“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 68.52 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата14.07.2012
Розмір68.52 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

11.01.2010 р. (Протокол № 1 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський

11.01.2010 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ № 5

ДО практичного заняття
Тема заняття: Порушення емоцій


Навчальна дисципліна: психіатрія та наркологія

Курс – 4

Факультет – стоматологічний

Спеціальність – стоматологія

к-сть годин – 2


Методичні вказівки склав

доцент І.П. Дищук


Чернівці, 2010

^ 1. Актуальність теми: Психічні порушення виникають практично при всіх гострих і хронічних інфекціях. Розповсюдженість інфекційних психозів у зв’язку зі своєчасним застосуванням антибіотиків і ант вірусних препаратів зменшилася, однак непсихотичні форми психічних розладів інфекційного ґенезу є доволі частими. У практиці лікаря-стоматолога дані розлади можуть зустрічатися особливо при протезуванні зубів та у роботі хірурга-стоматолога. Дана патологія вірогідна при дії інфекційного агента (вірулентності нейротропності збудника), стану імунної системи пацієнт а, його особистісних властивостей, віку та статі, а клінічна картина психічних розладів є відображенням ступеня прог8редієнтності враження головного мозку.

2. Тривалість заняття: 2 год.


^ 3. НАВЧАЛЬНА МЕТА

3.1. Студент повинен:

Знати:

 • визначення емоцій та почуттів;

 • класифікацію емоцій та почуттів;

 • класифікацію афективних розладів;

 • клініку маніакального афекту (манії);

 • ознаки ейфорії, морії;

 • клініку депресивного афекту (депресії);

 • клініку ажитованої депресії;

 • емоційне зниження (емоційне спустошення, емоційну тупість, апатію);

 • етіологію і патогенез параліча емоцій;

 • емоційну лабільність і слабодухість;

 • амбівалентність почуттів;

 • дисфорії;

 • тривогу і страх (фобії).

3.2. Вміти:

 • визначити стан емоціональної сфери у хворих;

 • виявити розлади емоцій і почуттів;

 • визначити клінічні прояви маніакального стану;

 • визначити клініку депресивного стану;

 • вміти діагностувати ажитовану депресію;

 • вміти виявити емоційні розлади – лабільність і слабкодухість;

 • вміти виявити дисфорію;

 • вміти визначити амбівалентність почуттів;

 • виявити тривогу та фобії.

^ 3.3. Опанувати практичні навички:

 • збір анамнезу у хворих на емоційні розлади;

 • провести загально клінічне і клінічно-психопатологічне обстеження хворих на емоційні розлади;

 • діагностувати емоційні розлади;

 • діагностувати маніакальний синдром;

 • діагностувати депресивний синдром;

 • визначити типи депресій;

 • діагностувати дисфоричний стан;

 • діагностувати тривожні і тривожно-фобічні розлади;

 • діагностувати суїцид альні наміри, суцїцидальну спробу у хворих на депресію;

 • оформити направлення в психіатричний стаціонар хворого на емоційні розлади.^ 4. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ (базовий рівень підготовки).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1.Анатомія людини


2.Фізіологія людини


3.Загальна психологія


4. Медична психологія


 1. Знати анатомію головного мозку, зокрема підкіркових ядер: зоровий бугор, гіпоталамус, гіпокамп, ретикулярна формація, синя пляма та ін.

 2. Знати фізіологію формування емоцій, їх виразність у вигляді мімічних реакцій, вегето-судинних феноменів: частота пульсу, дихання, артеріального тиску тощо. Роль кіркових функцій у координації діяльності підкіркових структур.

 3. Знати психологію афективної сфери. Позитивні і негативні емоції, стенічні і астенічні, інтенсивність і стійкість. Вищі почуття і особистість.

 4. Знати зміни емоцій і почуттів у хворих. Вміти описати стан афективної сфери у хворих.


^ 5. Поради студенту.

Гострі інфекції частіше супроводжуються розладами свідомості у вигляді деліріозного, аментивного, онейроїдного, хореатичного синдромів, оглушення, сутінкового розладу. В той же час хронічні психози характеризуються ендоформними проявами (галюциноз, галюцинаторно-параноїдні стани, апатичний ступор, конфабуляції). У деяких випадках формуються органічні, незворотні стани у вигляді психоорганічного, корсаковського синдромів та деменції. В залежності від характеру ураження головного мозку виділяють:

 1. симптоматичні психічні розлади, які виникають внаслідок інтоксикації, порушення церебральної геодинаміки, гіпертермії;

 2. менінгоенцефалітичні і енцефалітичні психічні розлади внаслідок запальних процесів в оболонках, судинах і речовині головного мозку;

 3. енцефалопатичні інфекційних дегенеративних і дистрофічних змін у структурі головного мозку.

Функціональними непсихотичними синдромами є: астенічний, астено-невротичний, астеноабулічний, апатико-абулічний, Психопатоподібний. Емоційні розлади найчастіше характеризуються депресивними проявами іноді з дисфоричним відтінком – тужливістю, злобністю, дратівливістю.

Серед психотичних синдромів частіше зустрічається деліріозний стан з алопсихічною дезорієнтацією та яскравими зоровими застрашливими галюцинаціями, які до вечора посилюються. Хворі бачать пожежі, загибель людей, страшні катастрофи. Хворі мають больові відчуття (ампутують ногу, його четвертують). Вихід з цього стану через часткову амнезію триває до 5 діб.

^ Аментивний синдро частіше зустрічається при тяжких соматичних станах і супроводжується глибоким потьмаренням свідомості з ауто- і алопсихічною дезорієнтацією. Хворі безпорадні, розгублені, порушене осмислення. Триває 3-4 місяці, вихід з цього стану через повну амнезію.

^ Онейроїдний синдром характеризується наявністю психомоторного збудження чи ступору. Хворі відчувають зміну оточуючого світу, тривогу, страх. Для цього стану характерна подвійна орієнтація, симптом двійника. Триває до 2-х тижнів. Вихід без амнезії чи буває ретардована амнезія. Амнестичні розлади бувають рідко і характеризуються короткочасною ретро- і антероградною амнезією. По мірі зменшення інфекційного психозу у хворих розвивається астенія з емоційною гіперестезією, дратівливістю, плаксивістю, різкою слабкістю, хворі не переносять гучних звуків, світла тощо.

Інфекційні захворювання бувають при скарлатині, кишечник інфекціях, грипі, рожистому запаленні, черевному тифі, ревматизмі, туберкульозі, енцефалітах, при тропічних інфекціях, а саме: малярії, амебіазі та сифілітичному ураженні головного мозку (нейросифіліс та прогресивний параліч) і при синдромі набутого імунодефіциту (СНІД).

Лікування: полягає в активному лікуванні основного захворювання у вигляді імунотерапії, призначення антибіотиків, проведення дезинтоксикації, дегідратації, загальнозміцнюючої терапії, десенсибілізуючої та симптоматичної терапії. Психотропні препарати призначають з урахуванням ведучого психопатологічного синдрому.

Прогноз у відношенні життя і одужання встановлюється терміном і якістю проведеної терапії.


^ 6. Питання для самоконтролю:

 1. Визначення емоцій та почуттів.

 2. Класифікація емоцій та почуттів.

 3. Класифікація афективних розладів.

 4. Гіпертипія, ейфорія, маніакальний стан.

 5. Гіпотимія, клініка депресивного стану.

 6. Клінічні прояви ажитованої депресії.

 7. Емоційне спустошення та емоційна тупість, їх діагностичне значення.

 8. Апатія, клінічна характеристика.

 9. Параліч емоцій, етіологія, клініка.

 10. Емоційна лабільність і слабкодухість, діагностичне значення.

 11. Амбівалентність почуттів, клініка, діагностика.

 12. Дисфорії, клініка, діагностика.

 13. Тривога і страх (фобії), клініка, діагностичне значення.


^ 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


7.1. Основна:


  1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров'я, 1993. – 192 с.

  2. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І. Загальна психопатологія (Методичні рекомендації). – Чернівці: ЧДМІ, 1996.- 35 с.

  3. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – К.: Здоров'я, 1993. – 344 с.

  4. Психіатрія /О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З. Голубков; за ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.: Здоров'я, 2001. – 584 с.

  5. Синдроми психічних і поведінкових розладів (Навчальний посібник) /С.М.Русіна, В.Г.Деркач, І.П.Дищук, Р.І.Рудницький; за заг. ред. доц. С.М. Русіної. – Чернівці: БДМУ, 2005. – 131 с.

  6. Сонник Г.Т., Напрєєнко О.К,, Скрипніков А.М. Психіатрія. Підручник. – К.: Здоров'я, 2006. – 432 с.


7.2. Додаткова:


 1. Психиатрия: Справочник практического врача /Под ред. А.Г.Гофмана. – М.: МЕДпресс-информ., 2006. – 592 с.

 2. Психиатрический диагноз /И.Я.Завилянский, В.М.Блейхер, И.В.Крук и др. – 2-е изд.- К.: Здоров'я, 1989. – 343 с.

 3. Руководство по психиатрии /Под ред. А.В.Снежневского. – М.: Медицина, 1983. – Т.1-2.

 4. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова. – М.: Медицина, 1988. – Т.1-2.

 5. Руководство по психиатрии /Под ред. А.С.Тиганова. – М.: Медицина, 2001. – Т.1-2.

 6. Клиническая психиатрия /Г.И. Каплан, Б.Дж.Седок.– пер. с англ. М.:Медицина, 1994. – Т.1-2.

 7. Оксфордское руководство по психиатрии /М.Гельдер, Д.Гет, Р.Мейо. – пер. с англ. К.: Сфера, 1997. – Т. 1-2.Методичну розробку склав

доцент І.П. Дищук


Рецензія позитивна

доцент С.М.Русіна


Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи