“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 64.63 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата14.07.2012
Розмір64.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

12.01. 2010 р. (Протокол №  2 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський

12.01. 2010 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 10


до практичного заняття


Тема заняття : Психічні порушення внаслідок черепно-мозкових травмах.


Методичні вказівки склала

доцент ^ С.М. Русіна


Чернівці, 2010

1. Актуальність теми.

Черепно-мозкові травми (ЧМТ) є одними з найбільш частих причин смертності і стійкої втрати працездатності. На 2% кожного року зростає кількість хворих з травматичним ураженням головного мозку. На сучасному етапі переважають побутові, транспортні (близько 50%), промислові, спортивні, військові травми. Важливе місце посідають ускладнення ЧМТ, а саме: розвито к травматичної церебрастенії, енцефалопатії, епілептичного синдрому, патохарактерологічних розладів, деменції, а також їх впливу на соціальну адаптацію хворих. Травми черепа у 10-12% дають летальність, у 20% випадків є причиною інвалідності через нервово-психічні захворювання, або зниження працездатності (47%). У практиці стоматолога дана група хворих є частими відвідувачами, тому знання непсихотичних, а особливо психотичних психічних розладів є важливою складовою у професійній діяльності лікаря-стоматолога.


^ 2. Тривалість заняття – 2 год.


3. Навчальна мета:

Знати:

- причини ЧМТ;

 • знати класифікацію даних хвороб;

 • загальні соматичні ознаки, які спостерігаються при даних захворюваннях;

найбільш характерні психопатологічні ознаки при ЧМТ;

 • різні механізми патогенезу, перебігу і патологічної анатомії захворювань даної

групи;

 • додаткові методи обстеження для діагностики даних хвороб.

Уміти:

 • вияснити етіологічні чинники;

 • уміти провести диференційних діагноз між стадіями психічних порушень при

ЧМТ;

- користуватись схемою історії хвороби психічно хворого;

- збирати дані суб’єктивного та об’єктивного анамнезу;

- проводити клінічну бесіду та спостереження за хворим.

Засвоїти практичні навички:

 • діагностувати хвороби даної групи;

 • застосувати адекватне лікування при тій чи іншій патології;

 • надати невідкладну допомогу при найгострішому періоді ЧМТ.

^ 4. Базові знання, уміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Анатомія людини.

- 2. Нормальна фізіологія

.

3. Загальна та медична психологія.
 1. Знати будову головного мозку.

 2. Володіти знаннями фізіології вищої нервової діяльності.

 3. Дослідження психічних процесів^ 5. Поради студенту.

Черепно-мозкові травми ділять на закриті (забиття (contusion), струс (commotio), стиснення (compression) та відкриті. Виділяють стадії наслідків ЧМТ: початкову (найгострішу) – настає зразу після травми; гостру – до 6 тижнів; пізню – до 2-х років й віддалену (від 2-х років і далі). Дифузний набряк мозку є визначальним у перебігу травматичної хвороби.

Класифікують психози: 1) початкового (найгострішого) та гострого періодів (сутінкові стани, онейроїд, делірій, афективні і маячні психози, Корсаковський синдром; 2) психічні порушення віддаленого періоду – травматична астенія, апатія, психопатоподібні розлади, пароксизмальні стани і стани зміненої свідомості, афективні психози, галюцинаторно-параноїдні, паранойяльні психози, травматичне недоумство та паркінсонізм. За класифікацією хронічні психічні порушення є органічними.

Діагностичні критерії наступні: 1) широкий спектр гостри х і хронічних проявів; 2) тривалість періоду дезорієнтування; 3) гострий набряк; 4) гострі прояви (амнезія, аутизм, ажитація, делірій); 5) хронічні прояви (амнезія, розлади наст рою, зміни особистості). У клініці спостерігаються мне стичні порушення (антеро- , ретроградна амнезія). Ретроградна амнезія має зворотній розвиток. При хронічних органічних психозах провідними є когнітивні порушення, а при гострому – порушення свідомості.

Тривалість гострого травматичного психозу – 6 тижнів. Розвивається після закінчення початкового періоду непритомності. Класифікують:

 1. ^ Потьмарення свідомості, що вказує на пароксизмальні тенденції перебігу хвороби. Розпочинається раптово, перебігає з афектом страху, туги, люті, дезорієнтацією з яскравими галюцинаціями або маренням. Поведінка хворих брутальна, агресивна, непередбачувана. Після закінчення нападу настає стан з повною амнезією. Такі хворі є небезпечними для себе і оточуючих.

 2. ^ Травматичний делірій – з афектом тривоги або страху. Продуктивні (галюцинації, марення) психопатологічні переживання не завершені, фрагментарні.

 3. Галюцинози – переважає від ураження скроневої частки – слухові; потиличної – зорові.

 4. Маячні - з ідеями «загибелі» світу.

 5. Афективні травматичні психози перебігають у вигляді періодичних депресій і маній.

а) депресивна форма – виникає на тлі астенії з експлозивними, дисфоричними або іпохондричними включеннями.

б) маніакальна форма – хворі брутальні, гнівливі та схильні до сутяжної поведінки.

Асенізація психіки – один із провідних симптомів при травматичній хворобі.

^ 6. Психогенні розлади: а) істеричні реактивні психози (істерична депресія, псевдодеменція, пуерильні синдроми, істеричний ступор, маячноподібні фантазії, істеричний галюциноз); б) ендоформні (параноїдний, галюцинаторно-параноїдний, депресивно-астенічний).

Пізні травматичні психози виникають у період від 1до 15 років після перенесеної травми. Форми ті ж, що і при гострих.

Прояви періоду віддалених наслідків ЧМТ:

 1. ^ Стійкі травматичні розлади: церебрастенія, яка характеризується астенією, безсонням, вегетативними розладами, лабільністю пульсу і АТ, тахікардією, запамороченням, головним болем.

 2. Психопатоподібний розвиток особистості з експлозивністю, істероїдними рисами.

 3. ^ Травматична енцефалопатія. Є наслідком контузії. Характерні наступні типи перебігу:

а) експлозивний тип з дратівливістю, вибуховістю, брутальністю, агресивністю, втратою самоконтролю;

б) ейфоричний тип характеризується неадекватно підвищеним настроєм безтурботністю, розгальмованістю потягів;

в) апатичний тип – з в’ялістю, аспонтанністю, повільністю.

 1. ^ Травматична епілепсія. Спостерігаються генералізовані напади й джексоновські пароксизми.

 2. Травматична деменція- це незворотній патологічний стан зі значною інтелектуальною деградацією.


Лікування спрямоване на зменшення набряку мозку (дегідратація і спинено-мозкова пункція). Для профілактики коми – в/в вводять пірацетам. Для зняття збудливості – вводять еглоніл, аміназин. Важливу роль відіграє психотерапія.

Експертиза військова, трудова і судова залежать від важкості стану внаслідок ЧМТ.


^ 6. Контрольні питання:

1. Класифікація психозів при ЧМТ.

2. Патогенез психічних розладів при даних захворюваннях.

3. Етіологія і патогенез даних захворювань.

4. Які є ознаки травматичних психозів?

6. Клінічні прояви гострих і пізніх форм травматичних психозів.

7. Особливості психічних розладів у віддаленому періоді ЧМТ.

8. Особливості посттравматичних змін особистості.

9. Діагностика та диференційна діагностика травматичних психозів.

10. Перша медична допомога при закритих ЧМТ та відкритих травмах головного мозку.

11. Невідкладна допомога при психомоторному збудженні хворих на дані захворювання..

12. Параклінічні методи, що застосовуються для діагностики ЧМТ.

13. Методи лікування і принципи профілактики психічних розладів при даних

захворюваннях.

14. Питання експертизи та реабілітації хворих з психічними розладами травматичного

генезу.


7. ЛІТЕРАТУРА:


7.1.Основна:

 1. Психіатрія /За ред. проф. О.К Напрєєнка. – Київ: Здоров’я, 2001.

 2. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія.- Київ: Здоров’я, 1993.- С.68-75.

 3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.- Київ: Здоров’я. 1993.- С.109-123.

 4. Коркина М.В., Лакосина М.Д., Личко А.Е. Психиатрия.- М.: Медицина, 1995. – С.268-309.

 5. Клиническая психиатрия (под ред. Н.Е.Бачерикова). Киев, 1989. – С.189-221.

 6. Кирпиченко А.А. Психиатрия. Минск. 1989.- С 208-220, 211-229.7.2. Додаткова:

 1. Руководство по психиатрии в 2-х томах под редакцией Г.В.Морозова. М.: 1989, т.2.- С.50-84.

 2. Осипов В.П. Руководство по психиатрии. Т.2. 1931. С-76-171.

 3. Случевский И.Ф. Психиатрия.- Л.: 1957.- С.129-175.

 4. Невідкладна допомога в психіатрії. Навчальний посібник. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Чернівці, 1999. С.25-28.


Методичні вкуазіви склала

к.мед. н., доцент С.М.Русіна


Рецензія позитивна

доц. Р.І.Рудницький


Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи