Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка16/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Кострюкова Ксенія Юліївна (19.02.1892 – 1981) — цитолог і ембріолог рослин, доктор біологічних наук (1939), професор (1940), завідувач кафедри біології (1941-1968). Професор-консультант по 1973 р.

Закінчила Київський інститут народної освіти (1929).

Автор понад 100 наукових праць, присвячених в основному цитоембріології вищих рослин. Активна прихильниця навчання Т.Д. Лисенка, що відбилося на напрямку її наукової і педагогічної діяльності. Нагороджена орденом "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: Общая биология: Учебник. — М., 1950; Сучасні дані про форми розвитку клітин // Укр. ботанічний журн. — 1958. — Т. 15, № 3; К истории хромосомной теории наследственности // Наследственность, изменчивость растений, животных и микроорганизмов. — М., 1959. — Т. 1 та ін.

Кошель-Плескунова Олена Сидорівна (27.05.1904 – 23.05.1990) — лікар-педіатр, доктор медичних наук (1957), професор (1958), завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб (1950-1969), професор-консультант (1969-1974).

Закінчила медичний факультет Московського університету (1929). Учениця О.М. Хохол. У 1956 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Материалы к вопросу о лечении туберкулезного менингита у детей". У 1958-1959 рр. працювала радником МОЗ в Демократичній Республіці В'єтнам. На знак подяки в підготовці медичних кадрів, організації лікарень для дітей, проведення наукової роботи нагороджена грамотою прем'єр-міністра ДРВ у Ханої в 1963 р. з врученням "Медалі Дружби".

Автор понад 100 наукових праць, присвячених фізіології і патології травлення у дітей раннього віку, клініці і лікуванню туберкульозного менінгіту, дослідженню вищої нервової діяльності у дітей. Під її керівництвом виконано 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. Голова Українського наукового товариства дитячих лікарів, член правління Київського міського товариства педіатрів. Брала участь в роботі Міжнародних, Всесоюзних, Республіканських з'їздів, симпозіумів педіатрів. Співавтор першого видання підручника "Детские болезни" за редакцією І.М. Руднєва і П.М. Гудзенка (1974). Нагороджена знаком "Отличник здравоохранения" (1958), та багатьма ювілейними медалями і грамотами.

Наукові праці: Досвід лікування стрептоміцином туберкульозного менінгіту у дітей // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 1951. — № 6; Про дослідження замикальної функції кори головного мозку у дітей, видужуючих від туберкульозного менінгіту // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1954. — № 3; Стан вищої нервової діяльності в дітей при туберкульозному менінгіті // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 1957. — № 4 та ін.

Бібліографія: Майданник В.Г. Олена Сидорівна Кошель-Плескунова. / До 100-річчя від дня народження // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2004. — № 3. — С. 32-36.

Крамарьов Сергій Олександрович (н. 12.04.1954) — лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук (1991), професор (1993), Заслужений лікар України (2004), завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб з 1994 року, Головний інфекціоніст МОЗ України.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1977). У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Клинико-патогенетическое значение системы гомеостаза и биологически активных веществ при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста".

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі 2 монографій, підручників, 5 учбових посібників, присвячених проблемам інфекційних захворювань у дітей. Підготував 2 докторів наук та 12 кандидатів наук. Член комісії зі створення наказів МОЗ України з інфекційних питань. За завданнями МОЗ України неодноразово очолював комісії з ліквідацій спалахів інфекційних хвороб серед дітей в регіонах України, брав участь у ліквідації епідемій дифтерії та холери. Був членом експедитної групи з підготовки сертифікації України, як території, вільної від поліомієліту. Практичним виходом цієї роботи є отримання Україною сертифікату ВООЗ. Очолює комісію МОЗ України з заключної оцінки випадків в'ялих паралічів та поліомієліту. Підготував для впровадження в Україні Стандарти по наданню медичної допомоги дітям з інфекційними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей та дорослих. Член правління Асоціації інфекціоністів України, член Європейської асоціації дитячих інфекціоністів, член редколегії та редакційних рад 6 науково-методичних журналів та 2 науково-популярних журналів для батьків.

Наукові праці: Інфекційні хвороби у дітей: Клінічні лекції. — К., 2003; Ротавірусна інфекція. — К., 2004; Інтенсивна терапія в педіатрії: Навч. посібн. — К., 2004 (співавт.); Трудний діагноз. — Сімферополь, 2004 (співавт.); Поражение нервной системы при инфекционных заболеваниях у детей. — Симферополь, 2004; Тяжкі форми менінгококової інфекції у дітей. — Харків, 2005; Сучасні підходи до лікування гострих кишкових інфекцій у дітей: Посібн. для лікарів. — К., 2006; Гельмінтози у дітей та підлітків: Посібник. – К., – Луганськ, 2006. Актуальные вопросы гриппа: Лекция // Туберкульоз, легеневі хвороби, інфекція. – 2010. – № 3; Грип у дітей. Сучасні підходи до діагностики та лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – № 8 (37) та ін.

Кречковський Євген Олександрович (24.09.1921 19.05.1999) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1980), завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії (1967-1986).

Закінчив Львівський медичний інститут (1959). У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гигиеническая характеристика условий труда и профессиональной деятельности врачей хирургической специальности".

Автор понад 90 наукових праць. Основні дослідження присвячені гігієні праці: медичних працівників, працівників текстильної промисловості, сільського господарства, а також експериментальної токсикології. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений Орденом Вітчизняної війни І ступеня і медалями.

Наукові праці: Гигиена применения ядохимикатов: Справочник. — 2-е изд. — К., 1978; Санитарно-гигиеничное обеспечение хирургических отделений больниц. — К., 1981 (співавт.); Методика гигиенической оценки производственной вентиляции // Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. — К., 1986. — Гл. 2; Организация санитарно-противоэпидемической работы на селе. — К., 1993 (співавт.) та ін.

Кривопустов Сергій Петрович (н. 17.07.1966) — лікар-педіатр, доктор медичних наук (1998), професор (2004), професор кафедри педіатрії з курсом медичної генетики та неонатології з 2003 року, завідувач науково-дослідного сектора університету за сумісництвом (1999-2003), Лауреат Української премії імені Г.Г. Рекевега (2005).

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1989), клінічну ординатуру при кафедрі госпітальної педіатрії. Мав післядипломну підготовку при медичній школі Університету Пенсільванія (м. Філадельфія, США 1993, 1994, 1997), тематичні стажування у Австрії (2002), Угорщині (2003), Франції (2003), Німеччині (2004). Протягом 1992-1999 рр. працював асистентом, 1999-2003 рр. — доцентом кафедри педіатрії № 2, з 2003 року — професор кафедри педіатрії № 2 з курсом медичної генетики та неонатології. У 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція". Учень В.М. Сідельникова.

Автор понад 300 наукових робіт, в тому числі 10 монографій, 5 підручників та навчальних посібників з педіатрії. Наукові розробки присвячені питанням кардіології дитячого віку, інтенсивній неонатології, ультразвуковій діагностиці в педіатрії, раціональній фармакотерапії поширених захворювань дитячого віку. Член Правління Асоціації педіатрів України (1999) та Української Асоціації лікарів ультразвукової діагностики. Член Європейської Асоціації кардіологів (1997). Член наукової ради Міжнародного журналу з біологічної медицини. Нагороджений Почесним дипломом Української Асоціації лікарів ультразвукової діагностики (1999), Почесною грамотою МОЗ України (2000), Подякою (2002) та Почесною грамотою Київського міського голови (2004).

Наукові праці: Неотложные состояния в педиатрии. — К., 1999; Дитячі хвороби. — К., 1999 (співавт.) Лікарські рослини в лікуванні і профілактиці захворювань у дітей: Навч. посібник. — Луганськ, 2003; Видатний український вчений В.М. Сідельников. — Тернопіль, 2003; Навчальний посібник з дитячої ендокринології. — Тернопіль, 2004; Антимикробная терапия распостраненных заболеваний в детском возрасте. — К., 2004; Неонатологія. — К., 2004; Цефалоспорины в практике современной педиатрии: Монография. – Харьков, 2007; Макролиды в практике современной педиатрии: Монография. – К., 2009; Абдоминальная боль у детей: проблемно-ориентированный подход // Современная педиатрия. – 2010. № 4 (32) та ін.

Криворучко Іван Федорович (14.10.1919 – 24.03.1996) — лікар-невропатолог, доктор медичних наук (1969), професор кафедри нервових хвороб (1982-1988). Від 1988 р. — професор-консультант неврологічного відділення лікарні № 14 м. Києва (тепер — Центральна міська лікарня).

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1951). У 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Церебральные осложнения у больных сахарным диабетом". Учень Б.М. Маньковського.

Автор понад 56 наукових робіт, серед яких 5 монографій і підручник у співавторстві. Основний напрямок наукових праць: неврологічні ускладнення злоякісних пухлин позамозковою локалізацією, судинні ускладнення цукрового діабету. Перший голова наукового Товариства медичних генетиків України. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Вітчизняної війни І ступеня, Червоної Зірки і медалями.

Наукові праці: Высшая нервная деятельность и злокачественные опухоли. — К., 1966; Генетика человека с основами медицинской генетики: Учеб. пособие... — К., 1979; Медицинская генетика: Учеб. пособие... — К., 1990; Медична генетика: Навч. посібник... — К., 1993; Індивідуальна чутливість організму до ліків. Поради лікаря. — К., 1991; Нервові хвороби: Підручник. — К., 1985 (співавт.).

Кривченя Данило Юліанович (н. 16.03.1938) — відомий дитячий хірург, доктор медичних наук (1978), професор (1980), Заслужений діяч науки і техніки (1998), академік АНВШ України (1993), завідувач кафедри дитячої хірургії (з 1992 р.), Головний дитячий хірург МОЗ України (1989). Учень М.М. Амосова і О.О. Шалімова.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1960). Протягом 3-х років працював лікарем-ординатором хірургічного відділення Черкаської обласної протитуберкульозної лікарні. З 1963 р. – аспірант, асистент кафедри торакальної хірургії Київського інституту удосконалення лікарів у клініці серцево-судинної хірургії, якою керував академік М.М. Амосов. У 1973-1980 рр. – доцент кафедри торако-абдомінальної хірургії того ж інституту на базі НДІ клінічної та експериментальної хірургії. Під керівництвом академіка О.О. Шалімова успішно опрацьовував проблему лікування вад серця коронарної хвороби. У 1978 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Хірургічне лікування ревматичних вад серця у дітей та підлітків". Організував і очолив кафедри дитячої хірургії КМАПО (1980-1992) та відділення торако-абдомінальної хірургії у НДІ ПАГ (1981). Вперше в Україні виконав оригінальні операції при складних вадах розвитку — при подвійній дузі аорти, аномальній підключичній артерії, петлі легеневої артерії (1982, 1989, 1990 рр.), при транспозиції магістральних судин у новонароджених (1989), сегментарну резекцію при вродженій емфіземі легень. Вперше у світовій практиці запропонував та виконав операцію транслокації діафрагми при аплазії легень (1995). Запропонував степлерний первинний колоректальний анастомоз при хворобі Гіршпрунга (1997). Розробив пристрій та метод корекції лійкоподібної деформації грудної клітини. Вперше виконав трахеопластику та аортопексію при трахеомаляції і компресійних стенозах трахеї (1987, 1988, 1989). Розробив алгоритм надання допомоги дітям з синдромом портальної гіпертензії (ендоскопічне склерозування, прошивання вен стравоходу, редукція кровотоку селезінки, спленоренальне шунтування). Розробив методику сегментарної резекції селезінки з метою збереження її функції.

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 7 монографій. Має 19 винаходів та патентів на методи операцій і хірургічні інструменти. Під його керівництвом виконано 4 докторських та 28 кандидатських дисертацій. Учасник Міжнародних конгресів дитячих хірургів. Президент Всеукраїнської асоціації дитячих хірургів (1993), член Європейської асоціації дитячих хірургів, член Правління наукового товариства хірургів України. Член низки редакційних колегій журналів: "Клінічна хірургія", "Дитяча хірургія", "Український медичний часопис" та ін. Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України (1989) і почесними грамотами МОЗ України (1998, 2003). В 2006 р. його було нагороджено міжнародною премією «Золотий ОТТІС». Він успішно продовжує керувати хірургічною клінікою Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Наукові праці: Кардиология детского возраста. — К., 1986 (співавт.); Диагностика и лечение болезни Гиршпрунга у новорожденных и детей старшего возраста // Клиническая хирургия. — 1986. — № 6; Вроджені вади легенів у дітей. — К., 2001 (співавт.); Диагностика и лечение ожогов пищевода у детей. — К., 2001 (співавт.); Диагностика и лечение стеноза пищевода у детей. – К., 2008; Хірургічні захворювання у дітей: Навч. посібник… – Вінниця, 2008; Лікування кістозних утворень паренхіматозних органів черевної порожнини у дітей пункційно-дренажним методом під ультрасонографічним контролем // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 3 (33) та ін.

Бібліографія: Кривченя Данило Юліанович (до 60-річчя з дня народження) // Клінічна хірургія. — 1998. — № 3. — С. 53-54; До 70-річчя Данила Юліановича Кривчені // Хірургія України. – 2008. – № 2. – С. 4.

Крижанівський Ярослав Йосипович (н. 20.07.1932) — хірург-ортопед, доктор медичних наук (1979), професор (1985), завідувач кафедри загальної хірургії № 2 з курсом воєнно-польової хірургії (з 1994 р.), Заслужений працівник народної освіти УРСР (1990), академік Академії вищої освіти України (1994). Учень О.Г. Єлецького та А.Х. Озерова.

Закінчив Івано-Франківський медичний інститут (1955). У 1955-1961 рр. працював у Бучацькому районі Тернопільської області – викладач медичного училища, ординатор хірургічного відділення лікарні, заступник головного лікаря. У 1961-1994 рр. обіймав посади на кафедрі хірургії санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця послідовно – аспірант, асистент, доцент, професор. З 1994 р. – завідувач кафедри загальної хірургії № 2 з курсом ВПХ. Викладав курс воєнно-польової хірургії та очолював клініку ортопедії і травматології. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Оперативное лечение переломов и ложных суставов шейки бедра".

Автор понад 200 наукових праць та 14 винаходів. Головний напрямок наукової діяльності: лікування захворювань та переломів великих суглобів, розробка реконструктивно-відновних методик, металоостеосинтез, ендопротезування суглобів, кісткова пластика при переломах, захворюваннях кісток та суглобів, остеомієліті, пухлинах, методика викладання загальної хірургії і воєнно-польової хірургії. За його ініціативою організовані Міський центр мікрохірургії кисті, Міський центр хірургії шийки стегна та пошкоджень великих суглобів. Впровадив у практику травматології оригінальні методики пластики при звичному вивисі плеча, реконструктивні методики при переломах, псевдоартрозах шийки стегна, переломах кулькової западини, відновні операції при асептичному некрозі головки стегна, через хрящевий остеосинтез при переломах ліктьового суглобу. Впровадив ендопротезування. Учасник Міжнародних з'їздів, конференцій з хірургії, ортопедії та травматології. Член правління Українського Товариства ортопедів та травматологів.

Наукові праці: Відновне лікування хронічної нестабільності суглоба // Ортопедия, травматология и протезирование: Респ. межвед. сб. — К., 1993; Основні помилки та причини ускладнень при лікуванні в ділянці кульшового суглоба // Матеріали пленума травматологів-ортопедів України 21-22 травня 1998 р. — К., — Одеса.1988; Значення мікрохвильової рефлексотерапії в ранній підготовці гнійної рани до здійснення аутодермопластики // Клінічна хірургія. 2002.№ 11-12; Пластика дефектів м’яких тканин гомодигітальним адипофасціальним клаптем при внутрішньо-суглобових та епіметафізарних переломах пальців кисті // Літопис травматології та ортопедії. – 2004. – № 1-2 та ін.

Бібліографія: Романюк М. Ярослав Йосипович Крижанівський: (до 70-річчя з дня народження // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2002 3 — С. 159-160.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи