Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»
Скачати 88.32 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»
Дата14.07.2012
Розмір88.32 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»


Основи метрологічного забезпечення
Сертифікація продукції, послуг та персоналу

Стандартизація продукції та послуг

Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю


Програми дисциплін


Основи метрологічного забезпечення


Поняття метрологічного забезпечення

Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення вимірювань. Єдність і точність вимірювань.

Система SI

Міжнародна система одиниць фізичних величин. Основні, додаткові та позасистемні одиниці системи SI.

Еталони

Поняття еталону. Еталони одиниць фізичних величин. Стандартні зразки складу та властивостей речовин та матеріалів.

Повірочна схеми

Передача розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювання. Структура повірочної схеми. Вимоги до повір очних схем. Нормативні документи на повірочні схеми.

Метрологічні характеристики засобів вимірювання

Номенклатура метрологічних характеристик. Способи нормування метрологічних характеристик. Комплекси метрологічних характеристик, що нормуються в нормативно-технічній документації на засоби вимірювання конкретних типів.

Державний метрологічний контроль та нагляд

Об’єкти, сфера, види державного метрологічного нагляду. Види державного метрологічного контролю. Організація державного метрологічного контролю та нагляду в Україні.

Уповноваження та атестація у державній метрологічній системі

Організація робіт з уповноваження та атестація в Україні. Органи з уповноваження та атестації. Обов'язки уповноважених або атестованих організацій.

Державні випробування засобів вимірювальної техніки

Порядок проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, перелік необхідних документів. Державні приймальні та контрольні випробування. Затвердження типу засобів вимірювання. Державний Реєстр засобів вимірювальної техніки.

Державна атестація засобів вимірювальної техніки

Порядок проведення державної атестації засобів вимірювальної техніки. Перелік необхідних документів.

Повірка засобів вимірювальної техніки

Види та методи повірки. Порядок повірки засобів вимірювальної техніки.

Атестація вимірювальних лабораторій

Порядок, правила атестації вимірювальних лабораторій.

Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань

Порядок, завдання функції. Організація і порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань.

Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках

Організація і порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках. Порядок проведення перевірок.

Методики виконання вимірювань

Розроблення методики виконання вимірювань. Основні етапи формування методики виконання вимірювань. Розроблення, узгодження та затвердження технічного завдання. Вибір методу і засобів вимірювання.

Метрологічна служба підприємств, організації та установ

Завдання метрологічної служби підприємства. Метрологічна служба підприємства, науково-дослідної, проектно-конструкторської і технологічної організації і установи. Права і обов’язки метрологічних служб юридичних осіб.


Література

1. Васілевський О. М. Метрологічний нагляд та контроль. навч. посіб. / О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 162 с.

2. Бичківський Р. В. Основи метрологічного забезпечення / Р. В. Бичківський, В. І. Зорій, П. Г. Столярчук. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1999.

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

4. Державні стандарти України в галузі метрології, вимірювань та метрологічного забезпечення.


^ Сертифікація продукції, послуг та персоналу


Загальні відомості про сертифікацію
Розвиток сертифікації. Терміни та визначення. Інформаційне забезпечення галузі сертифікації. Законодавча та нормативна основа сертифікації. Сертифікат та знак відповідності. Мета сертифікації.

Система і схема сертифікації
Система сертифікації. Схеми сертифікації продукції та послуг. Виконавці робіт із сертифікації. Оплата робіт із сертифікації. Оскарження рішення органу із сертифікації. Міжнародні документи, якими регламентуються правила побудови та функціонування систем сертифікації.

Правове регулювання відносин в галузі сертифікації
Сфери бізнесу в яких використовують сертифікати відповідності продукції. Переваги, які надає сертифікація продукції підприємству-виробнику. Користь сертифікації для споживача. Доцільність проведення сертифікації систем управління якістю. Відповідальність за відсутність сертифіката.

Система сертифікації УкрСЕПРО
Структура Системи. Функції складових елементів. Доступність для підприємств і споживачів інформації про сертифіковану продукцію і послуги. Конфіденційність інформації у Системі.

Сертифікація продукції та послуг у Системі
Види продукції, що підлягають обов’язковій сертифікації. Порядок сертифікації. Видача, анулювання і продовження терміну дії сертифіката відповідності. Сертифікація окремих видів продукції. Сертифікація послуг. Особливості оцінки якості послуг. Критерії оцінки. Роль споживчих характеристик в оцінюванні якості послуг при сертифікації. Метод «SERVAQUAL».

Сертифікація персоналу
Сертифікація персоналу – інструмент підвищення конкурентоспроможності. Сертифікація персоналу в УкрСЕПРО. Методика сертифікації персоналу. Особливості сертифікації фахівців за професійним спрямуванням. Підготовка фахівців за європейською схемою сертифікації. Зарубіжний досвід сертифікації персоналу.

Атестація виробництва і сертифікація систем якості
Атестація виробництва, як елемент проведення сертифікації продукції, загальні вимоги до документації виробництва та його атестації. Організація контролю за виготовленням і випуском продукції. Мета, об’єкти перевірки та оцінки СЯ. Порядок проведення сертифікації. Термін дії сертифіката. Екосертифікація. Обєкти і принципи екосертифікації.

Акредитація органів з оцінки відповідності
Визначення, загальні відомості, мета та принципи на яких ґрунтується діяльність з акредитації. Основні функції Національного органу з акредитації в Україні. Інновації у сфері акредитації. Акредитація випробувальних лабораторій.

Сертифікації у зовнішньоекономічній діяльності держави
Роль сертифікації. Захист національних інтересів держави. Документи, необхідні на митному контролі. Національні системи сертифікації. Підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів і сертифікація в європейських країнах.
Література

1. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності : довідник. – К.; Львів, 1995.
2. ДСТУ 2462-93. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. – К., 1993.
3. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Державні стандарти України (ДСТУ 3410-96 - ДСТУ 3420-96, ДСТУ 3498-96) – К., 1997.
5. Бичківський Р. В. Основи сертифікації / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1997.
7. Ціж Б. Р.Основи кваліметрії. навч. посіб. / Б. Р. Ціж, Р. І. Байцар. – Львів : ФОП Корпан, 2008.
9. Міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації: організація діяльності, норми та правила: довідник. – Львів; К., 1995.
11. Закон України «Про підтвердження відповідності», 2001.
12. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», 2001.
13. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2003.Стандартизація продукції та послуг


Загальні засади стандартизації в Україні

Основні терміни і визначення в галузі стандартизації. Нормативно-правові та методичні основи стандартизації. Вибір та обґрунтування параметричних рядів стандартизованих виробів.

Організація національної стандартизації України

Суб'єкти стандартизації. Структура національної стандартизації. Функції різних органів, організацій та служб з стандартизації. Об'єкти стандартизації. Різновиди нормативних документів і стандартів. Застосування стандартів та технічних регламентів.

Розроблення нормативних документів на продукцію та послуги

Розроблення і перевіряння нормативних документів. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Вимоги до змісту стандартів на продукцію та послуги.

Організація робіт з стандартизації на підприємстві

Впровадження стандартів. Державний нагляд і ринковий контроль під час застосування стандартів. Нормоконтроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Системи загальнотехнічних стандартів.

Стандартизація як інформаційний ресурс

Міжнародна організація зі стандартизації – ISO. Міжнародна інформаційна система. Інформаційне забезпечення в Україні та на окремому підприємстві. Національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO. Українські класифікатори техніко-економічної інформації. Видавнича та пропагандистська діяльність Держстандарту.

Стандартизація у виробничій сфері

Стандартизація систем управління якістю. Особливості стандартизації послуг. Стандартизація та кодування інформації про товар. Стандарти безпеки харчових продуктів. Стандарти належної медичної практики. Стандарти управління безпекою та гігієною праці.


Література

1. Закон України «Про стандартизацію» // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2001. – № 6.

3. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 56 (166) від 20.04.

4. Національна стандартизація. – К. : Держспоживстандарт України, 2003.

5. Крилова Г. Д. Основи стандартизації сертифікації метрології / Г. Д. Крилова. – М. : АУДИТ Видавниче об’єднання ЮНИТИ, 1998. (рос.)

10. Бойко Т. Г. Основи стандартизації / Т. Г. Бойко. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 232 с.


Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю


Загальні відомості про вимірювання та контроль фізичних величин

Основні терміни та визначення. Методи проведення фізичного експерименту. Класифікація вимірювань за галузями. Основні терміни та визначення. Методи проведення фізичного експерименту. Особливості вимірювань електричних величин.


Вимірювання струму та напруги струму

Вимірювання струму та напруги в колах постійного струму. Вимірювання струму та напруги в колах змінного струму. Методичні та інструментальні похибки вимірювання.

Вимірювання пасивних електричних величин

Вимірювання опору постійному струму. Вимірювання ємності, індуктивності та взаємо індуктивності. Вимірювання параметрів імпедансу та адмітансу.

Вимірювання потужності

Загальні відомості про вимірювання потужності. Вимірювання потужності в колах звукових і високих частот. Вимірювання потужності в колах надвисоких частот.

Вимірювання частоти, фази та інтервалів

Загальні відомості про вимірювання часових характеристик сигналів частоти. Методи вимірювання частоти. Вимірювання часових інтервалів. Вимірювання фази.

Електричні вимірювання неелектричних величин

Фізичні явища, що використовуються для вимірювання неелектричних величин. Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання сили, маси, деформації. Вимірювання складу речовин. Вимірювання вологості матеріалів.

Контроль параметрів фізичних величин

Загальні положення. Терміни та визначення. Контроль та вимірювання. Спільне та різне. Характеристики контролю. Види контролю.

Випробування зразків продукції та засобів вимірювань
Основні терміни та визначення. Характеристики випробувань та умови. Випробування на вплив зовнішніх факторів. Класифікація зовнішніх впливів. Механічні, енергетичні та кліматичні впливи. Методи та засоби випробувань.

Література


1. ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.

2. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук та ін; За ред. проф. Є.С.Поліщука. – Львів : Бескид-біт, 2003. – 544 с.

3. Основи метрології та вимірювальної техніки / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін. – Львів : «Львівська політехніка», 2005.

4. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник та ін. – Львів : Бескид-біт, 2008.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності
Поняття метрологічного забезпечення. Законодавча, нормативна, технічна, організаційна та наукова основи метрологічного забезпечення....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Програмне забезпечення систем»
Основні принципи ооп. Об’єкт. Види операцій над об’єктами. Активні І пасивні об’єкти Відношення між об’єктами
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо–кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи