“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 85.54 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата14.07.2012
Розмір85.54 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

01.03.2010 р. (Протокол №  1 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 4

ДО практичного заняття З ПСИХІАТРІЇТема заняття : Розлади пам'яті, уваги та інтелекту .


Навчальна дисципліна: психіатрія та наркологія

Курс – 4

Факультет – стоматологічний

Спеціальність – стоматологія

к-сть годин – 2


Методичні вказівки склала

доцент С.М.Русіна


Чернівці, 2009

^ 1. Актуальність теми.

Пам’ять та інтелект мають велике значення в життєдіяльності людини. Завдяки їм людина набуває життєвий досвід, навчаючись мові, рухам, орієнтації, оволодіває досвідом попередніх поколінь. Пам’ять є психічною функцією, що зберігає у свідомості минулі враження, відтворює минулий досвід; це один із процесів розумової діяльності людини, це властивість живих систем засвоювати і використовувати знання.

Пам’ять є результатом роботи мозку, але залежить також від функціонування організму в цілому.

Інтелект – це здатність людини до користування операціями мислення: аналізом, синтезом, порівнянням, абстракцією, конкретизацією, узагальненням.

Актуальність даної теми є безперечною, оскільки розлади пам’яті при психічних і соматичних захворюваннях проявляються порушеннями здатності до запам’ятовування, утримування, відтворення засвоєного матеріалу. Лікарям-стоматологам необхідно знати, що дані порушення можуть бути при екзогенно-органічних психозах (інфекційних, інтоксикаційних, травматичних) та атрофічних захворюваннях головного мозку. Можливість зниження здатності до запам’ятовування спостерігається при порушенні уваги від перевтоми і в період реконвалесценції після соматичних захворювань.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.


3. Навчальна мета.

3.1. Знати:

 • основні процеси пам’яті;

 • типи розладу інтелекту;

 • розлади пам’яті, та їх патофізіологічні механізми;

 • діагностичне значення розладів пам’яті, інтелекту, уваги;

 • типи розладу інтелекту;

 • класифікацію і клінічну картину деменцій;

 • класифікацію і клінічну картину олігофреній в залежності від ступеня;

 • критерії діагностики олігофреній.

3.2. Уміти:

 • виявляти основні ознаки патології пам’яті: кількісні і якісні (гіпо-, гіпермнезії, амнезії, парамнезії: конфабуляції, псевдоремінісценції, фантазми);

 • користуватись схемою історії хвороби психічнохворого;

 • збирати дані суб’єктивного та об’єктивного анамнезу;

 • проводити клінічну бесіду та спостереження за хворим;

 • виявити зниження інтелекту внаслідок психічних розладів;

 • диференціювати різні типи деменцій;

 • діагностувати розумову відсталість.

^ 3.3.Опановувати практичні навички:

  • володіти методами дослідження пам’яті;

  • проведення клінічного та експериментально-психологічного обстеження психічнохворих;

  • написати протокол проведеного дослідження;

  • діагностувати амнестичний і Корсаковський синдроми;

 • визначити рівень інтелекту у психічно хворих;

 • діагностувати тип деменції;

 • діагностувати розумову відсталість.^ 4. Поради студенту.

Розрізняють кількісні та якісні порушення пам’яті:

1.Кількіснігіпермнезії (посилення, при маніакальних станах), гіпомнезії (послаблення, при астеніях), амнезії (відсутність пам’яті на певний період, внаслідок порушень свідомості, органічних уражень ЦНС).

^ Амнезії:А. Фіксаційна – втрата здатності до запам’ятовування, відсутність пам’яті на поточні події (при старечому недоумстві, хворобі Альцгеймера, Корсаковому синдромі інфекційного, інтоксикаційного та травматичного генезу.

^ Б. Репродуктивна – неможливість відтворення необхідної на даний момент інформації (під час хвилювання, при астенії, втомі, церебральному атеросклерозі).

^ В. Ретроградна – зникнення з пам’яті подій, які передували певній причині (інсульту, епінападу, отруєнню) на декілька хвилин, днів, неділь.

Г. Антероградна – зникнення з пам’яті подій в період чи після початку захворювання.

^ Д. Змішана антероретроградна – ознака Корсаковського синдрому.

Ж. Прогресуюча – втрата здатності до запам’ятовування і поступове зростання і поступове наростання збіднення запасів пам’яті. Характерно для старечого недоумства. Закон Рибо – від нового до старого, від теперішнього до минулого.

^ З. Афектогенна – випадіння з пам’яті окремих знань через психостресову ситуацію.

І. Ретрдована – випадіння з пам’яті подій, відстрочених у часі (через певний час).

Анекфорія – порушення відтворення (при нагадуванні, підказці людина згадує).

2. Якісніпарамнезії - зміна змісту спогадів;

- псевдоремінісценції („ілюзії” пам’яті) – помилкове згадування подій які були чи могли бути в житті людини, але в інший, не теперішній період часу. Приклад: пацієнт, який 2 місяці перебуває у лікарні, заявляє, що вчора він ходив з дружиною у театр.

- конфабуляції – помилкові спогади фантастичного змісту, спогади про події, яких не було і не могло бути у житті пацієнта („галюцинації пам’яті»). Спостерігаються при захворюваннях головного мозку (судинні, травматичні, інфекційні, інтоксикаційні).

- фантазми істеричні – вигадування надзвичайних подій, яких насправді не було, прагнення поставити себе в центр уваги (при істерії, істеричній психопатії).

- фантазми паралітичні – вигадування безглуздого змісту (у розумово відсталих, прогресивний параліч);

- екмнезії – перенесення подій з минулого у теперішній час;

- дисмнезії – перенесення життєвих подій в різні проміжки часу;

- криптомнезії – стирання різниці між реальними подіями і подіями, побаченими уві сні, почутого чи прочитаними, тобто чуже видає за своє, з минулого у теперішнє; приклад – пацієнт заявив, що вчора написав останню главу Онєгіна.

- порушення відчуття знайомості - симптоми „вже баченого”, „ніколи не баченого”.

^ Синдром Капгра – порушення впізнавання людей; виділяють синдром позитивного (у чужих – своїх) та негативного двійника (на своїх – заявляє, що це чужі).

Симптом Фрегалі – хворий вважає, що його переслідувачі змінили свою зовнішність, щоб їх ніхто не впізнав.

^ Синдром Корсакова (фіксаційний) – прогалини у пам’яті на поточні події, хворий вкладає псевдоремінісценцію, конфабуляції.

Амнестичний синдром – страждає фіксація, репродукція; пацієнт забуває крім подій теперішнього часу і давно минулі (імена дітей тощо).

Порушення інтелектуальної діяльності при психічних захворюваннях досить різноманітні: стани, за яких спостерігається недостатність інтелекту, називаються недоумством, що є стійким зниженням рівня інтелекту.

Розрізняють 2 види недоумства:

 1. Вроджене (олігофренія)

 2. Набуте (деменція)

Олігофренія (вроджене недоумство) констатується після трьох років життя. Основні ознаки:

 1. Тотальний психічний недорозвиток зі слабкістю абстрактного мислення.

 2. Непроградієнтність.

 3. Сповільнений темп психічного розвитку

Виділяють наступні форми олігофреній:

 1. Дебільність (легка розумова відсталість; IQ = 69-50). Хворі не здатні абстрактно мислити, утворювати через слабкість узагальнення складні поняття. У них переважає конкретно описовий тип мислення, нерозуміння ситуації в цілому. Це дуже погані учні у загальноосвітній школі. Підлягають навчанню у допоміжній школі. Не справляються зі складною роботою, потребують допомоги старших. Легко навіюються, тому потрапляють під чужий вплив.

 2. Імбецильність (помірна розумова відсталість; IQ = 49-35 і тяжка розумова відсталість; IQ = 34-20). Такі діти не можуть формувати поняття, абстрактно мислити, мають тільки навички із самообслуговування (одягання, елементарна охайність). Розуміють нескладну мову, мають словесний запас 300 слів. До повноцінного самостійного мислення нездатні через неможливість узагальнень. Потребують стороннього нагляду, інтереси примітивні (фізіологічні, задоволення), легкі імбіцили можуть навчатися у допоміжній школі, важкі імбіцили – нездатні.

 3. Ідіотія (глибока розумова відсталість; IQ = 19-0). Характеризується нездатністю до пізнавальної діяльності. У них різко обмежене сприйняття, вони не можуть мислити, говорити. Промовляють лише окремі звуки, не розуміють людей, не впізнають рідних, не відрізняють їстівне і неїстівне. Вираз обличчя тупий, пізно починають ходити, іноді пересуваються поповзом. Не мають навичок самообслуговування, неохайні. Існують 3 критерії діагностики розумової відсталості:

А) шкільний – діти з легким ступенем розумової відсталості, погано вчаться у загальноосвітній школі та відстають від ровесників на 2 роки, до 9 років і на 3 роки - після 9 років.

Б) соціальний – особи з легкою розумовою відсталістю, можуть працювати самостійно (фізична праця). Особи з помірною розумовою відсталістю можуть виконувати нескладну роботу під контролем. Потребують нагляду та опіки.

В) психометричний – визначається інтелектуальним коефіцієнтом IQ (за допомогою методу Векслера).

Форми набутого недоумства: деменції характеризуються стійким зниженням пізнавальної діяльності, проградієнтним перебігом, порушенням поведінки та збідненням морально-етичного ядра особистості:

  1. ^ Лакунарна деменція – характеризується частковим дефектом інтелекту внаслідок зниження пам’яті, людина мало здатна до операцій мислення, низька кмітливість. При даній деменції спостерігається емоційна нестійкість, знижена працездатність, але зберігається до певної міри професійні навички. Дана деменція буває при осередкових захворюваннях головного мозку (судинні, сифілітичні, травматичні ураження головного мозку).

  2. ^ Тотальна деменція – (глобальна) виявляється зниженням усіх форм пізнавальної діяльності з поступовою втратою здатності користуватися операціями мислення, критично оцінювати себе і оточення (розпад ядра особистості). Глибоко порушується пам’ять на поточні та минулі події. Хворий нездатний до цілеспрямованої діяльності, потребує догляду та нагляду. Дана деменція розвивається при старечому недоумстві, прогресивному паралічі та хворобах Альцгеймера і Піка.

  3. ^ Концентрична (епілептична) деменція – характеризується поступовою психічною деградацією особистості з втратою здатності до користування операціями мислення. Мова стає в’язкою, тугорухомою, важко переходить від однієї теми до іншої. Увага зосереджується на власній особі. Хворі стають егоїстичними, дріб’язковими, егоцентричними. Настрій пригнічений. Вони бувають дратівливими, злопам’ятними. Вимагають до себе особливої уваги. З поглибленням недоумства такі хворі стають безпорадними, апатичними. Їхні інтереси звужуються до задоволення лише власних інстинктів. Спостерігаються при епілепсії.

  4. ^ Транзиторна (шизофренічна) деменція – характеризується слабкістю пізнавальних процесів, розвивається поступово й схильна до прогресування. Хворий втрачає здатність використовувати операції мислення через дезінтеграцію психічних процесів. Попри достатній рівень формальних знань, діяльність хворих є непродуктивною, тому вони соціально дезадаптовані. Буває при шизофренії, коли дефект змінює емоційне життя і мислення у вигляді зростаючої апатії, розчеплення і розладу єдності психічних процесів.


^ 5. Контрольні питання:

   1. дати визначення поняття «пам'ять» , «увага», «інтелект»;

   2. охарактеризувати кількісні і якісні порушення пам'яті;

   3. охарактеризувати психопатологічні синдроми порушення пам'яті;

   4. що таке олігофренія і деменція?

   5. охарактеризувати форми олігофренії;

   6. клінічні прояви деменції;

   7. охарактеризувати психопатологічні синдроми порушення інтелекту.


^ 6. Рекомендована литература:


6.1. Основна:

 1. Психіатрія / За ред. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 85-91, 122-126.

 2. Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник / Г.Т.Сонник, О.К.Напрєєнко, А.М.Скрипніков. –

К.: Здоров’я, 2006. – С. 89-96.

 1. Гавенко В.Л. Психиатрия и наркология. – Київ: «Медицина», 2009. – С.80-86; 101-103.

6.2. Додаткова:

1. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина,

1995. – 608 с.


Методичні вказівки склала

доцент С.М.Русіна


Рецензія: позитивна

доцент Р.І.РудницькийСхожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи