Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка30/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Рудін Володимир Петрович (6.08.1912 15.09.1977) — лікар-фтизіатр, доктор медичних наук, професор (1949), завідувач кафедри туберкульозу (1948-1960).

Закінчив Мінсь­кий медичний інститут (1933). У 1947 р. захис­тив докторську дисертацію на тему: "О лечении туберкулеза легких холодными воздушными ваннами".

Автор близько 100 на­укових праць, присвячених діагностиці, клініці й антибактеріальній те­рапії туберкульозу та туберкульозного менінгіту.

Наукові праці: Раннее распознавание и лечение туберкулеза легких. — К., 1942; Туберкулез (кортико-висцеральная патология и терапия). — К., 1951 та ін.

Бібліографія: Пилипчук Н.С., Панасюк В.А. Научная, педагогическая и врачебная деятельность профессора В.П. Рудина // Врачеб. дело. — 1995. — № 1-2. — С. 163-165.

Руднєв Іван Михайлович (10.06.1910 9.07.1970) – лікар-педіатр, доктор медичних наук, професор (1964), Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1979), завідувач кафедри факультетської педіатрії (1963-1965), госпітальної педіатрії (1965-1970). Головний педіатр МОЗ УРСР (1962-1966).

Закінчив Дніпропетровський медичний інститут (1931). У 1962 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Функциональные состояния сосудов при ревматизме".

Автор близько 80 наукових праць, в тому числі 3 монографій і підручника. Основні роботи присвя­чені актуальним питанням діагности­ки і лікування ревматизму у дітей, ди­тячій кардіології. Був піонером в дослідженні алергійних реакцій у практичній педіатрії. Класичними і нині залишаються його роботи з застосу­вання глюкокортикоїдів для лікуван­ня аутоімунних хвороб у дитячому віці, які були опубліковані в СРСР та за кордоном. Він був ініціатором, ук­ладачем і першим редактором підруч­ника "Дитячі хвороби", але не встиг завершити цю роботу через свою пе­редчасну кончину, завершили її його соратники та спадкоємці: П.М. Гудзенко, В.М. Сідельников, П.С. Мощич, які видали підручник у 1973 р. і який у 1979 р. удостоєний Державної премії УРСР. Створив наукову школу. Під його керівництвом захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Учні: В.М. Сідельников, О.І. Ласиця, П.С. Мощич, І.В. Багдасарова та ін.

Наукові праці: Диагностика и лечение ревматизма у детей. — К., 1964; Практическая кардиология детского возраста. — К., 1969 (співавт.); Применение глюкокортикоидов у детей. — М., 1969; Детские болезни. — 2-е изд. — К., 1975 та ін.

Бібліографія: Памяти Ивана Михайло­вича Руднева: Некролог // Педиатрия.1971. — № 2. — С. 89-90.

Рум'янцев Федір Дементійович (17.02.1872 1951) — лікар-педіатр, доктор медицини, професор (1917), завідувач кафедри дитячих хвороб (1915-1941), дитячих інфекційних хвороб (1944-1946), професор кафедри педіатрії лікувального факультету (1946-1951).

Закінчив медичний факультет Томського університету (1898). У 1908 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему: "О патолого-гистологических изменениях автоматических нервных узлов сердца при дифтерии".

Автор близько 60 науко­вих праць, присвячених дитячим інфекційним хворобам, вивченню алергійних і ендокринних захворю­вань, безбілкових набряків у дітей, історії педіатрії. Учні О.В. Черкасов та ін.

Наукові праці: Организация охраны младенчества и детства в Киеве. Помощь беженцам: Сборник — 1916; Клиника скарлатины, по данным киевской эпидемии 1924-1926 гг. // Клин. медицина. — 1928. — № 22; Детские болезни. Учебник. 2-е изд.К., 1940; Дифтерия. — К., 1948 та ін.

Рустицький Йосип Олександрович (1839 12.04.1912) — лікар-хірург, доктор медицини (1870), професор кафедри оперативної хірургії.

Закінчив медичний факультет Університету Св. Во­лодимира (1861). З початком Франко-пруської війни (1870-1871) від медичного факультету був відряджений для надання хірургічної допомоги доцент Й.О. Рустицький. Спочатку він очолював лазарет у французів у Вайсенбурзі, згодом два лазарета у німців в Есперні. Під час Сербо-Чорногорсько-Турецької війни (1876-1878) Й.О. Рустицький працював у Сербії. У воєнному госпіталі та міській лікарні поряд з хірургічною допомогою пораненим проводив практичні заняття з підготовки братів і сестер милосердя, де читав лекції професор Ю.І. Мацон.

У 1833 р. професор Й.О. Рустицький серед професорів медичного факультету Університету Св. Володимира брав участь у роботі 7-го з’їзду вітчизняних природодослідників (Одеса, 1883 р.)

У 80-і роки він почав читати перший курс онкології на медичному факультеті Університету.

Відомо, що докторську дисертацію він захистив у 1870 р. на тему: «К учению о заживлении раны роговой оболочки», для якої надав рецензію професор О.В. Іванов – вчитель Й.О. Рустицького. Йосип Олександрович заповідав Києву свою садибу по вулиці Пироговській та 50 тисяч карбованців на створення сирітського притулку.

Ручковський Сергій Никифорович (7.01.1888 5.04.1967) — мікробіолог і епідеміолог, доктор біологічних наук, професор (1935), член-кориспондент АМН СРСР (1946), завідувач кафедри епідеміології (1939-1948).

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1914). В 1914-1925 рр. – епідеміолог, інфекціоніст, завідувач відділу Харківського бактеріологічного інституту; 1929-1937 рр. – завідувач відділу Київського бактеріологічного інституту, водночас 1929-1934 рр. – доцент, 1935-1958 рр. – завідувач кафедри Київського інституту вдосконалення лікарів, 1939-1948 рр. – завідувач кафедри епідеміології Київського медичного інституту. З 1958 року завідувач відділу Київського інституту епідеміології, мікробіології та паразитології.

Наукові праці присвячено бактеріології та епідеміології ботулізму, висипного тифу, дезентерії, сальмонельозів, токсикоінфекції паратифозної групи, скарлатини. Вперше описав епідеміологію пароксизмального рикетсіозу, виділив його збудника та встановив природне вогнище інфекції, виявив переносників її – кліщів. Досліджував питання діагностики деяких інфекцій та раку. У 1920-1930-ті роки опубліковував праці українською мовою.

Наукові праці: Эпидемиологические наблюдения по сыпному тифу // Гигиена и эпидемиология. — 1930. — № 2; Кишкові інфекції. Черевний тиф, паратифи, дизентерія: Епідеміологія, клініка, профілактика. — К., 1936 (співавт.); Материалы по эпидемиологии так называемой волинской лихорадки // Вестн. АМН СССР — 1948. — № 2.

Бібліографія: Каспарова Т.Ю. Ручковський Сергей Никифорович // БМЭ. Изд. 3-е. — Т. 22. — М., 1984. Стб. 1257-1258.


Савицький Василь Миколайович (1899 1975) — акушер-гінеколог, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства і гінекології Київського стоматологічного інституту (1952-1955), професор кафедри акушерства і гінекології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1955-1957).

Закінчив Київський медичний інститут (1925). Учень Г.Ф. Писемського. У 1955 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Тканевая терапия заболеваний женской половой сферы".

Автор понад 40 наукових праць, присвя­чених діагностиці і лікуванню недоб­роякісних новоутворень жіночої статевої сфери, методам хіміо- і тканевої терапії. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Чер­воної Зірки, двома орденами Вітчиз­няної війни II ступеня і медалями.

Наукові праці: Рак матки. — К., 1940; К вопросу о действии фолликулина на функцию грудной железы // Вопросы охраны материнства и детства. — К., 1948; Тканинна терапія захворювань, зв'язаних з недостатньою функцією яєчника // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 1958. — № 3 та ін.

Бібліографія: Василь Миколайович Савицький (До 70-річчя з дня народження) // Педіатрія, акушерство і гінеко­логія. — 1969. — № 1. — С. 62;

Савицький Ігор Вікторович (9.06.1923 9.07.1989) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1972), професор (1974), завідувач кафедри гігієни харчування (1972-1987). З 1988 р. професор кафедри. Декан санітарно-гігієнічного факультету (1979-1981). Учень Г.Х. Шахбазяна.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1954). У 1971 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Комбинированное действие на организм химических веществ группы тяжелых металлов и высокой температурной среды".

Автор понад 40 наукових праць, присвячених токсиколого-гігієнічній оцінці якості харчових продуктів, що контактують із новими видами полімерних матеріалів. Учні: Ю.В. Руль, І.А. Семенов та ін.

Наукові праці: Токсикологическая оценка летучих веществ, выделяющихся из полимерных синтетических материалов. — К., 1968; Гігієна праці у громадському харчуванні. — К., 1980 (співавт.); Гигиена питания: Учебник. — К., 1981 (співавт.) та ін.

Салата Ольга В'ячеславівна (н. 18.03.1950) — мікробіолог та імунолог, доктор медичних наук (1991), професор кафедри мікробіології та імунології (1992). Учениця Є.Г. Гончарука, В.П. Широбокова.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1973). У 1990 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Гігієнічне обґрунтування ефективних природних і штучних сорбентів для звільнення питних і стічних вод від ентеровірусів і ентеробактерій". Основні напрямки наукових досліджень: нормування біологічних чинників у навколишньому середовищі; встановлення закономірностей міграції ентеровірусів у ґрунті, сорбційної активності компонентів ґрунту, глин і штучних сорбентів.

Автор понад 80 публікацій, серед яких 5 підручників і навчальних посібників. Підготувала 3-х докторів і 4-х кандидатів наук.

Наукові праці: Закономерности сорбционного освобождения сточных вод от бактерий и вирусов // Гигиена и санитария. — 1990. — № 7 (співавт.); Гігієнічне нормування біологічних чинників у навколишньому середовищі // Загальна гігієна: пропедевтика гігієни (Підручник). — К., 1995 (співавт.); Особливості мікробної флори у дітей // Медицина дитинства. — К., 1999 — Т. 3 (співавт.); Мікробіологія, вірусологія та імунологія: Навч. посібник. — К., 2003.

Сапожніков Юрій Сергійович (29.06.1897 – 26.05.1970) — судовий медик, доктор медичних наук, професор (1935), завідувач кафедри судової медицини (1936-1970). Декан лікувального факультету (1936-1940 і 1947-1948).

Закінчив медичний факультет Саратовського університету (1924). Учень М.І. Райського. У 1931 р. організував перший у системі МОЗ СРСР Інститут судової експертизи в м. Іванові. Головний судово-медичний експерт України (1937-1954).

Автор понад 120 наукових праць, присвячених різним розділам судової медицини, зв'язку її з криміналістикою й організацією судово-медичної експертизи. Учні: І.О. Концевич, І.В. Крижанівська та ін.

Наукові праці: Первый осмотр труппа на месте его обнаружения. — 1940; Воспоминания судебного медика. — К., 1966; Криминалистика в судебной медицине. — К., 1970; Судебная медицина: Учебник. – 2-е изд. — К., 1980 та ін.

Бібліографія: Профессор Ю.С. Сапожников (К 70-летию со дня рождения) // Судеб.-мед. экспертиза. — 1967. — Т. 10, № 2. — С. 63; Концевич І.О. До сторіччя від дня народження професора Юрія Сергійовича Сапожнікова: 1897-1970 // Матеріали наук. конф. — К., 1997. — С. 4-6.

Сахарчук Іван Іванович (н. 19.05.1929) — лікар-терапевт, доктор медичних наук (1966), професор кафедри терапії педіатричного факультету (1968-1970). З 1971 р. завідувач кафедри терапії стоматологічного факультету. Заслужений працівник Вищої школи України, член Нью-Йоркської академії наук.

Закінчив Львівський медичний інститут (1955). У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Кровотворение при основных формах патологии щитовидной железы".

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 10 монографій та підручників. Основним напрямом наукових досліджень є: вивчення патогенезу серцевої недостатності, обумовленої ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою та хронічним легеневим серцем, разом з розробкою сучасних схем і методів комплексної патогенетичної терапії хворих на серцеву недостатність, включаючи її рефракторні форми.

Наукові праці: Лечение больных с легочно-сердечной недостаточностью. — К., 1977; Медикаментозное лечение сердечно-сосудистых расстройств. — К., 1985; Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. — К., 1985 (співавт.); Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб: Навч. посібник. — К., 2000 (співавт.); Воспалительные заболевания легких: дифференциальная диагностика и лечение. — К., 2005 (співавт.); Воспалительные заболевания бронхов: диагностика и лечение. — К., 2005 (співавт.).

Свєшникова Ольга Степанівна (21.02.1909 – 1987) — лікар-педіатр, доктор медичних наук (1967), професор (1972), завідувач кафедри педіатрії лікувального факультету (1971-1975).

Закінчила Харківський медичний інститут (1937). Учениця Р.Ю. Кольнер. У 1965 р. захистила докторську дисетацію на тему: «Этиология, патогенез, клиника и лечение болезни Верльгофа и болезни Шенлейн-Геноха у детей". Наукові праці в основному присвячені діагностиці, клініці, лікуванню геморагічних діатезів і туберкульозу у дітей.

Наукові праці: Иммунологические реакции после гормонотерапии и сплеэктомии у детей, страдающих болезнью Верльгофа // Сов. медицина. — 1964. — № 9; Некоторые биохимические показатели функции печени при болезни Верльгофа у детей // Заболевание печени и желчных путей у детей. — К., 1968 та ін.

Свирид Сергій Григорович (н. 24.03.1959) — дерматовенеролог, доктор медичних наук (1992), професор (2002), професор кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом проблем СНІДу з 2001 року.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1982). Працював лікарем дерматовенерологом в шкірно-венерологічному диспансері № 1 м. Києва (1983-1994); завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Гомельського медичного інституту (1994, Білорусія); від 1995 р. доцент кафедри шкірних та венерологічних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, з 2001 р. професор кафедри.

Автор понад 50 наукових праць та ряду методичних посібників. Основні напрямки наукової діяльності: патогенез та лікування грибкових захворювань шкіри, лімфом, псоріазу, діагностика різних клінічних форм хламідіозу. Вчений-секретар спеціальної вченої ради по захисту докторських дисертацій.

Наукові праці: Клинико-микологический анализ эффективности лечения больных руброфитией стоп // Врачеб. дело. — 1988. — № 1; Цитохимические исследования естественной резистентности организма при руброфитии // Физиол. журн. — 1990. — Т. 36, № 1; Иммуноцитохимические критерии диагностики микогенной сенсибилизации // Иммунодиагностика и иммунотерапия. — Витебск. — 1995; Критерии выбора средств неспецифической стимулирующей терапии больных микозами стоп // Вестн. дерматол. и вирусологии. — 1996. — № 5; ВІЛ-інфекція (СНІД), асоціації з іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Медичні і соціальні аспекти проблеми // Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції, СНІДу та опортуністичних інфекцій. — К., 2000 та ін.

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи