчених// Світ.- 2007.- № 17.- травень.- С. 4.

25.

Доповнення до Переліку провідних установ для експертизи дисертацій// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 3.- С. 3.

26.

Доповнення до Переліку № 19 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2007.- № 3.- С. 3.

27.

Дробноход М. Науков сфера України в контексті реформування// Освіта і управління.- 2007.- № 1.- С. 8 - 17.

28.

Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки/ І.Ю.Єгоров, В.О.Чехун// Проблеми науки.- 2007.- № 5.- С. 2 - 8.

29.

Загальні збори Академії правових наук України// Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 1(48).- С. 292 – 293.

30.

Задорський В. Наука в ринку і ринок у наукі// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 18 - 19.-10 травня.- С. 12 - 13.

31.

Звіт Академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2006 рік// Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 1(48).- С. 294 - 297.

32.

Зеленіна О. Заповіт академіка Бехтерєва. Через 150 років від дня народження великого вченого його праці стали ще актуальнішими// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 18 - 19.-10 травня.- С. 10 - 11.

33.

Зернецька О. Україна в глобалізованому світі// Освіта України.- 2007.- № 38.- 18 травня.- С. 5.

34.

Інноваційна логіка розвитку - для науки, економіки і суспільства. Відбулася звітна сесія Загальних зборів НАН України// Світ.- 2007.- № 15 - 16.- квітень.- С. 1, 2.

35.

Ковальський В. Правова наука: завдання на перспективу: У Харкові пройшли щорічні загальні збори Академії правових наук України/ В.Ковальський, Ф.Іллюк// Юридичний вісник України.- 2007.- № 12.- 24-30 березня.- С. 4.

36.

Ковтун Г. Нобелівські лауреати - 2006// Вісник НАН України.- 2006.- № 10.- С. 39 - 43.

37.

Ковтун Г. Чи легко бути молодим ученим?// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 16.- 19 квітня.- С. 7.

38.

Куценко А. Нове вино в старі міхи (мета УАН - вивчення й узагальнення досягнень науки)/ А.Куценко, В.Ткачук// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 81.- 11 травня.- С. 12.

39.

Кушнір С. Конструктор, керівник, учений: Генеральний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Антонова П.Балабуєв/ С.Кушнір, К.Щербатий// Обрій.- 2007.- № 20.- 24-30 травня.- С. 12.

40.

Лобанова л.С. Аналіз кількісних та якісних характеристик динаміки наукових кадрів вищої кваліфікації України// Наука та наукознавство.- 2006.- № 4.- С. 27 - 39.

41.

Маліцький Б.А. Політика пріоритетів і проект нового Закону України " Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"/ Б.А.Маліцький, О.С.Попович// Проблеми науки.- 2007.- № 5.- С. 15 - 23.

42.

Малышевский В. Нужна ли современному обществу наука?// Знание - сила.- 2007.- № 3.- С. 27 - 33.

43.

Михайловська О.В. Сучасні тенденції міжнародної співпраці у сфері винахідництва// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 3 (69).- С. 14 - 25.

44.

Мудрик П. Апостол правди і науки: Іван Огнієнко (1882 - 1972)// Суми і сумчани.- 2007.- № 15.- 13 квітня.- С. 13.

45.

Наука - справа другорядна?: Система формування і виконання прикладних наукових розробок у сфері розвитку державних фінансів є непрозорою і не забезпечує ефективного використання коштів державного бюджету// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 86.- 18 травня.- С. 6.

46.

Наукові засади екологобезпечного водокористування в агропромисловому комплексі України/ О.Ф.Дембновецький, О.М.Левчук, Р.Б.Рудий, М.С.Кучер// Проблеми науки.- 2007.- № 3.- С. 42 - 49.

47.

Никифоров А.Є. Державна підтримка науково-технічної творчості молоді як чинник інноваційного розвитку економіки// Проблеми науки.- 2007.- № 5.- С. 27 - 32.

48.

Ніколаєнко С. Інформувати суспільство про вітчизняні наукові здобутки// Освіта України.- 2007.- № 37.- 15 травня.- С. 2.

49.

Ніколайчук І. Перші кроки у велику науку: Вшанування переможців хіміко-біологічного відділення ІІІетапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України// Світ.- 2007.- № 17.- травень.- С. 7.

50.

Ніколайчук І. Четверо молодих докторів наук в інституті - правильний показник// Світ.- 2007.- № 21 - 22.- червень.- С. 1-2.

51.

Нове в пенсійному забезпеченні науковців: З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 190-V, підписаний Президентом України 22 вересня і опублікований 16 листопада 2006 року// Резонанс.- 2007.- № 4-6.- С. 10.

52.

Олада М. Нове в пенсійному забезпеченні науковців. З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до закону України "Про наукову і ноуково-технічну діяльність" № 190-V,: підписаний Президентом України 22 вересня і опублікований 16 листопада 2006 року".// Резонанс.- 2007.- № 7 - 8.- С. 3.

53.

Омелянчук І. Академік української ниви Володимир Плютинський// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 78.- 4 травня.- С. 11.

54.

Онопрієнко В.І. Інформаційна аналітика в наукознавстві// Наука та наукознавство.- 2006.- № 4.- С. 40 - 50.

55.

Пам'яті вченого: Коломінський Наум Львович (01.01.1938 - 19.02.2007)// Український лідер: Всеукраїнська молодіжна газета.- 2007.- № 14.- 9 - 15 квітня.- С. 6.

56.

Полтавець Г. Доктор хімічних наук Любов Патриляк: "Улюблена справа і гарний результат завжди вимагають повної самовіддачі"// Світ.- 2007.- № 13 - 14.- квітень.- С. 1, 3.

57.

Полях В. Жив у Харкові такий хлопець: Пам'яті І.С. Тургенєва (1918-2007)// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 15.- 12 квітня.- С. 10.

58.

Попович О.С. Механізм реалізації науково-технологічної політики як система// Наука та наукознавство.- 2002.- № 3.- С. 36 - 46.

59.

Рингис А. Изобретательский регресс: Киевский конструктор создал два принципиально новых двигателя, но чувствует себя научным атавизмом// Киевские ведомости.- 2007.- № 78.- 13 апреля.- С. 20.

60.

Рожен А. Украинская наука ХХI - шоу или бизнес?// Зеркало недели.- 2007.- № 20.- 26 мая-1 июня.- С. 15.

61.

Самойлик К. Деякі аспекти законодавчого забезпечення науково-технічної сфери// Світ.- 2007.- № 15 - 16.- квітень.- С. 3.

62.

Свіженко В. Розвиток науки і техніки визначає рівень розвитку держави// Освіта України.- 2007.- № 37.- 15 травня.- С. 4.

63.

Сергієнко І. Комп'ютерним технологіям - державну підтримку: Наукове знання й інформація стають визначальними чинниками// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 87.- 19 травня.- С. 9.

64.

Смирнов С. Век ХХ. Год квантовой революции// Знание - сила.- 2007.- № 4.- С. 82 - 86.

65.

Сребрянский Г.А. Нужны ли Украине нанотехнологии?// Винахідник і раціоналізатор.- 2007.- № 4.- С. 13 - 16.

66.

Сумы подключат к научной сети: Подключение Сум к оптоволоконной магистрали Киев-Харьков сети Национальной Академии наук Украини (коротко)// Данкор.- 2007.- № 23.- 6 июня.- С. А10.

67.

Тарасевич Г. Украинский ученый разгадал загадку старости и смерти// Чернобыльский звон.- 2007.- № 5 - 6.- С. 4.

68.

Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визначення документів про наукові ступені і вчені звання від 14 червня 2005 року// Офіційний вісник України.- 2007.- № 34.- С. 105 - 106.

69.

Фадеев Ю.В. Концерн "Укрросметалл" и МИКЭМ активизируют сотрудничество с партнерами для развития наукоемких технологий// Компрессорное и энергетическое машиностроение.- 2007.- № 1.- С. 4 - 5.

70.

Фінансування та результативність наукових досліджень: стан та проблеми оцінки/ Т.В.Шокун, Т.В.Писаренко, Т.К.Куранда, Н.І.Вавілова// Науково-технічна інформація.- 2007.- № 1.- С. 16 - 20.

71.

Циганок Б. Київ - Гавана: політехнічні відновляють втрачені зв'язки// Світ.- 2007.- № 13 - 14.- квітень.- С. 2.

72.

Чекман І. "Україно, обітовано земле мого серця!" (Нобілівські лауреати - вихідці з України)// Вісник НАН України.- 2006.- № 10.- С. 44 - 53.

73.

Шпак А.П. Звіт про використання коштів Державного бюджету України Національною академією наук України у 2006 році// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 66.- 13 квітня.- С. 12.

74.

Юревич А. Тіньова наука.ru// Вісник НАН України.- 2006.- № 9.- С. 61 - 69.

75.

Якимович Б. Наука без границ (Ижевский государственный технический университет)// Alma mater.- 2007.- № 1.- С. 30 - 31.

76.

Якимович Б. Приоритетные направления научной деятельности/ Б.Якимович, Ю.Михайлов, А.Пушкарев// Высшее образование в России.- 2007.- № 2.- С. 77 - 88.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

За IІ кв. 2007р iconПротокол змагань з плавання IV літньої Універсіади серед вищих навчальних закладів III iv рівнів акредитації м. Тернополя 2007р t води 26,5 0 t повітря 28 0 27-28 квітня 2007р
Універсіади серед вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації м. Тернополя 2007р
За IІ кв. 2007р iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 12. 085. 01 Донбаської національної академії будівництва І архітектури у 2008 році
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007р., №871 від 14. 12. 2007р та №116 від 19. 02. 2008р спеціалізованій вченій раді д 12....
За IІ кв. 2007р iconІнформація про роботу спеціалізованих вчених рад Донбаської національної академії будівництва І архітектури у період 2008 2010 рр
Наказами вак україни №343 від 30. 05. 2007р., №871 від 14. 12. 2007р та №116 від 19. 02. 2008р спеціалізованій вченій раді д 12....
За IІ кв. 2007р iconТехнічне завдання на ндр "Розробка доповіді про стан довкілля м. Макіївка у 2003-2007 роках" Доцент кафедри комп’ютерних систем моніторингу Доннту
Макіївської міської ради від 12. 09. 2007р. №24/3) та Програма заходів щодо охорони навколишнього природного середовища міста Макіївки...
За IІ кв. 2007р iconПідписано до друку 01. 11. 2007р. Формат папір офсетний

За IІ кв. 2007р iconПідписано до друку 30. 11. 2007р. Формат папір офсетний

За IІ кв. 2007р iconПідписано до друку 01. 11. 2007р. Формат папір офсетний

За IІ кв. 2007р iconПідписано до друку 28. 01. 2007р. Формат папір офсетний

За IІ кв. 2007р iconПерелік публікацій Кримського факультету (Євпаторійського відділення) сну ім. В. Даля за 2007р

За IІ кв. 2007р iconПерелік публікацій Кримського факультету (Євпаторійського відділення) сну ім. В. Даля за 2007р

За IІ кв. 2007р iconМіністерство освіти І науки україни
Рекомендовано кафедрою «Міська І регіональна економіка», протокол №10 від 20. 04. 2007р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи