“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 60.36 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата14.07.2012
Розмір60.36 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

01.03. 2010 р. (Протокол №  1 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 3

ДО практичного заняття З ПСИХІАТРІЇТема заняття : Порушення мислення


Навчальна дисципліна: психіатрія та наркологія

Курс – 4

Факультет – стоматологічний

Спеціальність – стоматологія

к-сть годин – 2


Методичні вказівки склала

доцент С.М.Русіна


Чернівці, 2010


^ 1. Актуальність теми.

Мислення як вища форма відображення об’єктивної реальності у її зв’язках і відношеннях відіграє важливу роль в адекватному узагальненні і опосередкованому відображенні предметів і явищ матеріального світу. Мислення людини проявляється її мовленням, яке встановлює зв’язки між людьми. Лікар-стоматолог не може не звернути уваги на мовлення пацієнта, на правильність адекватних відповідей на поставлені питання.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.


3. Навчальна мета.

3.1.Знати:

 1. Визначення мислення.

 2. Операції мислення.

 3. Класифікацію розладів мислення.

 4. Розлади мислення за темпом.

 5. Розлади мислення за зв'язком асоціацій.

 6. Типи мовленевих безладностей.

 7. Визначення маячних ідей.

 8. Класифікацію маячних ідей за змістом.

 9. Класифікацію маячних ідей за механізмом утворення.

 10. Класифікацію маячних ідей за структурою.

 11. Визначення маячноподібних надцінних (домінантних) на нав'язливих ідей.

3.2. Уміти:

 1. Виявити кількісні і якісні розлади мислення.

 2. Діагностувати розлади мислення за темпом.

 3. Виявити розлади мислення за зв'язком асоціацій.

 4. Виявити мовленеві безладності.

 5. Провести диференційний діагноз хворобливих ідей.

 6. Діагностувати паранойяльний, парафренічний і параноїдний синдроми.

^ 3.3. Опанувати практичні навички.

 1. Збір анамнестичних даних у хворих з розладами мислення.

 2. Провести загальноклінічне та психопатологічне обстеження хворого з розладами мислення.

 3. Визначити тип розладу мислення.

 4. Визначити тип мовленевої безладності.

 5. Діагностувати маячні ідеї за змістом і структурою.


^ 4.Поради студенту.

Класифікують розлади мислення.

I. За типом перебігу асоціацій:

1) прискорене – це непослідовна мова, хворий, не закінчивши одну думку переходить до іншої, судження поверхневі, поспішні, однобокі, „стрибання думок” (маніакальний стан, алкогольне сп’яніння).

2) сповільнене – коли гальмується процес виникнення асоціацій, відсутність думки (астенічні, депресивні стани).

3) ментизм – мимовільний, безперервний і некерований тип думок (при шизофренії).

4) зупинка мислення (шперунг) – раптова, спонтанна короткочасна зупинка плину думок (при шизофренії).

5) деталізоване мислення (в’язкість) з туго рухомістю, втратою здатності відокремити

головне від другорядного, застряганні на дрібницях з деталізацією випадкових

подробиць (при олігофренії, епілептичній деменції).

^ II. За формою:

 1. резонерське – безплідне мудрування, позбавлене конкретного змісту при правильній стилістичній формі (при шизофренії).

 2. паралогічне – з „кривою” логікою, з безглуздими висновками, символами (шизофренія).

 3. атактичне – входить в атактичну мовну безладність. Характеризується поєднанням непоєднуваного і роз’єднанню нероз’єднуваного, з мовним безладом, безглуздими висловлюваннями, з неологізмами (нові слова), аглютинаціями (злиттям) тощо (шизофренія).

 4. незв’язане (ін когерентне) – глибокий розлад мислення у хворих з порушенням свідомості. Думки уривчасті, мова безладна (хореатична), втрачена здатність до синтезу, пацієнт дезорієнтований у навколишньому і у собі, мова має вигляд хаотичного набору слів або уривків речень, спостерігається при екзогенних органічних психозах.

 5. ^ Розірване (шизофазія), мовна мішанина – проявляється втратою смислових зв’язків між поняттями, хоча граматична та синтаксична форма речення збережена (шизофренія).

 6. символічне – одне поняття стає символом іншого, іноді на підставі випадкових другорядних ознак (шизофренія).

 7. персевераторне – характеризується повторенням одних і тих самих слів, фраз (приклад: „як вас звати?”, „Іван Петрович”, „А скільки вам років?”, „Іван Петрович”).

 8. аутистичне – відірване від реалій, хворі замкнені, відповіді на запитання формальні (шизофренія).

^ III. За змістом:

Особливе значення мають хворобливі ідеї.

 1. маячні – помилкові судження, які не відповідають дійсності і не піддаються жодним переконанням, іноді (при лікуванні) втрачають актуальність. Маячні ідеї поділяють за змістом: а) переслідування (хворий вважає, що за ним стежать, переслідують); б) стосунку – всі на нього дивляться, все, що відбувається має причетність до нього; в) впливу фізичного – дія електричного струму, апаратів, променів, психічного (гіпнозу, терапії); г) маячні ідеї отруєння, пограбування, звинувачення, ревнощів, еротичного впливу.

 2. величі – виникають на тлі піднесеного настрою (багатства, високого походження, винаходу і відкриття, реформаторства).

 3. самоприниження – пацієнт вважає себе нікчемною людиною (маячення гріховності, самозвинувачення).

Розрізняють первинне (інтерпретативне) маячення і вторинне (чуттєво-образне) маячення (внаслідок галюцинацій).

За структурою маячні ідеї поділяють на систематизовані й несистематизовані.

^ Маячення систематизовані – одне хворобливе судження повязується з іншим. Сюди відносять:

 • парафренічний синдром з систематизованими маячними ідеями від переслідування до величі + галюцинації

 • паранояльний синдром – від систематизованих маячних ідей величі до переслідування – галюцинації, на паралогічній основі при ясній свідомості.

За механізмом утворення систематизовані маячні ідеї є первинні.

^ Маячення несистематизовані – характеризуються браком послідовної системи, доказів. Такі маячні ідеї уривчасті, не пов’язані між собою, фрагментарні, безглузді, швидко змінюються. Несистематизовані маячні ідеї є чуттєво образними (вторинними), з галюцинаціями, характерне для параноїчного синдрому.

Серед хворобливих ідей розрізняють:

 1. маячноподібні – хворобливі ідеї пере- або недооцінки власної особистості, що виникають на тлі зміненого настрою (маніакального чи депресивного); вони ґрунтуються на певних реальних фактах, їх можна коригувати, не бувають безглуздими і можуть зникати (у світлі проміжки БАР);

 2. надцінні (домінантна) ідеї - це думки, що переважають над всіма іншими, виникають внаслідок реальних обставин, але згодом набувають надмірного емоційного забарвлення (психопатичні особистості, частіше паранояльного типу).

 3. нав’язливі ідеї – думки, які виникають у людини, чужі для її свідомості в даний момент, хворий критично оцінює їх, але не може їх позбутися (невроз нав’язливих станів, психастенічні психопатії, церебротравматичних і церебральних розладах, шизофренія).^ 5. Контрольні питання:

 1. Дати визначення поняття «мислення».

 2. Класифікація розладів мислення.

 3. Визначення кількісних порушень мислення.

 4. Визначення якісних порушень мислення.

 5. Охарактеризувати систематизовані та несистематизовані маячні ідеї.

 6. Синдроми розладів мислення.


^ 6. Рекомендована література:

6.1. Основна:

  1. Психіатрія /О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З. Голубков; за ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.:

Здоров'я, 2001. – С.107-121.

  1. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К, Скрипніков А.М. Психіатрія. Підручник.– К.:Здоров'я,2006.–

С.87-100.

  1. Гавенко В.Л. Психиатрия и наркология. – К.: Медицина,2009. – С.87-100.

  2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров'я, 1993. – 344 с.

6.2. Додаткова:

 1. Психиатрия: Справочник практического врача /Под ред. А.Г.Гофмана. – М.: МЕДпресс-

информ., 2006. – 592 с.

 1. Психиатрический диагноз /И.Я.Завилянский, В.М.Блейхер, И.В.Крук и др. – 2-е изд.- К.:

Здоров'я, 1989. – 343 с.

Методичні вказівки склала

доцент С.М.Русіна

Рецензія позитивна

доцент Р.І.Рудницький


Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи