Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка17/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Криштаб Сергій Йосипович (29.09.1924 – 17.09.1984) — стоматолог-ортопед, доктор медичних наук (1969), професор (1971), завідувач кафедри ортопедичної стоматології (1969-1984). Закінчив Київський стоматологічний інститут (1953). У 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Материалы к патогенезу и диагностике деформаций нижней челюсти".

Автор понад 100 наукових праць, зокрема 5 монографій і підручника. Під його керівництвом розроблені і впроваджені суцільнолиті протези з металокераміки, застосовується внутрікісткова імплантація зубів та ін.

Наукові праці: Лечение зубочелюстных деформаций. — К., 1982; Ортопедическая стоматология. — К., 1986; Ортопедия и протезирование в детском возрасте: Учебное пособие. — К., 1987 (співавт.) та ін.

Бібліографія: Памяти профессора Сергея Иосифовича Криштаба // Стоматология. — 1985. — № 1. — С. 87.

Кришталь Микола Васильович (н. 1.01.1948) — патофізіолог, доктор медичних наук (1995), професор (2003), професор кафедри патологічної фізіології з 2003 року, дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1999). У 1972 році закінчив Чернівецький медичний інститут (тепер — Буковинська медична академія). В 1972-1984 рр. – аспірант, асистент кафедри гістології. В 1984-1990 рр. – асистент кафедри патологічної фізіології. Від 1990 р. — у Київському НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського — старший науковий співробітник (1990-1992), провідний науковий співробітник (1992-1994). Від 1994 року — у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця – доцент кафедри патологічної фізіології (1994-2003), професор кафедри — від 2003 року. Основними напрямками наукових досліджень є вивчення фізіології та патології нирок та ендокринних залоз, з'ясування нейрон-ендокринних механізмів підтримання кислотно-лужного, водно-електролітного та вуглеводного гомеостазу в нормі та за умов патології.

Наукові праці: Влияние норадреналина на гистофизиологию островкового аппарата поджелудочной железы. // Физиол. журнал. — 1981. — Т. 27, № 1; Адренергические влияния на функцию почек и их механизмы // Физиол. журнал. — 1991. — Т. 37, № 3; Механизмы нарушения метаболизма углеводов при изменениях кислотно-щелочного состояния // Бюл. экспер. биол. и мед. — 1993. — Т. 116, № 9; Эндокринная регуляция транспорта ионов хлора в почках крыс // Пробл. эндокринол. — 1993. Т. 39, № 3; Патогенетическая роль перекисного окисления липидов в развитии эндотоксической нефропатии // Докл. АН Украины. — 1994. — № 3; Вплив хронічного ацидозу на білковий обмін // Фізіол. журн. — 2003. — Т. 49, № 5; Участь моноксиду вуглецю в регуляції кардіогемодинаміки щурів з експериментальним діабетом // Клінічна та експериментальна патологія. – 2003. – Т. 11, № 1; Вплив хронічного ацидозу на білковий обмін // Фізіол. Журн. – 2003. – Т. 49, № 5 та ін.

Кронтовський Олексій Антонович (12.03.1885 – 15.08.1933) – лікар-патолог, доктор медицини (1917), професор (1921), завідувач кафедри бактеріології (1921-1922), загальної патології (1923-1924). Від 1924 р. — професор Київського Бактеріологічного інституту, Київського Рентгенологічного інституту, де організував відділ експериментальної патології і біології. Учень В.К. Ліндемана.

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1911).

Автор близько 80 наукових праць, зокрема 5 монографій з питань порівняльної та експериментальної патології пухлин, регенерації тканин, культури тканин та їхнього обміну речовин, внутрішньої секреції, спадковості і конституції, впливу рентгенівського випромінювання, бактерій і вірусів на культури тканини. Запропонував метод дослідження обміну речовин злоякісних пухлин шляхом створення в організмі тварини "ізольованої" пухлини (1928). Вперше одержав культуру збудника висипного тифу в культурах тканини (1923), що сприяло розробці методу отримання висипнотифозної вакцини. Досліджував також різні проблеми ендокринології і мікробіології. Член Міжнародного товариства патологів, один із редакторів міжнародного журналу в Єні (Німеччина).

Наукові праці: Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей. — К., 1916; Метод тканевых культур. — К., 1917; Наследственность и конституция. — К. 1925 та ін.

Бібліографія: Вилегжанин Н.И. А.А. Кронтовский (1885-1933) // Патол. физиология и эксперим. терапия 1957. — Т. 1, 15 — С. 74; БМЭ. Изд. З-е. — Т. 12. — М., 1980 — Стб. 420-421.

Крупський Олександр Іванович (22.01.1875 1943) — акушер-гінеколог, доктор медичних наук (1920), професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 (1930-1937). З 1938 р. завідувач кафедри акушерства і гінекології Воронежського медичного інституту.

Закінчив медичний факультет Юріївського (Дерптського) університету (1919). Працював асистентом, читав приват-доцентський курс пропедевтики акушерства української лектури медичного факультету Українського державного університету, згодом Київського медичного інституту. У 1920 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Застосування акушерських щипців Кілланда". Спеціалізувався під керівництвом Г.Е. Рейна та Г.Ф. Писемського.

Автор першого підручника з оперативного акушерства українською мовою і численних наукових праць з акушерства. Вперше в Україні запровадив масове знеболювання пологів. В період УНР був членом Центральної Ради, брав участь в роботі Міністерства народного здоров'я і опікування, у створенні Всеукраїнської спілки лікарів. Член ради Медичної секції ВУАН (1929). Талановитий хірург, продовжуючи традиції Г.Е. Рейна, об'єднував роботу вченого і організатора. Учні: Л.Д. Мельник, М.К. Венцковський, А.І. Євдокимов та ін. Репресований у 1937 році, згодом звільнений, але йому заборонено було жити і працювати в Україні, виїхав до Воронежа, де обіймав посаду завідувача кафедри акушерства і гінекології медичного інституту (1938).

Наукові праці: Про акушерські Kielland'ові щипці. — 1926: Оперативне акушерство. — Вид. 2-е. — К., 1936; Знеболювання родів. — К., 1936; Отрицательный признак в диагностике ранней беременности // Сб. науч. робот Воронеж. обл. ин-та охраны материнства и младенчества. — Воронеж. — 1938. — Вып. ІІІ.

Бібліографія: Олександр Крупський — засновник національної школи акушерів-гінекологів // Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія. — Львів — 2002. — С. 408-421.

Кузнець Михайло Мефодійович (30.09.1890 – 30.01.1959) — лікар-дерматолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматології (1954-1959).

Закінчив медичний факультет Київського університету (1927). Учень А.М. Тижненка. У 1937 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гистология старения кожи".

Автор понад 70 наукових праць, присвячених хронічній серпигінозній піодермії, патогенезу і лікуванню червоного вовчака, гістології, патогенезу і лікуванню псоріазу, мікросаркомі, лімфатичній лейкемії, а також патології травлення у хворих дерматологічного профілю. Першим у вітчизняній літературі опублікував роботу про хворобу Парке-Вебер. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни І ступеня і медалями.

Наукові праці: Каротинодермия и ее клиническое значение // Врачеб. дело. — 1956. — № 6; Фтивазид в терапии кожного туберкулеза и красной волчанки // Науч. тр. расширенного пленума дерматовенерологической комиссии. — Львов, 1958; Лечение больных красной волчанкой фтивазидом // Врачеб. дело. — 1959. — 4 та ін.

Бібліографія: Памяти профессора М.М. Кузнеца // Врачеб. дело. — 1959. — № 4. — Стб. 439-440.

Кузьменко Анатолій Якович (н. 4.05.1949) — лікар-педіатр, доктор медичних наук (1994), професор, професор кафедри педіатрії № 2 з курсами медичної генетики та неонатології з 2003 року. Організатор та керівник курсу медичної генетики з 1995 року.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1978), клінічну ординатуру (1980), аспірантуру (1983) на кафедрі дитячих хвороб № 2, де й працює: асистент (1983); доцент (1996); від 2003 року — професор кафедри. У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Патогенетичне медикаментозне і немедикаментозне лікування порушень серцевого ритму у дітей". Учень В.М. Сідельникова.

Автор понад 70 наукових праць, в тому числі 14 навчально-методичних робіт, 3-х навчальних посібників, підручника, а також винаходів. Наукові дослідження присвячені питанням кардіоревматології, дитячої аритмології, медичної генетики. Розробник Типової програми підготовки студентів медичних факультетів з фаху "медична генетика". Співавтор підручника "Дитячі хвороби" під редакцією В.М. Сідельникова, В.В. Береженого, учбового посібника "Неотложные состояния в педиатрии".

Наукові праці: Невідкладні стани у дітей. — К., 1994 (співавт.); Лікування порушень серцевого ритму у дітей // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 1996. — № 5-6; Методика застосування серцевих глікозидів у дитячому віці // Там само. — 1997. — № 5-6; Нові погляди на лікування порушень серцевого ритму у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – № 3; Корекція функціональних порушень серцево-судинної системи // Там само. – 2003. – № 5; Хвороба Кавасакі: сучасні підходи до діагностики та лікування // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2 та ін.

Кульчицький Костянтин Іванович (9.07.1922 – 18.11.1997) — топографоанатом і хірург, доктор медичних наук (1961), професор (1964), завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії (1963-1995), Заслужений діяч науки УРСР (1981), Лауреат Державної премії УРСР (1983), премії імені О.О. Богомольця (1986).

Закінчив Київський медичний інститут (1944). Учень С.Т. Новицького і Б.А. Долго-Сабурова. У 1962 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Кровеносные сосуды и нервные аппараты сердца в условиях экспериментальной патологии".

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 9 монографій. Основний напрямок досліджень: кровопостачання й інервація органів грудної і черевної порожнини у нормі, при патології та в експерименті, створення і вивчення біологічних моделей різних патологічних станів, можливості їхньої хірургічної корекції. Під його керівництвом захищено 38 дисертацій, зокрема 6 докторських. Нагороджений орденом "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: Коронарное кровообращение и экспериментальный инфаркт миокарда. — К., 1962 (співавт.); Н.И. Пирогов в усадьбе Вишня. — К., 1981; Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов сердца. — К., 1985 (співавт.); Клапаны сердца. — К., 1990 (співавт.).

Бібліографія: Константин Иванович Кульчицкий (К 60-летию со дня рождения) // Клиническая хирургия. — 1982. — № 6. — С. 74-75.

Курилін Іван Авксентійович (6.03.1918 18.07.1984) — лікар-отоларинголог, доктор медичних наук (1961), професор (1962), Заслужений діяч науки УРСР (1983), Лауреат Державної премії УРСР (1979), завідувач кафедри оториноларингології (1963-1984), декан педіатричного факультету (1962-1966). Учень О.С. Коломійченка.

Закінчив Алма-Атинський медичний інститут (1941). В роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) служив командиром санітарної роти, старшим лікарем Піхотного полку Сталінградського і Донського фронтів, а потім працював ординатором хірургічного госпіталю 7-ї Гвардейської армії. Двічі був поранений. Після демобілізації з 1947 по 1949 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів під керівництвом професора О.С. Коломійченка. У 1950 р. обраний на посаду асистента. Починаючи від 1955 р., – у Київському медичному інституті – доцент (1955), 1962 р. – професор, від 1963 р. – завідувач кафедри оториноларингології.

У 1961 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Современные методы диагностики и хирургического лечения склеромы с применением стрептомицина".

Автор близько 170 наукових праць, в тому числі 6 монографій, 14 винаходів, 26 рацпропозицій, присвячених питанням новоутворень ЛОР-органів, склеромі, отитам у дітей, тонзилярним патологіям, реконструктивно-відновній хірургії. Вперше в світовій оториноларингології застосував полімерні матеріали (тефлон, лавсан) для заміни дефектів кісткового і хрящового скелету носа, гортані і трахеї. Запропонував унікальний набір інструментів для видалення склеромних інфільтратів з гортані, трахеї і бронхів. Використання сітчастих аллотрансплантантів в пластичній ЛОР-хірургії поклало початок новому розділі аллопластики ЛОР-органів. Його клініка стала центром реконструктивно-відновної хірургії ЛОР-органів в Україні (1979). Талановитий вчений та педагог, створив наукову школу оториноларингологів. Під його керівництвом виконано 33 дисертації, в тому числі 2 докторських, написані 4 монографії, розроблено 8 винаходів, раціоналізаторських пропозицій та методичних рекомендацій. Учні професора І.А. Куриліна: В.М. Горбачевський, Ф.О. Тишко, Н.Ф. Федун та ін. Понад 10 років він очолював Учбово-методичну секцію з оториноларингології МОЗ УРСР. Був головним редактором видання «Журнал ушных, носовых и горловых болезней», членом редакційної ради журналу «Вестник оториноларингологии» та видавництва «Здоров’я». Голова правління Республіканського та замісник голови правління Всесоюзного наукових товариств оториноларингологів (1974-1984). Нагороджений двома орденами «Красная звезда», орденами «Отечественной войни І ступеня», "Знак почета", «За оборону Сталинграда», «Заслуженный изобретатель СССР».

Наукові праці: Отиты и антриты у детей грудного возраста. — К., 1969 (співавт.); Хронический тонзилит у детей, больных туберкулезом. — К., 1971; Папилломатоз гортани. — К., 1972 (співавт.); Носовые кровотечения. — К., 1976.

Бібліографія: Іван Авксентійович Курилін (до 90-річчя з дня народження) / Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва // Журн. вушних, носових и горлових хвороб. — 2008. – № 1. – С. 2-8.

Кучер Микола Дмитрович (н. 22.10.1957) — лікар-хірург, доктор медичних наук (2002), професор (2003), професор кафедри факультетської хірургії № 1 з 2003 року.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1980), клінічну ординатуру кафедри госпітальної хірургії (1982), аспірантуру на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії (1985). Від 1987 року працює на кафедрі факультетської хірургії № 1 — асистент; з 1997 р. — доцент; від 2003 р.професор кафедри. У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Лапароскопічна хірургія товстої кишки".

Автор понад 100 наукових праць, 1 монографії, 8 патентів на винахід, навчального посібника, підручника. Проводить селективний курс "Ендоскопічна хірургія". За його безпосередньої участі на благодійних засадах проведені навчання спеціалістів і створені центри лапароскопічної хірургії у Києві, Донецьку, Тернополі, Одесі, Івано-Франківську. Постійний член Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (ЕАЕS). Учасник і щорічний доповідач на Міжнародних хірургічних форумах.

Наукові праці: Лапараскопічна хірургія ободової та прямої кишки // Шпитальна хірургія. — 1998. — № 1; Лапароскопические операции в колопроктологии // Видео-эндоскопические операции в хирургии и гинекологии. — К., 1999; Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту при лапароскопічних та традиційних оперативних втручаннях у хворих на колоректальний рак // Шпитальна хірургія. — 2000. — № 4; Перший в Україні досвід застосування лапараскопічної трансабдомінальної преперитонеальної герніопластики у 128 хворих (1993-2000 рр.) // Шпитальна хірургія. — 2001. — № 2; Технічні особливості виконання лапароскопічної трансабодомінальної преперитонеальної герніопластики // Галицький лікар. вісник. — 2001. — № 3; Медична і соціальна реабілітація хворих після лапароскопічної герніопластики // Одеський мед. журнал. — 2002. — № 5 (73); Лапаросокпічна проктоколектомія у лікуванні 41 хворого на неспецифічний виразковий коліт та родинний аденоматозний політоз товстої кишки // Львів. мед. часопис АСТА МЕДІСА Leopoliеnsia. – 2010.Т. 16, № 4.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи