Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка42/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Чорнокульський Сергій Тимофійович (н. 17.10.1942) — анатом, доктор медичних наук (1992), професор (2000), професор кафедри анатомії людини з 2000 року.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1971), аспірантуру на кафедрі нормальної анатомії (1973). Працював асистентом до 1981 року. З 1981 по 1984 рік — стар­ший викладач кафедри анатомії люди­ни медичного універси­тету в Алжирі. Від 1985 року працює у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця: з 1985 по 1993 рік заступник декана по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри нормальної анатомії з 1989 року, професор кафед­ри з 2000 року. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гемомикроциркуляторное русло эндо и миометрия человека в пренатальном периоде морфогенеза и детородном возрасте".

Автор понад 120 наукових праць, в тому числі 11 навчаль­но-методичних посібників, 10 раціональних про­позицій та винаходів, співавтор окре­мих розділів монографій. Основні напрямки наукових досліджень: гемо- та лімфомікроциркуляторне русло матки та інших функціонально різнорідних органів, імуно-вазальна морфологія в онтогенезі людини. Співавтор відкриття нових органів імунної системи периваскулярних лімфоїдних вузликів.

Наукові праці: Класифікація органів імунної системи // Вісн. проблем біології і медицини. — Полтава — Харків, 1997. — Вип. 16; Анатомія м'язів: Навч. метод. посібник. — К., 2000; Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія): Навч. метод. посібник. — К., 2002 (співавт.); Ана­томія кісток та їх з'єднань: Навч.-метод. посібник. — К., 2005 (співавт. В.Д. Єрмольєв).

Бібліографія: Професор Чорнокульсь­кий Сергій Тимофійович: (до 60 річчя від дня народження) // Клініч. ана­томія та оперативна хірургія. — 2003. Т. 2, № 1. — С. 91-92.

Шамрай Євген Федорович (14.07.1911 4.07.1980) – біохімік, доктор біологічних на­ук (1952), професор (1955), Заслужений діяч науки УРСР, завідувач кафедри біохімії (1955-1976). Декан лікувального факультету (1954-1957), в.о. директора Київського медичного інституту (1955-1956).

Закінчив біологічний факультет Київського університету (1938). У 1952 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Химическое взаимодействие и биологическая взаимосвязь аскорбиновой кислоты и некоторых полифенолов".

Автор понад 200 науко­вих праць, присвячених питанням хімічної і функціональної взаємодії вітамінних і коферментних препа­ратів. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденом Вітчиз­няної війни II ступеня і медалями.

Наукові праці: К проблеме взаимодействия витаминов С и Р. Галаскорбин, его химические, биологические и терапевтические свойства. — К., 1962 (співавт.); Клиническая биохимия: Учебное пособие. 3-е изд. — М., 1970 (співавт.); Практикум з органічної та біологічної хімії. — К., 1967 (співавт. і ред.).

Шанін Юрій Вадимович (11.06.1930 – 8.06.2005) — викладач латинської мови, кандидат філолологічних наук (1968), професор (1991), завідувач кафедри ла­тинської мови та основ медицинської терміно­логії (1978-2005).

Закінчив філологічний факультет Київського університету (1953). Член Спілки письменників України (1994). Наукові й науково-популярні публікації присвячені греко-латинській медичній термінології і темі олімпійської гармонії в античній літе­ратурі.

Автор понад 150 публікацій.

Наукові праці: Герой античных стадионов. — 2-е изд. — М., 1971, 1979. — София, 1978; От эллинов до наших дней.М., 1975. — София, 1979; Олимпийские игры и поэзия эллинов. — К., 1980; Не уставайте слушать стариков.К., 2002; Олімпія. Історія античного атлетизму. — К., 2005. Латинська мова на основі медичної термінології – К., 2005 (співавт.).

Бібліографія: Кисельова О.Г. Шанін Юрій Вадимович: Пам'яті вчителя // Наук. вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. — 2005, № 1-2. — С. 162-165.

Шапіро Микола Йосипович (1871 1942) – хірург-стоматолог, професор (1925) (звання професора за представленням КМІ без ступеня доктора медичних наук). Завідувач кафедри оперативної стоматології (1920-1932). З 1939 р. професор кафедри. Один з фундаторів одонтологічного факультету. Закінчив медичний факультет Університету Св. Володимира (1895). Удосконалювався в Берліні за спеціальністю "Челюстная хирургия" (1900). Учасник Російсько-японської війни (1905-1906). Під час Першої світової та Громадянської воєн працював воєнним лікарем у госпіталях (1914-1919). Наукові праці присвя­чені лікуванню абсцесів і кістам ще­леп.

Наукові праці: Оперирование челюстных кист, вросших в гайморову полость // Одонтология. — 1927. — № 3; К ревизии методов Партча при операциях челюстных кист // Сов. стоматология. — 1934. — № 3 та ін.

Шахбазян Гайк Хачатурович (21.01.1896 – 10.09.1982) – лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1949), професор (1950), член-кореспондент АМН СРСР (1957), Директор Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань (1939-1941 та 1946-1952), завідувач кафедри гігієни праці Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1952-1972), науковий консультант кафедри (1972-1979), Заслужений діяч науки УРСР (1966).

Закінчив Київський медичний інститут (1925). У 1948 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Основы гигиенического нормирования производственного микроклимата".

Автор близько 200 наукових праць з питань гігієнічного нормування мікроклімату на промислових підприємствах, гігієни праці робочих різних галузей промисловості й сільського господарства, фізіології праці та ін. Одним з перших почав дослідження та розробку теоретичних питань комбінованої дії несприятли­вого мікроклімату і хімічних речовин. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани", медаллю "За відвагу" та ін.

Наукові праці: Гигиеническое нормирование микроклимата производственных помещений. — К., 1952; Гигиена умственного труда. — М., 1961 (співавт.); Учебник гигиены. — М., 1964 (співавт. і ред.) та ін.

Бібліографія: К 80-летию со дня рождения Гайка Хачатуровича Шахбазяна // Гигиена и санитария. — 1976. — № 4. — С. 117-118; БМЭ. — Изд. 3-е. — Т. 27. — М., 1986. — Стб. 1089-1090.

Шахов Семен Дмитрович (4.05.1897 – 17.06.1980) – гістолог та ембріолог, доктор медичних наук (1939), професор (1939), завідувач кафедри гісто­логії та ембріології (1930-1954).

Закінчив Харківський медичний інститут (1926). Учень В.Я. Рубашкіна. У 1926-1929 рр. працював лаборантом малярійного інституту в Харкові та тимчасово виконував обов’язки асистента на кафедрі гістології. Потім у 1929-1930 рр. був доцентом, з 1930 по 1954 рр. – завідувачем кафедри гістології Київського медичного інституту. У 1955-1956 рр. працював деканом лікувального факультету Одеського медичного інституту, в 1959-1961 рр. – завідувач кафедри гістології і ембріології медичного факультету Якутського університету, а з 1961 по 1979 рр. – завідувач кафедри гістології Ашхабатского медичного інституту. У 1939 р., після захисту докторської дисертації на тему: "Материалы к эмбриоморфологии человека", йому було присвоєно вчену ступінь доктора медичних наук та затверджено у званні професора кафедри гістології.

Автор понад 60 наукових праць, в тому числі 3-х монографій. Його робота «Очерки эмбриогенеза человека» становить собою важливе керівництво для студентів медичних інститутів. Під його керівництвом захищено 16 кандидатських дисертацій. Учасник 9 наукових експедицій у різні райони СРСР (Заполяр’є, Абхазія, Туркменія та інші). Учні: Ю.М. Квитницький-Рижов, В.Я. Карупу, А.П. Дибан та ін.

Наукові праці: Некоторые стороны изучения раннего развития человека. — К., 1948; Аномалии развития зародышей человека. — К., 1950; Источники происхождения, формы развития мюллеровских каналов человека и некоторых млекопитающих // Тр. 7-го Всесоюз. сьезда анатомов, гистологов, эмбриологов. — Тбилиси, 1969.

Шварцберг Яків Олександрович (30.10.1885 28.01.1969) — лікар-оториноларинголог, професор (1935), Заслужений діяч науки УРСР (1941), завідувач кафедри оториноларингології (1944-1963), професор-консультант по 1969 р. Головний оториноларинголог МОЗ УРСР (1944-1955).

Закінчив медичний факультет Харківського університету (1914). Учень С.Г. Сурукчи.

Автор близько 100 наукових праць, присвячених тонзилярній проблемі, бойовим травмам лор-органів, трахеобронхоезофагоскопії при сторонніх тілах, склеромі, історії розвитку оториноларингології. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Леніна, Чер­воного Прапора, Трудового Червоного Прапора і медалями. Учні: І.М. Со­боль, Б.Л. Французов, П.І. Трифонов, А.Д. Гурков та ін.

Наукові праці: Болезни уха, горла и носа. — К., 1940; Комплексное лечение при склерозе // Вестн. оториноларингологии. — 1953. — № 6 та ін.

Бібліографія: Митин Ю.В. Коломийцев В.П. Федун Н.Ф. Яков Александрович Шварцберг (К 100-летию со дня рождения) // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 1986. — № 1. — С. 89-90.

Шевченко Андрій Мусійович (5.12.1929 – 5.05.2010) — лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1970), професор (1972), завідувач кафедри гігієни праці й профзахворювань (1972-1993), з 1993 р. професор кафедри.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1953). У 1969 р. захистив докторську дисертацію на тему: "О роли некоторых физико-химических свойств пыли предприятий горнорудной промышленности в развитии пневмокониоза". Учень Г.Х. Шахбазяна.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 7 монографій, присвячених питанням гігієни праці в гірничодобувній про­мисловості, етіології, патогенезу пневмоконіозів, токсикології епоксидних і полівінілхлоридних полімерів і пластмас та 3-х підручників. Наукові розробки очолюваної ним кафедри удостоєні дипломів та медалей ВДНХ УРСР на республіканському конкурсі кращих робіт, виконаних у вузах України. Під його керівництвом виконано 4 докторські і 14 кандидатських дисертацій. Нагороджений двома ор­денами Трудового Червоного Прапора і медалями.

Наукові праці: Профессиональные пылевые болезни легких. — К., 1980 (співавт.); Санитарный надзор в промышленности. — К., 1981 (співавт.); Профилактика профинтоксикаций при производстве и применении эпоксидных смол. — К., 1985 (співавт.); Руководство к практическим занятиям по гигиене труда. — К., 1986 (співавт. та ред.); Гігієна праці: Підручник. Вид. 2-е. — К., 2000 (співавт.); Гігієна праці (методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд: Навч. посібник). — Вінниця, 2005 (співавт. та співред.).

Бібліографія: Вчений, практик, викла­дач: До 70-річчя з дня народження доктора медичних наук, проф. Андрія Мусійовича Шевченка // Довкілля та здоров'я. — 1999. — № 4. — С. 58-59; Андрей Моисеевич Шевченко: К 70- летию со дня рождения // Врачеб. дело. — 1999. — № 7-8. — С. 186-187.

Шевченко Олена Олександрівна (н. 15.09.1956) — анатом, доктор медичних наук (1990), професор (2005), професор кафедри анатомії людини з 2003 року. Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1979), аспіранту­ру на кафедрі нормальної анатомії (1982). Працювала асистентом (1982-1991), доцентом (1991-1992). У 1992-1994 рр. завідувач кафедри нор­мальної анатомії, гістології і топографічної анатомії медичного факультету Сумського державного університету. З 1994 р. доцент кафедри нормальної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, від 2003 р. — професор кафедри. У 1989 р. захистила докторську дисертацію на тему "Пренатальний он­тогенез гемомикроциркуляторного русла органов с различным тыпом эндотелия обменных сосудов".

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 7 монографій, навчально-методичних посібників, 2-х винаходів. Основний напрямок наукових досліджень структурні аспекти розвитку мікроциркуляторного русла в пренатальному періоді онтогенезу.

Наукові праці: Формирование первичных кровеносных микрососудов на ранних этапах пренатального морфогенеза человека // Архив анат., гист. и эмбриологии. — 1985. — Т. 89, № 12; Сосудистый эндотелий. — К., 1986 (співавт.); Развитие кровеносных и лимфатических сосудов. — К., 1991 (співавт.); Центральная кровеносная система: Метод. рекомендации. — В 2-х ч. — К., 1993; Остеология. Артрология: Навч.-метод. посібник з анатомії людини. — К., 1996; Тестові завдання з анатомії людини для підготовки до лінцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1". — К., 2002; Ангіогенез мікроциркуляторного русла // Наук. досяг­нення кафедр анатомії людини (Зб. статтей). — Тернопіль, 2003 та ін.

Шевчук Віктор Григорович (н. 16.05.1938) — фізіолог, доктор медичних наук (1982), професор (1987), член-кореспондент АПН України (1993), завідувач кафедри нормальної фізіології з 1987 р.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1963). Навчався в аспірантурі, а потім працював молодшим, старшим науковим співробітником лабораторії фізіології Інституту геронтології АМН СРСР. У 1981 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Нейрогуморальные регуляции гемодинамики и сократительной функции миокарда в старости". У 1986-1987 рр. професор кафедри фізіології Інституту удосконалення лікарів.

Автор понад 250 наукових праць, в тому числі 15 монографій, підручників і навчаль­них посібників. Ос­новний напрям наукових праць – вив­чення механізмів нейрогуморальної регуляції серцево-судинної системи. За участю професора В.Г. Шевчука переглянуто та видано українською мовою підручник В. Ганонга «Фізіологія людини», поновлений варіант 2-го видання підручника «Нормальна фізіологія» та «Фізіологія людини» для стоматологічного факультету. Видана програма з нормальної фізіології для ВНМЗ України – студентів ІІІ-IV рівня акредитації, розроблені тести «Крок-1».

Професор Шевчук В.Г. – член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, член редакційної ради «Фізіологічного журналу», а також журналів: «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Журнал клінічної медицини, фізіології та фармакології». Член Товариства фізіологів України.

Наукові праці: Кровообращение и старение. — Л., 1984; Старение клетки.

  • Каргер, 1987; Нормальна фізіологія: Підручник. — К., 1994 (співавт.); Посібник з нормальної фізіології. — К., 1995 (співавт.); Розумова працез­датність. — Тернопіль, 2000; Фізіологія зовнішнього дихання. — Тернопіль, 2001 (співавт.); Фізіологія серцево-судинної системи з основами патофізіології. — К., 2002 (співавт.); Посібник з фізіології. — Вінниця, 2005; Фізіологія: Навч. посібник (за ред. В.Г. Шевчука). — К., 2005.

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи