Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка13/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Кабак Костянтин Степанович (21.05.1924 – 17.12.1998) — гістолог і ембріолог, доктор медичних наук, професор (1970), Лауреат Державної премії України (1994), завідувач кафедри гістології й ембріології (1976-1992), декан лікувального факультету (1969-1970), проректор з наукової роботи (1971-1973), з навчальної роботи (1973-1987).

Закінчив Дніпропетровський медичний інститут (1951). Учень М.І. Зазибіна. У 1969 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Материалы к изучению реактивных изменений и свойств периферической нервной системы новорожденных".

Автор понад 120 наукових праць, присвячених вивченню ембріогенезу, будівлі, вікових і реактивних змін і властивостей периферичної нервової системи. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни І ступеня, "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: К вопросу об иннервации начальных отделов лимфатической системы // Арх. анатомии, — 1964. – № 2; Возрастные особенности реактивных изменений периферической нервной системы некоторых органов новорожденных при воздействии неадекватных раздражителей //Общие закономерности морфогенеза и регенерации. — К., 1968; Морфологические и биохимические аспекты биодеструкции полимеров. — К., 1986 та ін.

Бібліографія: Кульчицкий К.И., Коломийцев А.К., Константиновский Г.А. Константин Степанович Кабак (К 60-летию со дня рождения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1984. — Т. 87, № 9. — С. 108-109.

Кабанник Олександра Йосипівна (1896 – 2.10.1986) — лікар-невропатолог, кандидат медичних наук (1940). Директор (ректор) Київського медичного інституту (1932-1934), Київського психоневрологічного інституту (1935-1937). З 1945 до 1958 р. — асистент, а потім доцент кафедри нервових хвороб.

Закінчила лікувально-профілактичний факультет Київського медичного інституту (1931). Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Каган Соломон Соломонович (29.01.1894 – 17.03.1965) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1935), професор (1926), завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я (1924-1929; 1934-1952).

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1919).

Автор понад 200 наукових праць, присвячених питанням соціальної гігієни, санітарної статистики, демографії та історії медицини. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Наукові праці: Нариси теорії соціальної гігієни. — К., 1932; Видатний санітарний діяч України — академік АН УРСР О.В. Корчак-Чепурковський. — К, 1965 та ін.

Бібліографія: Лекарев Л.Г. Профессор С.С. Каган (К 70-летию со дня рождения) // Сов. здравоохранение. — 1964. — № 7. — С. 90.

Каз'єр Галі Вадимівна (25.11.1910 – 3.08.1988) — викладач іноземних мов, завідувач кафедри латинської мови (1954-1978), завідувач кафедри іноземних мов (1955-1962).

Закінчила Київський інститут народної освіти (1933). Відмінник охорони здоров'я СРСР. Розробляла методику викладання медичної латині.

Наукові праці: Латинско-украинско-русский словарь медицинской терминологии. — К., 1948 (співавт.); Українсько-латинсько-російський медичний словник. — К., 1960 (співавт.) та ін.

Казмірчук Віра Євстафіївна (н. 27.04.1940) — лікар-імунолог, доктор медичних наук (2004), професор (2004), професор кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології з 2004 року. Завідувач курсу дитячої клінічної імунології.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1968). З 1968 по 1970 рік працювала лікарем-неонатологом. У 1974 р. закінчила клінічну ординатуру на кафедрі педіатрії лікувального факультету, де й працювала: асистент, доцент (1974-1994). Від 1994 р. – завідувач курсу кафедри клінічної імунології та алергології НМУ імені О.О. Богомольця, професор кафедри з 2004 року. У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Дисфункції імунної системи у дітей (виявлення, верифікація, імунореабілітація)".

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 3-х навчальних посібників, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготувала перший навчальний посібник "Клінічна імунологія та алергологія дитячого віку, співавтор першого україномовного підручника "Клінічна імунологія та алергологія" та навчального посібника "Медицина дитинства". Член Європейської академії алергологів і клінічних імунологів, Російської академії алергологів та клінічних імунологів, Союзу алергологів і клінічних імунологів СНД. Учасник міжнародних та республіканських з'їздів, конгресів та науково-практичних конференцій.

Наукові праці: Імуноактивна терапія // Медицина дитинства. — К., 1999. — Т. 3 (співавт.); Механізми розвитку атопічного та псевдоатопічного дерматиту у дітей // Таврический медико-биологический вестник. — 2001. — Т. 4, № 1 (співавт.); Вторичные иммунодефицитные заболевания у детей (дифференциальная диагностика) // Проблеми екології та медицини. — 2002. — Т. 6, № 5; Лікування ускладнених форм Епштейн-Барр вірусної інфекції // Сучасні інфекції. — 2002, № 4; Сучасні аспекти імунопатогенезу та лікування міастенії гравіс / Фізіологічні та аутоімунні процеси в синапсі // Імунологія та алегрологія. — 2003, № 2; Роль імунореабілтації дітей зі зниженою протиінфекційною резистентністю // Львівський медичний часопис. — 2003, № 1; Дисфункції імунної системи у дітей та їх клінічна класифікація // Імунологія та алергологія. — 2003, № 3; Сучасний погляд на роль імунних дефектів в патогенезі гнійно-септичних захворювань // Імунологія та алергологія. — 2003, № 4; Клінічна імунологія і алергологія: Підручник... – Вінниця. – 2006; Герпесвірусні інфекції у імунокомпетентних осіб // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – № 9-10 та ін.

Калібабчук Валентина Олександрівна (н. 10.11.1939) — хімік, доктор хімічних наук (1983), професор (1987), завідувач кафедри загальної хімії з 1991 р., Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України (1995).

Закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1961). Працювала в Інституті фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України: інженер, молодший науковий спеціаліст (1961-1970). Від 1970 р. — на педагогічній роботі: 1970-1985 рр. — доцент Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова; 1985-1990 рр. — професор кафедри неорганічної хімії Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1999 р. працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця: професор (1990-1991), а з 1999 року — завідувач кафедри. У 1983 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Спектральні властивості, електронна будова та здатність до комплексоутворення похідних діазонфтолів". Учениця В.В. Скопенка. Головний напрям наукових досліджень — синтез, фізико-хімічні властивості координаційних сполук біометалів з біолігандами і розробка на їх основі нових сучасних матеріалів та лікарських засобів. Створила наукову школу, підготувала 8 кандидатів наук.

Автор понад 300 наукових праць, в тому числі 3-х монографій, підручника та 5 навчально-методичних посібників. Член Президії Українського хімічного товариства; член Президії секції "Хімія та хімічна технологія при НАН України, член комісії з питань освіти МОН України. Нагороджена грамотами Міністерства вищої і середньої освіти СРСР та України, подяками Голови Київської міської державної адміністрації.

Наукові праці: Учбовий посібник з неорганічної хімії "Хімія S- та p- елементів для студентів фармацевтичного факультету". — К., 2000 (співавт.); Учбовий посібник з неорганічної хімії "Хімія d-елементів: (для студ. фарм. факультету). — К., 2005; Посібник з хімії для учнів медичних ліцеїв. Ч. IV. Неорганічна хімія. — К., 2005; Посібник для самостійної роботи з хімії для учнів медичних ліцеїв. – Ч. 1. — К., 2005; Медична хімія: Підручник / Під заг. ред. проф. В.О. Калібабчук. — К., 2006; Медицинская химия: Учебник… – К., 2008; Тестові питання для підготовки до практичних занять з дисциплін «Медична хімія». – К., 2008; Нанофармакологія, нанохімія: стан та перспективи наукових досліджень // Наук. вісник Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. – 2010. – № 2-3 (29-30) та ін.

Калініченко Терентій Якович (10.11.1904 – 10.10.1961) — акушер-гінеколог, видатний діяч науки та організації охорони здоров’я в Україні. Директор (ректор) Київського медичного інституту (1945-1953), завідувач кафедри акушерства і гінекології (1953-1961).

Закінчив рабфак в Москві, Харківський медичний інститут (1934). Працював головним лікарем у м. Кременчуг, проводив організаційно-навчальну роботу в медичному технікумі. Як директор технікуму забезпечував умови для проведення занять з підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу лікарні та створив виробничий медичний інститут, який у подальшому влився у Харківський 2-й медичний інститут. У 1936 р. був призначений директором Харківського фармацевтичного інституту. Одночасно навчався в аспірантурі при акушерсько-гінекологічній клініці 1-го Харківського медичного інституту.

У 1938 році Т.Я. Калініченко призначений першим заступником Наркома охорони здоров’я УРСР. Одночасно – головою Центрального Комітету Товариства Червоного Хреста республіки. Продовжував працювати асистентом акушерсько-гінекологічної клініки 2-го Київського медичного інституту. У 1938 р., на 2-у з’їзді акушерів-гінекологів, виступив із доповіддю про становище допомоги породіллям та подальшому розвитку акушерської допомоги в УРСР. Вперше в Україні у 1941 році надав аналіз причин мертвонародженості та ранньої смертності новонароджених. Вподальшому аналіз материнської смертності почав проводитися в усьому Радянському Союзі. Брав активну участь в організації колгоспних пологових будинків. Доповідав з цих питань у 1940 р. на Всеукраїнських зборах – «Организация колхозного родильного дома».

Під час Великої Вітчизняної війни, рішенням ЦК КП(б)У був направлений в оперативну групу Південного фронту. Після закінчення війни знову працював першим заступником народного комісаріату охорони здоров’я.

У 1945 р. Т.Я. Калініченко призначений директором Київського медичного інституту і одночасно працював на посаді доцента кафедри акушерства і гінекології.

Відбудував зруйновані учбові корпуси. Під його кервництвом був збудований новий учбовий корпус з трьома великими аудиторіями, де були розміщені 12 кафедр, оснащені на той час унікальним обладнанням.

За період роботи Т.Я. Калініченка директором Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1945-1953), колектив закладу неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства вищої освіти СРСР та займав перші місця за зразкову постановку навчально-педагогічної роботи.

З 1953 р. і до останніх днів свого життя Т.Я. Калініченко очолював кафедру акушерства і гінекології Київського державного ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту імені О.О. Богомольця.

Автор близько 70 наукових праць, в яких головна увага приділяється проблемі жіночої безплідності. Він проводив клінічні експерименти та вносив нові пропозиції з цих питань. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, трьома орденами «Знак пошани» і медалями. За відновлення лікувальної і навчальної бази Київського медичного інституту йому було присвоєно почесне звання «Отличник здравоохранения».

Наукові праці: Питання організації боротьби з неплідністю в сучасних умовах // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1960. – № 2; Дисфункція яєчників як причина жіночої неплідності // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1958. – № 3; Переливание оксигенизированной крови в акушерстве и гинекологии // Сб. реф. науч. работ КМИ (1955-1957 гг.). – К., 1957; Аналіз спроби лікування жіночої безплідності // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1949. – № 5.

Бібліографія: Терентий Яковлевич Калиниченко (1904-1961) // Калиниченко Т.Я. Избранные труды. — К., 1964. — С. 3-5.

Каллістов Іван Павлович (27.12.1897 – 11.02.1963) — лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (1957-1963).

Закінчив медичний факультет Московського університету (1922). У 1946 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Волокнистая конструкция и реактивные структуры синовиальной оболочки коленного сустава". Розробляв питання воєнно-польової хірургії, топографічної анатомії та оперативної хірургії опорно-рухового апарата. Займався аналізом професійних захворювань.

Наукові праці: Спортивный травматизм: Анализ собственного материала // Новая хирургия. — 1928. — № 6; Спортивный массаж: Руководство. — 2-е изд. — 1930-1931; Лечебная физкультура в послеоперационном периоде // Сов. хирургия. — 1936.

Калюжний Денис Миколайович (3.10.1900 — 24.06.1976) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1954), професор (1957), Заслужений діяч науки УРСР (1964), член-кореспондент АМН СРСР (1961), завідувач кафедри комунальної гігієни (1956-1960), директор НДІ загальної і комунальної гігієни імені А.Н. Марзєєва (1956-1971), одночасно завідувач кафедри комунальної гігієни Київського інституту удосконалення лікарів (1946-1970).

Закінчив Харківський медичний інститут (1926). Учень А.Н. Марзєєва. У 1954 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий горной металлургии и мероприятия по его оздоровлению".

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі 24 монографій, присвячених санітарній охороні атмосферного повітря, гігієні планування і благоустрою населених місць, гігієнічним питанням польового розміщення військ. Під його керівництвом захищені 38 дисертацій, зокрема 16 докторських. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, орденами Вітчизняної війни І і II ступенів, Червоної Зірки, чехословацьким орденом "Боевой Крест" і медалями.

Наукові праці: Гигиена полевого размещения войск // Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. — Т. 33. — М., 1955; Санитарная охрана атмосферного воздуха и водоемов от выбросов отходов предприятий черной металлургии. — М., 1968 (співавт.); Гигиена внешней среды в районе размещения промышленных предприятий (черной металлургии и горнодобывающей промышленности). — К., 1973 (співавт.).

Бібліографія: К 75-летию со дня рождения профессора Д.Н. Калюжного // Гигиена и санитария. — 1976. — № 1. — С. 114-115; БМЭ. Изд. 3-е. — Т. 10. — М., 1979. Стб. 174-175.

Картамишев Анатолій Іоасафович (1897 – 1973) — дерматовенеролог, доктор медичних наук, професор (1933), Заслужений діяч науки Узбецької РСР, завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб (1945-1953).

Закінчив Воєнно-медичну академію (1919). Працював у Празькій клініці Крейбиха та у Київській клініці. У 1929 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Материалы к изучению обмена хлористого натрия и воды при пузырчатке".

Автор понад 150 наукових праць, зокрема понад 20 монографій і 2-х підручників. Дослідження в області сугестивної терапії дерматозів, пузирчастих дерматозів і аргентофільних волокон відомі за межами нашої країни. Учні: І.І. Потоцький, С.М. Богданович, Т.Б. Біленький та ін.

Наукові праці: Хроническая пузырчатка: Клинико-лабораторный очерк. — К., 1949; Кожные и венерические болезни: Учебник. — 1-е изд. — К., 1953; 3-е изд. — К., 1964; Ретикулезы и саркоидозы кожи. — М., 1969 та ін.

Бібліографія: Памяти профессора А.И. Картамышева // Вестн. дерматологии и венерологии. — 1974. — № 2. — С. 93.

Кефелі Ігор Євгенович (17.02.1920 – 26.08.1980) — анатом, доктор медичних наук, професор (1967). Завідувач кафедри анатомії (1971-1978), професор кафедри до 1980 р.

Закінчив Київський медичний інститут (1944). Учень М.С. Спірова.

Автор 40 наукових праць. Основний напрямок наукових досліджень — вивчення васкуляризації центральної нервової системи. Вивчав мікроциркуляторне русло функціонально різних органів.

Наукові праці: Кровеносные сосуды мягкой оболочки спинного мозга // Вопр. нейрохирургии. – 1963. – № 2; Атлас схем по анатомии человека. — К, 1963; Ангиоархитектоника спинного мозга человека: Дис. ... доктора мед. наук. — К., 1966; Соотношение нервных клеток и капилляров спинного мозга человека // Вопр. морфологии микроциркуляторного русла. — К., 1974.

Бібліографія: Бобрик И.И., Архипович А.А. Памяти Игоря Евгеньевича Кефели //Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 1981. — № 4. — С. 125-126.

Кисельова Олександра Пилипівна (н. 19.12.1918 – 7.06.1995) — лікар-паталогоанатом, доктор медичних наук, професор (1960), Заслужений діяч науки УРСР (1981), завідувач кафедри патологічної анатомії (1971-1991), проректор з навчальної роботи (1960-1965), декан стоматологічного факультету (1954-1960).

Закінчила Томський медичний інститут (1940). Учениця Є.І. Чайки. Захистила докторську дисертацію на тему: "Реактивность внутриорганной нервной системы сердца при гипертонической болезни" (1955).

Автор понад 300 наукових праць, зокрема 6 монографій, присвячених вивченню закономірностей структурних змін і патогенезу патологічних процесів у різних органах і тканинах при захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок, травного каналу. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджена орденом "Знак Пошани", Вітчизняної війни і медалями. Почесний академік Міжнародної академії патології (Мадрид).

Наукові праці: Ультраструктурные изменения в почках при гидронефрите. — К., 1974 (співавт.); Печеночно-почечная недостаточность. — К., 1977 (у співавт.); Почечнокаменная болезнь. — К., 1978 (співавт.); Морфофункциональные методы исследования в норме и при патологии. — К., 1983 (співавт.).

Бібліографія: Благодаров В., Хомінська М. Кисельова Олександра Пилипівна: «Я вмію працювати 24 години на добу» (19.12.1918 – 7.07.1995) // Медичні кадри. – 2008. – № 18 (2531).

Книпович Михайло Федорович (1882 – 1953) — викладач іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри латинської й іноземної мов (1933-1953). Розробляв методику викладання медичної латині.

Наукові праці: Учебник латинского языка для мединститутов. — М., 1938; К., 1949; Латинско-украинско-русский словарь медицинских терминов. — К., 1948 (співавт.); Украинско-латинско-русский медицинский словарь. — К., 1960 (співавт.) та ін.

Коваленко Василіса Степанівна (6.03.1921 – 13.09.1993) — відомий хірург-стоматолог, доктор медичних наук (1971), професор кафедри хірургічної стоматології (1972-1986), декан стоматологічного факультету (1962-1966; 1971-1986).

Закінчила Київський стоматологічний інститут (1946). В 1946-1949 рр. навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі хірургічної стоматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця під керівництвом професора С.Н. Вайсблата. У 1950-1962 рр. працювала асистентом цієї ж кафедри, успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Пенициллинотерапия при одонтогенном остеомиелите челюстей». З 1962 по 1964 рік займала посаду виконувача обов’язків доцента. В 1964 р. їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургічної стоматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Викладала хірургічну стоматологію на факультеті удосконалення викладачів та за призначенням була головою стоматологічної секції методичної Ради МОЗ УРСР. В 1962-1966 рр. працювала деканом стоматологічного факультету. У 1966 р. призначена на посаду старшого наукового співробітника, займалася вивченням захворювань слинних залоз та в 1970 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Особенности клинического течения, диагностики и лечения неэпидемических сиалоаценитов». Після захисту дисертації у 1971 р. В.С. Коваленко знову була обрана деканом стоматологічного факультету та обіймала цю посаду наступні 14 років. Під її керівництвом факультет досяг вагомих результатів у педагогічній, науковій та лікувальній роботі.

Автор близько 60 наукових праць, присвячених питанням клініки, діагностики і лікуванню неепідемічних сиаладенітів, остеомієліту щелеп, а також питанням удосконалення викладання хірургічної стоматології в медичних вузах. Запропонувала метод спеціальної рентгенографії щелепно-лицевої області та нові методи лікування захворювання слинних залоз. Проводила велику лікувально-консультативну роботу в лікарнях Києва, області та держави.

Упродовж 10 років виконувала обов’язки секретаря обласного (1955-1962, Київ), потім республіканського (1962-1969, Одеса, 1969-1970, Дніпропетровськ) наукових товариств стоматологів. Працювала заступником голови Республіканського наукового товариства стоматологів України, головою стоматологічної секції Методичної Ради МОЗ УРСР.

Двічі нагороджена орденами «Знак Пошани» (1966, 1976), ушанована Грамотою Президії Верховної ради УРСР.

Наукові праці: О диагностике слюннокаменной болезни подчелюстной слюнной железы // Врачеб. дело. – 1975. – № 4; О значении рентгенографии и сиалографии при диагностике слюннокаменной болезни // Проблемы стоматологии. – Т. 6. – К., 1962; Лечение и профилактика осложнений слюннокаменной болезни подчелюстных слюнных желез // Стоматология. – 1962. – № 5; Інтеграція у викладанні на стоматологічному факультеті. Інтеграція в учбовому процесі // Тематичний збірник наукових праць. – К., 1972; Роль медицинских институтов в подготовке интернов. // Стоматология. – 1978. – № 1. та ін.

Бібліографія: Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: з нагоди 90-ліття з дня народження декана стоматологічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, професора Коваленко Василіси Степанівни (1921-1992): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції / До 170-ліття Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 90-ліття стоматологічного факультету та 90-ліття кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – К., 2011.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи