Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка37/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Удінцев Федір Аристархович (7.09.1877 – 26.05.1951) — лікар-терапевт, доктор медицини (1910), професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, завідувач кафедри терапії Київського медичного інституту. Учень В.П. Образцова. Один із представників Київської терапевтичної школи.

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1903). Працював з 1903 по 1914 рік (з перервами) у факультетській терапевтичній клініці, з 1924 р. – завідувач кафедри загальної терапії. З 1930 по 1937 рік керував кафедрою терапії санітарно-гігієнічного факультету, а в 1937 р. став завідувачем кафедри госпітальної терапії.

Автор понад 50 наукових праць з актуальних питань кардіології, гастроентерології, гематології, історії медицини та ін. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: Болезни нарушенного питания // Сб. трудов. — К., 1946; Избранные труды. — К., 1955.

Бібліографія: Щепотин Б.М. Жизнь и деятельность Федора Аристарховича Удинцева (К 100-летию со дня рождения) // Врачеб. дело. — 1978. — № 6. — С. 138-142; Кефели Е.И. Федор Аристархович Удинцев // Удинцев Ф.А. Избранные труды. — К., 1955. — С. 5-13.

Удовенко Володимир Васильович (1881 8.12.1937) — лікар-гігієніст, доктор медицини, професор, завідувач кафедри загальної гігієни Київського медичного інституту та Київського художнього інституту (1923-1929).

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1907). Наукові праці присвячені гігієні поселень, гігієни води і водопостачання. У 1924 р. вийшла його книга "Житло та здоров'я", значну частину своїх праць публікував в журналі "Українські медичні вісті" (1925) видання Київського медичного інституту. У 1929 році опублікована робота "Повітропроникність глиняних матеріалів, уживаних на українське селянське житлове будівництво". Брав участь у діяльності Медичної секції ВУАН, член президії Медичної секції (1929). У період Гетьманату працював помічником директора санітарного департаменту в Міністерстві народного здоров'я і опікування. У 1929 р. його засуджено у справі "спілки визволення України" (СВУ). Розстріляний 8 грудня 1937 р. У 1989 р. реабілітований "за відсутністю складу злочину".

Наукові праці: Краткий обзор состояния земской медицины и деятельности врачебных участков в Бердичевском уезде Киевской губернии за 1911 год. — Бердичев, 1912; Гигиеническое исследование и оценка строительных материалов и конструкций, свойственных украинскому крестьянскому жилищу // Тр. II Всесоюзного сьезда бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей. — М., 1929. — Т. 2 та ін.

Бібліографія: Балаболченко А. "СВУ": суд над переконаннями // Вітчизна. — 1989. — № 11 — С. 157-179; Пундій Павло. Українські лікарі: Біобібліографічний довідник. Кн. 1. — Львів-Чікаго. — 1994. — С. 232.

Усенко Юрій Дмитрович (25.05.1938 – 8.01.2004) — лікар-пульмонолог, доктор медичних наук, завідувач курсу пульмонології (з 1984 р.). Засновник і перший керівник Центру невідкладної пульмонології (1978). Лауреат Державної премії України 1997 р. за наукову розробку та створення системи пульмонологічної допомоги в Україні.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1960). Захистив докторську дисертацію на тему: "Технологія одержання і використання високодисперсних лікувальних засобів у профілактиці захворювань органів дихання на основі популяційно-екологічного підходу".

Автор понад 130 наукових праць, винаходів, 3-х патентів, зокрема: першого у вітчизняній медицині «Довідника пульмонолога», трьох монографій. Головні напрями наукової діяльності — невідкладна пульмонологія, бронхологія, біокорегуючі технології в медицині.

Наукові праці: Справочник пульмонолога. — К., 1979 (співавт.); Состояние и перспективы развития неотложной пульмонологии. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний органов дыхания // Сб. науч. тр. — К., 1986; Диагностическое и прогностическое значение морфометрического анализа лимфоцитов периферической крови // Врачеб. дело. — 1986. — № 9 та ін.

Бібліографія: Він був антеєм духу: Пам'яті Юрія Дмитровича Усенка // Мистецтво лікування. — 2005. — № 1 — С. 111.

Федоровский Олексій Олександрович (15.03.1897 28.08.1981) — лікар-хірург, доктор медичних наук (1951), Заслужений діяч науки УРСР (1959), Лауреат Державної премії УРСР (1982), професор кафедри факультетської хірургії (1949), засновник і перший завідувач кафедри хірургії педіатричного факультету (1953-1969), професор-консультант (1971-1981). Декан педіатричного факультету (1957-1958).

Закінчив Харківську медичну академію (1921). Учень Н.П. Тринклєра. Один з організаторів, а згодом директор Київського інституту переливання крові (1935). В 1941 р. розробив і запропонував новий вітчизняний консервант крові "НАТРОГ", за що в 1952 р. отримав премію імені академіка М.Н. Бурденка та на основі свого відкриття у 1949 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Новый стабилизатор крови "НАТРОГ". У 1958 р. за його ініціативою було створено перший опіковий центр УРСР, а в 1966 р. одержав авторське свідоцтво на лікувальний препарат каланхое.

Автор 120 наукових праць, зокрема 3 монографій, присвячених гематології, трансфузіології, організації служби крові та спеціалізованої допомоги хворим з опіками. Під його керівництвом захищено 4 докторські і 29 кандидатських дисертацій. Учні: В.Д. Братусь, Н.Н. Земсков та ін. Член Міжнародного товариства трансфузіологів і почесний член Всесоюзного та Українського товариства хірургів. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня, "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: Лечение лактационных маститов. — К., 1967; Хирургическое лечение ожогов у детей. — К., 1968 (співавт.); Ожоговая болезнь. — К., 1973 (співавт.) та ін.

Бібліографія: Алексей Александрович Федоровский: (К 80-летию со дня рождения) // Клиническая хирургия. — 1997. № 4. — С. 82.

Фелештинський Ярослав Петрович (н. 1958) – лікар-хірург, доктор медичних наук (2000), професор (2003), професор кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 2003 року.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1981), інтернатуру (1985), клінічну ординатуру при кафедрі хірургії стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця. З 1988 по 1998 рр. – асистент, 1998 по 2002 рр. – доцент, з січня 2003 – професор цієї ж кафедри.

Автор понад 100 наукових праць, з яких 10 опубліковано у зарубіжних виданнях, 12 патентів на винаходи, методичних рекомендацій, співавтор монографії «Грижі живота». Під його керівництвом виконано 2 кандидатських дисертації. Висококваліфікований хірург, керівник Центру хірургії гриж живота з 1995 року.

Член Європейської асоціації хірургів та Європейської асоціації хірургів-герніологів, учасник багатьох Європейських хірургічних конгресів. У 2003 році організував і був співголовою першої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нові технології в хірургічному лікуванні гриж живота». В червні 2003 р. проходив стажування в Університетській клініці м. Плімут (Великобританія).

Наукові праці: Методы предоперационной подготовки и хирургическое лечение больных с послеоперационными вентральными грыжами: Дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. / Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца. – К., 1989; Профилактика раневых осложнений при герниопластике больших и огромных послеоперационных вентральных грыж с использованием дренажной системы UNOVAC // Аналы хирургии. – 2005. – № 4; Особливості пластичних властивостей сполучних тканин, що виявляються при їх контакті зі штучними полімерами // Наук. вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – 2005. – № 3-4 та ін.

Фетісов Микола Васильович (19.12.1896 – 6.12.1970) — хірург-стоматолог, доктор медичних наук (1954), професор (1956), Заслужений діяч науки Молдавської РСР, завідувач кафедри хірургічної стоматології (1953-1961), декан стоматологічного факультету (1953-1954).

Закінчив Кубанський медичний інститут (1926). У 1932 р. після закінчення клінічної ординатури у Махачкалі організував зубоврачебну школу, викладав та працював лікарем-стоматологом. У 1935-1941 рр. викладав доцентський курс з щелепно-лицевої хірургії у Дагестанському медичному інституті. В роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944) — начальник евакогоспіталю. У 1944 р. призначений директором Оренбургського медичного інституту, був доцентом кафедри госпітальної хірургії по курсу хірургічної стоматології. У 1953 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Варианты оперативного подхода к подвисочной ямке". У 1953-1961 рр. — завідувач кафедри хірургічної стоматології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1961 році переїхав у Кишинев, де керував кафедрою хірургічної стоматології Кишиневського медичного інституту, одночасно був головним стоматологом МОЗ Молдавської РСР та головою Республіканського наукового товариства стоматологів. У 1961 р. – одержав звання Заслуженого діяча науки Молдавської РСР.

Автор понад 50 наукових праць, в тому числі 5 монографій, які присвячені питанням знеболювання запальних процесів, онкології, травматології, питанням пластики дефектів щелепно-лицевої області, організації хірургічної допомоги стоматологічним хворим. Автор монографій "Местное обезболивание в челюстно-лицевой области", "Материалы к состоянию полости рта у бруцеллезных больных", виданих в період його роботи в Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця (1953-1956). Значна кількість фундаментальних праць вийшла у Кишиневі. Підготував 2 докторів та 20 кандидатів медичних наук. Учасник Громадянської війни та Великої Вітчизняної війни. Нагороджений Орденами і медалями.

Наукові праці: Обезболивание при операциях на челюстно-лицевой области. — Кишинев, 1965; Операции на подвисочной и височной областях: Пособие для практического врача. — 2-е изд. — Кишинев, 1969 та ін.

Бібліографія: Памяти профессора Николая Васильевича Фетисова // Стоматология. — 1971. — № 5. — С. 101-102.

Фінкельштейн Лев Йосипович (1873 – 3.06.1948) — лікар-педіатр, доктор медицини, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб лікарсько-педагогічного факультету Інституту народної освіти (1920-1925), завідувач кафедри дитячих хвороб (1925-1941), госпітальної педіатрії (1944-1948).

Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1898). Учень В.Є. Чернова. У 1901 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медицини на тему: "Пневмония у грудных детей".

Автор понад 60 наукових праць, які присвячені дієтетиці раннього дитячого віку, розладам харчування, пневмонії, ревматизму і туберкульозу. Протягом багатьох років був Головою Київського товариства педіатрів.

Наукові праці: Новый способ получения тканевой жидкости у детей // Врачеб. дело. — 1935. — № 5; Об особой форме вирусной нейроинфекции детского возраста // Там само. — № 7; К вопросу о классификации расстройств питания у детей // Вопр. охраны материнства и детства. — К., 1948 та ін.

Бібліографія: Професор Л.Й. Фінкельштейн: Некролог // Педіатрія, акушерство і гінекологія. — 1948. — № 4. — С. 32.

Фліс Петро Семенович (н. 9.10.1951) — стоматолог-ортопед і ортодонт, доктор медичних наук (1991), професор (1991), завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології з 1990 року. Заслужений діяч науки і техніки України (2003), Лауреат премії імені Патона І ступеня УАН (2004). Академік Української АННП (1992), академік Української академії наук (2004).

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1974), клінічну ординатуру на кафедрі ортопедичної стоматології (1976). З 1976 по 1982 рр. — стоматолог-ортопед стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. З 1982 р. — асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології; з 1987 р. — доцент цієї ж кафедри; від 1990 р. — завідувач кафедри. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему "Рациональные методы изготовления цельнолитых протезов".

Автор близько 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 підручників, 6 навчальних посібників, 45 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій. Основні напрямки наукових досліджень: розробка нових методів ортодонтичного та ортопедичного лікування. Розробка вітчизняних фотополімерів, сплавів для лиття зубних протезів, ливарних апаратів і протезів для дітей та дорослих. Розробив та впровадив у виробництво першу в Україні керамічну масу для облицювання незнімних протезів "Ультрапалін", 5 сплавів для лиття зубних протезів, вакуумних ливарних апаратів, а також промислового литва протезів. Завдяки його активній роботі, промисловість України почала працювати на стоматологію по випуску вітчизняних матеріалів та устаткування. За наукові розробки присвоєно звання "Винахідник СРСР", "Відмінник охорони здоров'я СРСР", нагороджений золотими медалями ВДНГ України. У 2006 р. отримав Подяку Міністра охорони здоров?я України. Президент Української асоціації ортодонтів. Член Всесвітньої та Європейської асоціацій ортодонтів. Почесний Президент Білоруського товариства ортодонтів. Головний редактор журналу "Сучасна ортодонтія", науковий редактор журналу "Новини стоматології" та "Світ ортодонтії", член редакційних рад 4-х стоматологічних журналів. Науковий редактор перекладу з англійської мови книг, виданих в Україні: "Практическая ортодонтия" (Львов, 1999); "Механика ортодонтического лечения прямой дуги" (Львов, 2004); "Систематизированная механика ортодонтического лечения" (Львов, 2005).

Наукові праці: Новий стоматологический керамический материал "Ультрапалин" // Проблемы медицины. — 1998. — № 2; Определение литейных характеристик нового биоинертного сплава "Пластокрис" // Питання ортопедичної стоматології. Полтава. — 1997; Ортодонтия вчера, сегодня, завтра // Современная стоматология. — К., 2000; Зуботехнічне матеріалознавство. — К., 2004; Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів. — К., 2005; Крок 2. Стоматологія. — К., 2005; — Ортодонтія: Підручник... Вінниця, 2006.

Бібліографія: Професор Петро Семенович Фліс (До 50-річчя від дня народження) // Вісн. стоматології. — 2002. — № 1. — С. 54-55.

Фольборт Георгій Володимирович (23.01.1885 17.04.1960) — фізіолог, доктор медицини, професор, академік АН УРСР (1951), Заслужений діяч науки УРСР (1953), Лауреат премії імені І.П. Павлова. Учень І.П. Павлова.

Закінчив Воєнно-медичну академію (1909). У 1912 р. за­хистив дисертацію на здобуття вченого ступе­ня доктора медицини на тему: "Тормозные условные рефлексы". Завідувач кафедри фізіології Харківського медичного інституту (1926-1946), завідувач кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту (1946-1960) і завідувач відділу вищої нер­вової діяльності й трофічних функцій інституту фізіології імені О.О. Богомльця АН УРСР.

Автор понад 130 наукових праць, присвячених проблемам фізіології вищої нервової діяльності, травлення і фізіології процесів втоми і відновлення (Правила Фольборта). Ним були відкриті негативні умовні рефлекси, розроблено метод подвійної жовчної фістули. Нагороджений орде­ном Леніна і медалями.

Наукові праці: К методике наблюдения над секрецией желчи и над выходом в 12-перстную кишку // Рус. физиол. журн. — 1917. — Т. 1, вып. 1-2; Физиологическая картина процессов истощения и восстановления органов // Физиология процессов истощения и восстановления / Под ред. Г.В. Фольборта. — Харьков, 1941; Избран­ные труды / Ред. кол.: Н.И. Путилин (отв. ред.) и др. — К., 1962.

Бібліографія: Путілін М.І. Г.В. Фольборт. — К., 1975. — 70 с.; Космачевская Э.А. Георгий Владимирович Фольборт: Основные направления научных исследований // Физиологические научные школы в СССР: Очерки. — Л., 1988. — С. 139-157.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи